KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20190320014000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/bk
WR U/bk
WR U/dl
WA U/91IOs
KAT U/MBs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

832292707X

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej :
perspektywa porównawcza /
pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski [et al.].

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Antoszewski, Andrzej
(1949- ).
Red.
41154

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Alberski, Robert.
24230

920 -ISBN [ , ]

83-229-2707-X

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

288 s. :
il. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Acta Universitatis Wratislaviensis,
0239-6661 ;
no 2844

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Acta Universitatis Wratislaviensis
0239-6661
nr 2844
49

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Wrocławski.
Wydawnictwo.
pbl
54907

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
321
Formy organizacji politycznej. Państwo jako władza polityczna. Pochodzenie, rozwój i obumieranie państwa. Tworzenie się państwa i formy władzy państwowej.
(4-191.2-11)
(Europa Środkowowschodnia).
"1989/..."
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
323
Polityka wewnętrzna.
(4-191.2-11)
(Europa Środkowowschodnia).
"1989/...
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
327
Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka międzynarodowa. Polityka zagraniczna.Dyplomacja.
(4-191.2-11)
(EuropaŚrodkowowschodnia).
"1989/..."
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

321:323+327](4-191.2-11)"1989/...(075.8)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 279-286.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Ustroje polityczne
1990-
badania porównawcze.
382163

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Europa Wschodnia
polityka i rządy
1989-
badania porównawcze.
445927

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Europa Środkowa
polityka i rządy
1989-
badania porównawcze.
485960

Egz.

Status udost. Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Kierowanie
12006-10-31H.15283H
-32006-10-31WM.5562W
-32006-10-31WM.5563W
-32006-10-31WM.5564W
-32010-11-29WM.11782W
12006-10-31Z.106966Z