KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20150102011400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

GD U/AJ
GD U/AJ
GD U/AJ
WA U/JKs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

839161865X

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Młynarczyk, Alicja.
521642

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Komunalne kasy oszczędności i banki samorządowe :
zagadnienia prawne /
Alicja Młynarczyk.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Szczecin :
Kampol,
2005.

920 -ISBN [ , ]

83-916186-5-X

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

143 s. ;
21 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.722
Banki oszczędnościowe. Kasy oszczędnościowe. Konta i lokaty bankowe. Oszczędności grupowe.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.14
Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Kontrola budżetu.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
352
Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe, gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezydent miasta. Urzędy gminne, miejskie. Władza lokalna.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.734
Banki. Operacje bankowe. Prawo bankowe.
(438)
(Polska).
"1989/..."

980 -Symbol UKD [ , ]

336.722:336.14:352:347.734](438)"1989/..."

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 132-140.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Kasy oszczędności
Polska
20 w.
572699

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Banki
Polska
20 w.
572698

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Sygnatura Numer inwentarzowy Kierowanie
2007-01-10-2SA.14760SA.14760SA
2007-01-111SA.14775SA.14775SA
2007-01-111 Z.107448Z