KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Chorąży, Krzysztof.

    Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Wyd. 3.

    Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. 371, [1] s. ; 23 cm.
    (Seria Akademicka)
    (Seria Akademicka - Zakamycze)
    ISBN 83-7444-197-6


Postępowanie administracyjne
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
Postępowanie sporno-administracyjne
Sądy administracyjne

   
SA.14899        UKD: 351.077.3:351.95](438)(075.8)