KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych /

red. nauk. Waldemar Czternasty, Agnieszka Sapa.
Poznań :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
2006.
177 s. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 74)
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 74)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy art.
978-83-7417-173-1
338.43:664:339.7](438)"1990/..."(082.1)
3242 (to nie jest sygnatura)

Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa.
(Polska).
(Zbiory prac różnych autorów).

 Przemysł rolno-spożywczy -- Polska -- finanse -- 1990-.
Fundusze strukturalne -- Polska -- Wielkopolska (region) -- 1990-.
Polska
Fundusze strukturalne -- Polska -- 1990-.
Fundusze strukturalne
finanse
Przemysł rolno-spożywczy
Przemysł rolno-spożywczy -- Polska -- Wielkopolska (region) -- finanse -- 1990-.
1990-.
Wielkopolska (region)

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (E.70386)
Sygnatura Ec.49338
Tylko na miejscu 17/01/2007 2001000703869 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: