KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20150617012100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

GD U/AJ
GD U/AJ
KR 7/DDs

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski
angielski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372468826

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce =
Contemporary issues in finance, banking and insurance : theory and practice : praca zbiorowa.
[T. 1] /
pod red. Krystyny Znanieckiej.

246 -Wariant tytułu [3,1]

Contemporary issues in finance, banking and insurance

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Katowice :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Znaniecka, Krystyna
(1940- ).
Red.
44567

920 -ISBN [ , ]

83-7246-882-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

478 s. :
il. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
1138

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice).
Wydawnictwo Uczelniane.
pbl
59330

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.71
Bankowość. Banki.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów).
=162.1
=język polski
=111
=język angielski

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.76
Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek finansowy.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów).
=162.1
=język polski
=111
=język angielski

980 -Symbol UKD [ , ]

336.71:336.76](082.1)=162.1=111

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Streszcz. ang.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Część art. w jęz. ang.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Banki.
102409

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Rynek kapitałowy.
149370

Egz.

Numer inwentarzowy Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost.
E.70416E2007-01-30-11