KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polska Żegluga Morska : studium historyczno-gospodarcze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze światowej /

studium historyczno-gospodarcze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze światowej /
Dobrzycki, Edmund.
Edmund Dobrzycki.
Szczecin :
IZP,
1974.
323 s., [4] k. tabl. ; 25 cm.
(Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego ISSN 0860-6641 t. 68)
(Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego ; t. 68)
Bibliogr. s. 315-320.
656.61+629.12+627.2/.3](438)
Żegluga morska. Flota handlowa.
(Polska).

 Polska Żegluga Morska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.6926 Tylko na miejscu 28/11/2006 -
Na miejscu
BNS F.16100 miesięczne Zamów
BG WM.5814 miesięczne 01/08/2022 Zamów
BG W.81055 miesięczne 25/11/2009 Zamów
Rekord: