KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
3890 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20150119011700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA M/IW
WA M/IW
WA M/ES
WA U/JKs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8391096505

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży /
pod red. Janusza Ł. Grzelaka, Marcina J. Sochockiego.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
"Sumus" :
na zlec. Pracowni Profilaktyki Problemowej,
2001.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Grzelak, Janusz
(1941- ).
Red.
14778

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Sochocki, Marcin Jacek.
Red.
575403

920 -ISBN [ , ]

83-910965-0-5 (Sumus)

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

339, [1] s. ;
23 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-PO58 ; UDC-P022
316.346.3
Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wieku. Pokolenia.
-053.2
Dzieci ogólnie.
(061)
Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-PO58 ; UDC-P022
613.8
Higiena układu nerwowego. Higiena i moralność.
-053.2
Dzieci ogólnie.
(061)
Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-PO58 ; UDC-P022
343.97
Socjologia kryminalna. Przestępstwo jako zjawisko społeczne. Etyczne, psychologiczne i ekonomiczne przyczyny przestępstw. Alkoholizm i narkotyki jako przyczyny przestępstw.
-053.2
Dzieci ogólnie.
(061)
Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-PO58
376-058.53
Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja.
(061)
Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji.

980 -Symbol UKD [ , ]

316.346.3:613.8:343.97]-053.2(061):376-058.53(061)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Literatura przy pracach.

536 -Uwaga dot. finansowania książki [ , ]

Publikacja wydana na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacji ETOH.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Narkomania
zapobieganie.
133587

Egz.

Kierowanie Numer inwentarzowy Status udost. Data inwentaryzacji
ZZ.10864012007-06-04