KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szczepański, Jan (1913-2004). ( w 68 rekordach )


 1. Szczepański, J.
 2. Ŝepanʹskij, Ân.
 3. Ŝepanʹskij, Â.
 4. Szczepański, Jean.
 5. Szczepanski, Jan.
 6. Szczepański.
 7. Ščepanʹski, Jan.
 8. Ščepanʹskij, Ja.
 9. Ščepanski, Ian.
 1. KjK 2
 2. EP
 3. BNF-NA
 4. Kp. Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia / J. Szczepański. - Warszawa, 1973.
 5. Gazeta Wyborcza, 20.04.2004.
 6. Kp. Èlementarnye ponâtiâ sociologii / Ân Ŝepanskij. - Moskva, 1969.
 7. Socialʹnye problemy truda i proizvodstva / pod red. G. V. Osipova i Â. Ŝepanskogo. - Moskva, 1969.
 8. Kp. Chcesz tam iść...?/ Jan Szczepański. - [S. l.], 1980.
 9. Kp. Problèmes sociologiques de l'enseignement supérieur en Pologne / Jan Szczepanski. - Paris, 1969.
 10. Studium nauki o Polsce i świecie współczenym. Cykl 5, Problemy gospodarczo-społeczne w Polsce Ludowej / Kula [i 6 pozostałych]. - [Łódź], 1948.
 11. Poland : facing the future / Jan Szczepański ; translated by Zbigniew Kasprzyca. - Warsaw, 1989.
 12. DNB online
 13. BNPol online
 1. Szczepański, Jan (1913-2004) konferencje.
 2. Szczepański, Jan (1913-2004). (pol.) Pozapolityczne wyznaczniki przyszłości narodu
 3. Szczepański, Jan (1913-2004) krytyka i interpretacja.
 4. Szczepański, Jan (1913-2004). (pol.) Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia
 5. Szczepański, Jan (1913-2004). (pol.) Polska wobec wyzwań przyszłości
 6. Szczepański, Jan (1913-2004).
 7. Szczepański, Jan (1913-2004). (ang.) Polska wobec wyzwań przyszłości
 8. Szczepański, Jan (1913-2004) pamiętniki.
 9. Szczepański, Jan (1913-2004). (pol.) Elementarne pojęcia socjologii
 10. Szczepański, Jan (1913-2004) wkład do edukacji.
 1. Badania nad wzorami konsumpcji /
 2. Chłop polski w Europie i Ameryce. Thomas, William Isaac
 3. Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim / Szczepański, Jan
 4. Cudzym zdaniem : poglądy, refleksje, aforyzmy : antologia /
 5. Czarne wampumy głoszą wojnę : powstanie Pontiaka / Szczepański, Jan
 6. Czas narodu / Szczepański, Jan
 7. Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan
 8. Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan
 9. Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan
 10. Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan
 11. Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan
 12. Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan
 13. Elita i demokracja / Znamierowski, Czesław
 14. Fantazje na temat czasu / Szczepański, Jan
 15. Finansowanie środków obrotowych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego / Szczepański, Jan
 16. Inteligencja i społeczeństwo / Szczepański, Jan
 17. Konsumpcja a rozwój człowieka : wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji / Szczepański, Jan
 18. Korzeniami wrosłem w ziemię / Szczepański, Jan
 19. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości / Znaniecki, Florian
 20. Między szansą a niedoczynem / Wieluński, Andrzej.
 21. Młode pokolenie chłopów : procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Chałasiński, Józef
 22. Narodziny socjalistycznej klasy robotniczej : praca zbiorowa /
 23. Nauki o kulturze : narodziny i rozwój / Znaniecki, Florian
 24. Nauki o kulturze : narodziny i rozwój / Znaniecki, Florian
 25. O chłopską szkołę / Chałasiński, Józef
 26. O indywidualności / Szczepański, Jan
 27. Odmiany czasu teraźniejszego / Szczepański, Jan
 28. Odmiany czasu teraźniejszego / Szczepański, Jan
 29. Pamiętniki Polaków 1918-1978 : antologia pamiętnikarstwa polskiego.
 30. Pięćdziesiąt lat faktów i myśli / Kuncewicz, Jerzy
 31. Podstawy teorii socjologicznej / Abel, Theodore Fred
 32. Poland: facing the future / facing the future / Szczepański, Jan
 33. Polska wobec wyzwań przyszłości / Szczepański, Jan
 34. Polskie losy / Szczepański, Jan
 35. Pozapolityczne wyznaczniki przyszłości narodu / Szczepański, Jan
 36. Pozycja inteligencji w społeczności wiejskiej / Grzelak, Zdzisław.
 37. Problemy i perspektywy szkolnictwa wyższego w Polsce / Szczepański, Jan
 38. Przemiany rodziny polskiej /
 39. Przemysł i społeczeństwo w Polsce Ludowej : praca zbiorowa /
 40. Refleksje nad oświatą / Szczepański, Jan
 41. Rozmowy z dniem wczorajszym / Szczepański, Jan
 42. Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej / Szczepański, Jan
 43. Rozważania o Rzeczypospolitej / Szczepański, Jan
 44. Rozważania o Rzeczypospolitej / Szczepański, Jan
 45. Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie socjalistycznym / Szczepański, Jan
 46. Socjologia : rozwój problematyki i metod / Szczepański, Jan
 47. Socjologia : rozwój problematyki i metod / Szczepański, Jan
 48. Socjologia wychowania. Znaniecki, Florian
 49. Socjologiczne problemy industrializacji w Polsce Ludowej : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie 2-6 lutego 1965 roku /
 50. Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia / Szczepański, Jan
 51. Społeczeństwo i socjologia : księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu /
 52. Społeczne problemy pracy i produkcji : polsko-radzieckie badania porównawcze /
 53. Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty / Szczepański, Jan
 54. Społeczne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa /
 55. Sprawy ludzkie / Szczepański, Jan
 56. Sprawy ludzkie / Szczepański, Jan
 57. Sprawy ludzkie / Szczepański, Jan
 58. Sprawy Polaków / Osmańczyk, Edmund Jan
 59. Sprawy Polaków / Osmańczyk, Edmund Jan
 60. Sylwetki polskich socjologów / Nowakowski, Stefan
 61. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL : ekspertyza /
 62. Szkice o szkolnictwie wyższym / Szczepański, Jan
 63. Wizje naszego życia / Szczepański, Jan
 64. Wobec czasów pogardy /
 65. Zagadnienia socjologii współczesnej / Szczepański, Jan
 66. Zapytaj samego siebie / Szczepański, Jan
 67. Zapytaj samego siebie / Szczepański, Jan
 68. Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia / Szczepański, Jan