KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Proekologiczna reforma budżetu - przykład węgierski /

Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
Warszawa :
Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
2004.
43 s. : il. ; 23 cm.
1
brak wypożyczeń
Materiały informacyjne oparte na "Necessity and possibilities of an eco-social budget reform : proposals for the 2004 state budget of Hungary".
83-89495-75-9
502.13/.14:336.5:336.14](439)"1989/..."
3893 (to nie jest sygnatura)

Społeczne, administracyjne i prawne aspekty ochrony środowiska (ekologia społeczna). Ekorozwój. Rozwój zrównoważony.
(Węgry).
Od 1989 roku.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108645) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301086459 -
Na miejscu
Rekord: