KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BSA Czytelnia


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002000256973 SA.25697 Prawo podatkowe /
 
Teoria Prawa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002000257864 SA.25786 Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz /
3   2002000245014 SA.24501 Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa / Choduń, Agnieszka
4   2002000257222 SA.25722 Bezprawie legislacyjne / Bosek, Leszek.
5   2002000250438 SA.25043 Błędy formalne w tekstach prawnych / Malinowski, Andrzej
6   2002000229939 SA.22993 Elementy retoryki i erystyki w przykładach / Witkowska-Maksimczuk, Beata.
7   2002000153500 SA.15350 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur
8   2002000252111 SA.25211 Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej / Zeifert, Mateusz.
9   2002000246639 SA.24663 Imperium tekstu : prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego / Matczak, Marcin
10   2002000258335 SA.25833 Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. / Wronkowska, Sławomira
11   2002000200549 SA.20054 Komparatystyka prawnicza / Tokarczyk, Roman Andrzej
12   2002000147615 SA.14761 Konwencjonalne i formalne aspekty prawa /
13   2002000229410 SA.22941 Legislacja administracyjna / Mazuryk, Marcin.
14   2002000195555 SA.19555 Leksykon retoryki prawniczej : 100 podstawowych pojęć /
15   2002000209467 SA.20946 Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych /
16   2002000240095 SA.24009 Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa / Bogucki, Olgierd.
17   2002000235350 SA.23535 Naturalizm prawniczy : stanowiska /
18   2002000249258 SA.24925 Nauka o państwie współczesnym / Kuciński, Jerzy.
19   2002000209771 SA.20977 Normatywność prawa / Brożek, Bartosz
20   2002000247278 SA.24727 Nowelizacja jako sposób zmiany prawa : studium z teorii legislacji / Zwierzykowski, Piotr Filip.
21   2002000245069 SA.24506 Odpowiedzialność prawna z perspektywy filozofii odpowiedzialności : rozważania na tle prawa karnego / Peno, Michał.
22   2002000226419 SA.22641 Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa /
23   2002000255693 SA.25569 Podstawy doktryny prawnej / Bekrycht, Tomasz
24   2002000143235 SA.14323 Polski język prawny : wybrane zagadnienia / Malinowski, Andrzej
25   2002000253422 SA.25342 Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji / Jabłońska-Bonca, Jolanta
26   2002000163943 SA.16394 Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego /
27   2002000183057 SA.18305 Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych : komentarz / Wierczyński, Grzegorz.
28   2002000164162 SA.16416 Redagowanie tekstu prawnego : wybrane wskazania logiczno-językowe / Malinowski, Andrzej
29   2002000077554 SA.7755 Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa / Czepita, Stanisław
30   2002000237071 SA.23707 Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej / Lewandowski, Sławomir
31   2002000150561 SA.15056 Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny / Choduń, Agnieszka
32   2002000227928 SA.22792 Socjologia prawa : zarys wykładu / Pieniążek, Antoni
33   2002000259134 SA.25913 Stanowienie i stosowanie prawa : elementy teorii / Korybski, Andrzej.
34   2002000246219 SA.24621 Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej /
35   2002000134998 SA.13499 Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Szymanek, Krzysztof
36   2002000242525 SA.24252 Śladami prawodawcy faktycznego : materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa / Bielska-Brodziak, Agnieszka.
37   2002000161581 SA.16158 Technika prawodawcza / Błachut, Michał.
38   2002000169884 SA.16988 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria
39   2002000197078 SA.19707 Teoria i filozofia prawa /
40   2002000258250 SA.25825 Teoria i filozofia prawa /
41   2002000163332 SA.16333 Wprowadzenie do filozofii prawa / Zirk-Sadowski, Marek
42   2002000216618 SA.21661 Wprowadzenie do nauk prawnych : leksykon tematyczny /
43   2002000208521 SA.20852 Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej / Bogucki, Olgierd.
44   2002000144973 SA.14497 Wykładnia prawa : odrębności w wybranych gałęziach prawa /
45   2002000241207 SA.24120 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej
46   2002000249555 SA.24955 Wykładnia prawa : aspekty teoretyczne i praktyczne /
47   2002000193407 SA.19340 Wykładnia rozszerzająca / Płeszka, Krzysztof
48   2002000250803 SA.25080 Wymiary prawa : teoria, filozofia, aksjologia /
49   2002000229892 SA.22989 Wymowa prawnicza /
50   2002000140388 SA.14038 Zagadnienia teorii stosowania prawa : doktryna i tezy orzecznictwa / Leszczyński, Leszek
51   2002000243027 SA.24302 Zarys filozofii prawa / Paradowski, Mariusz.
52   2002000196583 SA.19658 Zarys teorii prawa / Wronkowska, Sławomira
53   2002000230928 SA.23092 Zasady wykładni prawa / Morawski, Lech
 
Wstęp do Prawoznawstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
54   2002000198808 SA.19880 Encyklopedia prawa / Siuda, Wojciech.
55   2002000201041 SA.20104 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr
56   2002000244864 SA.24486 Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia /
57   2002000184238 SA.18423 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa / Wronkowska, Sławomira
58   2002000233516 SA.23351 Podstawy prawa / Muras, Zdzisław Zygmunt.
59   2002000263865 SA.26386 Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech
60   2002000197986 SA.19798 Podstawy prawa dla ekonomistów /
61   2002000205391 SA.20539 Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach : ściąga akademicka / Kowalewska-Borys, Ewa.
62   2002000204998 SA.20499 Wprowadzenie do prawoznawstwa / Jamróz, Adam
63   2002000216069 SA.21606 Wstęp do prawoznawstwa : testy egzaminacyjne / Bator, Andrzej
64   2002000230898 SA.23089 Wstęp do prawoznawstwa : ćwiczenia i materiały / Dobrzeniecki, Karol.
65   2002000214157 SA.21415 Wstęp do prawoznawstwa /
66   2002000230904 SA.23090 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech
67   2002000239136 SA.23913 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef
68   2002000254375 SA.25437 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef
69   2002000264886 SA.26488 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
70   2002000245571 SA.24557 Wybrane zagadnienia prawoznawstwa : szkice z propedeutyki prawa / Przesławski, Tomasz
 
Encyklopedie Prawa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2002000150462 SA.15046 Encyklopedia prawa /
72   2002000141545 SA.14154 Prawniczy słownik wyrazów trudnych /
73   2002000229137 SA.22913 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
74   2002000229144 SA.22914 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
75   2002000229151 SA.22915 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
76   2002000231758 SA.23175 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
77   2002000231765 SA.23176 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
78   2002000239532 SA.23953 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
79   2002000239549 SA.23954 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
80   2002000239556 SA.23955 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
81   2002000239563 SA.23956 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
82   2002000242556 SA.24255 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
83   2002000242563 SA.24256 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
84   2002000242570 SA.24257 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
85   2002000246806 SA.24680 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
86   2002000246813 SA.24681 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
87   2002000249180 SA.24918 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
88   2002000249197 SA.24919 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
89   2002000249203 SA.24920 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
90   2002000249210 SA.24921 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
91   2002000255921 SA.25592 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
92   2002000260031 SA.26003 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
93   2002000260048 SA.26004 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
94   2002000260376 SA.26037 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
95   2002000264299 SA.26429 Wielka encyklopedia prawa. T. 1- /
 
Słowniki Języków Obcych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
96   2002000222015 SA.22201 A dictionary of law /
97   2002000239495 SA.23949 Black's law dictionary / Black, Henry Campbell
98   2002000033307 SA.3330 Bolʹšoj russko-polʹskij slovarʹ : okolo 70 000 slov. [T.1], A-O /
99   2002000060709 SA.6070 Deutschsprachige Geschäftsbriefe : wzory niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami / Kienzler, Iwona
100   2002000173300 SA.17330 Dictionary of accounting, audit and tax terms English-Polish, Polish-English / Kozierkiewicz, Roman
101   2002000134219 SA.13421 Dictionary of economic terms : banking, finances, law. Vol. 2, Polish-English / Kienzler, Iwona
102   2002000063847 SA.6384 Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego : polsko-angielsko-francusko-niemiecki / Pieńkos, Jerzy
103   2002000129307 SA.12930 Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego polsko-angielsko-francusko-niemiecki / Pieńkos, Jerzy
104   2002000143471 SA.14347 Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache. Bd. 1, Deutsch-polnisch / Dachterska, Agnieszka.
105   2002000185945 SA.18594 Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache. Bd. 2, Polnisch-deutsch / Dachterska, Agnieszka.
106   2002000182241 SA.18224 Großwörterbuch Polnisch : Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch / Czerska, Urszula.
107   2002000101761 SA.10176 Język włoski : poradnik ortograficzny dla Polaków / Widłak, Stanisław
108   2002000204301 SA.20430 Leksykon terminów prawniczych = Leksikon ûridičeskih terminov / Skoblenko, Aleksander.
109   2002000217073 SA.21707 Lexicon of law terms / Myrczek-Kadłubicka, Ewa.
110   2002000060570 SA.6057 Lexikon der Rechtsmedizin /
111   2002000101778 SA.10177 Mały podręcznik tekstów pisanych : język włoski / Klimkiewicz, Anna.
112   2002000133403 SA.13340 Moderne Deutsche Amtssprache / Wierzbicka-Grajek, Joanna.
113   2002000136770 SA.13677 Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski /
114   2002000099907 SA.9990 Podręczny słownik polsko-włoski. T. 1, A-Ó / Meisels, Wojciech
115   2002000099914 SA.9991 Podręczny słownik polsko-włoski. T. 2, P-Ż / Meisels, Wojciech
116   2002000099921 SA.9992 Podręczny słownik włosko-polski. T. 1, A-L / Meisels, Wojciech
117   2002000099938 SA.9993 Podręczny słownik włosko-polski. T. 2, M-Z / Meisels, Wojciech
118   2002000133434 SA.13343 Słownik fachowej terminologii finansowej : angielsko-polski, polsko-angielski / Kozierkiewicz, Roman
119   2002000072498 SA.7249 Słownik finansowo-bankowy polsko-angielski, angielsko-polski / Wróblewska, Joanna.
120   2002000072368 SA.7236 Słownik prawniczy niemiecko-polski = Rechtswörterbuch deutsch-polnisch /
121   2002000259318 SA.25931 Słownik prawniczy polsko-francuski /
122   2002000027283 SA.2728 Słownik prawniczy polsko-rosyjski /
123   2002000143457 SA.14345 Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : angielsko-polski, polsko-angielski / Kienzler, Iwona
124   2002000133465 SA.13346 Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo. T. 1, Angielsko-polski / Kienzler, Iwona
125   2002000133427 SA.13342 Słownik terminologii podatkowej angielsko-polski, polsko-angielski / Kozierkiewicz, Roman
126   2002000197658 SA.19765 Słownik terminologii prawniczej : hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański / Komarnicki, Mieczysław.
127   2002000204639 SA.20463 Słownik terminologii prawniczej : francusko-polski, polsko-francuski / Bem, Marta
128   2002000204653 SA.20465 Słownik terminologii prawniczej : włosko-polski, polsko-włoski / Kwiatkowska, Halina
129   2002000167590 SA.16759 Słownik terminologii prawniczej i gospodarczej : polsko-angielski, angielsko-polski / Gordon, Jacek.
130   2002000189868 SA.18986 Słownik terminologii prawniczej norwesko-polski, polsko-norweski / Filipek, Michał Jan.
131   2002000214096 SA.21409 Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski = Dictionnaire de la terminologie juridique polonais-français / Machowska, Aleksandra.
132   2002000163653 SA.16365 Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski / Zobek, Teresa
133   2002000163660 SA.16366 Słownik terminologii prawniczej rosyjsko-polski / Zobek, Teresa
134   2002000140784 SA.14078 Słownik terminów polsko-angielski : zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, giełda, handel, prawo gospodarcze /
135   2002000204646 SA.20464 Słownik terminów statystycznych : angielsko-polski, polsko-angielski / Walczak, Tadeusz
136   2002000145697 SA.14569 The great dictionary of law and economics : English-Polish / Ożga, Ewa.
137   2002000179364 SA.17936 The great dictionary of law and economics. Vol. 2, Polish-English / Ożga, Ewa.
138   2002000136787 SA.13678 The New Kosciuszko Foundation dictionary Polish-English /
139   2002000136794 SA.13679 Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary /
140   2002000136848 SA.13684 Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki ekonomiczno-prawniczy = Großes Wörterbuch deutsch-polnisch, polnisch-deutsch für Ökonomie und Recht / Brzeziński, Włodzimierz.
141   2002000136800 SA.13680 Wielki słownik polsko-angielski = Polish-English dictionary /
142   2002000033314 SA.3331 Wielki słownik rosyjsko-polski. [2], P-Â /
 
Religie, Dzieje Grecji i Rzymu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002000066244 SA.6624 Dzieje Grecji / Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière
144   2002000072528 SA.7252 Dzieje Imperium Romanum / Jaczynowska, Maria
145   2002000154286 SA.15428 Historia Grecji / Bonarek, Jacek
146   2002000023575 SA.2357 Historia starożytnego Rzymu / Jaczynowska, Maria
147   2002000104656 SA.10465 Leksykon religii świata / Bellinger, Gerhard J.
148   2002000027153 SA.2715 Poczet cesarzy rzymskich : pryncypat / Krawczuk, Aleksander
149   2002000032034 SA.3203 Słownik mitologii greckiej i rzymskiej / Grimal, Pierre
150   2002000196170 SA.19617 Starożytna Grecja : historia polityczna, społeczna i kulturalna /
151   2002000190536 SA.19053 Starożytny Rzym : historia wojskowa i polityczna / Mackay, Christopher S.
152   2002000034243 SA.3424 Zarys dziejów religii : praca zbiorowa /
 
Prawo Rzymskie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
153   2002000154958 SA.15495 Gai institutiones = Instytucje Gaiusa : tekst i przekład / Gaius
154   2002000189059 SA.18905 Głośne rzymskie procesy karne / Jońca, Maciej
155   2002000255495 SA.25549 Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce /
156   2002000240149 SA.24014 Justynian i prawo rzymskie : refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza /
157   2002000259912 SA.25991 Leksykon rzymskiego prawa karnego : podstawowe pojęcia /
158   2002000238962 SA.23896 Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego : podstawowe pojęcia / Dębiński, Antoni
159   2002000258588 SA.25858 O prawach / Izydor z Sewilli
160   2005400012347 SAM.1234 Opera minora. T. 2 / Rozwadowski, Władysław
161   2002000226266 SA.22626 Opera minora. T. 2 / Rozwadowski, Władysław
162   2002000188380 SA.18838 Parricidium w prawie rzymskim / Jońca, Maciej
163   2002000255051 SA.25505 Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945 / Szczygielski, Krzysztof.
164   2002000237057 SA.23705 Prawo karne i polityka w państwie rzymskim /
165   2002000149343 SA.14934 Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
166   2002000022752 SA.2275 Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny / Kamiński, Janusz
167   2002000125347 SA.12534 Prawo rzymskie : repetytorium /
168   2002000141682 SA.14168 Prawo rzymskie : zestaw ćwiczeń dla studentów prawa /
169   2002000154927 SA.15492 Prawo rzymskie : praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu / Palmirski, Tomasz.
170   2002000194862 SA.19486 Prawo rzymskie : [tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze z komentarzem, dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego] / Dajczak, Wojciech
171   2002000204912 SA.20491 Prawo rzymskie : pytania, kazusy, tablice / Kacprzak, Agnieszka
172   2002000228727 SA.22872 Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
173   2002000244468 SA.24446 Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł / Rozwadowski, Władysław
174   2002000178350 SA.17835 Prawo rzymskie / Mróz-Krysta, Dominika.
175   2002000258212 SA.25821 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz
176   2002000167057 SA.16705 Prawo rzymskie a kultura prawna Europy /
177   2002000225177 SA.22517 Prawo rzymskie a współczesność / Kupiszewski, Henryk
178   2002000264725 SA.26472 Prawo rzymskie przed egzaminem /
179   2002000194237 SA.19423 Prawo rzymskie publiczne / Dębiński, Antoni
180   2002000193995 SA.19399 Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet / Jurewicz, Aldona Rita.
181   2002000223517 SA.22351 Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym / Jońca, Maciej
182   2002000207470 SA.20747 Publiczne prawo rzymskie / Zabłocki, Jan
183   2002000246851 SA.24685 Regulae iuris : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej / Kacprzak, Agnieszka
184   2002000165534 SA.16553 Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Kuryłowicz, Marek
185   2002000206978 SA.20697 Rzymskie prawo prywatne : kompendium / Dębiński, Antoni
186   2002000208156 SA.20815 Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia / Misztal-Konecka, Joanna.
187   2002000102102 SA.10210 Rzymskie prawo prywatne / Litewski, Wiesław
188   2002000201737 SA.20173 Rzymskie prawo prywatne / Święcicka-Wystrychowska, Paulina.
189   2002000210227 SA.21022 Rzymskie prawo publiczne : wybrane zagadnienia /
190   2002000144980 SA.14498 Rzymskie prawo publiczne /
191   2002000257130 SA.25713 Rzymskie prawo publiczne / Tarwacka, Anna.
192   2002000232908 SA.23290 Status społeczno-prawny i odpowiedzialność lekarza w prawie rzymskim / Tadajczyk, Konrad Tomasz.
193   2002000160294 SA.16029 Verba iuris : reguły i kazusy prawa rzymskiego / Bojarski, Władysław
194   2002000257628 SA.25762 Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym / Sacher, Andrzej.
 
Doktryny Polityczno-Prawne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
195   2002000138576 SA.13857 Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej / Zwierzchowski, Krzysztof.
196   2002000136862 SA.13686 Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku : wybrane problemy badawcze /
197   2002000258076 SA.25807 Doktryny polityczno-prawne : fundamenty współczesnych państw / Izdebski, Hubert
198   2002000182081 SA.18208 Historia doktryn polityczno-prawnych / Justyński, Janusz
199   2002000213884 SA.21388 Historia doktryn politycznych i prawnych : testy / Kostrubiec, Jarosław.
200   2002000196637 SA.19663 Historia doktryn politycznych i prawnych / Olszewski, Henryk
201   2002000261595 SA.26159 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej
202   2002000261717 SA.26171 Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku / Dubel, Lech
203   2002000211620 SA.21162 Historia doktryn politycznych i prawnych w zarysie / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
204   2002000110985 SA.11098 Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Król, Marcin
205   2002000223074 SA.22307 Historia myśli politycznej i prawnej / Izdebski, Hubert
206   2002000099211 SA.9921 Leksykon politologiczny : polityka - ustrój - idee /
207   2002000116581 SA.11658 Mały leksykon systemów politycznych /
208   2002000092946 SA.9294 Myśl polityczna wieków średnich / Baszkiewicz, Jan
209   2002000100511 SA.10051 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata /
210   2002000202055 SA.20205 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata /
211   2002000100504 SA.10050 Partie i systemy partyjne /
212   2002000091345 SA.9134 Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- /
213   2002000100672 SA.10067 Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- /
214   2002000212177 SA.21217 Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- /
215   2002000113863 SA.11386 Stosunki międzynarodowe /
216   2002000113696 SA.11369 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
217   2002000099037 SA.9903 Teoria polityki /
218   2002000161703 SA.16170 Ustroje państw współczesnych / Pułło, Andrzej
219   2002000140432 SA.14043 Ustroje państw współczesnych. [T.] 1 /
220   2002000135773 SA.13577 Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 /
221   2002000099044 SA.9904 Ustroje państwowe /
222   2002000246288 SA.24628 Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu /
223   2002000188274 SA.18827 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
224   2002000135759 SA.13575 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej /
225   2002000104465 SA.10446 Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych /
 
Historia Państwa i Prawa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
226   2002000230669 SA.23066 Historia myśli ustrojowej i społecznej / Barwicka-Tylek, Iwona
227   2002000160287 SA.16028 Historia państwa i prawa Polski : testy, tablice / Golat, Rafał.
228   2002000258090 SA.25809 Historia państwa i prawa polskiego. T. 1, 966-1795 / Uruszczak, Wacław
229   2002000205308 SA.20530 Historia powszechna ustrojów państwowych / Kamińska, Krystyna
230   2002000205872 SA.20587 Historia powszechna ustroju i prawa / Maciejewski, Tadeusz
231   2002000261861 SA.26186 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
232   2002000219213 SA.21921 Historia prawa Polski Ludowej / Lityński, Adam
233   2002000150967 SA.15096 Historia prawa sądowego /
234   2002000184139 SA.18413 Historia prawa sądowego : zarys wykładu / Lesiński, Bogdan
235   2002000194503 SA.19450 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa
236   2002000248893 SA.24889 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz
237   2002000194510 SA.19451 Historia ustroju i prawa polskiego : testy i kazusy /
238   2002000214485 SA.21448 Historia ustroju i prawa polskiego : (1772-1918) / Korobowicz, Artur
239   2002000179128 SA.17912 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz
240   2002000204110 SA.20411 Historia ustroju i prawa sądowego Polski / Maciejewski, Tadeusz
241   2002000160386 SA.16038 Historia ustroju państw zachodu : zarys wykładu / Wąsowicz, Marek
242   2002000199621 SA.19962 Historia ustroju Polski / Karabowicz, Anna.
243   2002000227102 SA.22710 Historia ustroju Polski do 1939 roku : ćwiczenia / Lipska-Toumi, Marzena
244   2002000248909 SA.24890 Historia ustroju w Polsce / Kallas, Marian
245   2002000146229 SA.14622 Historia zachodniej teorii prawa / Kelly, John Maurice
246   2002000181909 SA.18190 Leksykon historii prawa i ustroju : 100 podstawowych pojęć /
247   2002000261601 SA.26160 Nauka o państwie i polityce /
248   2002000179845 SA.17984 Powszechna historia państwa i prawa / Stus, Marek.
249   2002000261083 SA.26108 Powszechna historia państwa i prawa / Sczaniecki, Michał
250   2002000260055 SA.26005 Powszechna historia prawa / Dziadzio, Andrzej
251   2002000110992 SA.11099 Powszechna historia ustrojów państwowych / Baszkiewicz, Jan
252   2002000226877 SA.22687 Powszechna historia ustroju państw - ćwiczenia / Lipska-Toumi, Marzena
253   2002000145765 SA.14576 Prawa antyczne : wykłady z historii najstarszych praw świata / Kuryłowicz, Marek
254   2002000251473 SA.25147 W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski : księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi /
255   2002000211545 SA.21154 Współczesne kultury prawne / Tokarczyk, Roman Andrzej
256   2002000150301 SA.15030 Zestaw pytań testowych wraz z rozwiązaniami z historii państwa i prawa Polski dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych /
 
Historia Polski
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2002000104014 SA.10401 Historia Polski : biogramy / Olejnik, Karol
258   2002000137166 SA.13716 Historia Polski : średniowiecze / Szczur, Stanisław
259   2002000092960 SA.9296 Historia Polski od 1386 do 1795 roku / Olejnik, Karol
260   2002000092977 SA.9297 Historia Polski od 1795 do 1864 roku / Kowal, Stefan
261   2002000092984 SA.9298 Historia Polski od 1864 do 1918 roku / Kowal, Stefan
262   2002000092991 SA.9299 Historia Polski od 1918 do 1939 roku / Faryś, Janusz
263   2002000093004 SA.9300 Historia Polski od 1939 do 1945 roku / Olejnik, Karol
264   2002000093028 SA.9302 Historia Polski od 1956 do 1970 roku / Faryś, Janusz
265   2002000099310 SA.9931 Historia Polski od 1970 do 1989 roku / Olejnik, Karol
266   2002000093011 SA.9301 Historia Polski od maja 1945 do marca 1956 roku / Lizak, Wojciech
267   2002000137142 SA.13714 Historia Polski, 1492-1795 / Markiewicz, Mariusz
268   2002000137159 SA.13715 Historia Polski, 1795-1918 / Chwalba, Andrzej
269   2002000092953 SA.9295 Historia Polski. [T. 1], Do roku 1386 / Olejnik, Karol
270   2002000155504 SA.15550 Historia Polski. T. 1, [Do 1914] /
271   2002000155511 SA.15551 Historia Polski. T. 2, [Od 1914] /
272   2002000137180 SA.13718 Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001 / Dudek, Antoni
273   2002000151902 SA.15190 Pół wieku dziejów Polski 1939-1989 / Paczkowski, Andrzej
274   2002000137173 SA.13717 Reglamentowana rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 / Dudek, Antoni
275   2002000154224 SA.15422 Starożytna Polska : od trzeciego wieku przed Chrystusem do starożytności / Kokowski, Andrzej
276   2002000137203 SA.13720 Ślady PeeReLu : ludzie, wydarzenia, mechanizmy / Dudek, Antoni
 
Historia Powszechna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
277   2002000137258 SA.13725 Dzieje rzymskie / PIOTROWICZ, LUDWIK
278   2002000154248 SA.15424 Historia 1815-2004 : Polska i świat / Garlicki, Andrzej
279   2002000154279 SA.15427 Historia Europy /
280   2002000160485 SA.16048 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
281   2002000137227 SA.13722 Historia powszechna : wiek oświecenia / Maciszewski, Jarema
282   2002000137210 SA.13721 Historia powszechna : wiek XVI / Wyczański, Andrzej
283   2002000101846 SA.10184 Historia powszechna : wiek XVIII / Rostworowski, Emanuel
284   2002000101853 SA.10185 Historia powszechna 1789-1870 / Żywczyński, Mieczysław
285   2002000101860 SA.10186 Historia powszechna 1871-1918 / Pajewski, Janusz
286   2002000137241 SA.13724 Historia powszechna do 2004 roku / Borucki, Marek.
287   2002000101877 SA.10187 Historia powszechna XVI-XVII wieku / Wójcik, Zbigniew
288   2002000137265 SA.13726 Historia powszechna XX wieku / Czubiński, Antoni
289   2002000136879 SA.13687 Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław
290   2002000160881 SA.16088 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef
291   2002000170842 SA.17084 Kodeks Napoleona : historia i współczesność / Sójka-Zielińska, Katarzyna
292   2002000137197 SA.13719 Pax Europea : dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914 / Wandycz, Piotr Stefan
293   2002000101785 SA.10178 Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Roszkowski, Wojciech
294   2002000101839 SA.10183 Średniowiecze MANTEUFFEL TADEUSZ
295   2002000104502 SA.10450 Wiek V-XV w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów /
296   2002000104519 SA.10451 Wiek XIX w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów /
297   2002000104526 SA.10452 Wiek XVI-XVIII w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów /
298   2002000104533 SA.10453 Wiek XX w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów /
 
Psychologia i Psychiatria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
299   2002000080974 SA.8097 Autopsychoterapia / Siek, Stanisław
300   2002000234896 SA.23489 Człowiek - istota społeczna / Aronson, Elliot
301   2002000075932 SA.7593 Dziecko jako świadek / Sokołowska, Jadwiga.
302   2002000207265 SA.20726 Kompendium psychiatrii sądowej : opiniowanie w procesie karnym : podręcznik dla lekarzy i prawników / Przybysz, Jerzy
303   2002000140500 SA.14050 Podstawy psychologii sądowej /
304   2002000074638 SA.7463 Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny /
305   2002000162182 SA.16218 Psychiatria sądowa. podręcznik dla lekarzy i prawników / Cz. 2, Opiniowanie w postępowaniu cywilnym : Przybysz, Jerzy
306   2002000162199 SA.16219 Psychiatria sądowa. podręcznik dla lekarzy i prawników / Cz.1, Opiniowanie w procesie karnym : Przybysz, Jerzy
307   2002000195258 SA.19525 Psychologia : mózg, człowiek, świat / Kosslyn, Stephen Michael
308   2002000195265 SA.19526 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
309   2002000195272 SA.19527 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 /
310   2002000226914 SA.22691 Psychologia i prawo : między teorią a praktyką /
311   2002000195241 SA.19524 Psychologia i życie / Gerrig, Richard J.
312   2002000080769 SA.8076 Psychologia kliniczna : praca zbiorowa /
313   2002000117984 SA.11798 Psychologia sądowa : podstawowe zagadnienia / Szostak, Jacek
314   2002000226990 SA.22699 Psychologia sądowa : aktualne problemy opiniowania dorosłych / Majchrzyk, Zdzisław.
315   2002000162175 SA.16217 Psychologia sądowa / Lipczyński, Andrzej
316   2002000178374 SA.17837 Psychologia sądowa dla prawników / Gruza, Ewa
317   2002000107763 SA.10776 Psychologia sądowa i penitencjarna / Ciosek, Mieczysław
318   2002000195234 SA.19523 Psychologia społeczna / Aronson, Elliot
319   2002000079688 SA.7968 Psychopatia jako problem kryminologiczny / Kozarska-Dworska, Jadwiga.
320   2002000195227 SA.19522 Wprowadzenie do psychologii / Matusewicz, Czesław
321   2002000067395 SA.6739 Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych /
322   2002000087843 SA.8784 Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa /
323   2002000074560 SA.7456 Zarys psychiatrii : compendium / Korzeniowski, Lucjan
 
Bibliografie Prawnicze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
324   2002000070982 SA.7098 Bibliografia prawa cywilnego : (literatura, orzecznictwo) : 1945-1954 / Trybulski, Zbigniew.
325   2002000134912 SA.13491 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego T.5, Prawo i postępowanie cywilne ; Prawo rodzinne i opiekuńcze ; Varia ;Literatura i orzecznictwo 1976-1981 / TRYBULSKI, ZBIGNIEW
326   2002000085665 SA.8566 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T. 6, 1982-1986 : prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, varia / Gola, Alfred
327   2002000026583 SA.2658 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T.1, 1945-1960 : prawo i postępowanie cywilne obrotu nieuspołecznionego, prawo rodzinne, varia / Trybulski, Zbigniew.
328   2002000026590 SA.2659 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T.2, 1961-1964 : prawo i postępowanie cywilne obrotu nieuspołecznionego, prawo rodzinne, varia / Trybulski, Zbigniew.
329   2002000003317 SA.331 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T.4, 1970-1975 : prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, varia / Trybulski, Zbigniew.
330   2002000182630 SA.18263 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T. 3, 1965-1969 : prawo i postępowanie rodzinne, prawo rodzinne i opiekuńcze, varia / Trybulski, Zbigniew.
331   2002000070975 SA.7097 Bibliografia prawa i postępowania karnego : literatura-orzecznictwo . T.2, 1965-1969 NAJGEBAUER ZYGMUNT
332   2002000026293 SA.2629 Bibliografia prawa i postępowania karnego 1944-1964 : Literatura - orzecznictwo / NAJGEBAUER ZYGMUNT
 
Encyklopedie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
333   2002000011596 SA.1159 Atlas geograficzny /
334   2002000101556 SA.10155 Encyklopedia popularna PWN /
335   2002000101563 SA.10156 Nowy leksykon PWN /
336   2002000067579 SA.6757 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
337   2002000069436 SA.6943 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
338   2002000073792 SA.7379 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
339   2002000073693 SA.7369 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
340   2002000073709 SA.7370 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
341   2002000085429 SA.8542 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
342   2002000119216 SA.11921 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego / Kozak, Stefan
 
Słowniki Języka Polskiego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
343   2002000002617 SA.261 Encyklopedia wiedzy o języku polskim /
344   2002000129642 SA.12964 Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 2, L-P / Bańkowski, Andrzej
345   2002000155009 SA.15500 Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1, A-K / Bańkowski, Andrzej
346   2002000129635 SA.12963 Indeks a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego / Bańko, Mirosław
347   2002000129710 SA.12971 Nowy słownik języka polskiego /
348   2002000129680 SA.12968 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN /
349   2002000002976 SA.297 Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 2 / Skorupka, Stanisław
350   2002000129703 SA.12970 Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Bąba, Stanisław
351   2002000129659 SA.12965 Słownik mitów i tradycji kultury / Kopaliński, Władysław
352   2002000129727 SA.12972 Słownik synonimów i antonimów / Gajewska, Beata.
353   2002000129673 SA.12967 Słownik wyrazów obcych /
354   2002000037992 SA.3799 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych / Kopaliński, Władysław
355   2002000129666 SA.12966 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem / Kopaliński, Władysław
356   2002000129598 SA.12959 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1, A-J /
357   2002000129604 SA.12960 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2, K-Ó /
358   2002000129611 SA.12961 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 3, P-Ś /
359   2002000129628 SA.12962 Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 4, T-Ż /
360   2002000136831 SA.13683 Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami /
361   2002000129697 SA.12969 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
 
Logika
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
362   2002000153777 SA.15377 Elementy logiki dla prawników / Lechniak, Marek
363   2002000257970 SA.25797 Elementy logiki dla prawników / Patryas, Wojciech
364   2002000202628 SA.20262 Logika : podstawy, język, uzasadnianie / Nieznański, Edward
365   2002000230713 SA.23071 Logika : zadania, testy, pytania egzaminacyjne / Widła, Tadeusz
366   2002000199935 SA.19993 Logika / Widła, Tadeusz
367   2002000213938 SA.21393 Logika /
368   2002000208088 SA.20808 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir
369   2002000216106 SA.21610 Logika dla prawników : wykłady - ćwiczenia - zadania /
370   2002000226464 SA.22646 Logika dla prawników : kompendium / Dobrzeniecki, Karol.
371   2002000259080 SA.25908 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir
372   2002000262103 SA.26210 Logika dla prawników /
373   2002000180827 SA.18082 Logika dla prawników...i nie tylko / Sieruga, Michał.
374   2002000194725 SA.19472 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz
375   2002000174505 SA.17450 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt
376   2002000259059 SA.25905 Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji / Łukowski, Piotr.
377   2002000161710 SA.16171 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej
378   2002000253248 SA.25324 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian.
 
Język Łaciński
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
379   2002000169402 SA.16940 Dicta : zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym /
380   2002000105523 SA.10552 Iure et legibus : język łaciński dla studentów prawa / Kalinkowski, Stanisław
381   2002000106131 SA.10613 Lingua Latina ad usum iuris studentium = Język łaciński dla studentów prawa / Rominkiewicz, Jarosław
382   2002000208668 SA.20866 Łacina na co dzień / Jędraszko, Czesław Longin
383   2002000229540 SA.22954 Łacińska terminologia prawnicza : ignorantia iuris nocet / Gajda, Ewa
384   2002000216632 SA.21663 Łacińska terminologia prawnicza /
385   2002000223333 SA.22333 Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze / Burczak, Krzysztof
386   2002000258472 SA.25847 Mały słownik łacińsko-polski /
387   2002000070760 SA.7076 Nota ignota : krótki kurs języka łacińskiego / Popiak, Wanda
388   2002000180346 SA.18034 Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa / Rominkiewicz, Jarosław
389   2002000082978 SA.8297 Praecepta iuris : materiały do nauki języka łacińskiego dla studentów prawa : poziom podstawowy / Ćwiertnia, Zenon.
390   2002000101143 SA.10114 Praecepta iuris : łacina dla prawników : terminy, paremie, wyrażenia w porządku systematycznym / Pieńkos, Jerzy
391   2002000111043 SA.11104 Rudimenta latinitatis. Cz. 2, Preparacje i komentarz gramatyczny / Wilczyński, Stanisław
392   2002000111036 SA.11103 Rudimenta latinitatis. Cz. 1, Teksty i słownik / Wilczyński, Stanisław
393   2002000154965 SA.15496 Sentencje łacińskie /
394   2002000100153 SA.10015 Sentencje, cytaty, zwroty i przysłowia łacińskie / Melech, Wiktoria.
395   2002000062901 SA.6290 Słownik łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych / Kuryłowicz, Marek
396   2002000060464 SA.6046 Słownik łacińsko-polski : prawo rzymskie i kanoniczne, teologiczne słownictwo kościelne, nauki humanistyczne i społeczne, zwroty i wyrażenia używane w nauce i kulturze, sentencje, maksymy, aforyzmy, paremie / Pieńkos, Jerzy
397   2002000111630 SA.11163 Słownik łacińsko-polski : łacina w nauce i kulturze : terminologia od starożytności do czasów nowożytnych : nauki humanistyczne i społeczne : prawo rzymskie i kanoniczne : teologiczne słownictwo kościelne : paremie prawnicze, sentencje, maksymy, aforyzmy / Pieńkos, Jerzy
398   2002000084828 SA.8482 Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków / Sondel, Janusz
399   2002000209139 SA.20913 Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego / Kuryłowicz, Marek
 
Etyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
400   2002000204394 SA.20439 Etyczne problemy prawa / Pietrzykowski, Tomasz
401   2002000160232 SA.16023 Etyka a współczesność /
402   2002000188045 SA.18804 Etyka adwokacka : teksty, orzecznictwo, komentarz / Krzemiński, Zdzisław
403   2002000117007 SA.11700 Etyka i rządy prawa / Lyons, David
404   2002000200525 SA.20052 Etyka praktyczna / Singer, Peter
405   2002000222343 SA.22234 Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 3 /
406   2002000246622 SA.24662 Etyka prawnicza : zagadnienia podstawowe /
407   2002000198105 SA.19810 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman Andrzej
408   2002000170750 SA.17075 Etyka sytuacyjna prawnika / Pieniążek, Marcin.
409   2002000207067 SA.20706 Etyka zawodów prawniczych : metoda case study /
410   2002000177490 SA.17749 Etyka, deontologia, prawo : konferencja naukowa " Etyka profesji prawniczych - wyzwania współczesności", Sieniawa, 15-17 listopada 2007 roku /
411   2002000259554 SA.25955 Etyka, etyka prawa, etyka prawnicza /
412   2002000163479 SA.16347 Kodeks Etyki Radcy Prawnego /
413   2002000219763 SA.21976 Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć /
414   2002000067203 SA.6720 Mały słownik etyczny /
415   2002000154835 SA.15483 Przewodnik etyki sędziowskiej = Guide to judicial conduct : zasady etyki dla sędziów Anglii i Walii /
416   2002000202130 SA.20213 Przewodnik po etyce /
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
417   2002000170712 SA.17071 Elementy teorii i filozofii prawa / Izdebski, Hubert
418   2002000137098 SA.13709 Encyklopedia filozofii. T. 1, [A-K] /
419   2002000137104 SA.13710 Encyklopedia filozofii. T. 2, [L-Ż] /
420   2002000134004 SA.13400 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria
421   2002000176622 SA.17662 Ewolucyjna filozofia prawa / Załuski, Wojciech Zbigniew
422   2002000162373 SA.16237 Fascynujące ścieżki filozofii prawa /
423   2002000183279 SA.18327 Filozofia prawa : testy / Tokarczyk, Roman Andrzej
424   2002000251947 SA.25194 Filozofia prawa : normy i fakty /
425   2002000105301 SA.10530 Filozofia prawa /
426   2002000180292 SA.18029 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav
427   2002000180513 SA.18051 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman Andrzej
428   2002000229175 SA.22917 Filozofia prawa / Morawski, Lech
429   2002000224965 SA.22496 Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach /
430   2002000137753 SA.13775 Filozofia prawa w życiu i nauczaniu /
431   2002000160508 SA.16050 Filozofia współczesna /
432   2002000139528 SA.13952 Główne problemy współczesnej filozofii prawa : prawo w toku przemian / Morawski, Lech
433   2002000113894 SA.11389 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / Tyburski, Włodzimierz
434   2002000150318 SA.15031 Historia filozofii państwa i prawa / Błachnio, Jan Ryszard
435   2002000094520 SA.9452 Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury / Tokarczyk, Roman Andrzej
436   2002000173423 SA.17342 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha / Gadacz, Tadeusz
437   2002000178145 SA.17814 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu / Gadacz, Tadeusz
438   2002000137081 SA.13708 Historia filozofii zachodniej /
439   2002000019837 SA.1983 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
440   2002000019844 SA.1984 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
441   2002000019851 SA.1985 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
442   2002000136435 SA.13643 Klasycy filozofii : biografie, poglądy, pojęcia / Palacz, Ryszard
443   2002000155962 SA.15596 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried
444   2002000264374 SA.26437 Moralność prawa / Fuller, Lon Luvois
445   2002000216694 SA.21669 Podstawy filozofii / Nieznański, Edward
446   2002000256584 SA.25658 Wprowadzenie do filozofii prawa / Zirk-Sadowski, Marek
447   2002000184368 SA.18436 Współczesne kultury prawne / Tokarczyk, Roman Andrzej
448   2002000203977 SA.20397 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz
 
Prawo Konstytucyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
449   2002000259837 SA.25983 Aktualne wyzwania prawa wyborczego /
450   2002000242907 SA.24290 Akty rządowe głowy państwa : rozważania ustrojowe ; Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej ; Równowaga władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej a nowa konstytucja polska / Deryng, Antoni
451   2002000236869 SA.23686 Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym / Sieklucki, Dominik
452   2002000244550 SA.24455 Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015-2017 /
453   2002000237545 SA.23754 Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa /
454   2002000236517 SA.23651 Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe /
455   2002000225924 SA.22592 Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego / Rost, Antoni
456   2002000240415 SA.24041 Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym / Zych, Radosław.
457   2002000236814 SA.23681 Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP / Górka, Katarzyna.
458   2002000239358 SA.23935 Kancelaria Sejmu : zadania, struktura, funkcjonowanie / Woś, Krzysztof
459   2002000239198 SA.23919 Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Gajda, Agnieszka.
460   2002000232632 SA.23263 Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP /
461   2002000245281 SA.24528 Kodeks wyborczy : komentarz / Banaszak, Bogusław
462   2002000258571 SA.25857 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 87, 88, 90, 91 / Bałaban, Andrzej
463   2002000261434 SA.26143 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 120, 121, 122, 123, 124 / Chmaj, Marek
464   2002000261441 SA.26144 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 20, 21, 22 / Izdebski, Hubert
465   2002000261458 SA.26145 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 5, 18, 19 / Sitek, Magdalena
466   2002000263353 SA.26335 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 204, 205, 206, 207 / Jackiewicz, Andrzej Igor.
467   2002000263360 SA.26336 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 59, 60 / Chmaj, Marek
468   2002000263377 SA.26337 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 84, 217 / Bień-Kacała, Agnieszka
469   2002000264336 SA.26433 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 131, 132, 133 / Chmaj, Marek
470   2002000264343 SA.26434 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 198, 199, 200, 201 / Grabowska, Sabina
471   2002000264350 SA.26435 Komentarz do Konstytucji RP : Art. 23, 64 / Sitek, Bronisław
472   2002000246448 SA.24644 Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej /
473   2002000249708 SA.24970 Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora / Grajewski, Krzysztof
474   2002000259042 SA.25904 Konstytucja i prawo konstytucyjne : zarys wykładu /
475   2002000204233 SA.20423 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
476   2002000241528 SA.24152 Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86 / Balcerzak, Michał
477   2002000241535 SA.24153 Konstytucja RP. T. 2, Komentarz : art. 87-243 / Bach-Golecka, Dobrochna.
478   2002000125637 SA.12563 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 3 /
479   2002000098900 SA.9890 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 1 /
480   2002000119209 SA.11920 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 2 /
481   2002000154194 SA.15419 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 4 /
482   2002000160874 SA.16087 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 5 /
483   2002000214515 SA.21451 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław
484   2002000243195 SA.24319 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : Komentarz. 2, Art. 30-86 / Derlatka, Marta
485   2002000250315 SA.25031 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz /
486   2002000256164 SA.25616 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : 500 pytań testowych z odpowiedziami / Gubała, Marcin.
487   2002000248404 SA.24840 Konstytucja, praworządność, władza sądownicza : aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce /
488   2002000174123 SA.17412 Konstytucje polskie 1918-2008 /
489   2002000181169 SA.18116 Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej / Ciapała, Jerzy.
490   2002000241832 SA.24183 Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka /
491   2002000264138 SA.26413 Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce /
492   2002000215017 SA.21501 Konstytucyjny system organów państwa / Dudek, Dariusz
493   2002000225054 SA.22505 Konstytucyjny system organów państwowych /
494   2002000182692 SA.18269 Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć /
495   2002000219046 SA.21904 Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych / Sokala, Andrzej
496   2002000192196 SA.19219 Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych / Michalak, Bartłomiej
497   2002000233288 SA.23328 Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992 /
498   2002000246202 SA.24620 Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / Szewczyk, Michał
499   2002000246899 SA.24689 Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona / Brzozowski, Wojciech
500   2002000248428 SA.24842 Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki i tożsamości konstytucyjnej RP : Trybunał Konstytucyjny a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej : ku sekwencji a nie hierarchii orzekania / Jóźwicki, Władysław
501   2002000230447 SA.23044 Organy i korporacje ochrony prawa /
502   2002000195586 SA.19558 Organy ochrony prawnej RP / Serafin, Sławomir.
503   2002000251268 SA.25126 Parlamentaryzm europejski / Małajny, Ryszard Mariusz
504   2002000264541 SA.26454 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek
505   2002000253187 SA.25318 Polskie prawo konstytucyjne /
506   2002000221308 SA.22130 Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym /
507   2002000256720 SA.25672 Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności /
508   2002000123121 SA.12312 Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Bałaban, Andrzej
509   2002000213235 SA.21323 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław
510   2002000235046 SA.23504 Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy /
511   2002000139276 SA.13927 Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych : polski przykład / Policastro, Pasquale
512   2002000217387 SA.21738 Prawo konstytucyjne : repetytorium /
513   2002000225139 SA.22513 Prawo konstytucyjne : kompendium / Ochmann, Paweł.
514   2002000246684 SA.24668 Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Granat, Mirosław.
515   2002000253729 SA.25372 Prawo konstytucyjne : testy, pytania i odpowiedzi /
516   2002000253637 SA.25363 Prawo konstytucyjne : kazusy /
517   2002000233189 SA.23318 Prawo konstytucyjne / Witkowski, Zbigniew
518   2002000242464 SA.24246 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław
519   2002000224729 SA.22472 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
520   2002000209955 SA.20995 Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Granat, Mirosław.
521   2005400018097 SAM.1809 Prawo konstytucyjne w systemie prawa : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Bożykowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowej /
522   2002000262417 SA.26241 Prawo konstytucyjne współczesnej Polski / Zubik, Marek
523   2002000264862 SA.26486 Prawo konstytucyjne współczesnej Polski / Zubik, Marek
524   2002000261687 SA.26168 Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami / Granat, Mirosław.
525   2002000208576 SA.20857 Prawo konstytucyjne, prawo europejskie : kazusy i zagadnienia prawne / Mijal, Przemysław.
526   2002000237583 SA.23758 Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym : dawniej i współcześnie / Kaczmarczyk-Kłak, Katarzyna
527   2002000264305 SA.26430 Prawo wyborcze w Polsce / Chmaj, Marek
528   2002000251886 SA.25188 Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : aksjologiczne podstawy prawa / Piechowiak, Marek.
529   2002000239037 SA.23903 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji / Szczurowski, Bartosz.
530   2002000099761 SA.9976 Prezydent w systemie ustrojowym Polski : (1989-1997) / Ciapała, Jerzy.
531   2002000244543 SA.24454 Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego : Polska na tle porównawczym / Daniluk, Dawid.
532   2002000257451 SA.25745 Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej / Kryszeń, Grzegorz
533   2002000264732 SA.26473 Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym /
534   2002000231888 SA.23188 Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP / Opaliński, Bartłomiej.
535   2002000251305 SA.25130 Sąd Najwyższy : Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : pierwszy rok działalności /
536   2002000240996 SA.24099 Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Szmulik, Bogumił.
537   2002000260536 SA.26053 Sądownictwo konstytucyjne : teoria i praktyka. T. 4 /
538   2002000247322 SA.24732 Sędziowski stan spoczynku : studium konstytucyjnoprawne / Stępień-Załucka, Beata.
539   2002000203885 SA.20388 Skarga konstytucyjna : wstępne rozpoznanie / Jamróz, Lech.
540   2005400018295 SAM.1829 Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu : model możliwy do zastosowania w Polsce / Kłopocka-Jasińska, Marta.
541   2002000233226 SA.23322 System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Chmaj, Marek
542   2002000192851 SA.19285 The Constitution of the Republic of Poland /
543   2002000246059 SA.24605 Trybunał Konstytucyjny, 1982-2018 : rola Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniach przed TK oraz w wykonywaniu i monitorowaniu orzeczeń TK / Knapińska, Joanna.
544   2002000251619 SA.25161 Ustawa o Trybunale Stanu : komentarz /
545   2002000216731 SA.21673 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł
546   2005400018325 SAM.1832 Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian /
547   2002000223036 SA.22303 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
548   2002000238078 SA.23807 Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Bodio, Joanna.
549   2002000210531 SA.21053 Ustrój organów ochrony prawnokarnej : zarys wykładu / Janusz-Pohl, Barbara.
550   2002000225252 SA.22525 Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. / Skrzydło, Wiesław
551   2002000254023 SA.25402 W kręgu prawa konstytucyjnego : z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta / Szmyt, Andrzej
552   2002000203953 SA.20395 Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku : prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu = Circum constitutionem rationemque sanam /
553   2002000193162 SA.19316 Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP /
554   2002000234032 SA.23403 Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP / Podkowik, Jan
555   2002000238269 SA.23826 Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / Biłgorajski, Artur
556   2002000259820 SA.25982 Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa : wyzwania /
557   2002000229724 SA.22972 Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Niżnik-Mucha, Agata.
558   2002000247582 SA.24758 Zasada ochrony samorządności terytorialnej : studium konstytucyjne / Chorążewska, Anna.
559   2002000226525 SA.22652 Zasada podziału władzy w konstytucji RP z 1997 roku / Kuca, Grzegorz.
560   2002000249517 SA.24951 Zasada równowagi władz po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego K 47/15 / Tkaczyk, Edyta.
561   2002000203991 SA.20399 Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku : materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.) /
562   2002000181664 SA.18166 Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / Dudek, Dariusz
563   2002000211835 SA.21183 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
564   2002000259844 SA.25984 Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu legislacyjnego / Tkaczyk, Edyta.
565   2002000226242 SA.22624 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku /
 
Prawo Wyznaniowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
566   2002000117472 SA.11747 Codex iuris canonici : auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus = Kodeks prawa kanonicznego : przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu /
567   2002000202079 SA.20207 Codex iuris canonici = Kodeks prawa kanonicznego : komentarz : powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego /
568   2002000232724 SA.23272 Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi / Lempa, Florian
569   2002000198921 SA.19892 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1, Normy ogólne / Krukowski, Józef
570   2002000198938 SA.19893 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/1. Ks. 2, | Cz. 1, | Cz. 2, Lud Boży | Wierni chrześcijanie | Ustrój hierarchiczny Kościoła /
571   2002000198945 SA.19894 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/2. Ks. 2, | Cz. 3, Lud Boży | Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego /
572   2002000198952 SA.19895 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 5. Ks. 7, Procesy / Erlebach, Grzegorz
573   2002000094933 SA.9493 Konkordat polski : znaczenie i realizacja / Krukowski, Józef
574   2002000190123 SA.19012 Kościelna procedura administracyjna w kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II / Leszczyński, Grzegorz
575   2002000163226 SA.16322 Kościół a wspólnoty polityczne / Sobczyk, Paweł.
576   2002000065643 SA.6564 Kościół i państwo : podstawy relacji prawnych / Krukowski, Józef
577   2002000258595 SA.25859 Leksykon prawa kanonicznego /
578   2002000030405 SA.3040 Mały słownik teologiczny / Rahner, Karl
579   2002000201508 SA.20150 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech
580   2002000097156 SA.9715 Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach /
581   2002000188618 SA.18861 Podręcznik prawa kanonicznego. 1 / Sztafrowski, Edward
582   2002000188632 SA.18863 Podręcznik prawa kanonicznego. 2 / Sztafrowski, Edward
583   2002000188656 SA.18865 Podręcznik prawa kanonicznego. 3 / Sztafrowski, Edward
584   2002000188670 SA.18867 Podręcznik prawa kanonicznego. 4 / Sztafrowski, Edward
585   2002000161789 SA.16178 Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
586   2002000261151 SA.26115 Prawo kanoniczne / Cenalmor, Daniel.
587   2002000117465 SA.11746 Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II : instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego, zarys historii procedury kanonizacyjnej, postępowanie w diecezji i kongregacji, wzory pism i formularzy / Misztal, Henryk
588   2002000163233 SA.16323 Prawo wyznaniowe : wybór źródeł /
589   2002000117458 SA.11745 Prawo wyznaniowe /
590   2002000167804 SA.16780 Prawo wyznaniowe / Mezglewski, Artur
591   2002000221650 SA.22165 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał
592   2002000134974 SA.13497 Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego : materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003) /
593   2002000250858 SA.25085 Przymierze : fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich / Gwóźdź, Monika
594   2002000188694 SA.18869 Sankcje w Kościele : część ogólna, komentarz / Syryjczyk, Jerzy
595   2002000154934 SA.15493 Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego /
596   2002000189165 SA.18916 Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego : [Dni Kanonistów, Lublin 27. II - 1. III. 2007 r.] /
597   2002000055637 SA.5563 Zarys encyklopedyczny religii /
598   2002000260567 SA.26056 Zawarcie małżeństwa kanonicznego przed osobą świecką jako świadkiem kwalifikowanym / Borowy, Rafał.
 
Prawo Międzynarodowe Prywatne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
599   2002000236838 SA.23683 Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej / Czepelak, Marcin.
600   2002000198358 SA.19835 Prawo prywatne międzynarodowe : testy / Świerczyński, Marek.
601   2002000206022 SA.20602 Prawo prywatne międzynarodowe : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
602   2002000242327 SA.24232 Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / Błaszczyk, Paweł
603   2002000245502 SA.24550 Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz /
604   2002000233530 SA.23353 Prawo prywatne międzynarodowe / Bagan-Kurluta, Katarzyna.
605   2002000241252 SA.24125 Prawo prywatne międzynarodowe / Pazdan, Maksymilian
606   2002000253804 SA.25380 Prawo prywatne międzynarodowe / Gołaczyński, Jacek
607   2002000259868 SA.25986 Prawo prywatne międzynarodowe / Bagan-Kurluta, Katarzyna.
608   2002000198525 SA.19852 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 1 / Bělohlávek, Alexander J.
609   2002000198532 SA.19853 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 2 / Bělohlávek, Alexander J.
610   2002000242495 SA.24249 Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego / Mączyński, Andrzej
611   2002000221438 SA.22143 Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego /
612   2002000232496 SA.23249 Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe / Pilich, Mateusz.
 
Prawo Egzekucyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
613   2002000233240 SA.23324 Aktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego /
614   2002000244567 SA.24456 Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka /
615   2002000190710 SA.19071 Egzekucja z nieruchomości : zagadnienia teorii i praktyki / Bieżuński, Paweł.
616   2002000261854 SA.26185 Egzekucja z rachunku bankowego : komentarz / Mikołajczak, Michał
617   2002000261588 SA.26158 Egzekucja z ruchomości / Hrycaj, Anna.
618   2002000264398 SA.26439 Elektroniczne licytacje w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Gołaczyński, Jacek
619   2002000234698 SA.23469 Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce = Electronization of judicial enforcement proceedings in Poland /
620   2002000201232 SA.20123 Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie egzekucyjne : komentarz do artykułów 758-1088 /
621   2002000210401 SA.21040 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie egzekucyjne / Pietrzkowski, Henryk.
622   2002000216090 SA.21609 Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz do artykułów 506-1088 /
623   2002000233707 SA.23370 Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji / Knypl, Zenon
624   2002000248442 SA.24844 Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne /
625   2002000156730 SA.15673 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : instruktaż skutecznej egzekucji wierzytelności w obrocie gospodarczym / Lesiak, Artur.
626   2002000221315 SA.22131 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz / Romańska, Marta.
627   2002000227614 SA.22761 Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód / Cieśliński, Marcin Mikołaj.
628   2002000194787 SA.19478 Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce / Świeca, Jacek
629   2002000253163 SA.25316 Sądowe postępowanie egzekucyjne : nowe wyzwania i perspektywy /
630   2002000205230 SA.20523 Sądowe postępowanie egzekucyjne / Marciniak, Andrzej
631   2002000264015 SA.26401 Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / Marciniak, Andrzej
632   2002000228321 SA.22832 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Marciniak, Andrzej
633   2002000207029 SA.20702 Zapis windykacyjny : komentarz / Turłukowski, Jarosław.
634   2002000260727 SA.26072 Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji / Strożek-Kucharska, Magdalena
 
Prawo Cywilne – Ogólne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
635   2002000229342 SA.22934 Błąd jako wada oświadczenia woli strony umowy / Królikowski, Mateusz.
636   2002000232250 SA.23225 Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym / Adrych-Brzezińska, Izabela.
637   2002000193636 SA.19363 Czynności prawne : art. 56-81 KC : komentarz / Grykiel, Jarosław.
638   2002000242389 SA.24238 Kodeks cywilny : komentarz / Burian, Beata.
639   2002000243874 SA.24387 Kodeks cywilny : komentarz : część ogólna : przepisy wprowadzające KC : prawo o notariacie / Borysiak, Witold.
640   2002000243867 SA.24386 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / Czub, Krzysztof
641   2002000245212 SA.24521 Kodeks cywilny : orzecznictwo, piśmiennictwo. T. 1, Część ogólna : orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918-2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842-2018, dotyczące Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami / Gudowski, Jacek.
642   2002000256140 SA.25614 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, | Cz. 1, Część ogólna. | (Art. 1-55⁴) /
643   2002000256157 SA.25615 Kodeks cywilny : komentarz. Cz. 2, (art. 56-125) /
644   2002000257017 SA.25701 Kodeks cywilny : komentarz /
645   2002000260086 SA.26008 Kodeks cywilny : komentarz /
646   2002000263247 SA.26324 Kodeks cywilny : komentarz /
647   2002000244819 SA.24481 Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / Banaszczyk, Zbigniew.
648   2002000254078 SA.25407 Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º /
649   2002000253750 SA.25375 Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088, przepisy wprowadzające /
650   2002000258304 SA.25830 Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : Art. 1-352 /
651   2002000260420 SA.26042 Kodeks cywilny. T. 3, Komentarz : art. 627-1088 /
652   2002000260659 SA.26065 Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 353-626 /
653   2002000253767 SA.25376 Kodeksowe umowy gwarancyjne z udziałem osoby trzeciej (art. 391 i 392 KC) / Szlęzak, Andrzej
654   2002000260277 SA.26027 Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków / Skiepko, Krystyna.
655   2002000248206 SA.24820 Konwersja nieważnych czynności prawnych / Bławat, Magdalena.
656   2002000235206 SA.23520 Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC : komentarz / Zieliński, Andrzej
657   2002000173225 SA.17322 Księga pierwsza Kodeksu cywilnego : projekt z uzasadnieniem /
658   2002000204288 SA.20428 Leksykon prawa cywilnego - część ogólna : 100 podstawowych haseł /
659   2002000244079 SA.24407 Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym / Łukasiewicz, Jakub M.
660   2002000260871 SA.26087 Mediacja cywilna : komentarz /
661   2002000232342 SA.23234 Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim / Buchalska, Joanna.
662   2002000242112 SA.24211 Nieważność czynności prawnej / Gutowski, Maciej
663   2002000244086 SA.24408 Nowacja / Szewczyk, Jarosław
664   2002000231109 SA.23110 Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą / Jasińska, Maria
665   2002000232366 SA.23236 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej / Banaszczyk, Zbigniew.
666   2002000250483 SA.25048 Odwołanie darowizny / Solarski, Szymon.
667   2002000246967 SA.24696 Pozorność oświadczenia woli : studium cywilnoprawne / Lewandowska, Ewa
668   2002000256010 SA.25601 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz K.
669   2002000260611 SA.26061 Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice, testy /
670   2002000151193 SA.15119 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
671   2002000195364 SA.19536 Prawo cywilne : kazusy z orzecznictwem / Misztal-Konecka, Joanna.
672   2002000215499 SA.21549 Prawo cywilne : część ogólna / Doliwa, Adam
673   2002000216328 SA.21632 Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy / Mróz, Teresa
674   2002000217141 SA.21714 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami /
675   2002000218254 SA.21825 Prawo cywilne : część ogólna /
676   2002000220110 SA.22011 Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki / Piaskowska, Olga Maria.
677   2002000248817 SA.24881 Prawo cywilne : kazusy z rozwiązaniami / Bańczyk, Wojciech.
678   2002000250711 SA.25071 Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego /
679   2002000254306 SA.25430 Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Wolter, Aleksander
680   2002000255341 SA.25534 Prawo cywilne : część ogólna / Kawałko, Agnieszka.
681   2002000261113 SA.26111 Prawo cywilne : część ogólna / Brzozowski, Adam
682   2002000264848 SA.26484 Prawo cywilne : część ogólna / Radwański, Zbigniew
683   2002000255334 SA.25533 Prawo cywilne /
684   2002000259066 SA.25906 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
685   2002000264695 SA.26469 Prawo cywilne i postępowanie cywilne : kazusy i metodyka rozwiązywania / Strus-Wołos, Monika.
686   2002000260628 SA.26062 Prawo cywilne wobec nowości medycznych - cywilna ochrona prawna uczestnika badania klinicznego oraz pacjenta w kontekście zastosowania produktów leczniczych w zakresie off-label / Przewłocka, Dąbrówka.
687   2002000227164 SA.22716 Prawo do materiału genetycznego człowieka / Krekora-Zając, Dorota.
688   2002000260666 SA.26066 Problemy pogranicza prawa cywilnego = Boundary problems of civil law /
689   2002000210999 SA.21099 Przedawnienie w polskim prawie cywilnym / Pałdyna, Tomasz Michał.
690   2002000247933 SA.24793 Reguła contra proferentem a granice wykładni oświadczeń woli w prawie cywilnym / Gorzko, Przemysław.
691   2002000244154 SA.24415 Rękojmia : odpowiedzialność sprzedawcy / Zoll, Fryderyk
692   2002000255648 SA.25564 Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym / Stasiak, Jarosław.
693   2002000233219 SA.23321 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym / Dul, Rafał.
694   2002000247797 SA.24779 Skutki czynności prawnych w czasie / Lackoroński, Bogusław.
695   2002000255952 SA.25595 Szkoda na osobie i jej naprawienie / Kaliński, Maciej.
696   2002000197238 SA.19723 The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] /
697   2002000259875 SA.25987 Umowa gwarancyjna / Jastrzębski, Jacek.
698   2002000095206 SA.9520 Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową / Szpunar, Adam
699   2002000245960 SA.24596 Zarys prawa cywilnego /
700   2002000258199 SA.25819 Zarys prawa cywilnego /
701   2002000245601 SA.24560 Zarys prawa prywatnego : część ogólna / Bierć, Andrzej.
702   2002000237996 SA.23799 Zasiedzenie : wybrane zagadnienia / Szuber-Bednarz, Ewa.
703   2002000252043 SA.25204 Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów : komentarz / Mojak, Jan
704   2002000219398 SA.21939 Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe /
705   2002000204202 SA.20420 Zivilgesetzbuch = Kodeks cywilny /
 
Prawo Rzeczowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
706   2002000217301 SA.21730 Kodeks cywilny : komentarz Lex. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Dadańska, Katarzyna Anna.
707   2002000220998 SA.22099 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, | Część ogólna, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). | Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) /
708   2002000223999 SA.22399 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Rudnicki, Stanisław
709   2002000242815 SA.24281 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352) /
710   2002000205087 SA.20508 Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Rudnicki, Stanisław
711   2002000231437 SA.23143 Ochrona posiadania i inne wybrane prace / Ignatowicz, Jerzy
712   2002000251862 SA.25186 Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice, testy /
713   2002000256065 SA.25606 Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Brzozowski, Adam
714   2002000263315 SA.26331 Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice, testy online /
715   2002000263919 SA.26391 Prawo rzeczowe : pytania i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
716   2002000199713 SA.19971 Prawo rzeczowe /
717   2002000207937 SA.20793 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław
718   2002000211163 SA.21116 Prawo rzeczowe / Ignatowicz, Jerzy
719   2002000213037 SA.21303 Prawo rzeczowe / Doliwa, Adam
720   2002000214058 SA.21405 Prawo rzeczowe /
721   2002000229113 SA.22911 Prawo rzeczowe / Witczak, Hanna
722   2002000253811 SA.25381 Prawo rzeczowe / Dadańska, Katarzyna Anna.
723   2002000261021 SA.26102 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward
724   2002000198372 SA.19837 Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy / Stępień, Anna
725   2002000246950 SA.24695 Prawo rzeczowe i spadkowe : pytania i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
726   2002000230843 SA.23084 Szkoda na mieniu i jej naprawienie / Kaliński, Maciej.
727   2002000227980 SA.22798 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz / Tomaszewska, Ewa
 
Prawo Zobowiązań
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
728   2002000259493 SA.25949 Darowizna w polskim prawie zobowiązań / Tenenbaum-Kulig, Monika.
729   2002000221544 SA.22154 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Zobowiązania : (art. 353-921 16 KC) /
730   2002000243928 SA.24392 Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczegółowa : [art. 535-719] / Bielska-Sobkowicz, Teresa
731   2002000243935 SA.24393 Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczegółowa : [art. 720-921] / Bielska-Sobkowicz, Teresa
732   2002000244031 SA.24403 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna / Bielska-Sobkowicz, Teresa
733   2002000244802 SA.24480 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534) /
734   2002000245199 SA.24519 Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764 9) /
735   2002000245984 SA.24598 Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczególna (art. 765-921 [z indeksem] 16) /
736   2002000256515 SA.25651 Obrót wierzytelnościami / Mojak, Jan
737   2002000246011 SA.24601 Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania / Panfil, Karolina.
738   2002000238757 SA.23875 Prawo cywilne : zobowiązania i spadki : pytania i odpowiedzi / Ciszewski, Jerzy
739   2002000221117 SA.22111 Prawo zobowiązań : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
740   2002000228758 SA.22875 Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią / Karasek-Wojciechowicz, Iwona.
741   2002000248213 SA.24821 Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym / Konik, Piotr.
742   2002000244994 SA.24499 Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy / Kryla-Cudna, Katarzyna.
743   2002000248862 SA.24886 Zobowiązania : część szczegółowa / Radwański, Zbigniew
744   2002000260345 SA.26034 Zobowiązania : część ogólna /
745   2002000262455 SA.26245 Zobowiązania : część ogólna / Radwański, Zbigniew
746   2002000262462 SA.26246 Zobowiązania : część szczegółowa / Radwański, Zbigniew
747   2002000264022 SA.26402 Zobowiązania : część szczegółowa /
748   2002000233622 SA.23362 Zobowiązania / Witczak, Hanna
749   2002000250612 SA.25061 Zobowiązania /
750   2002000260994 SA.26099 Zobowiązania. T. 1, Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC : komentarz /
751   2002000243065 SA.24306 Zobowiązanie ciągłe jako konstrukcja prawna = Continuous obligation as a legal construction / Pyrzyńska, Agnieszka.
 
Postępowanie Cywilne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
752   2002000242587 SA.24258 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Manowska, Małgorzata.
753   2002000251701 SA.25170 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Ereciński, Tadeusz
754   2002000250292 SA.25029 Apelacje cywilne : zagadnienia praktyczne, akta i kazusy / Kołakowski, Marcin
755   2002000228581 SA.22858 Apelacje cywilne i karne : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Jaworski, Stefan Adam.
756   2002000247711 SA.24771 Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i orzeczeń / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
757   2002000253071 SA.25307 Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych / Pietrzkowski, Henryk.
758   2002000245809 SA.24580 Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym / Skorupka, Agnieszka.
759   2002000258038 SA.25803 Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym /
760   2002000229519 SA.22951 Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory czynności sądowych i pism procesowych /
761   2002000258298 SA.25829 Dowody w postępowaniu cywilnym /
762   2002000249623 SA.24962 Dowodzenie w postępowaniu cywilnym /
763   2002000248220 SA.24822 Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym / Ziemianin, Karolina.
764   2002000241382 SA.24138 Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka /
765   2002000236371 SA.23637 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Art. 1-505 [z indeksem] 38 / Adamczuk, Andrzej.
766   2002000236388 SA.23638 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Art. 506-1217 / Adamczuk, Andrzej.
767   2002000241412 SA.24141 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / Ereciński, Tadeusz
768   2002000241429 SA.24142 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze / Ereciński, Tadeusz
769   2002000241436 SA.24143 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Ereciński, Tadeusz
770   2002000241443 SA.24144 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Postępowanie egzekucyjne / Pietrzkowski, Henryk.
771   2002000241450 SA.24145 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne ; Sąd polubowny (arbitrażowy) / Ciszewski, Jan.
772   2002000255112 SA.25511 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Art. 1-477¹⁶ /
773   2002000255129 SA.25512 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Art. 478-1217 /
774   2002000256409 SA.25640 Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie zabezpieczające /
775   2002000260635 SA.26063 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Zieliński, Andrzej
776   2002000261649 SA.26164 Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne, sąd polubowny (arbitrażowy) : komentarz /
777   2002000264640 SA.26464 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze : artykuły 1-124 /
778   2002000235398 SA.23539 Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 / Cudak, Arkadiusz.
779   2002000238948 SA.23894 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 367-729 / Ciepła, Helena
780   2002000242402 SA.24240 Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do art. 1-729 / Bodio, Joanna.
781   2002000242419 SA.24241 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do art. 730-1217 / Bodio, Joanna.
782   2002000249067 SA.24906 Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : Art. 1-205 / Ciepła, Helena
783   2002000250186 SA.25018 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 205¹-424¹² /
784   2002000250537 SA.25053 Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : art. 425-729 /
785   2002000251664 SA.25166 Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Komentarz : art. 1096-1217 /
786   2002000251657 SA.25165 Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Komentarz : art. 730-1095¹ /
787   2002000264053 SA.26405 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : Art. 459-1217 /
788   2002000246462 SA.24646 Konsument wobec wyzwań współczesności : aspekty prawa materialnego i procesowego /
789   2002000243430 SA.24343 Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym / Manowska, Małgorzata.
790   2002000248640 SA.24864 Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC : komentarz / Zieliński, Andrzej
791   2002000246646 SA.24664 Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym / Jędrejek, Grzegorz
792   2002000262387 SA.26238 Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym : wzory pism procesowych /
793   2002000242433 SA.24243 Nieważność postępowania w procesie cywilnym / Zembrzuski, Tadeusz
794   2002000254085 SA.25408 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce /
795   2002000259783 SA.25978 Nowelizacja KPC 2019 : pierwsze doświadczenia, refleksje, postulaty /
796   2002000255198 SA.25519 Nowelizacja postępowania cywilnego : wpływ zmian na praktykę sądową /
797   2002000230454 SA.23045 Orzeczenia w procesie cywilnym : komentarz do art. 316-366 kpc / Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
798   2002000263384 SA.26338 Pisma, pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu postępowania egzekucyjnego, klauzulowego i zabezpieczającego : z objaśnieniami i wzorami do pobrania /
799   2002000260963 SA.26096 Postępowania odrębne /
800   2002000250834 SA.25083 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej
801   2002000251527 SA.25152 Postępowanie cywilne : pytania, kazusy, tablice, testy /
802   2002000256621 SA.25662 Postępowanie cywilne : sprawa o podział majątku wspólnego : od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania / Partyk, Aleksandra.
803   2002000262394 SA.26239 Postępowanie cywilne : komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych : wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe /
804   2002000226860 SA.22686 Postępowanie cywilne / Cioch, Paweł.
805   2002000243409 SA.24340 Postępowanie cywilne / Lapierre, Jerzy
806   2002000250230 SA.25023 Postępowanie cywilne / Studzińska, Joanna
807   2002000259745 SA.25974 Postępowanie cywilne / Knoppek, Krzysztof.
808   2002000261991 SA.26199 Postępowanie cywilne /
809   2002000264824 SA.26482 Postępowanie cywilne /
810   2002000259943 SA.25994 Postępowanie cywilne w czasie pandemii : e-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych /
811   2002000251824 SA.25182 Postępowanie cywilne w teorii i judykaturze /
812   2002000252920 SA.25292 Postępowanie cywilne w zarysie / Broniewicz, Witold
813   2002000254290 SA.25429 Postępowanie nieprocesowe / Gapska, Edyta.
814   2002000256683 SA.25668 Postępowanie nieprocesowe /
815   2002000256676 SA.25667 Postępowanie nieprocesowe /
816   2002000264688 SA.26468 Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji : postępowania odrębne w szczególnych kategoriach spraw /
817   2002000241603 SA.24160 Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji / Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
818   2002000241610 SA.24161 Postępowanie zabezpieczające / Jakubecki, Andrzej
819   2002000255327 SA.25532 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne /
820   2002000261250 SA.26125 Prawo cywilne : zarys wykładu /
821   2002000263926 SA.26392 Procedura cywilna nie tylko dla studentów / Strus-Wołos, Monika.
822   2002000252944 SA.25294 Proces cywilny : sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie : od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku /
823   2002000261809 SA.26180 Proces karny /
824   2002000250506 SA.25050 Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym / Nawojska-Fahrenholz, Agnieszka.
825   2002000260109 SA.26010 Rozstrzyganie spraw cywilnych : aktualne wyzwania i perspektywy /
826   2002000256652 SA.25665 Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym /
827   2002000233561 SA.23356 Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus / Bagińska, Lidia.
828   2002000248954 SA.24895 Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
829   2002000247490 SA.24749 Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego / Bodio, Joanna.
830   2002000236678 SA.23667 Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym / Rodziewicz, Piotr.
831   2002000252067 SA.25206 Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym : komentarz do art. 367-424¹² KPC / Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
832   2002000221186 SA.22118 Środki zaskarżenia. Cz. 1 /
833   2002000221193 SA.22119 Środki zaskarżenia. Cz. 2 /
834   2002000247186 SA.24718 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych : komentarz /
835   2002000238412 SA.23841 Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i kazus / Barut-Skupień, Barbara.
836   2002000246790 SA.24679 Wybrane pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami / Zieliński, Andrzej
837   2002000239457 SA.23945 Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym / Derlatka, Joanna.
838   2002000253316 SA.25331 Wyrok zasądzający / Osowy, Piotr.
839   2002000248756 SA.24875 Wzruszalność czynności prawnej / Gutowski, Maciej
840   2002000248763 SA.24876 Zakończenie postępowania rozpoznawczego / Wolwiak, Ireneusz.
841   2002000245588 SA.24558 Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym / Laskowska-Hulisz, Agnieszka.
842   2002000245892 SA.24589 Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym / Kościółek, Anna
843   2002000204028 SA.20402 Zastój procesu cywilnego / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
844   2002000232953 SA.23295 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji - rozprawa i postępowanie dowodowe : casebook /
845   2002000245007 SA.24500 Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych / Rawczyński, Paweł.
 
Prawo Rodzinne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
846   2002000260888 SA.26088 Alimenty : komentarz /
847   2002000210654 SA.21065 Alimenty a prawo karne : praktyka wymiaru sprawiedliwości / Sosnowska, Danuta Joanna.
848   2002000208019 SA.20801 Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym / Juryk, Anna.
849   2002000224941 SA.22494 Dziecko w rozstaniu rodziców / Gluza, Paulina
850   2002000256232 SA.25623 Instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw dziecka /
851   2002000206909 SA.20690 Intercyzy : pojęcie, treść, dochodzenie roszczeń / Jędrejek, Grzegorz
852   2002000223081 SA.22308 Intercyzy i umowy między konkubentami : klauzule umowne / Damasiewicz, Agnieszka.
853   2002000206954 SA.20695 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
854   2002000217318 SA.21731 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz do art. 145-184 / Haak, Henryk.
855   2002000244055 SA.24405 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Jędrejek, Grzegorz
856   2002000245243 SA.24524 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Gromek, Krystyna.
857   2002000256416 SA.25641 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
858   2002000263278 SA.26327 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
859   2002000264244 SA.26424 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
860   2002000206923 SA.20692 Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem / Ignaczewski, Jacek.
861   2002000222718 SA.22271 Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków / Skiepko, Krystyna.
862   2002000225047 SA.22504 Komentarz do spraw o separację / Bedełek, Jerzy.
863   2002000213440 SA.21344 Komentarz do spraw rodzinnych / Ciepła, Helena
864   2002000095503 SA.9550 Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa /
865   2002000226587 SA.22658 Małżeńskie prawo majątkowe : komentarz /
866   2002000252449 SA.25244 Obowiązek alimentacyjny : komentarz do art. 128-144¹ KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 15-16, 21-22, 27, 32, 42, 46, 55, 61, 66, 87, 101-102, 104, 144, 177, 189-190, 205⁴, 212, 219, 223, 232, 321, 333, 381, 395, 730¹, 753-754) / Haak, Henryk.
867   2002000262110 SA.26211 Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu / Kamińska, Katarzyna
868   2002000250964 SA.25096 Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa /
869   2002000238993 SA.23899 Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD / Haak, Henryk.
870   2002000249241 SA.24924 Pokrewieństwo i powinowactwo : (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) : komentarz do art. 61 [z indeksem 7]-127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 453-458, 579-589) / Haak, Henryk.
871   2002000200570 SA.20057 Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym / Justyński, Tomasz.
872   2002000221346 SA.22134 Prawo rodzinne : zarys wykładu / Sokołowski, Tomasz.
873   2002000213570 SA.21357 Prawo rodzinne / Ignatowicz, Jerzy
874   2002000216939 SA.21693 Prawo rodzinne / Strzebinczyk, Jerzy
875   2002000260987 SA.26098 Prawo rodzinne /
876   2002000213563 SA.21356 Prawo rodzinne i opiekuńcze : tablice, testy / Snitko-Pleszko, Michał.
877   2002000233547 SA.23354 Prawo rodzinne i opiekuńcze : testy, pytania, kazusy, tablice / Łączkowska-Porawska, Małgorzata.
878   2002000219152 SA.21915 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Piaskowska, Olga Maria.
879   2002000230799 SA.23079 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Andrzejewski, Marek
880   2002000262028 SA.26202 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Smyczyński, Tadeusz
881   2002000214041 SA.21404 Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach / Goettel, Mieczysław.
882   2002000217394 SA.21739 Procedura "Niebieskie Karty" : realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Zając, Magdalena.
883   2002000215338 SA.21533 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Spurek, Sylwia
884   2002000210203 SA.21020 Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej / Długoszewska, Iwona.
885   2002000254382 SA.25438 Rodzina w sytuacji okołorozwodowej : współczesne dylematy psychologiczne i prawne /
886   2002000255013 SA.25501 Rozwód : materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
887   2002000252456 SA.25245 Rozwód i separacja : komentarz do art. 55-61⁶ KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 7, 17, 41, 47, 66, 98, 100-102, 117, 177, 187, 193, 201, 203, 204, 205⁴, 232, 316-317, 366-367, 400, 425-446, 509, 510-511, 511², 516, 520, 567¹-567⁵) / Haak, Henryk.
888   2002000255006 SA.25500 Rozwód i separacja : komentarz /
889   2002000260499 SA.26049 Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców / Wybrańczyk, Daniela
890   2002000234254 SA.23425 Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym / Kallaus, Andrzej.
891   2002000227973 SA.22797 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz / Korcz, Aneta.
892   2002000210012 SA.21001 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Kiełtyka, Andrzej.
893   2002000233592 SA.23359 Ustawa o świadczeniach rodzinnych : komentarz / Kawecka, Anna
894   2002000211255 SA.21125 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Kuszczuk, Anna.
895   2002000257383 SA.25738 Władza rodzicielska : wybrane zagadnienia regulacji i praktyki prawnej /
896   2002000232472 SA.23247 Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem : komentarz / Bodnar, Adam
897   2002000240354 SA.24035 Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego /
 
Prawo Spadkowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
898   2002000243669 SA.24366 Europeizacja prawa spadkowego : aktualne tendencje /
899   2002000259677 SA.25967 Europejskie poświadczenie spadkowe : charakter i konstrukcja prawna / Margoński, Marcin.
900   2002000247346 SA.24734 Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku / Moszyńska, Anna
901   2002000259547 SA.25954 Granice swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci w prawie polskim / Paluch, Anna
902   2002000220042 SA.22004 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Spadki : (art. 922-1088 KC) /
903   2002000247162 SA.24716 Kodeks cywilny : komentarz. T. 6, Spadki (art. 922-1087) /
904   2002000247315 SA.24731 Kodeks cywilny : komentarz : spadki /
905   2002000248558 SA.24855 Kodeks cywilny : orzecznictwo, piśmiennictwo. T. 4, Spadki : orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1921-2019 oraz piśmiennictwo z lat 1862-2019, dotyczące przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami / Gudowski, Jacek.
906   2002000205094 SA.20509 Notarialne poświadczenie dziedziczenia : komentarz / Dończyk, Dariusz.
907   2002000228246 SA.22824 Odpowiedzialność za długi spadkowe / Macierzyńska-Franaszczyk, Elwira.
908   2002000226976 SA.22697 Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym / Rzewuski, Maciej.
909   2002000234346 SA.23434 Podstawy prawa cywilnego : prawo spadkowe / Wójcik, Sylwester
910   2002000206961 SA.20696 Prawo cywilne : spadki, kazusy / Zając, Agata
911   2002000245458 SA.24545 Prawo i postępowanie spadkowe : komentarz : Kodeks postępowania cywilnego (art. 627-691 KPC), Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (art. 1, 20-38, 62-63, 69, 75, 83-84), Konwencja haska z. 5.10.1961 r. (art. 1-12), Prawo prywatne międzynarodowe (art. 64-66a PrPrywM), Prawo o notariacie (
912   2002000263971 SA.26397 Prawo spadkowe : pytania i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
913   2002000214065 SA.21406 Prawo spadkowe / Kaltenbek-Skarbek, Liliana.
914   2002000243393 SA.24339 Prawo spadkowe / Księżak, Paweł
915   2002000261038 SA.26103 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
916   2002000264091 SA.26409 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna
917   2002000262035 SA.26203 Prawo spadkowe przedsiębiorców : komentarz /
918   2002000236425 SA.23642 Rozliczenia związane ze spadkiem : powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Bieluk, Jerzy
919   2002000246042 SA.24604 Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym / Babiarz, Stefan.
920   2002000213075 SA.21307 Spadek i testament : poradnik praktyczny /
921   2002000262066 SA.26206 Spadki i prawo rodzinne : pytania, kazusy, tablice, testy /
922   2002000255259 SA.25525 Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym / Biernat, Jakub
923   2002000245724 SA.24572 Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej / Pazdan, Jadwiga
924   2002000235602 SA.23560 Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / Biernat, Jakub
925   2002000210074 SA.21007 Zachowek w polskim prawie spadkowym / Księżak, Paweł
 
Stowarzyszenia i Fundacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
926   2002000198839 SA.19883 Fundacje stowarzyszenia : funkcjonowanie i opodatkowanie / Ogonowski, Andrzej.
927   2002000228536 SA.22853 Fundacje i stowarzyszenia : komentarz, orzecznictwo, skorowidz / Izdebski, Hubert
928   2002000230362 SA.23036 Fundacje i stowarzyszenia : współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną / Barański, Robert
929   2002000237019 SA.23701 Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych / Supera-Markowska, Maria.
930   2002000254016 SA.25401 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji /
931   2002000204981 SA.20498 Stowarzyszenia i fundacje / Suski, Paweł.
932   2002000245953 SA.24595 Stowarzyszenia i fundacje / Suski, Paweł.
933   2002000231635 SA.23163 Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym / Hadrowicz, Edyta.
934   2002000235893 SA.23589 Ustawa o fundacjach : komentarz praktyczny / Staszczyk, Piotr.
935   2002000257048 SA.25704 Ustawa o fundacjach : komentarz / Gura, Grzegorz.
 
Prawo Handlowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
936   2002000236210 SA.23621 Arbitraż handlowy / Hauser-Morel, Maria.
937   2002000228192 SA.22819 Kodeksowe umowy handlowe /
938   2002000223340 SA.22334 Międzynarodowe prawo handlowe /
939   2002000247377 SA.24737 Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1 / Zacharzewski, Konrad.
940   2002000254498 SA.25449 Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1 / Zacharzewski, Konrad.
941   2002000180087 SA.18008 Prawo handlowe : część ogólna /
942   2002000261236 SA.26123 Prawo handlowe : dla studentów i praktyków /
943   2002000262400 SA.26240 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna
944   2002000263896 SA.26389 Prawo handlowe /
945   2002000264077 SA.26407 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej
946   2002000263292 SA.26329 Prawo handlowe i gospodarcze : pytania, kazusy, tablice, testy online / Ablewicz, Joanna.
947   2002000250247 SA.25024 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe / Adamus, Rafał
948   2002000210678 SA.21067 Prawo spółek handlowych /
949   2002000230539 SA.23053 Prawo umów handlowych / Bączyk, Mirosław
950   2002000254160 SA.25416 Prawo umów handlowych /
951   2002000253521 SA.25352 Prawo umów handlowych /
952   2002000254252 SA.25425 Prawo umów handlowych /
953   2002000232380 SA.23238 Prawo własności przemysłowej / Kępiński, Jakub.
954   2002000231550 SA.23155 Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków / Słabuszewski, Robert.
955   2002000233769 SA.23376 Umowy w obrocie gospodarczym : wzory, komentarze, orzecznictwo / Bryłowski, Przemysław.
 
Prawo Spółek
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
956   2002000206107 SA.20610 Atypowe spółki handlowe / Kidyba, Andrzej
957   2002000221223 SA.22122 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej
958   2002000217325 SA.21732 Kodeks spółek handlowych : kazusy / Bugajna-Sporczyk, Dorota.
959   2002000231055 SA.23105 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe / Giezek, Jacek
960   2002000250360 SA.25036 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
961   2002000250957 SA.25095 Kodeks spółek handlowych : komentarz / Dumkiewicz, Małgorzata.
962   2002000260574 SA.26057 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
963   2002000260901 SA.26090 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
964   2002000214768 SA.21476 Kodeks spółek handlowych. komentarz do artykułów 1-150 / T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe :
965   2002000215598 SA.21559 Kodeks spółek handlowych. T. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, przepisy karne : komentarz do artykułów 491-633 /
966   2002000222374 SA.22237 Kodeks spółek handlowych. T. 3, Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490 /
967   2002000225030 SA.22503 Kodeks spółek handlowych. T. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz do artykułów 151-300 /
968   2002000238108 SA.23810 Kodeks spółek handlowych. T. 3a, Spółka akcyjna: Komentarz, Art. 301-392 / Opalski, Adam.
969   2002000238115 SA.23811 Kodeks spółek handlowych. T. 3b, Spółka akcyjna: Komentarz, Art. 393-490 / Opalski, Adam.
970   2002000242228 SA.24222 Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do art. 1-150 / Frąckowiak, Józef
971   2002000245250 SA.24525 Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do art. 151-300 /
972   2002000245267 SA.24526 Kodeks spółek handlowych. T. 2a, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Komentarz, Art. 151-226 / Opalski, Adam.
973   2002000245274 SA.24527 Kodeks spółek handlowych. T. 2b, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Komentarz, Art. 227-300 / Opalski, Adam.
974   2002000260208 SA.26020 Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do art. 1-300¹³⁴ / Kidyba, Andrzej
975   2002000260215 SA.26021 Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do art. 301-633 / Kidyba, Andrzej
976   2002000246431 SA.24643 Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach / Bilicka, Magdalena.
977   2002000255563 SA.25556 Leksykon prawa spółek : 100 podstawowych pojęć /
978   2002000248411 SA.24841 Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Witosz, Antoni
979   2002000219770 SA.21977 Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa / Postuła, Igor.
980   2002000246035 SA.24603 Prawo spółek /
981   2002000258229 SA.25822 Prawo spółek handlowych /
982   2002000264169 SA.26416 Prawo spółek handlowych przed egzaminem / Marszałkowska-Krześ, Elwira
983   2002000219534 SA.21953 Procedura podziału spółki / Nowacki, Artur.
984   2002000251893 SA.25189 Prosta spółka akcyjna : komentarz do art. 300¹-300¹³⁴ KSH / Kozieł, Grzegorz.
985   2002000256478 SA.25647 Prosta spółka akcyjna : komentarz ze wzorami /
986   2002000256560 SA.25656 Prosta spółka akcyjna : komentarz /
987   2002000228468 SA.22846 Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych / Witosz, Antoni
988   2002000225733 SA.22573 Spółka akcyjna / Michalski, Marek
989   2002000224798 SA.22479 Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej / Lic, Jan
990   2002000231604 SA.23160 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin.
991   2002000263674 SA.26367 Spółka z o.o. w pytaniach i odpowiedziach. 2, Praktyczny przewodnik po tym, co ważne dla funkcjonującej spółki : jak finansować spółkę i dokonywać w niej zmian? / Bąk, Paulina
992   2002000229298 SA.22929 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz / Kidyba, Andrzej
993   2002000232434 SA.23243 Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa /
994   2002000242518 SA.24251 Szczególne formy spółek / Dąbrowska, Justyna.
995   2002000238238 SA.23823 Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej / Giedrewicz-Niewińska, Aneta.
996   2002000247506 SA.24750 Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżeńska / Szermach, Anna.
997   2002000227997 SA.22799 Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych /
998   2002000250582 SA.25058 Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej / Napierała, Jacek
999   2002000226037 SA.22603 Zarząd w spółce z o.o. : zasady funkcjonowania /
 
Prawo Upadłościowe i Układowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1000   2002000200532 SA.20053 Europejskie prawo upadłościowe : komentarz / Zedler, Feliks
1001   2002000199638 SA.19963 Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Hrycaj, Anna.
1002   2002000248305 SA.24830 Postępowanie upadłościowe : współczesne problemy stosowania /
1003   2002000202109 SA.20210 Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych / Marszałkowska-Krześ, Elwira
1004   2002000257109 SA.25710 Prawo upadłościowe : komentarz /
1005   2002000264497 SA.26449 Prawo upadłościowe : komentarz / Janda, Paweł.
1006   2002000209337 SA.20933 Prawo upadłościowe i naprawcze : zarys wykładu / Harla, Andrzej Grzegorz.
1007   2002000215529 SA.21552 Prawo upadłościowe i naprawcze / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
1008   2002000229847 SA.22984 Prawo upadłościowe i naprawcze / Lewandowski, Robert
1009   2002000264268 SA.26426 Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - zarys wykładu / Horosz, Piotr.
1010   2002000238184 SA.23818 Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz / Gurgul, Stanisław.
1011   2002000259936 SA.25993 Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz / Zimmerman, Piotr.
1012   2002000203151 SA.20315 Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej / Adamus, Rafał
1013   2002000232427 SA.23242 Skutki układu w postępowaniu upadłościowym / Szuster, Łukasz.
1014   2002000220882 SA.22088 Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne / Adamus, Rafał
1015   2002000213778 SA.21377 Upadłość w praktyce : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy / Podel, Waldemar.
1016   2002000221414 SA.22141 Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej / Horosz, Piotr.
1017   2002000241245 SA.24124 Zarys prawa upadłościowego / Zedler, Feliks
1018   2002000200020 SA.20002 Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym / Jochemczyk, Bartłomiej.
 
Umowy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1019   2002000244222 SA.24422 Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego : z objaśnieniami i płytą CD / Siegień, Jerzy.
1020   2002000213891 SA.21389 Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? / Berezowski, Leszek.
1021   2002000229793 SA.22979 Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Cempura, Aleksandra.
1022   2005400012026 SAM.1202 Nieruchomości : wzory pism i umów /
1023   2002000151957 SA.15195 Nowoczesna umowa menedżerska / Chakowski, Maciej.
1024   2002000159748 SA.15974 Pisma i umowy w firmie : wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Kienzler, Iwona
1025   2002000242129 SA.24212 Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD / Drembkowski, Paweł.
1026   2002000169792 SA.16979 Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
1027   2002000169808 SA.16980 Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
1028   2002000177315 SA.17731 Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
1029   2002000205421 SA.20542 Prawo umów gospodarczych z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Polański, Piotr.
1030   2002000209399 SA.20939 Swoboda umów : synteza / Niedośpiał, Michał
1031   2002000194657 SA.19465 Umowa o roboty budowlane z wzorami / Damasiewicz, Agnieszka.
1032   2002000207777 SA.20777 Umowy gospodarcze : wzory dokumentów z wyjaśnieniami /
1033   2002000216038 SA.21603 Umowy w sprawach gospodarczych : z objaśnieniami i płytą CD / Okła-Anuszewska, Marzena.
1034   2002000202321 SA.20232 Wzory aktów notarialnych / Janeczko, Edward
1035   2002000193612 SA.19361 Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy / Żołyński, Janusz.
1036   2002000183736 SA.18373 Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Kienzler, Iwona
1037   2002000150479 SA.15047 Wzory umów i pism : dwujęzyczne wydanie polsko-niemieckie = Musterverträge und -schriftsätze / Marschner, Harald.
1038   2002000217257 SA.21725 Wzory umów i pism : dwujęzyczne wydanie polsko-angielskie : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD = Compendium of legal templates / Bogudziński, Jacek.
1039   2002000204714 SA.20471 Wzory umów i pism = Modèles de contrats et de documents : dwujęzyczne wydanie polsko-francuskie : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD / Śniegucka, Wanda.
1040   2002000205841 SA.20584 Wzory umów i pism w działalności gospodarczej : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, podatki, przepisy / Podel, Waldemar.
 
Zamówienia Publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1041   2002000226044 SA.22604 Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych : vademecum /
1042   2002000234544 SA.23454 Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych : komentarz / Pawelec, Jakub.
1043   2002000253859 SA.25385 Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce /
1044   2002000238603 SA.23860 Europejskie prawo zamówień publicznych : komentarz / Sołtysińska, Aleksandra.
1045   2002000253361 SA.25336 Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych /
1046   2002000253385 SA.25338 Kontrola w zamówieniach publicznych / Chlipała, Monika.
1047   2002000255136 SA.25513 Leksykon zamówień publicznych /
1048   2002000256867 SA.25686 Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych : artykuły 505-590 ustawy - Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzykowski, Jarosław.
1049   2002000229823 SA.22982 Prawna koncepcja zamówienia publicznego / Szydło, Marek
1050   2002000236418 SA.23641 Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez prawo zamówień publicznych / Muchowska-Zwara, Karolina.
1051   2002000224736 SA.22473 Prawo zamówień publicznych : wybrane orzeczenia : Krajowa Izba Odwoławcza, sądy okręgowe, Sąd Najwyższy / Mazur-Brodowska, Ewelina.
1052   2002000233967 SA.23396 Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian /
1053   2002000248473 SA.24847 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Nowicki, Józef Edmund.
1054   2002000253538 SA.25353 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Pieróg, Jerzy.
1055   2002000255945 SA.25594 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Granecki, Paweł.
1056   2002000264107 SA.26410 Prawo zamówień publicznych / Lubiszewski, Maciej.
1057   2002000224743 SA.22474 Prawo zamówień publicznych z komentarzem / Mazur-Brodowska, Ewelina.
1058   2002000257055 SA.25705 Proces udzielania zamówień publicznych na podstawie nowego Prawa zamówień publicznych : komentarz praktyczny z orzecznictwem /
1059   2002000249340 SA.24934 System zamówień publicznych : wybrane problemy /
1060   2002000231178 SA.23117 System zamówień publicznych w Polsce / Zdebel-Zygmunt, Agata.
1061   2002000235596 SA.23559 Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD / Dąbrowska, Anna
1062   2002000263339 SA.26333 Zamówienia publiczne : akty wykonawcze : komentarz /
1063   2002000257949 SA.25794 Zamówienia publiczne /
1064   2002000232489 SA.23248 Zamówienia publiczne w instytucjach kultury / Winiarz, Mateusz.
1065   2002000219381 SA.21938 Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych / Korporowicz, Łukasz.
1066   2002000257956 SA.25795 Zasada konkurencyjności w praktyce zamówień publicznych : pytania i odpowiedzi / Kobza, Urszula.
1067   2002000244017 SA.24401 Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych : odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności / Rydz-Sybilak, Katarzyna.
1068   2002000233615 SA.23361 Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
 
Zawody Prawnicze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1069   2002000234957 SA.23495 Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Oleszko, Aleksander
1070   2002000230317 SA.23031 Czynności klauzulowe / Turek, Jan
1071   2002000231901 SA.23190 Etyka zawodu adwokata : regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy / Bergier, Wojciech.
1072   2002000250476 SA.25047 Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego / Bomba, Katarzyna
1073   2002000231079 SA.23107 Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych / Jaworski, Stefan Adam.
1074   2002000238320 SA.23832 Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych / Tomaszek, Andrzej
1075   2002000208095 SA.20809 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1076   2002000249081 SA.24908 Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji / Brodzisz, Zdzisław.
1077   2002000235213 SA.23521 Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Adamiak, Barbara
1078   2002000255181 SA.25518 Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / Pietrzkowski, Henryk.
1079   2002000246097 SA.24609 Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za granicą /
1080   2002000232076 SA.23207 Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości / Oleszko, Aleksander
1081   2002000260383 SA.26038 Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego /
1082   2002000259752 SA.25975 Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej / Piesiewicz, Piotr Filip.
1083   2002000214331 SA.21433 Prawo o adwokaturze : komentarz / Gawryluk, Marek.
1084   2002000259929 SA.25992 Prawo o notariacie : komentarz /
1085   2002000262141 SA.26214 Prawo o notariacie : komentarz : wzory aktów notarialnych i poświadczeń /
1086   2002000241801 SA.24180 Prawo o prokuraturze : komentarz / Reczka, Andrzej.
1087   2002000263964 SA.26396 Prawo o prokuraturze : komentarz / Turek, Piotr.
1088   2002000248480 SA.24848 Prokuratoria Generalna RP : komentarz /
1089   2002000235268 SA.23526 Prokuratura w Polsce : 1918-2014 / Mazowiecka, Lidia.
1090   2002000249029 SA.24902 Prokuratura w Polsce w XXI wieku : wyzwania ustrojowe i procesowe /
1091   2002000260482 SA.26048 Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy / Turek, Piotr.
1092   2002000227553 SA.22755 Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia /
1093   2002000229861 SA.22986 Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej / Kaczmarek, Przemysław
1094   2002000258182 SA.25818 Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz /
1095   2002000228819 SA.22881 Ustawa o kuratorach sądowych : komentarz / Jedynak, Tadeusz
1096   2002000201423 SA.20142 Ustawa o prokuraturze : komentarz / Mitera, Maciej.
1097   2002000230133 SA.23013 Ustrój prokuratury w Polsce : tradycja i współczesność / Mistygacz, Michał.
1098   2002000226570 SA.22657 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego /
1099   2002000225306 SA.22530 Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych / Samborski, Edward.
 
Prawo Komputerowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1100   2002000213167 SA.21316 Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa / Janowski, Jacek.
1101   2002000223265 SA.22326 Cyberprzestępczość / Siwicki, Maciej
1102   2002000219190 SA.21919 Handel elektroniczny : bariery prawne / Lubasz, Dominik.
1103   2002000205315 SA.20531 Informatyka prawa : zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego / Janowski, Jacek.
1104   2002000202567 SA.20256 Informatyka prawnicza / Janowski, Jacek.
1105   2002000226297 SA.22629 Informatyzacja tekstu prawa : perspektywy zastosowania języków znacznikowych /
1106   2002000202574 SA.20257 Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit /
1107   2002000211637 SA.21163 Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Internet : problems of net, portals and e-services /
1108   2002000246561 SA.24656 Internet : informacja przestrzenna = spatial information /
1109   2002000253156 SA.25315 Internet : strategie bezpieczeństwa = Internet : security strategy / Adamski, Andrzej
1110   2002000217080 SA.21708 Międzynarodowe prawo Internetu / Kulesza, Joanna.
1111   2002000203083 SA.20308 Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Siwicki, Maciej
1112   2002000233141 SA.23314 Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej / Sztobryn, Karolina Ewa.
1113   2002000258045 SA.25804 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji / Michalak, Arkadiusz
1114   2002000256348 SA.25634 Prawo informatyczne i geoinformacyjne /
1115   2002000256058 SA.25605 Prawo nowych technologii /
1116   2002000235565 SA.23556 Środki ochrony zamawiającego program komputerowy : odpowiedzialność twórcy za usterki utworu / Żok, Krzysztof
1117   2002000234421 SA.23442 Umowa o rejestrację domeny internetowej / Zelek, Mariusz.
1118   2002000250766 SA.25076 Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych : komentarz /
 
Ochrona Danych Osobowych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1119   2002000261847 SA.26184 Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych /
1120   2002000230645 SA.23064 Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych / Sakowska-Baryła, Marlena.
1121   2002000256607 SA.25660 E-usługi a RODO / Ciechomska, Małgorzata
1122   2002000235725 SA.23572 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym / Gałach, Adam.
1123   2002000256850 SA.25685 Ochrona danych osobowych w administracji publicznej / Fajgielski, Paweł
1124   2002000259592 SA.25959 Ochrona danych osobowych w internecie rzeczy w prawie UE / Mostowik, Michał.
1125   2002000254788 SA.25478 Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej /
1126   2002000225108 SA.22510 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A. J.
1127   2002000256447 SA.25644 Ochrona danych osobowych w prawie publicznym /
1128   2002000245335 SA.24533 Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym / Gumularz, Mirosław.
1129   2002000255570 SA.25557 Ochrona danych osobowych w sprawach cywilnych : przewód sądowy, uczestnicy postępowania, roszczenia, dowody / Taczkowska-Olszewska, Joanna.
1130   2002000253873 SA.25387 Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej / Sakowska-Baryła, Marlena.
1131   2002000237569 SA.23756 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka
1132   2002000260239 SA.26023 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Fajgielski, Paweł
1133   2002000222473 SA.22247 Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych / Zgoliński, Igor.
1134   2002000247681 SA.24768 Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Taczkowska-Olszewska, Joanna.
1135   2002000250179 SA.25017 Prawo ochrony danych osobowych : zarys wykładu / Fajgielski, Paweł
1136   2002000242785 SA.24278 RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych : komentarz / Bielak-Jomaa, Edyta.
1137   2002000245731 SA.24573 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz /
1138   2002000245878 SA.24587 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz /
1139   2002000249616 SA.24961 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz /
1140   2002000249531 SA.24953 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz /
 
Prawo Własności Intelektualnej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1141   2002000223975 SA.22397 Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Nowak-Gruca, Aleksandra.
1142   2002000249630 SA.24963 Ewolucja zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi / Konopczyńska, Edyta.
1143   2002000197610 SA.19761 Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : [tekst dwujęzyczny] = Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw : [Zweisprachige Textaugabe /
1144   2002000200235 SA.20023 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
1145   2002000222428 SA.22242 Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym / Huczkowski, Marcin.
1146   2002000241993 SA.24199 Ochrona praw autorskich : zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów / Bagieńska-Masiota, Aleksandra.
1147   2002000210890 SA.21089 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
1148   2002000248664 SA.24866 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
1149   2002000230737 SA.23073 Opłaty reprograficzne : artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Sokołowska, Dorota
1150   2002000261915 SA.26191 Pojęcie utworu w prawie autorskim / Laskowska-Litak, Ewa.
1151   2002000203519 SA.20351 Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Czub, Krzysztof
1152   2002000206008 SA.20600 Prawa pokrewne /
1153   2002000237347 SA.23734 Prawo autorskie : zmiany w 2015 i 2016 roku : nowe przepisy dla instytucji kultury, budżetówki i firm prywatnych, prawo autorskie w Internecie, tantiemy, organizacje zbiorowego zarządzania, rozliczanie umów autorskich z ZUS i fiskusem, wzory dokumentów, wyciąg z aktów praw Król, Tomasz
1154   2002000247759 SA.24775 Prawo autorskie : komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE /
1155   2002000253026 SA.25302 Prawo autorskie : zarys problematyki / Poźniak-Niedzielska, Maria
1156   2002000256546 SA.25654 Prawo autorskie : wzory umów z komentarzem / Ślęzak, Piotr.
1157   2002000238733 SA.23873 Prawo autorskie / Barta, Janusz
1158   2002000255068 SA.25506 Prawo autorskie a działalność wydawnicza /
1159   2002000248336 SA.24833 Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz /
1160   2002000201928 SA.20192 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
1161   2002000256195 SA.25619 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz
1162   2002000256768 SA.25676 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
1163   2002000255228 SA.25522 Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 / Markiewicz, Ryszard
1164   2002000215611 SA.21561 Prawo mediów /
1165   2002000259509 SA.25950 Prawo mediów / Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna.
1166   2002000197573 SA.19757 Prawo prasowe : komentarz /
1167   2002000233356 SA.23335 Prawo prasowe : teoria i praktyka / Kalisz, Anna.
1168   2002000225986 SA.22598 Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim / Sokołowska, Dorota
1169   2002000260338 SA.26033 Prawo własności intelektualnej : teoria i praktyka /
1170   2002000223159 SA.22315 Prawo własności intelektualnej /
1171   2002000244925 SA.24492 Prawo własności intelektualnej /
1172   2002000249609 SA.24960 Prawo własności intelektualnej /
1173   2002000257116 SA.25711 Prawo własności intelektualnej / Czub, Krzysztof
1174   2002000250919 SA.25091 Prawo własności przemysłowej : komentarz / Sieńczyło-Chlabicz, Joanna.
1175   2002000256935 SA.25693 Prawo własności przemysłowej : komentarz : Prawo własności przemysłowej (art. 120-327), Kodeks postępowania cywilnego (art. 87, 479) /
1176   2002000254177 SA.25417 Prawo własności przemysłowej /
1177   2002000254504 SA.25450 Uniwersalny system ochrony praw autorskich / Barczewski, Maciej
1178   2002000243591 SA.24359 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / Ferenc, Ewa
1179   2002000248961 SA.24896 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz /
1180   2002000255167 SA.25516 Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Ochrona baz danych, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi /
1181   2002000255174 SA.25517 Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Ochrona baz danych, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi /
1182   2002000217233 SA.21723 Utwór : przedmiot prawa autorskiego / Machała, Wojciech.
1183   2002000235626 SA.23562 Własność intelektualna w obrocie elektronicznym / Chomiczewski, Witold.
1184   2002000228369 SA.22836 Własność przemysłowa i jej ochrona / Nowińska, Ewa
1185   2002000210302 SA.21030 Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Pawlikowska, Joanna
1186   2002000234865 SA.23486 Zabawy z prawem autorskim / Markiewicz, Ryszard
1187   2002000250216 SA.25021 Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej / Rejdak, Monika.
 
Prawo Pracy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1188   2002000238283 SA.23828 Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym / Baran, Krzysztof W.
1189   2002000260123 SA.26012 Autonomiczne źródła prawa pracy / Pisarczyk, Łukasz.
1190   2002000261205 SA.26120 Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy : z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
1191   2002000247636 SA.24763 Grupa spółek w świetle prawa pracy : koncepcja pracodawców powiązanych / Raczkowski, Michał.
1192   2002000260062 SA.26006 Indywidualne prawo pracy / Piątkowski, Jan
1193   2002000242624 SA.24262 Kodeks pracy : komentarz / Dzienisiuk, Dorota.
1194   2002000245236 SA.24523 Kodeks pracy : komentarz / Świątkowski, Andrzej
1195   2002000256300 SA.25630 Kodeks pracy : komentarz / Bakalarz, Tomasz.
1196   2002000258434 SA.25843 Kodeks pracy : aktualny tekst ujednolicony.
1197   2002000261892 SA.26189 Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji kodeksu pracy z komentarzem. T. 2, Art. 94-304⁵ /
1198   2002000261885 SA.26188 Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji kodeksu pracy z komentarzem. T. 1, Art. 1-93 /
1199   2002000204295 SA.20429 Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć /
1200   2002000185693 SA.18569 Międzynarodowe prywatne prawo pracy / Świątkowski, Andrzej
1201   2002000186522 SA.18652 Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wol. 1 / Świątkowski, Andrzej
1202   2002000259585 SA.25958 Minimalne wynagrodzenie za pracę jako instrument realizacji społecznych praw człowieka / Bomba, Katarzyna
1203   2002000251534 SA.25153 Ochrona pracownika w prawie pracy / Rotkiewicz, Marek.
1204   2002000256256 SA.25625 Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy : wybór. T. 3.
1205   2002000241764 SA.24176 Osoby niepełnosprawne w firmie / Małysz, Franciszek
1206   2002000241290 SA.24129 Państwowa Inspekcja Pracy : organizacja, uprawnienia, kontrola / Małysz, Franciszek
1207   2002000256539 SA.25653 Polski system emerytalny : prawne uwarunkowania trzech filarów / Kolek, Antoni.
1208   2002000225597 SA.22559 Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy / Musiała, Anna.
1209   2002000256874 SA.25687 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy /
1210   2002000239426 SA.23942 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych /
1211   2002000264619 SA.26461 Praca zdalna : komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy : wzory / Mędrala, Małgorzata.
1212   2002000256881 SA.25688 Praca zdalna w polskim systemie prawnym /
1213   2002000241344 SA.24134 Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy : konferencja organizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa, 13-14 października 2016 r. /
1214   2002000236050 SA.23605 Prawo do urlopu wypoczynkowego / Bigaj, Andrzej.
1215   2002000251749 SA.25174 Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych / Kwecko-Podświadek, Anita.
1216   2002000210173 SA.21017 Prawo pracy : testy /
1217   2002000230775 SA.23077 Prawo pracy : repetytorium / Rycak, Magdalena Barbara.
1218   2002000256355 SA.25635 Prawo pracy : pytania, kazusy, tablice, testy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
1219   2002000264503 SA.26450 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi /
1220   2002000250520 SA.25052 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
1221   2002000254245 SA.25424 Prawo pracy /
1222   2002000254351 SA.25435 Prawo pracy / Liszcz, Teresa
1223   2002000258151 SA.25815 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
1224   2002000261168 SA.26116 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
1225   2002000264152 SA.26415 Prawo pracy przed egzaminem /
1226   2002000254344 SA.25434 Prawo pracy w diagramach /
1227   2002000221100 SA.22110 Prawo zatrudnienia / Gersdorf, Małgorzata
1228   2002000221360 SA.22136 Procesowe prawo pracy : wzory pism / Baran, Krzysztof W.
1229   2002000248831 SA.24883 Reforma zbiorowego prawa pracy : próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy / Pisarczyk, Łukasz.
1230   2002000245670 SA.24567 RODO : ochrona danych osobowych w stosunkach pracy /
1231   2002000245687 SA.24568 RODO : prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia / Żołyński, Janusz.
1232   2002000239525 SA.23952 Rozwiązywanie sporów pracowniczych. T. 2 / Małysz, Franciszek
1233   2002000258236 SA.25823 Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu /
1234   2002000247179 SA.24717 Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Mędrala, Małgorzata.
1235   2002000259141 SA.25914 Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych / Baran, Krzysztof W.
1236   2002000225894 SA.22589 System prawa pracy. T. 5, Zbiorowe prawo pracy /
1237   2002000235855 SA.23585 System prawa pracy. T. 7, Zatrudnienie niepracownicze / Antonów, Kamil.
1238   2002000241672 SA.24167 System prawa pracy. T. 4, Indywidualne prawo pracy, pozaumowne stosunki pracy / Baran, Krzysztof W.
1239   2002000241658 SA.24165 System prawa pracy. T. 6, Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof W.
1240   2002000241580 SA.24158 System prawa pracy. T. 1, Część ogólna / Baran, Krzysztof W.
1241   2002000247520 SA.24752 System prawa pracy. T. 8, Prawo rynku pracy /
1242   2002000247599 SA.24759 System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne /
1243   2002000250452 SA.25045 System prawa pracy. T. 10, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy europejskie /
1244   2002000250667 SA.25066 System prawa pracy. T. 2, Indywidualne prawo pracy : część ogólna / Baran, Krzysztof W.
1245   2002000255709 SA.25570 System prawa pracy. T. 11, Pragmatyki pracownicze /
1246   2002000256126 SA.25612 System prawa pracy. T. 3, Indywidualne prawo pracy : część szczegółowa /
1247   2002000257239 SA.25723 System prawa pracy. T. 14, Historia polskiego prawa pracy /
1248   2002000261960 SA.26196 System prawa pracy. T. 13, Zawody prawnicze /
1249   2002000253217 SA.25321 Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje : szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19 : komentarz /
1250   2002000242341 SA.24234 Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia /
1251   2002000257734 SA.25773 Układy zbiorowe pracy : od charakteru prawnego do wykładni / Piekarczyk, Sławomir.
1252   2002000260369 SA.26036 Urlopy i zwolnienia od pracy.
1253   2002000238399 SA.23839 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Antolak-Szymanski, Katarzyna.
1254   2002000247285 SA.24728 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych : komentarz / Wojewódka, Marcin.
1255   2002000259158 SA.25915 Ustawa o służbie cywilnej : komentarz /
1256   2002000233608 SA.23360 Weksel między stronami stosunku pracy / Rylski, Mikołaj.
1257   2002000260444 SA.26044 Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania, ubezpieczenia społecznego, warunków pracy, zatrudnienia, spraw socjalnych, służb mundurowych, związków zawodowych.
1258   2002000236142 SA.23614 Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy / Wujczyk, Marcin.
1259   2002000228161 SA.22816 Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy / Raczkowski, Michał.
1260   2002000228376 SA.22837 Zakaz konkurencji w prawie pracy / Prusinowski, Piotr.
1261   2002000262172 SA.26217 Zatrudnianie cudzoziemców : aspekty prawne, pracownicze i podatkowe / Majka, Paweł
1262   2002000226952 SA.22695 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne /
1263   2002000248541 SA.24854 Zbiorowe prawo zatrudnienia : komentarz /
1264   2002000245762 SA.24576 Zbiorowe prawo zatrudnienia /
 
Ubezpieczenia Społeczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1265   2002000229946 SA.22994 Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce : studium porównawcze / Plak, Joanna
1266   2002000159298 SA.15929 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1267   2002000220080 SA.22008 Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury pomostowe : komentarz /
1268   2002000228024 SA.22802 Emerytury i renty z FUS, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe : komentarz /
1269   2002000231697 SA.23169 Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym /
1270   2002000249173 SA.24917 Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. T. 2.
1271   2002000244116 SA.24411 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1272   2002000191960 SA.19196 Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / Cholewa-Klimek, Magdalena
1273   2002000165770 SA.16577 Poszkodowani w wypadkach drogowych i przez ubezpieczycieli / Gołba, Zdzisław
1274   2002000229168 SA.22916 Pracownicze programy emerytalne : charakterystyka prawna / Krajewski, Marcin
1275   2002000262042 SA.26204 Prawo ubezpieczeń społecznych : zasady, finansowanie, organizacja / Uścińska, Gertruda
1276   2002000201744 SA.20174 Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej / Antonów, Kamil.
1277   2002000201751 SA.20175 Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego / Pacud, Radosław.
1278   2002000251725 SA.25172 System prawa ubezpieczeń społecznych. T. 1, część ogólna /
1279   2002000222831 SA.22283 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
1280   2002000225740 SA.22574 System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / Wantoch-Rekowski, Jacek.
1281   2002000231741 SA.23174 Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem /
1282   2002000169327 SA.16932 Świadczenia emerytalne : komentarz / Kopeć, Alicja.
1283   2002000241061 SA.24106 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny : ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych /
1284   2002000234094 SA.23409 Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Szyburska-Walczak, Grażyna.
1285   2002000127389 SA.12738 Ubezpieczenie społeczne. T. 3, Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1286   2002000124333 SA.12433 Ubezpieczenie społeczne. T. 1, Część ogólna / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1287   2002000124340 SA.12434 Ubezpieczenie społeczne. T. 2, Ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1288   2002000237408 SA.23740 Umowa ubezpieczenia grupowego : aspekty prawne / Fras, Mariusz.
1289   2002000235886 SA.23588 Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych /
1290   2002000152619 SA.15261 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Antonów, Kamil.
1291   2002000230874 SA.23087 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz /
1292   2002000231666 SA.23166 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / Bartoszewska, Małgorzata.
1293   2002000188267 SA.18826 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych /
1294   2002000176905 SA.17690 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Rzetecka-Gil, Agnieszka.
1295   2002000183101 SA.18310 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych : komentarz / Lach, Daniel Eryk.
1296   2002000234858 SA.23485 Współczesne problemy prawa emerytalnego /
 
Prawo Spółdzielcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1297   2002000201560 SA.20156 Prawo spółdzielcze : komentarz praktyczny / Kwapisz-Krygel, Krystyna.
1298   2002000206350 SA.20635 Prawo spółdzielcze / Cioch, Henryk
1299   2002000178657 SA.17865 Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz
1300   2002000238887 SA.23888 Prawo spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych : komentarz, orzecznictwo / Stefaniak, Adam.
1301   2002000206701 SA.20670 Prawo spółdzielcze z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Hrymak, Marek.
1302   2002000178725 SA.17872 Zasada związania praw do lokalu z członkostwem spółdzielni mieszkaniowej / Królikowska, Katarzyna.
 
Hipoteka i Księgi Wieczyste
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1303   2002000205049 SA.20504 Elektroniczna księga wieczysta / Stefańska, Agnieszka
1304   2002000164155 SA.16415 Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności / Rudnicki, Stanisław
1305   2002000158888 SA.15888 Hipoteka umowna / Swaczyna, Bartłomiej.
1306   2002000197207 SA.19720 Hipoteka w obrocie gospodarczym : komentarz do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Grzechnik, Łukasz.
1307   2002000224453 SA.22445 Komentarz do wpisów w księgach wieczystych / Siciński, Piotr
1308   2002000211385 SA.21138 Księgi wieczyste : zasady materialnoprawne / Deneka, Magdalena.
1309   2002000261304 SA.26130 Księgi wieczyste i hipoteka : komentarz. T. 1, Księgi wieczyste / Czech, Tomasz
1310   2002000261311 SA.26131 Księgi wieczyste i hipoteka : komentarz. T. 2, Hipoteka / Czech, Tomasz
1311   2002000205353 SA.20535 Księgi wieczyste, hipoteka i zastaw rejestrowy z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Jakubowska, Aleksandra
1312   2002000205100 SA.20510 Nowa Księga Wieczysta : informatyzacja rejestru publicznego / Gryszczyńska, Agnieszka.
1313   2002000165398 SA.16539 Postępowanie wieczystoksięgowe : komentarz / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
1314   2002000198259 SA.19825 Postępowanie wieczystoksięgowe / Mysiak, Piotr.
1315   2002000238160 SA.23816 Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe /
1316   2002000247780 SA.24778 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów : komentarz / Sanakiewicz, Łukasz.
1317   2002000248497 SA.24849 Przeniesienie wierzytelności hipotecznej / Romanow, Szymon.
1318   2002000205216 SA.20521 Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych / Jelonek-Jarco, Barbara.
1319   2002000198457 SA.19845 Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej / Konieczny, Łukasz.
1320   2002000247193 SA.24719 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami : komentarz /
1321   2002000256829 SA.25682 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz /
1322   2002000229311 SA.22931 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane : komentarz /
1323   2002000226181 SA.22618 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe /
1324   2002000229335 SA.22933 Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości / Kostecki, Sebastian.
1325   2002000164940 SA.16494 Wpisy do ksiąg wieczystych / Borkowski, Piotr
 
Prawo Finansowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1326   2002000220967 SA.22096 Europejskie prawo finansowe / Bąk, Jacek
1327   2002000247735 SA.24773 Finanse i prawo finansowe / Majchrzycka-Guzowska, Alina
1328   2002000222077 SA.22207 Komentarz do ustawy o rachunkowości / Seredyński, Roman.
1329   2002000236258 SA.23625 Leksykon prawa finansowego : 100 podstawowych pojęć / Dobaczewska, Anna
1330   2002000237309 SA.23730 Manipulacje instrumentami finansowymi i Insider Trading : analiza prawno-ekonomiczna / Martysz, Czesław Bartłomiej.
1331   2002000244109 SA.24410 Podstawy finansów i prawa finansowego /
1332   2002000238368 SA.23836 Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / Brzezicki, Tomasz.
1333   2002000229243 SA.22924 Polskie prawo finansowe : zarys ogólny / Borodo, Andrzej
1334   2002000249784 SA.24978 Prawo finansowe : wybrane zagadnienia /
1335   2002000197498 SA.19749 Prawo finansowe / Ofiarski, Zbigniew
1336   2002000221070 SA.22107 Prawo finansowe /
1337   2002000238771 SA.23877 Prawo rynku finansowego : doktryna, instytucje, praktyka / Fedorowicz, Magdalena.
1338   2002000207715 SA.20771 Prawo rynku kapitałowego / Chłopecki, Aleksander.
1339   2002000183088 SA.18308 System prawa finansowego. T. 4, Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego /
1340   2002000193315 SA.19331 System prawa finansowego. T. 1, Teoria i nauka prawa finansowego /
1341   2002000193322 SA.19332 System prawa finansowego. T. 3, Prawo daninowe /
1342   2002000199775 SA.19977 System prawa finansowego. T. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych /
1343   2002000251992 SA.25199 Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania /
1344   2002000197733 SA.19773 The accounting act = Ustawa o rachunkowości /
1345   2002000229328 SA.22932 Ustawa o rachunkowości : komentarz /
1346   2002000229472 SA.22947 Ustawa o rachunkowości : komentarz / Helin, André.
 
Prawo Finansów Publicznych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1347   2002000235138 SA.23513 Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności /
1348   2002000238290 SA.23829 Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka /
1349   2002000240118 SA.24011 Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Bożek, Wojciech.
1350   2002000250445 SA.25044 Finanse publiczne : zagadnienia ustrojowe i prawne / Borodo, Andrzej
1351   2002000251800 SA.25180 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1352   2002000190369 SA.19036 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1353   2002000225351 SA.22535 Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego /
1354   2002000246196 SA.24619 Finanse publicznie i prawo finansowe : instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania / Ruśkowski, Eugeniusz
1355   2002000191199 SA.19119 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce / Kołaczkowski, Bartosz.
1356   2002000238467 SA.23846 Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Zawadzka, Patrycja
1357   2002000233271 SA.23327 Leksykon budżetowy /
1358   2002000200860 SA.20086 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary
1359   2002000190451 SA.19045 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1360   2002000207296 SA.20729 Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : praktyczny komentarz do zmian w ustawie / Puchacz, Krzysztof.
1361   2002000260284 SA.26028 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz /
1362   2002000202802 SA.20280 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych : orzeczenia komisji orzekających z komentarzem / Kowalczyk, Ewaryst.
1363   2002000208118 SA.20811 Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Chojna-Duch, Elżbieta
1364   2002000261793 SA.26179 Podstawy prawa finansów publicznych / Wantoch-Rekowski, Jacek.
1365   2002000244659 SA.24465 Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich / Lotko, Ewa.
1366   2002000215895 SA.21589 Prawo finansów publicznych /
1367   2002000190512 SA.19051 Prawo finansów publicznych : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Stankiewicz, Rafał Robert.
1368   2002000215253 SA.21525 Prawo finansów publicznych : kompendium akademickie /
1369   2002000261748 SA.26174 Prawo finansów publicznych : vademecum /
1370   2002000192677 SA.19267 Prawo finansów publicznych /
1371   2002000197504 SA.19750 Prawo finansów publicznych / Mikos-Sitek, Agnieszka.
1372   2002000259950 SA.25995 Prawo finansów publicznych /
1373   2002000220769 SA.22076 Prawo finansów publicznych sektora samorządowego / Miemiec, Wiesława
1374   2002000263957 SA.26395 Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
1375   2002000230829 SA.23082 Roczność i wieloletniość w finansach publicznych /
1376   2002000196200 SA.19620 System finansów publicznych /
1377   2002000226174 SA.22617 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
1378   2002000231659 SA.23165 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Bitner, Michał.
1379   2002000251602 SA.25160 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
1380   2002000252999 SA.25299 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego /
 
Prawo Podatkowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1381   2002000225504 SA.22550 Akcyza w prawie Unii Europejskiej : komentarz /
1382   2002000074188 SA.7418 Biblioteka podatkowa 1 /
1383   2002000074195 SA.7419 Biblioteka podatkowa 2 /
1384   2002000074201 SA.7420 Biblioteka podatkowa 3 /
1385   2002000074218 SA.7421 Biblioteka podatkowa 4 /
1386   2002000210647 SA.21064 Dobra niematerialne : zagadnienia prawno- podatkowe / Golat, Rafał.
1387   2002000214201 SA.21420 Doradztwo podatkowe : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Sobieska, Irena.
1388   2002000236227 SA.23622 Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym / Strzelec, Dariusz.
1389   2002000209245 SA.20924 Dyrektywa VAT 2006/112 : komentarz / Lewandowski, Kamil.
1390   2002000244789 SA.24478 E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny / Bartosiewicz, Adam.
1391   2002000202741 SA.20274 Indywidualne interpretacje prawa podatkowego - prawo i praktyka / Filipczyk, Hanna.
1392   2002000208972 SA.20897 Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana : zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego / Morawski, Wojciech
1393   2002000245816 SA.24581 Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni : model międzynarodowego opodatkowania dochodu / Lipniewicz, Rafał.
1394   2002000205582 SA.20558 Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług : [praca zbiorowa] : suplement do szóstego wydania /
1395   2002000209573 SA.20957 Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych / Chustecka, Krystyna.
1396   2002000209566 SA.20956 Leksykon podatku od spadków i darowizn / Chustecka, Krystyna.
1397   2002000193476 SA.19347 Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw / Selera, Paweł.
1398   2002000235992 SA.23599 Międzynarodowe prawo podatkowe / Mączyński, Dominik.
1399   2002000258991 SA.25899 Międzynarodowe prawo podatkowe / Litwińczuk, Hanna.
1400   2002000225948 SA.22594 Nadpłata i zwrot podatku : zagadnienia wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych / Popławski, Mariusz
1401   2002000245823 SA.24582 Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym : poprawa efektywności systemu podatkowego /
1402   2002000245328 SA.24532 Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych : poprawa efektywności systemu podatkowego /
1403   2002000259097 SA.25909 Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej / Zalewski, Dariusz
1404   2002000219824 SA.21982 Ogólne prawo podatkowe : zagadnienia materialnoprawne i proceduralne / Ofiarski, Zbigniew
1405   2002000216885 SA.21688 Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Panasiuk, Anna Maria.
1406   2002000260093 SA.26009 Opodatkowanie spółek / Litwińczuk, Hanna.
1407   2002000231918 SA.23191 Ordynacja podatkowa : wzory pism z komentarzem / Ciecierski, Michał.
1408   2002000243249 SA.24324 Ordynacja podatkowa : zmiany w ogólnym prawie podatkowym /
1409   2002000210449 SA.21044 Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT 2012 /
1410   2002000257338 SA.25733 Pełnomocnik na gruncie przepisów prawa podatkowego : istota, pozycja prawna i zakres odpowiedzialności / Charkiewicz, Mariusz.
1411   2002000233899 SA.23389 PIT / Bartosiewicz, Adam.
1412   2002000222459 SA.22245 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz / Gargul, Michał.
1413   2002000236586 SA.23658 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz / Filipczyk, Hanna.
1414   2002000256454 SA.25645 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz /
1415   2002000239006 SA.23900 Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami / Rogalska, Beata
1416   2002000247605 SA.24760 Podatki 2019 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
1417   2002000194749 SA.19474 Podatki dochodowe w obrocie gospodarczym : wybrane zagadnienia / Kosakowski, Edward.
1418   2002000261663 SA.26166 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej
1419   2002000253286 SA.25328 Podatki lokalne : wymiar, pobór, egzekucja / Binaś, Marcin.
1420   2002000232786 SA.23278 Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych, 17 października 2012 r., Uniwersytet Warszawski Audytorium Starej Biblioteki UW [...] /
1421   2002000222466 SA.22246 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław
1422   2002000259738 SA.25973 Polski Ład : podatki i składki / Bartosiewicz, Adam.
1423   2002000205766 SA.20576 Polskie prawo podatkowe : podręcznik akademicki /
1424   2002000238689 SA.23868 Polskie prawo podatkowe a prawo unijne : katalog rozbieżności /
1425   2002000244888 SA.24488 Poprawa efektywności systemu podatkowego : nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie /
1426   2002000230478 SA.23047 Porozumienia w prawie podatkowym : horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej / Nita, Adam
1427   2002000260475 SA.26047 Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym / Woźniak, Tomasz
1428   2002000231468 SA.23146 Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych : problematyka przedmiotu opodatkowania / Radzikowski, Krzysztof.
1429   2002000257079 SA.25707 Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym / Wróbel, Piotr
1430   2002000222251 SA.22225 Prawo podatkowe : zarys wykładu /
1431   2002000236081 SA.23608 Prawo podatkowe : kazusy z rozwiązaniami / Bigas, Adam.
1432   2002000244123 SA.24412 Prawo podatkowe : zagadnienia teorii i praktyki / Brzeziński, Bogumił
1433   2002000223470 SA.22347 Prawo podatkowe /
1434   2002000250513 SA.25051 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1435   2002000256799 SA.25679 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard
1436   2002000264084 SA.26408 Prawo podatkowe /
1437   2002000217561 SA.21756 Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach / Duda-Hyz, Michalina
1438   2002000253736 SA.25373 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami /
1439   2002000199348 SA.19934 Przedawnienie podatków i opłat lokalnych / Adamek, Marcin.
1440   2002000231581 SA.23158 Rozprawa w postępowaniu podatkowym / Teszner, Krzysztof.
1441   2002000197030 SA.19703 Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Mariański, Adam.
1442   2002000229854 SA.22985 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych : komentarz / Bogucki, Stanisław.
1443   2002000210814 SA.21081 Ryczałty w prawie podatkowym /
1444   2002000234391 SA.23439 Rzetelny proces podatkowy / Mudrecki, Artur.
1445   2002000210586 SA.21058 Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego / Dowgier, Rafał.
1446   2002000230119 SA.23011 Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : rozstrzygnięcia w prawie podatkowym /
1447   2002000241979 SA.24197 Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : ocena i kierunki zmian /
1448   2002000242822 SA.24282 Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego /
1449   2002000253040 SA.25304 System podatkowy : zarys wykładu / Wolański, Robert
1450   2002000205810 SA.20581 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
1451   2002000240316 SA.24031 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
1452   2002000202840 SA.20284 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 4, | Cz. 1, Postępowania okołopodatkowe. | Cywilne, sporne postępowania odszkodowawcze / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1453   2002000206633 SA.20663 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 6, | [Cz. 1, | Cz. 2, Varia. | Organizacja organów podatkowych. | Podatek jako kara] / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1454   2002000220257 SA.22025 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. Cz. 2, 3, 4 / Podstawowe procedury podatkowe. Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1455   2002000220349 SA.22034 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. Cz. 1, Prawo zwyczajowe w początkach państwowości polskiej, podatki w państwie Piastów / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1456   2002000220356 SA.22035 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. Cz. 4, Podatki w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1457   2002000235572 SA.23557 Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce / Koronkiewicz, Joanna.
1458   2002000201416 SA.20141 The corporate income tax act = Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych /
1459   2002000209535 SA.20953 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych / Budasz, Krzysztof.
1460   2002000225788 SA.22578 Uprawnienia podatkowe : procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego / Popławski, Mariusz
1461   2002000190703 SA.19070 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego / Brolik, Jacek
1462   2002000195432 SA.19543 Ustawa o doradztwie podatkowym /
1463   2002000203380 SA.20338 Ustawa o kontroli skarbowej /
1464   2002000226754 SA.22675 Ustawa o podatku akcyzowym : komentarz / Matarewicz, Jacek.
1465   2002000219602 SA.21960 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych : komentarz / Michta, Dariusz.
1466   2002000261199 SA.26119 Ustawa o podatku od spadków i darowizn : komentarz /
1467   2002000205537 SA.20553 Ustawa o VAT z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi / Lewkowicz, Paweł Janusz.
1468   2002000253682 SA.25368 Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce /
1469   2002000260710 SA.26071 VAT : komentarz / Bartosiewicz, Adam.
1470   2002000199515 SA.19951 VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Rogala, Elżbieta
1471   2002000210845 SA.21084 VAT w branży finansowej / Selera, Paweł.
1472   2002000252081 SA.25208 Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego / Łukawska-Białogłowska, Dominika.
1473   2002000243348 SA.24334 Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego /
1474   2002000219176 SA.21917 Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego : węzłowe problemy / Filipczyk, Hanna.
1475   2002000245748 SA.24574 Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego / Ślifirczyk, Maciej
1476   2002000246776 SA.24677 Zasada pewności w prawie podatkowym /
1477   2002000213143 SA.21314 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
 
Ordynacja Podatkowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1478   2002000244666 SA.24466 Nowa ordynacja podatkowa : z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego / Etel, Leonard
1479   2002000190109 SA.19010 Ordynacja podatkowa : wokół nowelizacji /
1480   2002000191410 SA.19141 Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego /
1481   2002000200259 SA.20025 Ordynacja podatkowa : zagadnienia proceduralne /
1482   2002000211897 SA.21189 Ordynacja podatkowa : kontrola realizacji zobowiązań podatkowych /
1483   2002000232779 SA.23277 Ordynacja podatkowa : rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych /
1484   2002000233158 SA.23315 Ordynacja podatkowa : komentarz 2015 / Adamiak, Barbara
1485   2002000237729 SA.23772 Ordynacja podatkowa : kierunkowe założenia nowej regulacji / Etel, Leonard
1486   2002000237736 SA.23773 Ordynacja podatkowa : stan obecny i kierunki zmian /
1487   2002000244093 SA.24409 Ordynacja podatkowa : komentarz / Dzwonkowski, Henryk.
1488   2002000260697 SA.26069 Ordynacja podatkowa : komentarz. T. 1, Zobowiązania podatkowe : art.1-119zzk /
1489   2002000260703 SA.26070 Ordynacja podatkowa : komentarz. T. 2, Procedury podatkowe : art.120-344 /
1490   2002000197382 SA.19738 The tax ordinance act = Ordynacja podatkowa /
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1491   2002000245779 SA.24577 Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości / Kamiński, Łukasz
1492   2002000231994 SA.23199 Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa / Nowak, Maciej Jacek.
1493   2002000229359 SA.22935 Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego /
1494   2002000253323 SA.25332 Gospodarka i obrót nieruchomościami : wzory pism i umów z komentarzem /
1495   2002000226815 SA.22681 Gospodarka mieszkaniowa gminy / Nowak, Maciej Jacek.
1496   2002000230379 SA.23037 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
1497   2002000205063 SA.20506 Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania / Felcenloben, Dariusz.
1498   2002000229601 SA.22960 Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania /
1499   2002000224088 SA.22408 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : komentarz / Dalecka, Aleksandra.
1500   2002000228611 SA.22861 Najem lokali : komentarz / Doliwa, Adam
1501   2002000234742 SA.23474 Najem powierzchni i lokali użytkowych : przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu / Siwiec, Katarzyna
1502   2002000221049 SA.22104 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
1503   2002000253279 SA.25327 Ochrona praw lokatorów : komentarz / Chaciński, Jacek.
1504   2002000221285 SA.22128 Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1505   2002000234575 SA.23457 Ochrona praw lokatorów, dodatki mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów / Dziczek, Roman.
1506   2002000209511 SA.20951 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Strzelczyk, Ryszard
1507   2002000213969 SA.21396 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Burzak, Andrzej Jan
1508   2002000205131 SA.20513 Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Kwaśniak, Piotr.
1509   2002000231451 SA.23145 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / Jaroszyński, Krzysztof
1510   2002000256522 SA.25652 Podział nieruchomości / Durzyńska, Magdalena.
1511   2002000216199 SA.21619 Pozwolenie na budowę / Ostrowska, Anna
1512   2002000245410 SA.24541 Prawo budowlane : komentarz /
1513   2002000253613 SA.25361 Prawo budowlane : komentarz /
1514   2002000254405 SA.25440 Prawo budowlane : najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września 2020 roku / Legat, Agata.
1515   2002000261922 SA.26192 Prawo budowlane : komentarz /
1516   2002000238375 SA.23837 Prawo budowlane i nieruchomości : komentarz / Dumin, Łukasz.
1517   2002000235466 SA.23546 Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. : szczegółowy komentarz do zmian / Bernatowicz, Łukasz.
1518   2002000233196 SA.23319 Prawo mieszkaniowe : regulacje i praktyka / Godlewski, Rafał.
1519   2002000254993 SA.25499 Prawo mieszkaniowe : komentarz / Doliwa, Adam
1520   2002000216489 SA.21648 Prawo mieszkaniowe w praktyce : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
1521   2002000248695 SA.24869 Prawo nieruchomości / Strzelczyk, Ryszard
1522   2002000256003 SA.25600 Prawo obrotu nieruchomościami / Strzelczyk, Ryszard
1523   2002000245526 SA.24552 Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych : komentarz / Stefaniak, Adam.
1524   2002000207739 SA.20773 Prawo umów budowlanych / Strzępka, Janusz.
1525   2002000240453 SA.24045 Proces rozbiórki obiektu budowlanego / Błażewski, Maciej
1526   2002000246721 SA.24672 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność : zagadnienia prawne / Klat-Górska, Elżbieta
1527   2002000208149 SA.20814 Publiczna własność nieruchomości / Habdas, Magdalena.
1528   2002000220295 SA.22029 Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym / Cherka, Maksymilian.
1529   2002000228086 SA.22808 Sąsiedztwo nieruchomości : komentarz / Balwicka-Szczyrba, Małgorzata.
1530   2002000206985 SA.20698 Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu / Gołba, Zdzisław
1531   2002000245694 SA.24569 Specustawa mieszkaniowa : nowe zasady realizacji inwestycji / Kafar, Dagmara.
1532   2002000245700 SA.24570 Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym : ułatwienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych : praca zbiorowa /
1533   2002000218933 SA.21893 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1534   2002000221179 SA.22117 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Pietrzykowski, Krzysztof
1535   2002000231338 SA.23133 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
1536   2002000225993 SA.22599 Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej / Goldiszewicz-Wyrzykowska, Agnieszka.
1537   2002000209146 SA.20914 Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Gliniecki, Bartłomiej.
1538   2002000229687 SA.22968 Umowa deweloperska : charakter prawny i zastosowanie praktyczne / Kunicki, Piotr.
1539   2002000228109 SA.22810 Umowa o roboty budowlane ze wzorami / Damasiewicz, Agnieszka.
1540   2002000221377 SA.22137 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
1541   2002000215352 SA.21535 Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego : komentarz / Gurgul, Stanisław.
1542   2002000214652 SA.21465 Ustawa deweloperska : komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / Gliniecki, Bartłomiej.
1543   2002000260970 SA.26097 Ustawa deweloperska : ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym : komentarz / Gliniecki, Bartłomiej.
1544   2002000198464 SA.19846 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
1545   2002000234834 SA.23483 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Błaszczak, Anna
1546   2002000264879 SA.26487 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
1547   2002000223258 SA.22325 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi : komentarz / Bogdanowicz, Piotr
1548   2002000228802 SA.22880 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi : komentarz / Grabiec, Mateusz.
1549   2002000211538 SA.21153 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego : komentarz / Pawełczyk, Mirosław.
1550   2002000228116 SA.22811 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego : komentarz / Zdun-Załęska, Katarzyna.
1551   2002000213334 SA.21333 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego : komentarz, wzory umów deweloperskich i pism / Ciepła, Helena
1552   2002000230577 SA.23057 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz /
1553   2002000250278 SA.25027 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów : komentarz / Klimiuk, Wiktor
1554   2002000236333 SA.23633 Własność lokali : komentarz / Strzelczyk, Ryszard
1555   2002000255754 SA.25575 Własność lokali : komentarz / Szymczak, Iwona.
1556   2002000260024 SA.26002 Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy /
1557   2002000211262 SA.21126 Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1558   2002000209429 SA.20942 Własność nieruchomości / Rudnicki, Stanisław
1559   2002000225900 SA.22590 Wspólnota mieszkaniowa / Szymczak, Iwona.
1560   2002000245885 SA.24588 Wycena nieruchomości : komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego / Dydenko, Jerzy.
1561   2002000227430 SA.22743 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi / Jońska, Beata
1562   2002000226778 SA.22677 Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali / Dziczek, Roman.
 
Prawo Bankowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1563   2002000198778 SA.19877 Bankowe umowy przedsiębiorców / Korpalski, Mariusz
1564   2002000195999 SA.19599 Bankowość : zagadnienia podstawowe / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
1565   2002000212016 SA.21201 Bankowość : podstawowe zagadnienia / Niczyporuk, Piotr.
1566   2002000198785 SA.19878 Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości / Sitek, Marcin.
1567   2002000220721 SA.22072 Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Rutkowska-Tomaszewska, Edyta.
1568   2002000211705 SA.21170 Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie / Mojak, Jan
1569   2002000206176 SA.20617 Polskie prawo bankowe : wybrane zagadnienia / Mikos-Sitek, Agnieszka.
1570   2002000204813 SA.20481 Prawo bankowe : komentarz / Smykla, Bernard.
1571   2002000219305 SA.21930 Prawo bankowe : komentarz / Kawulski, Arkadiusz.
1572   2002000219510 SA.21951 Prawo bankowe : komentarz /
1573   2002000261144 SA.26114 Prawo bankowe : komentarz /
1574   2002000219121 SA.21912 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
1575   2002000256904 SA.25690 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
1576   2002000228741 SA.22874 Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne /
1577   2002000202680 SA.20268 The banking law = Prawo bankowe /
1578   2002000227027 SA.22702 Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych / Iwański, Wojciech.
1579   2002000233578 SA.23357 Ustawa o obligacjach : komentarz / Woźniak, Rafał
1580   2002000234841 SA.23484 Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym : wzory pism i umów : komentarz / Wociór, Dariusz.
1581   2002000235091 SA.23509 Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów : komentarz / Mojak, Jan
 
Prawo Wekslowe i Czekowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1582   2002000248725 SA.24872 Prawo wekslowe / Jasiński, Tomasz
1583   2002000201935 SA.20193 Prawo wekslowe i czekowe : praktyczny komentarz / Heropolitańska, Izabela.
1584   2002000230546 SA.23054 Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Jastrzębski, Jacek.
1585   2002000245663 SA.24566 Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Czarnecki, Marek.
1586   2002000192295 SA.19229 Prawo wekslowe i czekowe /
1587   2002000217639 SA.21763 Prawo wekslowe i czekowe / Bagińska, Lidia.
1588   2002000233813 SA.23381 Weksel w obrocie gospodarczym / Heropolitańska, Izabela.
 
Prawo Papierów Wartościowych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1589   2002000261656 SA.26165 Obrót instrumentami finansowymi : komentarz / Dziennik, Kinga.
1590   2002000156020 SA.15602 Prawnokarna ochrona giełdowego obrotu papierami wartościowymi / Sucharski, Miłosz.
1591   2002000253507 SA.25350 Prawo giełdowe / Zacharzewski, Konrad.
1592   2002000209658 SA.20965 Prawo papierów wartościowych : testy, kazusy, tablice / Kuklo, Marta Janina
1593   2002000223463 SA.22346 Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu / Mojak, Jan
1594   2002000160270 SA.16027 Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego / Kołacz, Jacek.
1595   2002000227638 SA.22763 Prawo rynku kapitałowego : komentarz /
1596   2002000233950 SA.23395 Prawo rynku kapitałowego / Chłopecki, Aleksander.
1597   2002000234636 SA.23463 Prawo rynku kapitałowego / Fedorowicz, Magdalena.
1598   2002000250797 SA.25079 Prawo rynku kapitałowego /
1599   2002000214140 SA.21414 Umowa objęcia akcji / Sójka, Tomasz.
1600   2002000190321 SA.19032 Ustawa o obligacjach : komentarz / Kropiwnicki, Jarosław.
1601   2002000190994 SA.19099 Ustawa o obligacjach : komentarz / Lipiec-Warzecha, Ludmiła.
1602   2002000178701 SA.17870 Ustawa o ofercie publicznej : komentarz / Haładyj, Krzysztof.
1603   2002000249548 SA.24954 Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych / Woźniak, Rafał
 
Postępowanie Administracyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1604   2002000242051 SA.24205 Administracyjne postępowanie egzekucyjne : na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
1605   2002000220394 SA.22039 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz.
1606   2002000252005 SA.25200 Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Zagadnienia ogólne /
1607   2002000252012 SA.25201 Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Zagadnienia szczegółowe /
1608   2002000242181 SA.24218 Aksjomaty postępowania administracyjnego / Zimmermann, Jan
1609   2002000230621 SA.23062 Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Łaszczyca, Grzegorz
1610   2002000250391 SA.25039 Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej /
1611   2002000236821 SA.23682 Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych / Jakubowski, Aleksander
1612   2002000211576 SA.21157 Autokontrola decyzji administracyjnej / Krawiec, Anna
1613   2002000256430 SA.25643 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym /
1614   2002000231826 SA.23182 Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów / Dańczak, Paweł.
1615   2002000248381 SA.24838 Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Kaszubowski, Krzysztof.
1616   2002000251732 SA.25173 Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Kwiatek, Błażej.
1617   2002000256492 SA.25649 Doręczenia elektroniczne : komentarz /
1618   2002000232007 SA.23200 Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Sawczyn, Wojciech.
1619   2002000252128 SA.25212 Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym / Bochentyn, Adam.
1620   2002000256379 SA.25637 Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego /
1621   2002000228895 SA.22889 Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym / Olszanowski, Jan.
1622   2002000228598 SA.22859 Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych / Ostojski, Przemysław.
1623   2002000247834 SA.24783 Gwarancje ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych / Wyporska-Frankiewicz, Joanna.
1624   2002000251688 SA.25168 Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne / Pietrasz, Piotr.
1625   2002000256386 SA.25638 Kary pieniężne nakładane przez KAS i ich zaskarżanie /
1626   2002000232649 SA.23264 Kierunki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego : propozycje i kontrowersje /
1627   2002000205896 SA.20589 Kodeks postępowania administracyjnego : orzecznictwo / Rojewski, Michał.
1628   2002000229526 SA.22952 Kodeks postępowania administracyjnego : wzory pism i dokumentów / Suwaj, Robert.
1629   2002000247209 SA.24720 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /
1630   2002000251695 SA.25169 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /
1631   2002000256201 SA.25620 Kodeks postępowania administracyjnego : po zmianach w latach 2017-2019 /
1632   2002000256393 SA.25639 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Przybysz, Piotr
1633   2002000261977 SA.26197 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /
1634   2002000264237 SA.26423 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /
1635   2002000248374 SA.24837 Koszty postępowania administracyjnego / Świderski, Krzysztof
1636   2002000234056 SA.23405 Koszty postępowania sądowoadministracyjnego : komentarz / Błystak, Lidia.
1637   2002000235015 SA.23501 Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Razowski, Paweł.
1638   2002000205926 SA.20592 Nieważność postępowania sądowo-administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej / Rząsa, Grzegorz.
1639   2002000242693 SA.24269 Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku /
1640   2002000249272 SA.24927 Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej /
1641   2002000250544 SA.25054 Ogólne postępowanie administracyjne / Kędziora, Robert.
1642   2002000255143 SA.25514 Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne /
1643   2002000245359 SA.24535 Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym /
1644   2002000235442 SA.23544 Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD / Drembkowski, Paweł.
1645   2002000208460 SA.20846 Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Łaszczyca, Grzegorz
1646   2002000253606 SA.25360 Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami /
1647   2002000260468 SA.26046 Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego / Rydzewska, Małgorzata
1648   2002000256461 SA.25646 Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne /
1649   2002000264534 SA.26453 Postępowanie administracyjne - ogólne i egzekucyjne /
1650   2002000204462 SA.20446 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia /
1651   2002000214560 SA.21456 Postępowanie administracyjne : ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Ochendowski, Eugeniusz
1652   2002000219107 SA.21910 Postępowanie administracyjne : ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne / Rojewski, Michał.
1653   2002000242242 SA.24224 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
1654   2002000256324 SA.25632 Postępowanie administracyjne : pytania, kazusy, tablice, testy /
1655   2002000264251 SA.26425 Postępowanie administracyjne : pytania, kazusy, tablice, testy online / Ablewicz, Joanna.
1656   2002000207357 SA.20735 Postępowanie administracyjne /
1657   2002000242440 SA.24244 Postępowanie administracyjne / Woś, Tadeusz
1658   2002000243966 SA.24396 Postępowanie administracyjne /
1659   2002000258120 SA.25812 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1660   2002000207111 SA.20711 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : testy, kazusy / Gołaszewski, Piotr.
1661   2002000204776 SA.20477 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Gołaszewski, Piotr.
1662   2002000259103 SA.25910 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne /
1663   2002000261007 SA.26100 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne /
1664   2002000261540 SA.26154 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne /
1665   2002000228659 SA.22865 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1666   2002000264602 SA.26460 Postępowanie administracyjne przed egzaminem /
1667   2002000262127 SA.26212 Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne / Kmiecik, Zbigniew R.
1668   2002000198235 SA.19823 Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji : kazusy / Celińska-Grzegorczyk, Katarzyna.
1669   2002000258137 SA.25813 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji / Romańska, Marta.
1670   2002000204509 SA.20450 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Przybysz, Piotr
1671   2002000253781 SA.25378 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz /
1672   2002000255150 SA.25515 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Przybysz, Piotr
1673   2002000250841 SA.25084 Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Ziółkowska, Agnieszka
1674   2002000250100 SA.25010 Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. T. 1, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, przebieg postępowania odwoławczego /
1675   2002000250308 SA.25030 Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. T. 2, Decyzje organu odwoławczego, opłaty i koszty postępowania odwoławczego, zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odwoławczym w postępowaniu zażaleniowym /
1676   2002000253019 SA.25301 Postępowanie sądowoadministracyjne : zarys wykładu /
1677   2002000242457 SA.24245 Postępowanie sądowoadministracyjne / Woś, Tadeusz
1678   2002000256188 SA.25618 Postępowanie sądowoadministracyjne /
1679   2002000245397 SA.24539 Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Celińska-Grzegorczyk, Katarzyna.
1680   2002000250162 SA.25016 Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
1681   2002000232687 SA.23268 Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Kopacz, Marta.
1682   2002000258144 SA.25814 Prawo administracyjne / Ura, Elżbieta.
1683   2002000246660 SA.24666 Prawo do sądu administracyjnego : standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja / Kowalski, Michał
1684   2002000208125 SA.20812 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tarno, Jan Paweł.
1685   2002000251770 SA.25177 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz /
1686   2002000264572 SA.26457 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz /
1687   2002000234803 SA.23480 Prawotwórstwo sądów administracyjnych /
1688   2002000247483 SA.24748 Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym / Wincenciak, Mirosław.
1689   2002000263933 SA.26393 Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym / Kmiecik, Zbigniew R.
1690   2002000231567 SA.23156 Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Rychter, Renata Alicja.
1691   2002000238207 SA.23820 Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Knysiak-Sudyka, Hanna.
1692   2002000237507 SA.23750 Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / Drelichowska, Angelika.
1693   2002000229021 SA.22902 Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego / Kornacki, Paweł
1694   2002000194435 SA.19443 Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych / Romańska, Marta.
1695   2002000251985 SA.25198 Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym : komentarz, wzory pism i kazus / Gołaszewski, Piotr.
1696   2002000248732 SA.24873 Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym / Sibiga, Grzegorz.
1697   2002000264183 SA.26418 System prawa sądownictwa administracyjnego. 1, Zagadnienia ogólne /
1698   2002000205889 SA.20588 Verwaltungsverfahrensgesetz : zweisprachige Textausgabe = Kodeks postępowania administracyjnego : tekst dwujęzyczny /
1699   2002000249036 SA.24903 Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym /
1700   2002000225849 SA.22584 Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Kmiecik, Zbigniew R.
1701   2002000257154 SA.25715 Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług / Wiatrowski, Roman.
1702   2002000204370 SA.20437 Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dauter, Bogusław
1703   2002000242174 SA.24217 Zagadnienia ogólne / Bogucka, Iwona.
1704   2002000245595 SA.24559 Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego /
1705   2002000229069 SA.22906 Zarys teorii postępowania administracyjnego / Kmieciak, Zbigniew
1706   2002000245977 SA.24597 Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Chmielewski, Jan
1707   2002000245618 SA.24561 Zasady ogólne postępowania administracyjnego /
 
Prawo Administracyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1708   2002000244307 SA.24430 Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / Blicharz, Jolanta
1709   2002000218803 SA.21880 Administracja dóbr i usług publicznych /
1710   2002000229908 SA.22990 Administracja i zarządzanie publiczne : nauka o współczesnej administracji / Sześciło, Dawid
1711   2002000256119 SA.25611 Administracja ochrony zdrowia w Polsce : między świadczeniem a reglamentacją / Sikorski, Sebastian.
1712   2002000243898 SA.24389 Administracyjne kary pieniężne : studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego / Staniszewska, Lucyna.
1713   2002000208859 SA.20885 Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Przybysz, Piotr
1714   2002000213419 SA.21341 Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich / Ziniewicz, Monika Anna.
1715   2002000248633 SA.24863 Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej / Banasik, Marcin.
1716   2002000221216 SA.22121 Aksjomaty prawa administracyjnego / Zimmermann, Jan
1717   2002000250285 SA.25028 Akt informacji jako forma działania administracji publicznej / Daniel, Paweł.
1718   2002000226273 SA.22627 Akt urodzenia / Wilk, Aleksandra.
1719   2002000257215 SA.25721 Aktualność pojęć prawa administracyjnego : XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów /
1720   2002000261632 SA.26163 Alfabet prawa administracyjnego / Zimmermann, Jan
1721   2002000234162 SA.23416 Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Dąbrowski, Paweł
1722   2002000239334 SA.23933 Decentralizacja administracji publicznej w Polsce / Fundowicz, Sławomir
1723   2002000247612 SA.24761 Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej : współczesny wymiar w teorii i praktyce /
1724   2002000235121 SA.23512 Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności / Gałach, Adam.
1725   2002000234674 SA.23467 Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym /
1726   2002000207630 SA.20763 Dzieje administracji w Polsce w XX wieku / Żukowski, Marek.
1727   2002000197184 SA.19718 Encyklopedia prawa administracyjnego /
1728   2002000258083 SA.25808 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona.
1729   2002000242716 SA.24271 Fakultatywne działania administracji publicznej / Oleś, Mariusz.
1730   2002000227157 SA.22715 Generalny akt administracyjny : między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym / Szewczyk, Ewa
1731   2002000221780 SA.22178 Historia administracji i myśli administracyjnej : czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.) / Maciejewski, Tadeusz
1732   2002000240699 SA.24069 Historia administracji państw Europy Wschodniej : od średniowiecza do początku XX wieku / Golubko, Vìktor Êvstahìjovič
1733   2002000254443 SA.25444 Historia administracji w Polsce : 1764-2020 / Witkowski, Wojciech
1734   2002000236876 SA.23687 Informacja w administracji publicznej : zarys problematyki / Czuryk, Małgorzata.
1735   2002000236883 SA.23688 Informacje niejawne : zagadnienia prawnoadministracyjne / Szałowski, Ryszard.
1736   2002000255891 SA.25589 Informatyzacja administracji publicznej : skuteczność regulacji / Ganczar, Małgorzata.
1737   2002000232748 SA.23274 Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym / Łakoma, Sylwia.
1738   2002000253002 SA.25300 Instytucje prawa administracyjnego / Przybysz, Piotr
1739   2002000248398 SA.24839 Integralność prawa administracyjnego : perspektywa polska /
1740   2002000235169 SA.23516 Internacjonalizacja administracji publicznej /
1741   2002000240491 SA.24049 Jednostka wobec działań administracji publicznej /
1742   2002000238917 SA.23891 Kierownictwo w prawie administracyjnym / Góralczyk, Wojciech
1743   2002000234551 SA.23455 Komentarz do spraw administracyjnych : wybrane zagadnienia / Kamińska, Irena
1744   2002000231369 SA.23136 Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym / Ruczkowski, Piotr
1745   2002000259578 SA.25957 Konsekwencje niezgodności ostatecznych decyzji administracyjnych oraz prawomocnych orzeczeń sądowych z prawem Unii Europejskiej / Maliński, Marek.
1746   2002000245908 SA.24590 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek
1747   2002000210722 SA.21072 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
1748   2002000239396 SA.23939 Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego / Wszołek, Przemysław.
1749   2002000245304 SA.24530 Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych / Gregorczyk, Dawid.
1750   2002000214256 SA.21425 Legislacja administracyjna : teoria, orzecznictwo, praktyka /
1751   2002000208903 SA.20890 Legislacja administracyjna / Mazuryk, Marcin.
1752   2002000250070 SA.25007 Materialne prawo administracyjne /
1753   2002000254047 SA.25404 Milczące załatwienie sprawy administracyjnej oraz jego skutki cywilnoprawne / Gniady, Lech.
1754   2002000232717 SA.23271 Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Leraczyk, Izabela.
1755   2002000183200 SA.18320 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew
1756   2002000222398 SA.22239 Nauka administracji /
1757   2002000241214 SA.24121 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew
1758   2002000219794 SA.21979 Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne /
1759   2002000239259 SA.23925 Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji / Mucha, Monika
1760   2002000245915 SA.24591 Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej / Cebera, Agata.
1761   2002000234063 SA.23406 Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań /
1762   2002000220738 SA.22073 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Władek, Zbigniew.
1763   2002000227683 SA.22768 Organizacja prawna administracji publicznej /
1764   2002000237002 SA.23700 Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce / Kalisiak-Mędelska, Magdalena.
1765   2002000248671 SA.24867 Pluralizm administracji publicznej / Stasikowski, Rafał.
1766   2002000229236 SA.22923 Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego : aspekty materialnoprawne /
1767   2002000248800 SA.24880 Podstawy prawa i administracji / Góralczyk, Wojciech
1768   2002000238672 SA.23867 Podstawy władztwa administracyjnego / Krawczyk, Mariusz
1769   2002000248312 SA.24831 Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Kledzik, Przemysław.
1770   2002000210470 SA.21047 Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Szreniawski, Piotr
1771   2002000264626 SA.26462 Prawo administracyjne - część ogólna i zagadnienia ustrojowe przed egzaminem /
1772   2002000223135 SA.22313 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz
1773   2002000235237 SA.23523 Prawo administracyjne : zagadnienia podstawowe / Lipowicz, Irena
1774   2002000251596 SA.25159 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego /
1775   2002000256898 SA.25689 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
1776   2002000260307 SA.26030 Prawo administracyjne : testy, kazusy, pytania sprawdzające / Kędzierski, Konrad.
1777   2002000261267 SA.26126 Prawo administracyjne : zagadnienia ogólne i ustrojowe /
1778   2002000262776 SA.26277 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
1779   2002000263889 SA.26388 Prawo administracyjne : eseje i testy z odpowiedziami /
1780   2002000226655 SA.22665 Prawo administracyjne / Zimmermann, Jan
1781   2002000261090 SA.26109 Prawo administracyjne / Zimmermann, Jan
1782   2002000261557 SA.26155 Prawo administracyjne /
1783   2002000203526 SA.20352 Prawo administracyjne intertemporalne / Kamiński, Marcin
1784   2002000227324 SA.22732 Prawo administracyjne materialne /
1785   2002000262097 SA.26209 Prawo administracyjne materialne /
1786   2002000229564 SA.22956 Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie / Bernaczyk, Michał
1787   2002000219862 SA.21986 Prawo informacyjne : problem badawczy teorii prawa administracyjnego / Celarek, Krystyna.
1788   2002000254337 SA.25433 Prawo miejscowe / Dąbek, Dorota
1789   2002000235824 SA.23582 Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem : przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów / Basior, Iwona.
1790   2002000251923 SA.25192 Problemy legislacji administracyjnej /
1791   2002000240255 SA.24025 Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej : zarys problematyki /
1792   2002000235510 SA.23551 Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. / Drobny, Wojciech.
1793   2002000241238 SA.24123 Przewodnik po prawie administracyjnym / Jakimowicz, Wojciech.
1794   2002000216960 SA.21696 Publicznoprawne formy działania administracji : teoria i praktyka / Adamczyk, Andrzej
1795   2002000230812 SA.23081 Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego /
1796   2002000234216 SA.23421 Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce /
1797   2002000257277 SA.25727 Rola administracji w państwie demokratycznym /
1798   2002000245557 SA.24555 Równość w prawie administracyjnym : VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów /
1799   2002000243201 SA.24320 Sankcja administracyjna / Kruk, Emil.
1800   2002000203168 SA.20316 Sankcje administracyjne : blaski i cienie /
1801   2002000238825 SA.23882 Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej / Jaśkowski, Marek.
1802   2002000249418 SA.24941 Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym : w kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym / Maciejewski, Mariusz
1803   2002000201973 SA.20197 Służba cywilna : materiały szkoleniowe / Drobny, Wojciech.
1804   2002000238894 SA.23889 Społeczna skuteczność prawa administracyjnego / Żukowski, Lech Józef.
1805   2002000236128 SA.23612 Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym /
1806   2002000250469 SA.25046 Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego /
1807   2002000247070 SA.24707 Środki prawne w prawie administracyjnym /
1808   2002000256485 SA.25648 Świadczenia rodzinne : komentarz / Brzezicki, Tomasz.
1809   2002000237118 SA.23711 Transformacja administracji publicznej w Polsce : od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej / Lipska-Sondecka, Agnieszka.
1810   2002000259905 SA.25990 Ustawa o doręczeniach elektronicznych : komentarz /
1811   2002000242808 SA.24280 Ustawa o kontroli w administracji rządowej : komentarz z wzorami dokumentów / Bolek, Tomasz.
1812   2002000229045 SA.22904 Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem /
1813   2002000255662 SA.25566 Wina w prawie administracyjnym / Giertych, Barbara.
1814   2002000221421 SA.22142 Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji /
1815   2002000249838 SA.24983 Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową /
1816   2002000216625 SA.21662 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
1817   2002000246295 SA.24629 Wybrane problemy współczesnej administracji /
1818   2002000221445 SA.22144 Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej /
1819   2002000251756 SA.25175 Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej /
1820   2002000253347 SA.25334 Wzory aktów administracyjnych / Dejak, Maciej.
1821   2002000214713 SA.21471 Zagadnienia prawa administracyjnego / Szypliński, Mieczysław
1822   2002000238276 SA.23827 Zarys prawa administracyjnego / Szmulik, Bogumił.
1823   2002000203229 SA.20322 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
1824   2002000241894 SA.24189 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
1825   2002000246318 SA.24631 Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym / Ciesielska, Agnieszka
1826   2002000245755 SA.24575 Zasada legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa / Kisielowska, Marta.
1827   2002000244178 SA.24417 Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo /
1828   2002000228406 SA.22840 Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym /
1829   2002000249234 SA.24923 Zjawisko proceduralizacji w prawie administracyjnym a kierunki ewolucji procedury administracyjnej / Geburczyk, Filip.
1830   2002000256591 SA.25659 Zmiana imienia i nazwiska : geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji / Czajkowska, Alicja
 
Prawo Celne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1831   2002000193490 SA.19349 Postępowanie celne : prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem / Chuderski, Jerzy.
1832   2002000179869 SA.17986 Prawo celne : międzynarodowe, wspólnotowe, polskie /
1833   2002000261106 SA.26110 Prawo celne : komentarz / Laszuk, Mirosława.
1834   2002000260932 SA.26093 Prawo celne / Oktaba, Robert Tomasz.
1835   2002000084323 SA.8432 Prawo celne w orzecznictwie sądowym /
1836   2002000154897 SA.15489 Wspólnotowy kodeks celny / Kałka, Marzenna.
1837   2002000160911 SA.16091 Wspólnotowy kodeks celny /
1838   2002000170576 SA.17057 Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze : teksty, literatura, orzecznictwo /
 
Ochrona Środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1839   2002000240422 SA.24042 Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami : praca zbiorowa / Badowska-Domagała, Ewa.
1840   2002000250407 SA.25040 Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami / Kierzkowska, Joanna Sylwia.
1841   2002000255877 SA.25587 Globalne prawo środowiska : podstawowe zagadnienia / Ciechanowicz-McLean, Janina
1842   2002000190376 SA.19037 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy /
1843   2002000254870 SA.25487 Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska / Barczak, Anna.
1844   2002000208996 SA.20899 Leksykon prawa ochrony środowiska /
1845   2002000199669 SA.19966 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1846   2002000226204 SA.22620 Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech : analiza prawnoporównawcza / Barczak, Anna.
1847   2002000232762 SA.23276 Nowe prawo gospodarki odpadami /
1848   2002000245786 SA.24578 Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim : ze wzorami dokumentów i schematami / Barczak, Anna.
1849   2002000258106 SA.25810 Ochrona gruntów rolnych i leśnych : komentarz / Danecka, Daria.
1850   2002000253392 SA.25339 Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie / Haładyj, Anna
1851   2002000169488 SA.16948 Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska : odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej / Górski, Marek
1852   2002000242761 SA.24276 Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku : komentarz / Budyn-Kulik, Magdalena.
1853   2002000237460 SA.23746 Prawo gospodarki odpadami : monografia / Bukowski, Zbigniew
1854   2002000252494 SA.25249 Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego /
1855   2002000227850 SA.22785 Prawo łowieckie : komentarz / Rakoczy, Bartosz
1856   2002000247223 SA.24722 Prawo łowieckie : komentarz / Radecki, Wojciech
1857   2002000236203 SA.23620 Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Ciechanowicz-McLean, Janina
1858   2002000208637 SA.20863 Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza /
1859   2002000246691 SA.24669 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
1860   2002000253200 SA.25320 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej Franciszek
1861   2002000261939 SA.26193 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Gruszecki, Krzysztof
1862   2002000245472 SA.24547 Prawo ochrony środowiska /
1863   2002000258205 SA.25820 Prawo ochrony środowiska /
1864   2002000245489 SA.24548 Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach / Barczak, Anna.
1865   2002000236074 SA.23607 Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym / Federczyk, Wojciech.
1866   2002000262783 SA.26278 Prawo rolne /
1867   2002000206190 SA.20619 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1868   2002000238795 SA.23879 Prawo wodne : komentarz / Kałużny, Mirosław.
1869   2002000242532 SA.24253 Ustawa o lasach : komentarz / Radecki, Wojciech
1870   2002000233783 SA.23378 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych : komentarz / Bieluk, Jerzy
1871   2002000241689 SA.24168 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech
1872   2002000256836 SA.25683 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Gruszecki, Krzysztof
1873   2002000228475 SA.22847 Ustawa o odpadach : komentarz / Budziński, Łukasz.
1874   2002000252890 SA.25289 Ustawa o odpadach : komentarz / Danecka, Daria.
1875   2002000235329 SA.23532 Ustawy o ochronie zwierząt : komentarz / Radecki, Wojciech
1876   2002000238252 SA.23825 Utrzymanie czystości i porządku w gminach : komentarz / Radecki, Wojciech
1877   2002000220936 SA.22093 Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska : skrypt uniwersytecki /
1878   2002000240385 SA.24038 Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska /
1879   2002000198563 SA.19856 Zasady prawne ochrony środowiska / Korzeniowski, Piotr
1880   2002000241092 SA.24109 Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / Mikosz, Ryszard.
 
Prawo Gospodarcze Publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1881   2002000249166 SA.24916 Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurenta / Kamieński, Grzegorz.
1882   2002000240866 SA.24086 Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym /
1883   2002000248916 SA.24891 Konstytucja biznesu : komentarz /
1884   2002000248947 SA.24894 Leksykon prawa gospodarczego publicznego : 100 podstawowych pojęć /
1885   2002000231093 SA.23109 Nowe prawo działalności gospodarczej / Kosikowski, Cezary
1886   2002000204516 SA.20451 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
1887   2002000250605 SA.25060 Prawo gospodarcze : kompendium / Bielaszka, Robert
1888   2002000253620 SA.25362 Prawo gospodarcze : aspekty publicznoprawne /
1889   2002000264459 SA.26445 Prawo gospodarcze : aspekty publicznoprawne /
1890   2002000254115 SA.25411 Prawo gospodarcze /
1891   2002000253101 SA.25310 Prawo gospodarcze i handlowe /
1892   2002000232144 SA.23214 Prawo gospodarcze prywatne : testy, kazusy, tablice / Pszczółka, Szymon.
1893   2002000245434 SA.24543 Prawo gospodarcze prywatne /
1894   2002000251848 SA.25184 Prawo gospodarcze prywatne /
1895   2002000183347 SA.18334 Prawo gospodarcze publiczne : testy / Będkowski-Kozioł, Michał.
1896   2002000193735 SA.19373 Prawo gospodarcze publiczne / Ablewicz, Joanna.
1897   2002000240927 SA.24092 Prawo gospodarcze publiczne /
1898   2002000245106 SA.24510 Prawo gospodarcze publiczne / Bąkowski, Tomasz.
1899   2002000251855 SA.25185 Prawo gospodarcze publiczne /
1900   2002000264701 SA.26470 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
1901   2002000215680 SA.21568 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ pracowników, prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, swoboda świadczenia usług, swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe, wspólne reguły konkurencji. [1] /
1902   2002000247698 SA.24769 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
1903   2002000250926 SA.25092 Prawo przedsiębiorcy /
1904   2002000191168 SA.19116 Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz. T. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń /
1905   2002000193285 SA.19328 Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz. T. 2, Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach : komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów /
1906   2002000199232 SA.19923 Prawo w działalności gospodarczej / Michniewicz, Grzegorz.
1907   2002000194428 SA.19442 Publiczne prawo gospodarcze : ćwiczenia /
1908   2002000232410 SA.23241 Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / Blicharz, Rafał
1909   2002000245090 SA.24509 Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / Blicharz, Rafał
1910   2002000233554 SA.23355 Publiczne prawo gospodarcze / Miśko, Tomasz
1911   2002000258168 SA.25816 Publiczne prawo gospodarcze / Snażyk, Zofia.
1912   2002000264480 SA.26448 Publiczne prawo gospodarcze /
1913   2002000195951 SA.19595 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary
1914   2002000180414 SA.18041 Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym / Kocowski, Tadeusz
1915   2002000231376 SA.23137 Repetytorium z prawa gospodarczego / Wieczorska, Bożena.
1916   2002000199423 SA.19942 Swoboda działalności gospodarczej / Szymanek, Tadeusz
1917   2002000238214 SA.23821 Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy-sprzedawcy energii elektrycznej / Marszałek, Marcin
1918   2002000199478 SA.19947 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa /
1919   2002000248855 SA.24885 Umowy w obrocie gospodarczym /
1920   2002000180124 SA.18012 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : komentarz / Tarska, Monika.
1921   2002000250773 SA.25077 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg) : komentarz /
1922   2002000220899 SA.22089 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary
1923   2002000205544 SA.20554 Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe / Szydło, Marek
1924   2002000204684 SA.20468 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander.
1925   2002000204691 SA.20469 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
1926   2002000211811 SA.21181 Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego / Demendecki, Tomasz.
 
Samorząd Terytorialny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1927   2002000241825 SA.24182 Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego /
1928   2002000208910 SA.20891 Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Kąkol, Cezary.
1929   2002000242709 SA.24270 Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego /
1930   2002000239204 SA.23920 Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym /
1931   2002000167880 SA.16788 Działalność uchwałodawcza rady gminy : ze wzorami uchwał, procedur i pism / Czerw, Jarosław
1932   2002000227508 SA.22750 Egzekucja podatków i opłat lokalnych / Binaś, Marcin.
1933   2002000190727 SA.19072 Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój /
1934   2002000205261 SA.20526 Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 2, Zadania i kompetencje /
1935   2002000197870 SA.19787 Encyklopedia samorządu terytorialnego /
1936   2002000234933 SA.23493 Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego /
1937   2002000208934 SA.20893 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Jastrzębska, Maria
1938   2002000202727 SA.20272 Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Swianiewicz, Paweł
1939   2002000207234 SA.20723 Finanse samorządowe : nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne / Filipiak, Beata
1940   2002000238306 SA.23830 Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy /
1941   2002000239709 SA.23970 Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Bartela, Malwina.
1942   2002000211613 SA.21161 Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JESSICA /
1943   2002000232601 SA.23260 Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce /
1944   2002000254832 SA.25483 Innowacyjny samorząd : rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej /
1945   2002000243157 SA.24315 Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych /
1946   2002000233851 SA.23385 Jawność w samorządzie terytorialnym /
1947   2002000251275 SA.25127 Komercjalizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawnym / Modrzejewski, Artur Krzysztof.
1948   2002000228444 SA.22844 Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
1949   2002000203076 SA.20307 Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności /
1950   2002000242747 SA.24274 Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy / Szczepaniak, Rafał.
1951   2002000264121 SA.26412 Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej /
1952   2002000228260 SA.22826 Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej / Grosicka, Katarzyna.
1953   2002000239266 SA.23926 Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
1954   2002000232588 SA.23258 Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany / Etel, Leonard
1955   2002000250339 SA.25033 Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego /
1956   2002000229441 SA.22944 Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego /
1957   2002000237323 SA.23732 Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Celarek, Krystyna.
1958   2002000256638 SA.25663 Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno - instytucjonalnej /
1959   2002000245427 SA.24542 Prawo finansów samorządowych / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
1960   2002000216946 SA.21694 Prawo samorządu terytorialnego /
1961   2002000194817 SA.19481 Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, komercjalizacja, prywatyzacja, PPP, koncesje, konsolidacja : poradnik dla praktyków /
1962   2002000244703 SA.24470 Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny /
1963   2002000227126 SA.22712 Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Wierzbica, Anna.
1964   2002000263827 SA.26382 Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka / Mamiński, Marcin.
1965   2002000235534 SA.23553 Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa /
1966   2002000225719 SA.22571 Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce / Jańczuk, Lech.
1967   2002000206787 SA.20678 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor
1968   2002000240958 SA.24095 Samorząd terytorialny - od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa /
1969   2002000214089 SA.21408 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej
1970   2002000226693 SA.22669 Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Izdebski, Hubert
1971   2002000253835 SA.25383 Samorząd terytorialny : pionowy podział władzy / Izdebski, Hubert
1972   2002000257208 SA.25720 Samorząd terytorialny / Dolnicki, Bogdan
1973   2002000206794 SA.20679 Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja / Pająk, Kazimierz
1974   2002000264039 SA.26403 Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych /
1975   2002000230188 SA.23018 Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej : odbudowa i jej efekty / Kamiński, Radosław
1976   2002000230836 SA.23083 Samorząd terytorialny w Polsce : wybrane aspekty funkcjonowania /
1977   2002000247452 SA.24745 Samorząd terytorialny XXI wieku / Lipowicz, Irena
1978   2002000230096 SA.23009 Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji : księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego /
1979   2002000264657 SA.26465 Samorząd województwa : komentarz /
1980   2002000219169 SA.21916 Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych /
1981   2002000199744 SA.19974 Samorządowe prawo wyborcze /
1982   2002000208316 SA.20831 Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Jagoda, Joanna
1983   2002000246974 SA.24697 Status prawny organów gminy i jego wpływ na zakres, formy i instrumenty lokalnego władztwa daninowego / Mańczyk, Paweł.
1984   2002000209542 SA.20954 Status prawny rady gminy /
1985   2002000228789 SA.22878 Straże gminne : komentarz / Kotowski, Wojciech
1986   2002000201164 SA.20116 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej
1987   2002000261779 SA.26177 System prawa samorządu terytorialnego. 1, Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania /
1988   2002000261731 SA.26173 System prawa samorządu terytorialnego. 2, Ustrój samorządu terytorialnego /
1989   2002000264008 SA.26400 System prawa samorządu terytorialnego. 3, Samodzielność samorządu terytorialnego - granice i perspektywy /
1990   2002000239914 SA.23991 Szczególny status gminy uzdrowiskowej : z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /
1991   2002000235589 SA.23558 Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : wzory pism i dokumentów, schematy działań / Augustyniak, Monika
1992   2002000207760 SA.20776 Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych : wzory z komentarzami ekspertów /
1993   2002000250148 SA.25014 Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny /
1994   2002000194664 SA.19466 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Gonet, Wojciech.
1995   2002000247155 SA.24715 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Banasiński, Cezary.
1996   2002000204349 SA.20434 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / Borszowski, Paweł
1997   2002000256812 SA.25681 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Baran, Krzysztof W.
1998   2002000238016 SA.23801 Ustawa o pracownikach samorządowych z komentarzem : praktyczny komentarz do każdego artykułu, przydatne przykłady, wzory dokumentów, zmiany od 1 stycznia i 22 lutego 2016 r. /
1999   2002000162762 SA.16276 Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Uziębło, Piotr.
2000   2002000243096 SA.24309 Ustawa o rewitalizacji : komentarz. T. 1 / Bochentyn, Adam.
2001   2002000256072 SA.25607 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz /
2002   2002000261953 SA.26195 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz /
2003   2002000247308 SA.24730 Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz /
2004   2002000251916 SA.25191 Ustawa o samorządzie województwa : komentarz /
2005   2002000201171 SA.20117 Ustrój samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Korczak, Jerzy.
2006   2002000220325 SA.22032 Ustrój samorządu terytorialnego / Bukowski, Zbigniew
2007   2002000216595 SA.21659 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa
2008   2002000261564 SA.26156 Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego : rzeczywistość a oczekiwania /
2009   2002000206862 SA.20686 XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce /
2010   2002000236159 SA.23615 Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska : aspekty materialne i finansowe / Barczak, Anna.
2011   2002000245021 SA.24502 Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego /
2012   2002000230591 SA.23059 Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego / Jastrzębska, Maria
2013   2002000241016 SA.24101 Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych : studium administracyjnoprawne / Wacinkiewicz, Daniel.
2014   2002000209481 SA.20948 Związki międzygminne : komentarz /
2015   2002000235107 SA.23510 Źródła finansowania samorządu terytorialnego /
2016   2002000244185 SA.24418 Źródła prawa w samorządzie terytorialnym /
 
Prawo Karne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2017   2002000226051 SA.22605 Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym : (zagadnienia ogólne) / Pohl, Łukasz
2018   2002000246981 SA.24698 Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym / Nawrocki, Mariusz.
2019   2002000227454 SA.22745 Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym : podstawowe zagadnienia materialno-prawne / Nawrocki, Mariusz.
2020   2002000240910 SA.24091 Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego / Potulski, Jacek.
2021   2002000232267 SA.23226 Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym / Budzyńska, Alicja.
2022   2002000248596 SA.24859 Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego /
2023   2002000232304 SA.23230 Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP / Hryniewicz-Lach, Elżbieta.
2024   2002000242945 SA.24294 Kara łączna i wyrok łączny / Kala, Dariusz.
2025   2002000254719 SA.25471 Karalne przywłaszczenie autorstwa / Tomczyk, Mateusz.
2026   2002000235176 SA.23517 Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Lach, Arkadiusz
2027   2002000259639 SA.25963 Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego / Derek, Michał
2028   2002000195531 SA.19553 Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie /
2029   2002000213907 SA.21390 Kazusy do nauki prawa karnego materialnego /
2030   2002000250209 SA.25020 Kazusy karne materialne / Zientara, Anna.
2031   2002000238481 SA.23848 Kodeks karny - część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Gałązka, Małgorzata
2032   2002000198914 SA.19891 Kodeks karny : część szczególna : kazusy / Leciak, Michał.
2033   2002000220189 SA.22018 Kodeks karny : część szczególna. T. 1, Komentarz : art. 117-221 /
2034   2002000220196 SA.22019 Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz : art. 222-316 /
2035   2002000231031 SA.23103 Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz : art. 1-31 / Błaszczyk, Magdalena
2036   2002000234735 SA.23473 Kodeks karny : część ogólna. T. 2, Komentarz : art. 32-116 / Błaszczyk, Magdalena
2037   2002000239372 SA.23937 Kodeks karny : komentarz / Bojarski, Tadeusz
2038   2002000242082 SA.24208 Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-52 / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
2039   2002000242099 SA.24209 Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 53-116 / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
2040   2002000242600 SA.24260 Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 117-211a / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
2041   2002000242617 SA.24261 Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 212-277d / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
2042   2002000255266 SA.25526 Kodeks karny : komentarz /
2043   2002000260147 SA.26014 Kodeks karny : komentarz /
2044   2002000260192 SA.26019 Kodeks karny : część szczególna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 /
2045   2002000263254 SA.26325 Kodeks karny : komentarz /
2046   2002000236937 SA.23693 Kodeks karny z 1932 roku /
2047   2002000207647 SA.20764 Leksykon prawa karnego : część ogólna : 100 podstawowych pojęć /
2048   2002000206145 SA.20614 Materiały do nauki części szczególnej prawa karnego materialnego : kazusy /
2049   2002000236968 SA.23696 Meandry prawa karnego i kryminalistyki : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego /
2050   2002000240811 SA.24081 Miejsce popełnienia czynu zabronionego / Nawrocki, Mariusz.
2051   2002000231086 SA.23108 Nauka o karze : sądowy wymiar kary /
2052   2002000216861 SA.21686 Nauka o przestępstwie : zasady odpowiedzialności /
2053   2002000222404 SA.22240 Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej /
2054   2002000082916 SA.8291 Nowe kodeksy karne - z 1997 r. z uzasadnieniami /
2055   2002000248657 SA.24865 Ochrona danych osobowych w polskim procesie karnym / Wolska-Bagińska, Anna.
2056   2002000238658 SA.23865 Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym / Radoniewicz, Filip
2057   2002000256102 SA.25610 Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana : rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego / Burdziak, Konrad.
2058   2002000251817 SA.25181 Podanie wyroku do publicznej wiadomości w polskim prawie karnym sensu largo / Daniluk, Paweł.
2059   2002000191380 SA.19138 Polskie prawo karne : część ogólna / Wróbel, Włodzimierz
2060   2002000242136 SA.24213 Polskie prawo karne : część ogólna / Makarewicz, Juliusz
2061   2002000261052 SA.26105 Postępowanie karne /
2062   2002000234612 SA.23461 Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Krajewski, Radosław
2063   2002000256966 SA.25696 Prawo gospodarcze prywatne : podstawowe instytucje /
2064   2002000213549 SA.21354 Prawo karne : repetytorium / Flis-Świeczkowska, Marta.
2065   2002000217523 SA.21752 Prawo karne : kazusy z rozwiązaniami / Zgoliński, Igor.
2066   2002000246677 SA.24667 Prawo karne : wykład części ogólnej / Pohl, Łukasz
2067   2002000254313 SA.25431 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa /
2068   2002000254320 SA.25432 Prawo karne : część ogólna / Warylewski, Jarosław
2069   2002000257093 SA.25709 Prawo karne : zarys problematyki / Lachowski, Jerzy.
2070   2002000260314 SA.26031 Prawo karne : diagramy /
2071   2002000263902 SA.26390 Prawo karne : wykład akademicki /
2072   2002000214843 SA.21484 Prawo karne /
2073   2002000215277 SA.21527 Prawo karne /
2074   2002000247261 SA.24726 Prawo karne / Marek, Andrzej
2075   2002000253453 SA.25345 Prawo karne / Królikowski, Michał
2076   2002000253460 SA.25346 Prawo karne /
2077   2002000256782 SA.25678 Prawo karne / Gardocki, Lech
2078   2002000264718 SA.26471 Prawo karne gospodarcze przed egzaminem / Skowrońska, Inga.
2079   2002000253033 SA.25303 Prawo karne materialne : część ogólna /
2080   2002000253965 SA.25396 Prawo karne materialne : część ogólna : kazusy i zadania problemowe : orzecznictwo / Kania-Chramęga, Agnieszka.
2081   2002000255211 SA.25521 Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna /
2082   2002000261755 SA.26175 Prawo karne materialne : kazusy /
2083   2002000209849 SA.20984 Prawo karne materialne / Zientara, Anna.
2084   2002000231512 SA.23151 Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów : uwagi praktyczne / Janicz, Małgorzata.
2085   2002000236432 SA.23643 Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz /
2086   2002000255310 SA.25531 Przestępstwa popełniane przez wypowiedź / Demenko, Anna.
2087   2002000235299 SA.23529 Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze / Bojarski, Janusz.
2088   2002000245717 SA.24571 Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym /
2089   2002000227652 SA.22765 Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Klubińska, Maja.
2090   2002000233042 SA.23304 Przestępstwo z art. 258 Kodeksu Karnego z 1997 r. : (studium prawnodogmatyczne) / Badziak, Justyna.
2091   2002000209108 SA.20910 Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy /
2092   2002000261175 SA.26117 Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy / Filipkowski, Wojciech.
2093   2002000209115 SA.20911 Rola świadka w prawie karnym / Stępień, Tadeusz.
2094   2002000248503 SA.24850 Samobójstwo w prawie polskim / Burdziak, Konrad.
2095   2002000189929 SA.18992 System prawa karnego : zagadnienia ogólne /
2096   2002000226396 SA.22639 Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
2097   2002000238221 SA.23822 Środki karne po nowelizacji w 2015 roku / Janiszowski-Downarowicz, Rafał.
2098   2002000236692 SA.23669 Środki zabezpieczające / Gierowski, Józef Krzysztof
2099   2002000261526 SA.26152 Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie / Wantoła, Michał.
2100   2002000256997 SA.25699 Tożsamość czynu w prawie karnym /
2101   2002000234438 SA.23443 Umyślność w prawie karnym i psychologii : teoria i praktyka sądowa / Budyn-Kulik, Magdalena.
2102   2002000249944 SA.24994 Wina w prawie karnym / Kowalewska-Łukuć, Magdalena.
2103   2002000193629 SA.19362 Zasada proporcjonalności w prawie karnym /
2104   2002000232946 SA.23294 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego : część ogólna wraz z komentarzami /
2105   2002000221209 SA.22120 Zniesławienie w polskim prawie karnym : zagadnienia teorii i praktyki / Zgoliński, Igor.
2106   2002000202505 SA.20250 Źródła prawa karnego /
 
Prawo Karne Skarbowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2107   2002000199584 SA.19958 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym / Zgoliński, Igor.
2108   2002000253262 SA.25326 Idealny zbieg czynów karalnych w prawie karnym skarbowym / Piątkowska-Zagiczek, Katarzyna.
2109   2002000211644 SA.21164 Kodeks karny skarbowy : komentarz LEX / Kardas, Piotr
2110   2002000213921 SA.21392 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wielgolewska, Anna.
2111   2002000250261 SA.25026 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Skowronek, Grzegorz
2112   2002000255273 SA.25527 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wilk, Leszek.
2113   2002000202581 SA.20258 Kodeks karny skarbowy / Błaszczyk, Magdalena
2114   2002000223319 SA.22331 Kontrola skarbowa : komentarz / Kulicki, Jacek.
2115   2002000217677 SA.21767 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Konarska-Wrzosek, Violetta
2116   2002000242266 SA.24226 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Sepioło-Jankowska, Iwona.
2117   2002000239433 SA.23943 Prawo i proces karny skarbowy / Wilk, Leszek.
2118   2002000264855 SA.26485 Prawo i proces karny skarbowy / Wilk, Leszek.
2119   2002000257086 SA.25708 Prawo karne skarbowe : schematy, tabele, komentarze, orzecznictwo, testy, kazusy / Włodkowski, Olaf.
2120   2002000257185 SA.25718 Prawo karne skarbowe : zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze / Sawicki, Janusz
2121   2002000194220 SA.19422 Prawo karne skarbowe / Kazmiruk, Krzysztof.
2122   2002000235497 SA.23549 Prawo karne skarbowe / Błaszczyk, Magdalena
2123   2002000219336 SA.21933 Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych : zarys systemu / Decowska-Olejnik, Julia.
2124   2002000234018 SA.23401 Ustawa o kontroli skarbowej : komentarz praktyczny / Zalewski, Dariusz
2125   2002000225795 SA.22579 Ustawa o kontroli skarbowej /
2126   2002000228840 SA.22884 Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego / Bryk, Janusz.
2127   2002000214959 SA.21495 Zagadnienie odrębności prawa karnego skarbowego / Wiśniewski, Andrzej
2128   2002000205629 SA.20562 Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Sawicki, Janusz
2129   2002000195982 SA.19598 Zarys prawa karnego skarbowego / Sawicki, Janusz
 
Prawo Nieletnich
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2130   2002000182814 SA.18281 Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Klaus, Witold.
2131   2002000129734 SA.12973 Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich / Gromek, Krystyna.
2132   2002000195289 SA.19528 Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji / Noszczyk-Bernasiewicz, Monika.
2133   2002000190444 SA.19044 Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Woźniakowska-Fajst, Dagmara.
2134   2002000179517 SA.17951 Polityka sądów wobec nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Wieczorek, Leszek
2135   2002000138774 SA.13877 Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / Bieńkowska, Ewa
2136   2002000233332 SA.23333 Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
2137   2002000168450 SA.16845 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
2138   2002000197443 SA.19744 Postępowanie w sprawach nieletnich / Wilkowska-Płóciennik, Aneta.
2139   2002000235459 SA.23545 Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich / Korcyl-Wolska, Marianna.
2140   2002000201904 SA.20190 Prawne aspekty karcenia małoletnich /
2141   2002000209825 SA.20982 Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich / Kobes, Paweł.
2142   2002000155054 SA.15505 Prawo karne nieletnich : od opieki do odpowiedzialności / Stańdo-Kawecka, Barbara.
2143   2002000253293 SA.25329 Prawo nieletnich / Grześkowiak, Alicja
2144   2002000177872 SA.17787 Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich : materiały z konferencji naukowej: "Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich", Lublin, 18-19 września 2008 r. /
2145   2002000156129 SA.15612 Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Wieczorek, Leszek
2146   2002000188519 SA.18851 Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Wach, Tomasz
2147   2002000191007 SA.19100 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
2148   2002000201591 SA.20159 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
2149   2002000226433 SA.22643 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
2150   2002000233790 SA.23379 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Haak-Trzuskawska, Anna.
2151   2002000162670 SA.16267 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Łucarz, Katarzyna.
 
Postępowanie Karne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2152   2002000250254 SA.25025 Apelacje karne : zagadnienia praktyczne, akta i kazusy / Kapiński, Zbigniew.
2153   2002000231970 SA.23197 Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Koper, Radosław.
2154   2002000260437 SA.26043 Bezstronność sędziego w sprawach karnych w świetle zarzutu wadliwości jego powołania /
2155   2002000233073 SA.23307 Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym / Ochnio, Ariadna.
2156   2002000247728 SA.24772 Ciężar dowodu w polskim procesie karnym / Żbikowska, Małgorzata
2157   2002000243607 SA.24360 Ciężar dowodu w procesie karnym : studium prawnoporównawcze / Warchoł, Marcin.
2158   2002000231987 SA.23198 Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Świecki, Dariusz
2159   2002000252135 SA.25213 Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym : standardy krajowe i europejskie /
2160   2002000235947 SA.23594 Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Błoński, Michał
2161   2002000201843 SA.20184 Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Bojańczyk, Antoni.
2162   2002000234681 SA.23468 Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym / Mozgawa-Saj, Marta
2163   2002000233455 SA.23345 Granice procesu karnego : legalność działań uczestników postępowania / Bator, Andrzej
2164   2002000208958 SA.20895 Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych /
2165   2002000250001 SA.25000 Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym / Tarnowska, Danuta.
2166   2002000209269 SA.20926 Jawność procesu karnego /
2167   2002000251633 SA.25163 Karny proces poszlakowy / Gardocka, Teresa
2168   2002000232311 SA.23231 Katalog dowodów w postępowaniu karnym /
2169   2002000251930 SA.25193 Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym / Kielak, Łukasz.
2170   2002000226303 SA.22630 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Grzeszczyk, Wincenty.
2171   2002000244833 SA.24483 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Boratyńska, Katarzyna T.
2172   2002000250223 SA.25022 Kodeks postępowania karnego : komentarz /
2173   2002000251565 SA.25156 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Art. 1-424 /
2174   2002000251572 SA.25157 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Art. 425-673 /
2175   2002000259691 SA.25969 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Art. 1-424 /
2176   2002000259707 SA.25970 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Art. 425-673 /
2177   2002000263261 SA.26326 Kodeks postępowania karnego : komentarz /
2178   2002000264664 SA.26466 Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym / Świecki, Dariusz
2179   2002000232052 SA.23205 Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym /
2180   2002000247841 SA.24784 Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym : w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania / Jasiński, Wojciech.
2181   2002000233301 SA.23330 Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym / Konecki, Janusz.
2182   2002000235428 SA.23542 Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. : przewodnik po zmianach /
2183   2002000213013 SA.21301 Pisma procesowe w sprawach karnych : wzory i objaśnienia / Samborski, Edward.
2184   2002000261625 SA.26162 Polski proces karny /
2185   2002000238696 SA.23869 Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym / Karlik, Piotr
2186   2002000208378 SA.20837 Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym /
2187   2002000219503 SA.21950 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami /
2188   2002000256171 SA.25617 Postępowanie karne : testy /
2189   2002000264831 SA.26483 Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy online / Grochowska-Wasilewska, Anna.
2190   2002000244895 SA.24489 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.
2191   2002000250889 SA.25088 Postępowanie karne /
2192   2002000261670 SA.26167 Postępowanie karne / Dudka, Katarzyna.
2193   2002000252036 SA.25203 Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych : komentarz, orzecznictwo / Świecki, Dariusz
2194   2002000238702 SA.23870 Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych / Świecki, Dariusz
2195   2002000238719 SA.23871 Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych / Świecki, Dariusz
2196   2002000243782 SA.24378 Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego : od sprzeciwu do kasacji - gradacja środków zaskarżenia /
2197   2002000237804 SA.23780 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania szczególne / Świecki, Dariusz
2198   2002000203137 SA.20313 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym / Gil, Damian
2199   2002000211477 SA.21147 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
2200   2002000243447 SA.24344 Prawo karne procesowe : kazusy dla aplikantów / Mierzwińska-Lorencka, Joanna.
2201   2002000253118 SA.25311 Prewencja indywidualna w procesie karnym / Lach, Arkadiusz
2202   2002000216533 SA.21653 Procedura karna : repetytorium /
2203   2002000251763 SA.25176 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław
2204   2002000263995 SA.26399 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław
2205   2002000262158 SA.26215 Proces karny /
2206   2002000231543 SA.23154 Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym / Gadomska-Radel, Anna.
2207   2002000256645 SA.25664 Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania /
2208   2002000250384 SA.25038 Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Paluszkiewicz, Hanna.
2209   2002000253743 SA.25374 Sprawność postępowania karnego a jego koszty / Orfin, Agnieszka.
2210   2002000224880 SA.22488 System prawa karnego procesowego : zagadnienia ogólne. T. 1, cz. 1 /
2211   2002000225290 SA.22529 System prawa karnego procesowego : zagadnienia ogólne. T. 1, cz. 2 /
2212   2002000228390 SA.22839 System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 2, Zasady procesu karnego /
2213   2002000228383 SA.22838 System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 1, Zasady procesu karnego /
2214   2002000229663 SA.22966 System prawa karnego procesowego. T. 2, Proces karny - rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym /
2215   2002000233691 SA.23369 System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / Grzegorczyk, Tomasz
2216   2002000235541 SA.23554 System prawa karnego procesowego. [T.] 5, Sądy i inne organy postępowania karnego / Artymiak, Grażyna.
2217   2002000245298 SA.24529 System prawa karnego procesowego. [T.] 18, Koszty procesu w sprawach karnych /
2218   2002000247438 SA.24743 System prawa karnego procesowego. [T.] 10, Postępowanie przygotowawcze / Cora, Stanisław.
2219   2002000247445 SA.24744 System prawa karnego procesowego. [T.] 14, Tryby szczególne / Cieślak, Wojciech.
2220   2002000247513 SA.24751 System prawa karnego procesowego. [T.] 6, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego / Bieńkowska, Ewa
2221   2002000248572 SA.24857 System prawa karnego procesowego. T. 8, | Cz. 1 / Dowody.
2222   2002000248589 SA.24858 System prawa karnego procesowego. T. 8, | Cz. 2 / Dowody.
2223   2002000248992 SA.24899 System prawa karnego procesowego. Cz. 3 / Dowody.
2224   2002000249005 SA.24900 System prawa karnego procesowego. Cz. 4 / Dowody.
2225   2002000257918 SA.25791 System prawa karnego procesowego. [T.] 9, Środki przymusu /
2226   2002000237798 SA.23779 Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego /
2227   2002000257611 SA.25761 Udział sędziów niezawodowych w rozstrzyganiu spraw karnych : perspektywa prawnoporównawcza / Girdwoyń, Katarzyna.
2228   2002000220868 SA.22086 Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym / Kołodziejczyk, Agnieszka
2229   2002000206398 SA.20639 Ustawa o świadku koronnym : komentarz : zarys instytucji w Europie / Gabriel-Węglowski, Michał.
2230   2002000225818 SA.22581 Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym / Broniecka, Rossana.
2231   2002000259622 SA.25962 Względne podstawy odwoławcze w polskim procesie karnym : studium z perspektywy dogmatyki oraz ogólnej refleksji nad prawem / Cichoński, Marcin
2232   2002000253644 SA.25364 Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem / Błoński, Michał
2233   2002000248343 SA.24834 Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym / Rusinek, Michał.
2234   2002000238559 SA.23855 Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym / Szewczyk, Marcin Janusz.
2235   2002000209214 SA.20921 Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym / Tęcza-Paciorek, Anna.
2236   2002000237217 SA.23721 Zasada legalizmu w procesie karnym. T. 2 /
2237   2002000234667 SA.23466 Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym : analiza dogmatyczno-prawna / Cora, Łukasz.
2238   2002000232991 SA.23299 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie odwoławcze /
 
Prawo Wykroczeń
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2239   2002000193247 SA.19324 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Skowron, Andrzej
2240   2002000202215 SA.20221 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Lewiński, Janusz.
2241   2002000230683 SA.23068 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Dąbkiewicz, Krzysztof.
2242   2002000241474 SA.24147 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Kotowski, Wojciech
2243   2002000251954 SA.25195 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz /
2244   2002000259714 SA.25971 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz /
2245   2002000223302 SA.22330 Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
2246   2002000248626 SA.24862 Kodeks wykroczeń : komentarz /
2247   2002000264794 SA.26479 Kodeks wykroczeń : komentarz /
2248   2002000218155 SA.21815 Kodeks wykroczeń / Grzegorczyk, Tomasz
2249   2002000235404 SA.23540 Materialne prawo wykroczeń : część ogólna / Sitarz, Olga.
2250   2002000209016 SA.20901 Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia / Świecki, Dariusz
2251   2002000216441 SA.21644 Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Bojarski, Tadeusz
2252   2002000218261 SA.21826 Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia / Błaszczyk, Magdalena
2253   2002000226662 SA.22666 Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia / Mitera, Maciej.
2254   2002000186621 SA.18662 Prawo wykroczeń : repetytorium /
2255   2002000233363 SA.23336 Prawo wykroczeń : tablice poglądowe : część szczególna kodeksu wykroczeń / Kalisz, Anna.
2256   2002000256362 SA.25636 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej
2257   2002000230058 SA.23005 Prawo wykroczeń w kazusach / Krajewski, Radosław
2258   2002000246738 SA.24673 Reforma prawa wykroczeń. T. 1, /
2259   2002000251909 SA.25190 Reforma prawa wykroczeń. T. 2 /
2260   2002000241047 SA.24104 Węzłowe problemy prawa wykroczeń - czy potrzebna jest reforma? / Błaszczyk, Magdalena
 
Prawo Karne Wykonawcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2261   2002000227799 SA.22779 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Lelental, Stefan
2262   2002000235961 SA.23596 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Dąbkiewicz, Krzysztof.
2263   2002000244048 SA.24404 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Postulski, Kazimierz
2264   2002000256942 SA.25694 Kodeks karny wykonawczy : komentarz /
2265   2002000263940 SA.26394 Kodeks karny wykonawczy : komentarz /
2266   2002000230492 SA.23049 Prawo karne wykonawcze : zagadnienia procesowe / Gerecka-Żołyńska, Anna
2267   2002000222091 SA.22209 Prawo karne wykonawcze / Kuć, Małgorzata
2268   2002000257192 SA.25719 Prawo karne wykonawcze / Hołda, Zbigniew
2269   2002000257475 SA.25747 Prawo karne wykonawcze /
2270   2002000225627 SA.22562 Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / Szymanowski, Teodor
2271   2002000193155 SA.19315 Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności / Lachowski, Jerzy.
 
Prawo Morskie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2272   2002000145352 SA.14535 Kodeks morski : konwencje międzynarodowe i akty wykonawcze / Koziński, Mirosław H.
2273   2002000259684 SA.25968 Kodeks morski : komentarz /
2274   2002000079619 SA.7961 Konsulat Morski : według wydania barcelońskiego z r. 1494 /
2275   2002000179470 SA.17947 Konwencja NZ o Prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the Law of the Sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
2276   2002000198600 SA.19860 Międzynarodowe organizacje morskie / Bugajski, Dariusz Rafał.
2277   2002000248251 SA.24825 Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego / Nawrot, Justyna.
2278   2002000076403 SA.7640 Międzynarodowe prawo morza / Łukaszuk, Leonard
2279   2002000246783 SA.24678 Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza / Rękas, Kamil.
2280   2002000099167 SA.9916 Morskie prawo gospodarcze. Cz.1. KOZIŃSKI MIROSŁAW H.
2281   2002000099174 SA.9917 Morskie prawo gospodarcze. Cz.2. KOZIŃSKI MIROSŁAW H.
2282   2002000117724 SA.11772 Morskie prawo publiczne / Koziński, Mirosław H.
2283   2002000196095 SA.19609 Organizacja i funkcjonowanie portów morskich /
2284   2002000179586 SA.17958 Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego / Bugajski, Dariusz Rafał.
2285   2002000083852 SA.8385 Prawna ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniemi / Lewandowski, Piotr
2286   2002000126344 SA.12634 Prawo morskie / Młynarczyk, Jerzy
2287   2002000069870 SA.6987 Prawo morskie. T. 1 /
2288   2002000087348 SA.8734 Prawo morskie. 1 / Prawo żeglugi morskiej.
2289   2002000103284 SA.10328 Prawo morskie. 2 / Prawo żeglugi morskiej.
2290   2002000092847 SA.9284 Prawo w portach morskich : praca zbiorowa /
2291   2002000075611 SA.7561 Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej /
2292   2002000076366 SA.7636 Ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej : komentarz / Knypl, Zenon
2293   2002000187635 SA.18763 Współpraca i spory międzynarodowe na morzach : wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska / Łukaszuk, Leonard
 
Prawo Międzynarodowe Publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2294   2002000230997 SA.23099 Arbitraż w prawie międzynarodowym /
2295   2002000197269 SA.19726 Encyklopedia zagadnień międzynarodowych /
2296   2002000168016 SA.16801 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Barcik, Jacek.
2297   2002000244536 SA.24453 Fragmentacja prawa międzynarodowego / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
2298   2002000232021 SA.23202 Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bogucki, Stanisław.
2299   2002000233646 SA.23364 Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. T. 1, Analiza kazusów krajowych i międzynarodowych / Gruszczyński, Krzysztof Jerzy.
2300   2002000236890 SA.23689 Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej : o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego / Kwiecień, Roman.
2301   2002000236920 SA.23692 Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego /
2302   2002000219725 SA.21972 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, sąd polubowny (arbitrażowy), regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych / Piasecki, Kazimierz
2303   2002000205599 SA.20559 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa /
2304   2002000207081 SA.20708 Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć /
2305   2002000209764 SA.20976 Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć /
2306   2002000202635 SA.20263 Międzynarodowe prawo dyplomatyczne : wybrane zagadnienia / Gawłowicz, Izabela.
2307   2002000194732 SA.19473 Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności = International humanitarian law : antecedences and challenges of the present time /
2308   2002000259653 SA.25965 Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami / Kroplewski, Jarosław.
2309   2002000249098 SA.24909 Międzynarodowe prawo inwestycyjne / Jeżewski, Marek
2310   2002000198211 SA.19821 Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych / Ciszewski, Jan.
2311   2002000154262 SA.15426 Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy /
2312   2002000158307 SA.15830 Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Menkes, Jerzy
2313   2002000210760 SA.21076 Organizacje międzynarodowe : pytania egzaminacyjne, tablice / Kuźniak, Brygida.
2314   2002000221292 SA.22129 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
2315   2002000182173 SA.18217 Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych /
2316   2002000236296 SA.23629 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech
2317   2002000177087 SA.17708 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław
2318   2002000216434 SA.21643 Podstawy systemu prawa międzynarodowego : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
2319   2002000233523 SA.23352 Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania / Góralczyk, Katarzyna
2320   2002000253194 SA.25319 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
2321   2002000247766 SA.24776 Prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość /
2322   2002000219886 SA.21988 Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego /
2323   2002000172525 SA.17252 Prawo międzynarodowe : materiały do studiów /
2324   2002000193056 SA.19305 Prawo międzynarodowe : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz
2325   2002000250568 SA.25056 Prawo międzynarodowe : teoria i praktyka /
2326   2002000209528 SA.20952 Prawo międzynarodowe / Shaw, Malcolm N.
2327   2002000163974 SA.16397 Prawo międzynarodowe mubliczne [!] : repetytorium /
2328   2002000155498 SA.15549 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan
2329   2002000169853 SA.16985 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów /
2330   2002000197528 SA.19752 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór orzecznictwa /
2331   2002000226129 SA.22612 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław
2332   2002000227867 SA.22786 Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon / Filipek, Paweł.
2333   2002000179890 SA.17989 Prawo międzynarodowe publiczne /
2334   2002000204875 SA.20487 Prawo międzynarodowe publiczne / Dudzic, Adam.
2335   2002000250636 SA.25063 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
2336   2002000263308 SA.26330 Prawo międzynarodowe publiczne /
2337   2002000264510 SA.26451 Prawo międzynarodowe publiczne /
2338   2002000179326 SA.17932 Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne oraz prawo wspólnotowe : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz
2339   2002000212382 SA.21238 Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach / Kamiński, Tomasz
2340   2002000253897 SA.25389 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech
2341   2002000250131 SA.25013 Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej /
2342   2002000199324 SA.19932 Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta / Orłowski, Tomasz Hubert
2343   2002000260529 SA.26052 Przestrzeń cyfrowa : nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej /
2344   2002000232847 SA.23284 Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym : implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym /
2345   2002000163684 SA.16368 Status konsula w prawie polskim / Suławko-Karetko, Agnieszka.
2346   2002000260550 SA.26055 System międzynarodowego i europejskiego prawa karnego a zwalczanie przestępczości i ochrona praw człowieka /
2347   2002000205476 SA.20547 Teoria i filozofia prawa międzynarodowego : problemy wybrane / Kwiecień, Roman.
2348   2002000247704 SA.24770 Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego /
2349   2002000169990 SA.16999 Wybór kazusów z prawa międzynarodowego : zagadnienia ogólne. Z. 1 /
2350   2002000203441 SA.20344 Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym /
 
Unia Europejska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2351   2002000224927 SA.22492 Administracja Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / Supernat, Jerzy
2352   2002000230294 SA.23029 Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Wawrzyk, Piotr
2353   2002000257581 SA.25758 Cztery wymiary integracji / Grosse, Tomasz Grzegorz.
2354   2002000200150 SA.20015 Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 1, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne /
2355   2002000200167 SA.20016 Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 2, Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej /
2356   2002000226075 SA.22607 Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej : studium prawno-ustrojowe / Witkowska-Chrzczonowicz, Katarzyna Maria.
2357   2002000228178 SA.22817 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw : komentarz /
2358   2002000207227 SA.20722 Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej /
2359   2002000214997 SA.21499 Europejski kodeks postępowania karnego /
2360   2002000215659 SA.21565 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna Beata.
2361   2002000257598 SA.25759 Europejskie partie polityczne : dyskurs programowy w Unii Europejskiej /
2362   2002000209672 SA.20967 Europejskie prawo karne /
2363   2002000241054 SA.24105 Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej / Rulka, Marcin.
2364   2002000252029 SA.25202 Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości : o ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego / Koncewicz, Tomasz Tadeusz.
2365   2002000209252 SA.20925 Historia integracji europejskiej / Łastawski, Kazimierz.
2366   2002000225542 SA.22554 Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej /
2367   2002000264442 SA.26444 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji /
2368   2002000246905 SA.24690 Integracja europejska : polska perspektywa /
2369   2002000206534 SA.20653 Integracja europejska /
2370   2002000206541 SA.20654 Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan
2371   2002000217288 SA.21728 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz /
2372   2002000210395 SA.21039 Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe /
2373   2002000232045 SA.23204 Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Marcisz, Paweł.
2374   2002000208989 SA.20898 Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Taborowski, Maciej.
2375   2002000248299 SA.24829 Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej : studium przebudzenia systemu ponadnarodowego / Taborowski, Maciej.
2376   2002000211927 SA.21192 Nowy Traktat o Unii Europejskiej : istotne zagadnienia Traktatu z Lizbony oraz ich konsekwencje dla polskiego systemu prawnego / Freiberg, Stephan.
2377   2002000236272 SA.23627 Nowy Traktat o Unii Europejskiej / Freiberg, Stephan.
2378   2002000215642 SA.21564 Obywatel Unii / Skomerska-Muchowska, Izabela.
2379   2002000219473 SA.21947 Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej : (po traktacie lizbońskim) - studium prawnoporównawcze / Sozański, Jarosław.
2380   2002000249449 SA.24944 Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej /
2381   2002000253408 SA.25340 Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej /
2382   2002000240651 SA.24065 Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość / Duszczyk, Maciej
2383   2002000215666 SA.21566 Polityki Unii Europejskiej : polityki sektorów infrastrukturalnych : aspekty prawne /
2384   2002000215673 SA.21567 Polityki Unii Europejskiej : polityki społeczne : aspekty prawne /
2385   2002000248435 SA.24843 Polska terminologia unijna i brukselizmy : próba systematyzacji / Ciostek, Anna.
2386   2002000225603 SA.22560 Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Szczerba-Zawada, Aleksandra.
2387   2002000251831 SA.25183 Prawo antydyskryminacyjne /
2388   2002000202352 SA.20235 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2389   2002000213525 SA.21352 Prawo europejskie / Hakenberg, Waltraud
2390   2002000250551 SA.25055 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej /
2391   2002000215093 SA.21509 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie / Krzysztofik, Edyta
2392   2002000205179 SA.20517 Prawo integracji : Konstytucja dla Europy / Brodecki, Zdzisław
2393   2002000250575 SA.25057 Prawo rynku wewnętrznego /
2394   2002000231871 SA.23187 Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji /
2395   2002000151933 SA.15193 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki /
2396   2002000211484 SA.21148 Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Łabędzka, Anna
2397   2002000227539 SA.22753 Prawo Unii Europejskiej : orzecznictwo / Skibińska, Ewa
2398   2002000229267 SA.22926 Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Sozański, Jarosław.
2399   2002000231529 SA.23152 Prawo Unii Europejskiej : instytucje i porządek prawny, prawo materialne /
2400   2002000227645 SA.22764 Prawo Unii Europejskiej / Barcik, Jacek.
2401   2002000262059 SA.26205 Prawo Unii Europejskiej /
2402   2002000199218 SA.19921 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony/
2403   2002000214850 SA.21485 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej : repetytorium /
2404   2002000135292 SA.13529 Prawo Wspólnot Europejskich : orzecznictwo /
2405   2002000243041 SA.24304 Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej / Pawlicka, Jolanta.
2406   2002000215345 SA.21534 Rewizja traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : praktyka, problemy prawne i proceduralne /
2407   2002000229014 SA.22901 Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Kleinowski, Marcin.
2408   2002000234230 SA.23423 Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym : przegląd zagadnień / Wiśniewski, Leszek
2409   2002000240989 SA.24098 Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej /
2410   2002000212443 SA.21244 System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
2411   2002000199430 SA.19943 System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej / Maliszewska-Nienartowicz, Justyna
2412   2002000199768 SA.19976 System ochrony prawnej w Unii Europejskiej /
2413   2002000219565 SA.21956 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1 /
2414   2002000219572 SA.21957 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 2 /
2415   2002000211194 SA.21119 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 1, (Art. 1-89) /
2416   2002000211200 SA.21120 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 2, (Art. 90-222) /
2417   2002000211217 SA.21121 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 3, (Art. 223-358) /
2418   2002000210005 SA.21000 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan
2419   2002000215116 SA.21511 Traktat z Lizbony : wybrane zagadnienia = The Treaty of Lisbon : selected issues /
2420   2002000207524 SA.20752 Trybunał Sprawiedliwości / Sozański, Jarosław.
2421   2002000215123 SA.21512 Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Muszyński, Mariusz
2422   2002000223920 SA.22392 Unia Europejska w dobie reform : podstawy prawne : wybór dokumentów /
2423   2002000201799 SA.20179 Ustrój Unii Europejskiej. [1] /
2424   2002000201805 SA.20180 Ustrój Unii Europejskiej. [2] /
2425   2002000215147 SA.21514 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert.
2426   2002000257024 SA.25702 Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna /
2427   2002000250599 SA.25059 Wykładnia prawa Unii Europejskiej /
2428   2002000212054 SA.21205 Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego /
2429   2002000242921 SA.24292 Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Dubowski, Tomasz.
2430   2002000228857 SA.22885 Zarys prawa Unii Europejskiej / Adam, Roberto
2431   2002000230911 SA.23091 Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej / Górka, Maciej.
2432   2002000260581 SA.26058 Zasady i prawa podstawowe / Miąsik, Dawid.
2433   2002000199812 SA.19981 Źródła prawa Unii Europejskiej /
 
Prawa Człowieka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2434   2002000172877 SA.17287 Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich / Bujalski, Rafał.
2435   2002000160041 SA.16004 Cudzoziemcy /
2436   2002000155542 SA.15554 Etniczność / Fenton, Steve
2437   2002000234179 SA.23417 Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 3] /
2438   2002000117670 SA.11767 Europejski Trybunał Praw Człowieka T.2, Prawo do życia i inne prawa /
2439   2002000149213 SA.14921 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 /
2440   2002000117663 SA.11766 Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. T. 1, Prawo do rzetelnego procesu sądowego / Nowicki, Marek Antoni
2441   2002000206503 SA.20650 Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Gronowska, Bożena
2442   2002000211590 SA.21159 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 /
2443   2002000220950 SA.22095 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 /
2444   2002000131171 SA.13117 Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego /
2445   2002000198884 SA.19888 Karta Praw Podstawowych UE : nowa szansa dla praw człowieka? /
2446   2002000139177 SA.13917 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Jasiński, Filip.
2447   2002000178206 SA.17820 Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym /
2448   2002000156426 SA.15642 Karta Praw Społecznych Rady Europy / Świątkowski, Andrzej
2449   2002000178220 SA.17822 Komitet Praw Człowieka ONZ : wybór orzecznictwa /
2450   2002000191748 SA.19174 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / Garlicki, Leszek
2451   2002000197290 SA.19729 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych /
2452   2002000189813 SA.18981 Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć /
2453   2002000242723 SA.24272 Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa /
2454   2002000175984 SA.17598 Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / Astramowicz-Leyk, Teresa
2455   2002000196064 SA.19606 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa /
2456   2002000111470 SA.11147 Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Redelbach, Andrzej
2457   2002000126153 SA.12615 Nowe polskie prawo o cudzoziemcach / Białocerkiewicz, Jan
2458   2002000149220 SA.14922 Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 1999-2004 /
2459   2002000213952 SA.21395 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
2460   2002000159625 SA.15962 Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Michałowska, Grażyna
2461   2002000188373 SA.18837 Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Machowicz, Kinga.
2462   2002000180322 SA.18032 Ochrona praw i wolności w Polsce / Malinowska, Izabela
2463   2002000123190 SA.12319 Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Łazowski, Adam.
2464   2002000132611 SA.13261 Ochrona praw jednostki /
2465   2002000201072 SA.20107 Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Janusz, Grzegorz
2466   2002000174239 SA.17423 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia /
2467   2002000170446 SA.17044 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
2468   2002000197979 SA.19797 Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : analiza krytyczna / Kamiński, Ireneusz C.
2469   2002000128805 SA.12880 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : wersja skrócona /
2470   2002000128799 SA.12879 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : wersja szeroka /
2471   2002000159670 SA.15967 Orzecznictwo strasburskie : wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, wolność związkowa, prawa i systemy wyborcze : w dwudziestolecie "Polskiego doświadczenia Solidarności" /
2472   2002000204790 SA.20479 Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy / Chlebny, Jacek.
2473   2002000260352 SA.26035 Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. [T. 1] /
2474   2002000211132 SA.21113 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 1 /
2475   2002000225610 SA.22561 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 2 /
2476   2002000237033 SA.23703 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 3, Wolność wypowiedzi /
2477   2002000153517 SA.15351 Prawa człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł / Motyka, Krzysztof
2478   2002000173454 SA.17345 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
2479   2002000229816 SA.22981 Prawa człowieka : zarys wykładu /
2480   2002000153524 SA.15352 Prawa człowieka / Freeman, Michael
2481   2002000264527 SA.26452 Prawa człowieka /
2482   2002000182807 SA.18280 Prawa człowieka i ich ochrona /
2483   2002000248268 SA.24826 Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo : osiągnięcia i wyzwania : w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka /
2484   2002000193728 SA.19372 Prawa człowieka i prawa obywatelskie : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz
2485   2002000140401 SA.14040 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe /
2486   2002000199270 SA.19927 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Jabłoński, Mariusz
2487   2002000139252 SA.13925 Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Andrzejczuk, Robert.
2488   2002000219114 SA.21911 Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Sozański, Jarosław.
2489   2002000230300 SA.23030 Prawa dziecka w prawie międzynarodowym /
2490   2002000255716 SA.25571 Prawa i wolności w stanie epidemii / Trociuk, Stanisław
2491   2002000178312 SA.17831 Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jurczyk, Tomasz
2492   2002000155672 SA.15567 Prawa mniejszości / Jackson Preece, Jennifer.
2493   2002000239884 SA.23988 Prawa mniejszości narodowych /
2494   2002000168023 SA.16802 Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej / Cieleń, Agnieszka.
2495   2002000129987 SA.12998 Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. /
2496   2002000235244 SA.23524 Prawo człowieka do mieszkania i jego miejsce w systemie praw człowieka / Sławicki, Paweł.
2497   2002000260864 SA.26086 Prawo międzynarodowe praw człowieka /
2498   2002000143952 SA.14395 Prawo o cudzoziemcach : komentarz /
2499   2002000189646 SA.18964 Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Wilbrandt-Gotowicz, Martyna Barbara
2500   2002000165824 SA.16582 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Bajorek-Ziaja, Hanna.
2501   2002000194626 SA.19462 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Bajorek-Ziaja, Hanna.
2502   2002000128409 SA.12840 Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski, z objaśnieniami, z indeksem haseł francuskich i polskich / Nowicki, Marek Antoni
2503   2002000220837 SA.22083 Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej / Skwarzyński, Michał.
2504   2002000259974 SA.25997 System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. [T. 2] /
2505   2002000246745 SA.24674 U źródeł idei praw człowieka : kształtowanie prawnych i filozoficznych podstaw koncepcji praw człowieka / Merkwa, Marcin.
2506   2002000168061 SA.16806 Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Oleksiewicz, Izabela.
2507   2002000233394 SA.23339 Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 1] /
2508   2002000219992 SA.21999 Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
2509   2002000257925 SA.25792 Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
2510   2002000232694 SA.23269 Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami / Kurowski, Krzysztof
2511   2002000164650 SA.16465 Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej /
2512   2002000237156 SA.23715 Wolność pracy ludzkiej : studium z zakresu praw człowieka / Markiewicz-Stanny, Joanna.
2513   2002000188014 SA.18801 Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń, 10-11 grudnia 2008 r. /
2514   2002000159519 SA.15951 Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich /
2515   2002000170101 SA.17010 Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka / Balcerzak, Michał
2516   2002000232557 SA.23255 Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Czepek, Jakub.
 
Prawo Medyczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2517   2002000247964 SA.24796 Aktualne problemy prawa medycznego : materiały z IV Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich /
2518   2002000169426 SA.16942 Autonomia pacjenta a polskie prawo karne / Dukiet-Nagórska, Teresa.
2519   2002000259561 SA.25956 Autonomia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi / Wojcieszak, Agnieszka.
2520   2002000259660 SA.25966 Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej / Sadowska, Monika
2521   2002000254474 SA.25447 Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego : aspekty prawnokarne / Wąsik, Natalia.
2522   2002000200501 SA.20050 Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / Duda, Juliusz.
2523   2002000260260 SA.26026 E-dokumentacja medyczna i telemedycyna : aspekty prawne / Zajdel-Całkowska, Justyna.
2524   2002000137814 SA.13781 Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim / Wnukiewicz-Kozłowska, Agata.
2525   2002000253668 SA.25366 Etyka w praktyce pielęgniarskiej : zasady podejmowania decyzji etycznych / Fry, Sara T.
2526   2002000256133 SA.25613 Jakość w opiece zdrowotnej : zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii /
2527   2002000235688 SA.23568 Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia / Zimna, Tamara.
2528   2002000256690 SA.25669 Kodeks etyki lekarskiej : komentarz /
2529   2002000211361 SA.21136 Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Duda, Juliusz.
2530   2002000174116 SA.17411 Kompendium prawa medycznego : [podręcznik dla lekarzy] / Zajdel-Całkowska, Justyna.
2531   2002000206565 SA.20656 Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych : problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa /
2532   2002000226839 SA.22683 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ : nowe zasady od 2014 roku / Wójcik-Lulka, Paulina.
2533   2002000220691 SA.22069 Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym / Syska, Maciej.
2534   2002000256614 SA.25661 Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o błędy medyczne / Wąsik, Damian.
2535   2002000256706 SA.25670 Na styku medycyny i prawa : studia interdyscyplinarne / Dryjańska, Julia.
2536   2002000256959 SA.25695 Nowe medyczne prawo karne /
2537   2002000227812 SA.22781 Obrót detaliczny lekami : zagadnienia prawne / Kruszyński, Rafał Jerzy.
2538   2002000252906 SA.25290 Ochrona danych medycznych : RODO w ochronie zdrowia /
2539   2002000217745 SA.21774 Ochrona patentowa produktów leczniczych / Zemła-Pacud, Żaneta.
2540   2002000254481 SA.25448 Ochrona praw pacjenta : studium publicznoprawne / Wołoszyn-Cichocka, Agnieszka.
2541   2002000255853 SA.25585 Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności rozwiązań polskich i unijnych / Dubiński, Łukasz.
2542   2002000223791 SA.22379 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu / Bączyk-Rozwadowska, Kinga
2543   2002000250087 SA.25008 Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny / Hajdukiewicz, Dariusz.
2544   2002000253880 SA.25388 Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich / Wrześniewska-Wal, Iwona.
2545   2002000219077 SA.21907 Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych : przepisy, przykłady, orzecznictwo : praca zbiorowa /
2546   2002000260000 SA.26000 Odpowiedzialność za błędy medyczne w Polsce i w Niemczech - wybrane aspekty / Guzik-Makaruk, Ewa Monika
2547   2002000254009 SA.25400 Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny /
2548   2002000244871 SA.24487 Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej / Świtała, Krzysztof
2549   2002000252913 SA.25291 Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego /
2550   2002000230744 SA.23074 Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych / Karkowska, Dorota.
2551   2002000262004 SA.26200 Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne : ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce / Gutowska-Ibbs, Maria.
2552   2002000254092 SA.25409 Prawa dziecka jako pacjenta / Kmieciak, Błażej.
2553   2002000215246 SA.21524 Prawa lekarza : zarys problematyki / Poździoch, Stefan.
2554   2002000148063 SA.14806 Prawa pacjenta : między autonomią a paternalizmem / Bujny, Jędrzej.
2555   2002000181503 SA.18150 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
2556   2002000259608 SA.25960 Prawne i medyczne wyzwania pandemii /
2557   2002000219848 SA.21984 Prawo badań klinicznych w zarysie /
2558   2002000174338 SA.17433 Prawo dla aptek i farmaceutów / Molęda, Sławomir
2559   2002000233349 SA.23334 Prawo farmaceutyczne : komentarz / Blicharz, Rafał
2560   2002000261762 SA.26176 Prawo medyczne : komentarze i glosy do orzeczeń sądowych / Nesterowicz, Mirosław
2561   2002000218902 SA.21890 Prawo medyczne / Nesterowicz, Mirosław
2562   2002000228482 SA.22848 Prawo medyczne / Kubiak, Rafał.
2563   2002000259851 SA.25985 Prawo medyczne / Kubiak, Rafał.
2564   2002000256041 SA.25604 Prawo medyczne w ochronie zdrowia /
2565   2002000216465 SA.21646 Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem / Fiutak, Agnieszka.
2566   2002000237354 SA.23735 Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Cz. 2 / Fiutak, Agnieszka.
2567   2002000254122 SA.25412 Prawo medyczne w pigułce /
2568   2002000208477 SA.20847 Prawo o działalności leczniczej w praktyce : przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej /
2569   2002000241917 SA.24191 Prawo ochrony zdrowia / Sygit, Bogusław
2570   2002000240583 SA.24058 Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej / Bernatek-Zaguła, Izabela.
2571   2002000222954 SA.22295 Prawo publiczne ochrony zdrowia / Dercz, Maciej.
2572   2002000166593 SA.16659 Prawo ratownicze / Skoczylas, Józef Jan.
2573   2002000258311 SA.25831 Prawo w medycynie / Fiutak, Agnieszka.
2574   2002000225665 SA.22566 Prawo w ochronie zdrowia : doświadczenia i perspektywy rozwoju /
2575   2002000263988 SA.26398 Prawo wyrobów medycznych /
2576   2002000256737 SA.25673 Przeszczepy od żywych dawców : aspekty medyczne, prawne i etyczne / Łaszewska-Hellriegel, Martyna.
2577   2002000260604 SA.26060 Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny / Węglińska, Justyna.
2578   2002000252951 SA.25295 Regulacja prawna czynności medycznych /
2579   2002000252968 SA.25296 Regulacja prawna czynności medycznych /
2580   2002000258656 SA.25865 Status prawa medycznego na tle szczegółowych nauk prawnych / Michalak, Krzysztof
2581   2002000234407 SA.23440 Tajemnica medyczna / Kubiak, Rafał.
2582   2002000240125 SA.24012 Transplantacja narządów, tkanek i komórek : wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne / Guzik-Makaruk, Ewa Monika
2583   2002000211521 SA.21152 Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / Nowak-Kubiak, Joanna.
2584   2002000253224 SA.25322 Ustawa o działalności leczniczej : komentarz /
2585   2002000239068 SA.23906 Ustawa o leczeniu niepłodności : komentarz / Haberko, Joanna.
2586   2002000239075 SA.23907 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : komentarz / Gałecki, Piotr
2587   2002000222572 SA.22257 Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym : komentarz /
2588   2002000228338 SA.22833 Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów : komentarz / Haberko, Joanna.
2589   2002000238849 SA.23884 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta : komentarz / Karkowska, Dorota.
2590   2002000253231 SA.25323 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : komentarz /
2591   2002000207784 SA.20778 Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz /
2592   2002000234445 SA.23444 Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz / Wąsik, Damian.
2593   2002000150950 SA.15095 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej / Dercz, Maciej.
2594   2002000255020 SA.25502 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi : komentarz / Borysiak, Witold.
2595   2002000262165 SA.26216 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty : komentarz /
2596   2002000256270 SA.25627 Ustawa o zawodzie farmaceuty : komentarz /
2597   2002000248183 SA.24818 Wybrane prawa lekarza /
2598   2002000248190 SA.24819 Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki /
2599   2002000253675 SA.25367 Zagadnienia psychiatrii sądowej. Cz. 1, Podstawy prawne i medyczne / Hajdukiewicz, Danuta.
2600   2002000254511 SA.25451 Zarządzanie działalnością leczniczą : problematyka prawna / Paszkowska, Małgorzata
2601   2002000140067 SA.14006 Zawieranie umów na świadczenia medyczne / Zimna, Tamara.
2602   2002000252982 SA.25298 Zawody medyczne : pytania i odpowiedzi / Kwiatkowska, Monika
2603   2002000153630 SA.15363 Zgoda pacjenta na zabieg medyczny / Świderska, Małgorzata
 
Konstytucje Świata
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2604   2002000251121 SA.25112 Akty konstytucyjne Królestwa Arabii Saudyjskiej /
2605   2002000248039 SA.24803 Akty konstytucyjne Nowej Zelandii = The constitution acts of New Zealand /
2606   2002000131140 SA.13114 Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii /
2607   2002000186041 SA.18604 Izba Reprezentantów - parlament Nowej Zelandii / Bożyk, Stanisław
2608   2002000133731 SA.13373 Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych / Czajowski, Jacek W.
2609   2002000189325 SA.18932 Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu /
2610   2002000240163 SA.24016 Konstytucja Gruzji /
2611   2002000186072 SA.18607 Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 znowelizowana 27 sierpnia 1992 /
2612   2002000232656 SA.23265 Konstytucja Japonii /
2613   2002000243188 SA.24318 Konstytucja Kenii = The Constitution of Kenya /
2614   2002000260765 SA.26076 Konstytucja Królestwa Belgii = De Belgische Grondwet = La Constitution Belge = Die Verfassung Belgiens /
2615   2002000136268 SA.13626 Konstytucja Królestwa Holandii /
2616   2002000236555 SA.23655 Konstytucja Królestwa Maroka = Constitution du Royaume du Maroc /
2617   2002000236562 SA.23656 Konstytucja Księstwa Andory = Constitució del Principat d'Andorra /
2618   2002000217899 SA.21789 Konstytucja Księstwa Liechtensteinu = Verfassung des Fürstentums Liechtenstein /
2619   2002000217905 SA.21790 Konstytucja Księstwa Monako = Constitution de la Principauté de Monaco /
2620   2002000186096 SA.18609 Konstytucja Malty /
2621   2002000186102 SA.18610 Konstytucja Niemiec /
2622   2002000217912 SA.21791 Konstytucja Polityczna Republiki Chile = Constitución Política de la República de Chile /
2623   2002000134882 SA.13488 Konstytucja Republiki Armenii /
2624   2002000216847 SA.21684 Konstytucja Republiki Bułgarii = Konstituciâ na Republika B"lgariâ /
2625   2002000166944 SA.16694 Konstytucja Republiki Chorwacji /
2626   2002000217929 SA.21792 Konstytucja Republiki Cypryjskiej = Syntagma tīs Kypiakīs Dīmokratías /
2627   2002000249395 SA.24939 Konstytucja Republiki Filipin = The constitution of the Republic of the Philippines /
2628   2002000128843 SA.12884 Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r. /
2629   2002000255099 SA.25509 Konstytucja Republiki Indii = The constitution of India /
2630   2002000257994 SA.25799 Konstytucja Republiki Indonezji = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia /
2631   2002000257680 SA.25768 Konstytucja Republiki Islandii : komentarz = Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands : athugasemd / Babula, Małgorzata
2632   2002000186089 SA.18608 Konstytucja Republiki Islandii /
2633   2002000146939 SA.14693 Konstytucja Republiki Litewskiej /
2634   2002000232663 SA.23266 Konstytucja Republiki Mołdawii = Constituţia Republicii Moldova /
2635   2002000131157 SA.13115 Konstytucja Republiki Słowackiej /
2636   2002000182395 SA.18239 Konstytucja Republiki Słowenii /
2637   2002000232670 SA.23267 Konstytucja Republiki Tureckiej = Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi /
2638   2002000136206 SA.13620 Konstytucja Republiki Włoskiej /
2639   2002000255105 SA.25510 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2640   2002000150585 SA.15058 Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga /
2641   2002000231710 SA.23171 Konstytucja Związku Australijskiego = Commonwealth of Australia Constitution Act /
2642   2002000236944 SA.23694 Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej /
2643   2002000208804 SA.20880 Konstytucje państw Unii Europejskiej /
2644   2002000186164 SA.18616 Ludowa Izba Reprezentantów, Rada Reprezentantów Regionów, Parlament Indonezji / Grzybowski, Marian
2645   2002000243317 SA.24331 Olij Madżlis Parlament Uzbekistanu / Szukalski, Jerzy
2646   2002000174871 SA.17487 Parlament Chińskiej Republiki Ludowej / Rowiński, Jan
2647   2002000133724 SA.13372 Parlament Grecji / Akritidis, Leonidas.
2648   2002000186430 SA.18643 Parlament Republiki Czeskiej / Jirásková, Věra
2649   2002000133717 SA.13371 Parlament Republiki Estońskiej / Mróz, Marcin
2650   2002000231703 SA.23170 Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Zięba, Andrzej
2651   2002000186171 SA.18617 Parlamenty Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino / Osóbka, Przemysław
2652   2002000192837 SA.19283 Podstawowe ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej /
2653   2002000243010 SA.24301 Riigikogu : parlament Estonii / Osóbka, Przemysław
2654   2002000133748 SA.13374 Seimas - parlament Litwy / Zieliński, Jacek
2655   2002000189158 SA.18915 Statut Wysp Alandzkich /
2656   2002000150592 SA.15059 System konstytucyjny Albanii / Wojnicki, Jacek
2657   2002000203618 SA.20361 System konstytucyjny Arabii Saudyjskiej / Małachowski, Grzegorz
2658   2002000120533 SA.12053 System konstytucyjny Australii / Bożyk, Stanisław
2659   2002000121226 SA.12122 System konstytucyjny Austrii / Sarnecki, Paweł
2660   2002000203199 SA.20319 System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny / Osóbka, Przemysław
2661   2002000150844 SA.15084 System konstytucyjny Chile / Spyra, Jarosław.
2662   2002000186270 SA.18627 System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej / Rowiński, Jan
2663   2002000186287 SA.18628 System konstytucyjny Chorwacji / Karp, Janusz
2664   2002000214393 SA.21439 System konstytucyjny Czarnogóry / Wojnicki, Jacek
2665   2002000133700 SA.13370 System konstytucyjny Czech / Skotnicki, Krzysztof
2666   2002000186294 SA.18629 System konstytucyjny Egiptu / Kłujszo, Karol.
2667   2002000246127 SA.24612 System konstytucyjny Estonii / Osóbka, Przemysław
2668   2002000150851 SA.15085 System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej / Zieliński, Eugeniusz
2669   2002000257369 SA.25736 System konstytucyjny Finlandii / Serzhanova, Viktoriya.
2670   2002000133687 SA.13368 System konstytucyjny Grecji / Kamiński, Jarosław
2671   2002000214409 SA.21440 System konstytucyjny Hiszpanii / Mołdawa, Tadeusz
2672   2002000128201 SA.12820 System konstytucyjny Holandii / Głowacki, Andrzej
2673   2002000150868 SA.15086 System konstytucyjny Irlandii / Konarski, Wawrzyniec
2674   2002000203625 SA.20362 System konstytucyjny Kanady / Radek, Robert.
2675   2002000246233 SA.24623 System konstytucyjny Kirgistanu / Szukalski, Jerzy
2676   2002000214416 SA.21441 System konstytucyjny Korei Południowej / Michalak, Anna
2677   2002000186300 SA.18630 System konstytucyjny Luksemburga / Karp, Janusz
2678   2002000186317 SA.18631 System konstytucyjny Macedonii / Wojnicki, Jacek
2679   2002000186447 SA.18644 System konstytucyjny Meksyku / Czajowski, Jacek W.
2680   2002000231727 SA.23172 System konstytucyjny Mołdawii / Rajczyk, Robert.
2681   2002000186454 SA.18645 System konstytucyjny Nowej Zelandii / Bożyk, Stanisław
2682   2002000133694 SA.13369 System konstytucyjny Portugalii / Łabno, Anna.
2683   2002000242884 SA.24288 System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec / Bożek, Michał
2684   2002000133663 SA.13366 System konstytucyjny Republiki Południowej Afryki / Żukowski, Arkadiusz
2685   2002000120588 SA.12058 System konstytucyjny Szwajcarii / Czeszejko-Sochacki, Zdzisław
2686   2002000133670 SA.13367 System konstytucyjny Węgier / Brodziński, Witold
2687   2002000186263 SA.18626 System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Sarnecki, Paweł
2688   2002000249470 SA.24947 System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Wieciech, Tomasz
2689   2002000186348 SA.18634 Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino / Osóbka, Przemysław
2690   2002000186355 SA.18635 Systemy konstytucyjne Cypru i Malty / Florczak-Wątor, Monika
2691   2002000186119 SA.18611 Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe /
2692   2002000237866 SA.23786 Ustawa zasadnicza Węgier /
2693   2002000243225 SA.24322 Zgromadzenie Narodowe Państwa Kuwejtu / Małachowski, Grzegorz
2694   2002000248138 SA.24813 Żogorku Kenesz - parlament Kirgistanu / Szukalski, Jerzy
 
Prawo o Ruchu Drogowym
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2695   2002000201485 SA.20148 Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych / Pawelec, Kazimierz Jan.
2696   2002000196040 SA.19604 Kodeks drogowy ; komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 1, Ustawa Prawo o ruchu drogowym / Soboń, Stanisław.
2697   2002000196057 SA.19605 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 2, Znaki i sygnały w ruchu drogowym / Soboń, Stanisław.
2698   2002000228918 SA.22891 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 1, Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z komentarzem / Soboń, Stanisław.
2699   2002000228925 SA.22892 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 2, Znaki i sygnały w ruchu drogowym / Soboń, Stanisław.
2700   2002000228932 SA.22893 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 3, Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem / Soboń, Stanisław.
2701   2002000205117 SA.20511 Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe / Bieniek, Gerard
2702   2002000253514 SA.25351 Prawo o ruchu drogowym : komentarz /
2703   2002000202123 SA.20212 Prawo o ruchu drogowym / Kotowski, Wojciech
2704   2002000200327 SA.20032 Prawo o ruchu drogowym z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Jezierski, Artur.
2705   2002000212757 SA.21275 Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem / Drexler, Zbigniew.
2706   2002000203205 SA.20320 Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Strachowska, Renata.
2707   2002000253545 SA.25354 Ustawa o transporcie drogowym : komentarz /
2708   2002000203427 SA.20342 Wykroczenia drogowe : komentarz / Stefański, Ryszard A.
2709   2002000170972 SA.17097 Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach wypadków drogowych / Pawelec, Kazimierz Jan.
 
Patologie Społeczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2710   2002000178749 SA.17874 Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty /
2711   2002000134301 SA.13430 Narkomani - sprawcy czynów karalnych / Muszyńska, Anna
2712   2002000190796 SA.19079 Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe /
2713   2002000160812 SA.16081 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Srogosz, Tomasz.
2714   2002000182258 SA.18225 Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka /
 
Poradniki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2715   2002000228529 SA.22852 Jak pisać pracę magisterską / Boć, Jan
2716   2002000261984 SA.26198 Legal writing and drafting : o umiejętności pisania po angielsku w zawodzie prawnika / Rylance, Paul.
2717   2002000084439 SA.8443 Metodyka pisania prac doktorskich / Mendel, Tadeusz
2718   2002000090867 SA.9086 Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji / Majchrzak, Jadwiga.
2719   2002000210456 SA.21045 Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Grzybowski, Przemysław.
2720   2002000208422 SA.20842 Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską / Wojcik, Krystyna.
2721   2002000092458 SA.9245 Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Zaczyński, Władysław Piotr
2722   2002000116758 SA.11675 Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji /
2723   2002000126665 SA.12666 Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Pułło, Andrzej
2724   2002000143181 SA.14318 Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Pułło, Andrzej
2725   2002000173478 SA.17347 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Kozłowski, Remigiusz.
2726   2002000190932 SA.19093 Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Wojciechowska, Renata
2727   2002000110510 SA.11051 Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Krajewski, Mirosław
 
Prawo konkurencji
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2728   2002000235190 SA.23519 Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Szczodrowski, Jan.
2729   2002000202604 SA.20260 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
2730   2002000197344 SA.19734 Leksykon prawa ochrony konsumentów : 100 podstawowych pojęć /
2731   2002000219053 SA.21905 Leniency : program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji / Turno, Bartosz.
2732   2002000231857 SA.23185 Nowa upadłość konsumencka : poradnik praktyczny / Adamus, Rafał
2733   2002000246004 SA.24600 Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym / Szczygieł, Jan.
2734   2002000226501 SA.22650 Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej /
2735   2002000219817 SA.21981 Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym / Bělohlávek, Alexander J.
2736   2002000245151 SA.24515 Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu /
2737   2002000214003 SA.21400 Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Sylwestrzak, Dorota.
2738   2002000201676 SA.20167 Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję / Róziewicz-Ładoń, Katarzyna.
2739   2002000209085 SA.20908 Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
2740   2002000245175 SA.24517 Prawa konsumenta : komentarz / Czech, Tomasz
2741   2002000210166 SA.21016 Prawo konkurencji /
2742   2002000238153 SA.23815 Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji /
2743   2002000248275 SA.24827 Prawo konsumenckie : komentarz /
2744   2002000205971 SA.20597 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
2745   2002000231864 SA.23186 Prawo ochrony konkurencji / Powałowski, Andrzej
2746   2002000227072 SA.22707 Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Stefanicki, Robert.
2747   2002000235831 SA.23583 Regulacja finansowania usług publicznych w Europie / Grzejdziak, Łukasz.
2748   2002000210258 SA.21025 Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Miąsik, Dawid.
2749   2002000233981 SA.23398 Unijne prawo konkurencji : efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw / Nolan, Anna Małgorzata.
2750   2002000233776 SA.23377 Upadłość konsumencka : wzory pism, orzeczeń z komentarzami / Zalewski, Cezary.
2751   2002000233998 SA.23399 Upadłość konsumencka : komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego / Adamus, Rafał
2752   2002000230560 SA.23056 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Kohutek, Konrad.
2753   2002000245144 SA.24514 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Baehr, Jerzy.
2754   2002000231833 SA.23183 Ustawa o prawach konsumenta : umowy zawierane przez internet : praktyczny komentarz / Płucienik, Aleksandra.
2755   2002000234643 SA.23464 Ustawa o prawach konsumenta : komentarz / Barańczyk, Izabela.
2756   2002000232465 SA.23246 Ustawa o prawach konsumenta / Giesen, Beata.
2757   2002000228345 SA.22834 Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz /
2758   2002000245168 SA.24516 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz / Bernatt, Maciej.
2759   2002000217202 SA.21720 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / Nowińska, Ewa
2760   2002000217219 SA.21721 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
 
Podręczniki Anglojęzyczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2761   2002000233684 SA.23368 A short introduction to international law / Jouannet, Emmanuelle
2762   2002000234964 SA.23496 An introduction to law and economics / Polinsky, A. Mitchell
2763   2002000234971 SA.23497 Business law / Marson, James.
2764   2002000173980 SA.17398 Cases and materials on constitutional and administrative law / Allen, Michael J.
2765   2002000174000 SA.17400 Competition law / Whish, Richard.
2766   2002000233080 SA.23308 Competition law and financial services / Harrison, David M.
2767   2002000192141 SA.19214 Complete public law : text, cases, and materials / Webley, Lisa.
2768   2002000234506 SA.23450 Constituting economic and social rights / Young, Katharine G.
2769   2002000173959 SA.17395 Constitutional and administrative law : text and materials / Pollard, David William
2770   2002000173928 SA.17392 Constitutional and administrative law / Parpworth, Neil.
2771   2002000173881 SA.17388 Constitutional law, administrative law, and human rights : a critical introduction / Loveland, Ian.
2772   2002000173843 SA.17384 EC competition law : text, cases, and materials / Jones, Alison
2773   2002000233011 SA.23301 European Union law : cases and materials : updating supplement / Chalmers, Damian.
2774   2002000233028 SA.23302 European Union law : text and materials / Chalmers, Damian.
2775   2002000231949 SA.23194 Fundamental principles of law and economics / Devlin, Alan
2776   2002000192097 SA.19209 Handbook of international law / Aust, Anthony.
2777   2002000229083 SA.22908 Handbook of Polish law /
2778   2002000231956 SA.23195 Human rights at the crossroads /
2779   2002000233097 SA.23309 International business law : text, cases, and readings / August, Ray
2780   2002000173898 SA.17389 International law / Lowe, Alan Vaughan.
2781   2002000233660 SA.23366 Interpreting crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court / Grover, Leena.
2782   2002000184443 SA.18444 Introduction to Polish Administrative Law = Wprowadzenie do polskiego prawa administracyjnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
2783   2002000234209 SA.23420 Polish commercial law in a nutshell / Kucharski, Bartosz
2784   2002000233653 SA.23365 Preferential trade agreements : a law and economics analysis /
2785   2002000167095 SA.16709 Roman law and european legal culture /
2786   2002000173874 SA.17387 Textbook on administrative law / Leyland, Peter.
2787   2002000173850 SA.17385 The changing constitution /
 
System Prawa Administracyjnego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2788   2002000227201 SA.22720 Europeizacja prawa administracyjnego /
2789   2002000232038 SA.23203 Instytucje prawa administracyjnego / Duniewska, Zofia.
2790   2002000213457 SA.21345 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej /
2791   2002000195562 SA.19556 Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Bagińska, Ewa
2792   2002000201270 SA.20127 Podmioty administrujące /
2793   2002000218896 SA.21889 Prawne formy działania administracji /
2794   2002000242143 SA.24214 Prawo administracyjne materialne / Duniewska, Zofia.
2795   2002000243997 SA.24399 Prawo procesowe administracyjne / Adamiak, Barbara
2796   2002000222985 SA.22298 Publiczne prawo gospodarcze /
2797   2002000245120 SA.24512 Publiczne prawo gospodarcze /
2798   2002000230553 SA.23055 Sądowa kontrola administracji /
2799   2002000204660 SA.20466 Stosunek służbowy / Kuczyński, Tadeusz
2800   2002000234131 SA.23413 Wykładnia w prawie administracyjnym / Leszczyński, Leszek
 
System Prawa Prywatnego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2801   2002000223425 SA.22342 Prawo autorskie /
2802   2002000171740 SA.17174 Prawo cywilne - część ogólna /
2803   2002000211736 SA.21173 Prawo cywilne - część ogólna /
2804   2002000224712 SA.22471 Prawo konkurencji /
2805   2002000143990 SA.14399 Prawo papierów wartościowych : suplement / Pyzioł, Wojciech.
2806   2002000144003 SA.14400 Prawo papierów wartościowych /
2807   2002000187147 SA.18714 Prawo papierów wartościowych /
2808   2002000230522 SA.23052 Prawo prywatne międzynarodowe /
2809   2002000231482 SA.23148 Prawo prywatne międzynarodowe /
2810   2002000231499 SA.23149 Prawo prywatne międzynarodowe /
2811   2002000201331 SA.20133 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2812   2002000227621 SA.22762 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2813   2002000253309 SA.25330 Prawo rzeczowe /
2814   2002000255358 SA.25535 Prawo rzeczowe /
2815   2002000236098 SA.23609 Prawo spadkowe / Borysiak, Witold.
2816   2002000251879 SA.25187 Prawo spółdzielcze /
2817   2002000195678 SA.19567 Prawo spółek kapitałowych /
2818   2002000236449 SA.23644 Prawo spółek kapitałowych / Herbet, Andrzej
2819   2002000240323 SA.24032 Prawo spółek osobowych / Asłanowicz, Marcin.
2820   2002000263322 SA.26332 Prawo spółek osobowych /
2821   2002000207159 SA.20715 Prawo własności przemysłowej /
2822   2002000212399 SA.21239 Prawo własności przemysłowej /
2823   2002000242662 SA.24266 Prawo własności przemysłowej /
2824   2002000194251 SA.19425 Prawo zobowiązań - część ogólna : suplement / Drapała, Przemysław.
2825   2002000244932 SA.24493 Prawo zobowiązań - część ogólna /
2826   2002000250377 SA.25037 Prawo zobowiązań - część ogólna /
2827   2002000207173 SA.20717 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
2828   2002000245533 SA.24553 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
2829   2002000264275 SA.26427 Prawo zobowiązań - umowy nienazwane /
2830   2002000264282 SA.26428 Środki zaskarżenia /
 
Dorobek naukowy Profesora St. Czepity
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2831   2002000159441 SA.15944 Działalność gospodarcza : kluczowe problemy /
2832   2002000226211 SA.22621 Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego / Czepita, Stanisław
2833   2002000203779 SA.20377 Konwencjonalne i formalne aspekty prawa /
2834   2002000131003 SA.13100 Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego /
2835   2002000242150 SA.24215 Prawo cywilne : część ogólna / Radwański, Zbigniew
2836   2002000213280 SA.21328 Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi /
2837   2005600021835 GW.2183 Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa / Czepita, Stanisław
2838   2002000167101 SA.16710 Skargowy model procesu karnego : księga ofiarowana profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi /
2839   2002000167149 SA.16714 System prawny a porządek prawny /
2840   2002000042033 SA.4203 Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych /
2841   2005400012378 SAM.1237 W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa : księga jubileuszowa profesora Bronisława Ziemianina /
2842   2002000198679 SA.19867 W poszukiwaniu dobra wspólnego : księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego /
2843   2002000203939 SA.20393 Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku : prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu = Circum constitutionem rationemque sanam /
2844   2002000241566 SA.24156 Wykładnia konstytucji : aktualne problemy i tendencje / Czepita, Stanisław