KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Światowy, Grażyna. ( w 5 rekordach )


  1. Światowy, G.
  1. INP' 92/93
  2. Kp. Przestrzenne struktury konsumpcji / oprac. G. Światowy [et al.]. - Katowice, 1991.
  1. Światowy, Grażyna.
  1. Badania marketingowe : podstawowe metody i obszary zastosowań /
  2. Badania marketingowe : teoria i praktyka /
  3. Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych /
  4. Przestrzenne struktury konsumpcji : (zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie) : praca zbiorowa /
  5. Zachowania konsumentów : determinanty oraz metody poznania i kształtowania / Światowy, Grażyna.