KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20070220122413.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U/DL
SZCZ U/DL
SZCZ U/JŚ

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski
angielski

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372468826

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce = Contemporary issues in finance, banking and insurance
: theory and practice : praca zbiorowa
[T.1]
pod red. Krystyny Znanieckiej

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Katowice
Wydaw.Akad.Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
2006

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Znaniecka, Krystyna.
Red.

920 -ISBN [ , ]

83-7246-882-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

478 s.
il.
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.71
Bankowość. Banki.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów).
=162.1
=język polski
=111
=język angielski

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.76
Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek finansowy.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów).
=162.1
=język polski
=111
=język angielski

980 -Symbol UKD [ , ]

336.71:336.76](082.1)=162.1=111

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Summ.

Egz.

Numer inwentarzowy Status udost. Kierowanie Data inwentaryzacji
E.70416-11E2007-01-30