KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa : europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego /

europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego /
Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego
pod red. Elżbiety Hałas i Krzysztofa Tomasza Koneckiego.
Warszawa :
"Scholar",
2005.
440 s. : il. ; 24 cm.
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego )
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego )
U dołu s. tyt. i okł.: "Polskie Towarzystwo Socjologiczne. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny".
Dorobek XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Poznań, 15-18 września 2004 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Dla socjologów, psychologów społecznych, badaczy komunikacji społecznej, etnografów, antropologów.
Streszcz. w jęz. ang.
Spis treści również w jęz. ang.
Jeden tekst tł. z niem.
83-7383-144-4
316.7:316.47:316.64:316.37:303.4/.8](061)
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Pamięć zbiorowa
Interakcja społeczna
Interakcjonizm symboliczny
Interakcjonizm symboliczny -- konferencje.
Tożsamość społeczna -- konferencje.
Pamięć zbiorowa -- konferencje.
Tożsamość społeczna
Interakcja społeczna -- konferencje.
konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BG Biblioteka Główna (Z.106927) Tylko na miejscu 16/10/2006 2000301069278 -
Na miejscu
BG Biblioteka Główna (WM.5466) miesięczne 30/08/2016 2000200054665 Zamów
BG Biblioteka Główna (WM.5465) miesięczne 08/07/2010 2000200054658 Zamów
BG Biblioteka Główna (WM.5464) miesięczne 04/04/2011 2000200054641 Zamów
Rekord: