KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia : materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r.

materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r.
Materiały konferencyjne "Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia"
BG - Podręczny księgozbiór-Pd
Warszawa :
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna,
2008.
168 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Na wew. s. okł.: zeszyt 53 - to kolejna poz. wydawnicza. Informacja od wydaw.
U góry s. red.: Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu Partnerskiego pt. "Kluczowa rola gminy w aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych".
Katalog BN online.
Projekt finanasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
978-83-61290-07-0
331.5:316.344:364-785/-787]-056.26/.36(438)"2001.../"(061):334.732-056.26(438)"2001/..."(061)
127151 (to nie jest sygnatura)

Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił roboczych. Obcokrajowe siły robocze. Zatrudnienie cudzoziemców. Gastarbeiterzy. Praca za granicą. Rehabilitacja zawodowa.
-Niepełnosprawni fizycznie.
(Polska).
Od 2001.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Niepełnosprawni -- praca -- konferencje.
Niepełnosprawni -- praca -- Polska -- 1990- -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Pd.19754)
BG - Podręczny księgozbiór-Pd :
Tylko na miejscu 2002200197540 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: