KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa / / pod redakcją Barbary Szymoniuk ; autorzy Adam Dyba [i 6 pozostałych].
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. 284 stron : ilustracje ; 24 cm.
    ISBN 83-208-1630-0


Komunikacja marketingowa

   
TM.4433   
T.9178   
TM.4342   
TM.4343   
TM.4485   
TM.4486   
TM.4487   
GW.7372        UKD: 658.1/.5:65.01:339.138:659.4:316.77](075.8)