KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Adam Szałkowski i in.]
    Kraków Wydaw. AE 2006 102 s. wykr. 23 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7252-299-5

   
E.70155        UKD: 658.3:65.012.4:331.1:331.36](075.8)