KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

2009122202052.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U/IJ
SZCZ U/IJ
SZCZ U/JŚ

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski
angielski

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788374310864

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach.
T. 2 /
pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej-Ptasznik, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Białystok :
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Bieńkowska-Ptasznik, Małgorzata.
Red.
1793

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Krzysztofek, Kazimierz.
Red.
1794

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Sadowski, Andrzej
(1945- ).
Red.
55528

920 -ISBN [ , ]

978-83-7431-086-4

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

416 s. :
il. ;
23 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2828
316.7
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
8111
(4)
(Europa).
7642
(438)
(Polska).
7992
"1989/..."
Od 1989.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2810
316.356.4:316.64
Świadomość narodowa.
8111
(4)
(Europa).
7642
(438)
(Polska).
7992
"1989/..."
Od 1989.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2802
316.347
Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religijnego. Mniejszości.
7642
(438)
(Polska).
7992
"1989/..."
Od 1989.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

980 -Symbol UKD [ , ]

316.7:316.356.4:316.64](4:438):316.347(438)]"1989/..."(061)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Summ.

Egz.

Numer inwentarzowy Kierowanie Status udost. Data inwentaryzacji
H.15416H12007-01-23