KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie części ogólnej prawa karnego za rok 1979 /

Cieślak, Marian (1921-2010).
Marian Cieślak, Jan Waszczyński. O wytycznych Sądu Najwyższego w sprawie wymiaru kary za przestępstwa zagrożone alternatywnie pozbawieniem wolności, ograniczeniem wolności lub grzywną / Marian Cieślak.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze,
1981.
42, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Palestry )
(Biblioteka Palestry )
347.91/.95:343.2](438)
Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).

 Polska
Prawo karne
Prawo karne -- Polska -- orzecznictwo.
Polska.
orzecznictwo.
Sąd Najwyższy.
Polska. -- Sąd Najwyższy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.51689)
Sygnatura Z.51689
Niedostępne 2000300516896 -
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15291)
Sygnatura SA.15291
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000152916 -
Na miejscu
Rekord: