KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Biblioteka WPiA - podręczny SA


Zawartość półki


 
Teoria Prawa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002000229939 SA.22993 Elementy retoryki i erystyki w przykładach / Witkowska-Maksimczuk, Beata.
2   2002000153500 SA.15350 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów Schopenhauer, Artur
3   2002000224965 SA.22496 Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach /
4   2002000212962 SA.21296 Komentarz do zasad techniki prawodawczej : z dnia 20 czerwca 2002 r. / Wronkowska, Sławomira
5   2002000200549 SA.20054 Komparatystyka prawnicza / Tokarczyk, Roman Andrzej
6   2002000147615 SA.14761 Konwencjonalne i formalne aspekty prawa
7   2002000229410 SA.22941 Legislacja administracyjna / Mazuryk, Marcin.
8   2002000195555 SA.19555 Leksykon retoryki prawniczej : 100 podstawowych pojęć /
9   2002000154873 SA.15487 Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć /
10   2002000209467 SA.20946 Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych /
11   2002000240095 SA.24009 Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa / Bogucki, Olgierd.
12   2002000235350 SA.23535 Naturalizm prawniczy : stanowiska /
13   2002000209771 SA.20977 Normatywność prawa / Brożek, Bartosz
14   2002000226419 SA.22641 Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa /
15   2002000143235 SA.14323 Polski język prawny : wybrane zagadnienia Malinowski, Andrzej
16   2002000163943 SA.16394 Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego /
17   2002000183057 SA.18305 Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych : komentarz / Wierczyński, Grzegorz.
18   2002000164162 SA.16416 Redagowanie tekstu prawnego : wybrane wskazania logiczno-językowe / Malinowski, Andrzej.
19   2002000077554 SA.7755 Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa / Czepita, Stanisław
20   2002000237071 SA.23707 Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej / Lewandowski, Sławomir
21   2002000227928 SA.22792 Socjologia prawa : zarys wykładu / Pieniążek, Antoni
22   2002000236135 SA.23613 Stanowienie i stosowanie prawa : elementy teorii / Korybski, Andrzej.
23   2002000134998 SA.13499 Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / SZYMANEK, KRZYSZTOF
24   2002000242525 SA.24252 Śladami prawodawcy faktycznego : materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa / Bielska-Brodziak, Agnieszka.
25   2002000161581 SA.16158 Technika prawodawcza / Błachut, Michał.
26   2002000169884 SA.16988 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria
27   2002000197078 SA.19707 Teoria i filozofia prawa /
28   2002000234247 SA.23424 Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej / Wierczyński, Grzegorz.
29   2002000163332 SA.16333 Wprowadzenie do filozofii prawa / Zirk-Sadowski, Marek
30   2002000216618 SA.21661 Wprowadzenie do nauk prawnych : leksykon tematyczny /
31   2002000208521 SA.20852 Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej / Bogucki, Olgierd.
32   2002000144973 SA.14497 Wykładnia prawa : odrębności w wybranych gałęziach prawa /
33   2002000241207 SA.24120 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej
34   2002000155436 SA.15543 Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa
35   2002000193407 SA.19340 Wykładnia rozszerzająca / Płeszka, Krzysztof
36   2002000229892 SA.22989 Wymowa prawnicza /
37   2002000140388 SA.14038 Zagadnienia teorii stosowania prawa : doktryna i tezy orzecznictwa / LESZCZYŃSKI, LESZEK
38   2002000243027 SA.24302 Zarys filozofii prawa / Paradowski, Mariusz.
39   2002000243034 SA.24303 Zarys filozofii prawa / Paradowski, Mariusz.
40   2002000196583 SA.19658 Zarys teorii prawa / Wronkowska, Sławomira
41   2002000230928 SA.23092 Zasady wykładni prawa / Morawski, Lech
 
Wstęp do Prawoznawstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2002000179432 SA.17943 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
43   2002000198808 SA.19880 Encyklopedia prawa / Siuda, Wojciech.
44   2002000201041 SA.20104 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
45   2002000244864 SA.24486 Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia /
46   2002000184238 SA.18423 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Wronkowska, Sławomira
47   2002000233516 SA.23351 Podstawy prawa / Muras, Zdzisław Zygmunt.
48   2002000197986 SA.19798 Podstawy prawa dla ekonomistów /
49   2002000176028 SA.17602 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek.
50   2002000205391 SA.20539 Podstawy prawa w pytaniach i odpowiedziach : ściąga akademicka / Kowalewska-Borys, Ewa.
51   2002000144027 SA.14402 Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie / Redelbach, Andrzej
52   2002000199522 SA.19952 Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie / Seidler, Grzegorz Leopold
53   2002000171207 SA.17120 Wprowadzenie do prawa = Introduction to law / Jabłońska-Bonca, Jolanta
54   2002000204998 SA.20499 Wprowadzenie do prawoznawstwa / Jamróz, Adam
55   2002000199546 SA.19954 Wstęp do prawoznawstwa : ćwiczenia i materiały / Dobrzeniecki, Karol.
56   2002000216069 SA.21606 Wstęp do prawoznawstwa : testy egzaminacyjne / Bator, Andrzej
57   2002000230898 SA.23089 Wstęp do prawoznawstwa : ćwiczenia i materiały / Dobrzeniecki, Karol.
58   2002000199553 SA.19955 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
59   2002000214157 SA.21415 Wstęp do prawoznawstwa /
60   2002000230904 SA.23090 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech
61   2002000239136 SA.23913 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef
62   2002000242037 SA.24203 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
63   2002000197771 SA.19777 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław
64   2002000195975 SA.19597 Zarys prawa /
 
Encyklopedie Prawa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002000150462 SA.15046 Encyklopedia prawa
66   2002000157201 SA.15720 Mała encyklopedia prawa /
67   2002000141545 SA.14154 Prawniczy słownik wyrazów trudnych /
68   2002000229137 SA.22913 Wielka encyklopedia prawa. T. 1, Prawa świata antycznego /
69   2002000229144 SA.22914 Wielka encyklopedia prawa. T. 2, Prawo kanoniczne /
70   2002000229151 SA.22915 Wielka encyklopedia prawa. T. 3, Prawo Unii Europejskiej /
71   2002000231758 SA.23175 Wielka encyklopedia prawa. Prawo międzynarodowe publiczne / T. 4,
72   2002000231765 SA.23176 Wielka encyklopedia prawa. T. 5, Prawo ochrony środowiska /
73   2002000239532 SA.23953 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 6, Prawo konstytucyjne /
74   2002000239549 SA.23954 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 7, Teoria i filozofia prawa /
75   2002000239556 SA.23955 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 8, Prawo rolne i żywnościowe /
76   2002000239563 SA.23956 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 9, Prawo mediów /
77   2002000242556 SA.24255 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 10, Prawo medyczne /
78   2002000242563 SA.24256 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 11, Prawo finansowe /
79   2002000242570 SA.24257 Wielka encyklopedia prawa. [T.] 12, Prawo socjalne /
 
Słowniki Języków Obcych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
80   2002000222015 SA.22201 A dictionary of law /
81   2002000239495 SA.23949 Black's law dictionary / Black, Henry Campbell
82   2002000033307 SA.3330 Bol'šoj russko-pol'skij slovar' : okolo 70 000 slov. [T.1], A-O /
83   2002000060709 SA.6070 Deutschsprachige Geschäftsbriefe : wzory niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami / KIENZLER IWONA
84   2002000173300 SA.17330 Dictionary of accounting, audit and tax terms English-Polish, Polish-English / Kozierkiewicz, Roman.
85   2002000072511 SA.7251 Francusko-polski leksykon : prawo, ekonomia, handel = Français-polonais dictionnaire : droit, économie, commerce / Pieńkos, Jerzy
86   2002000118332 SA.11833 Francusko-polski leksykon : prawo, ekonomia, handel / PIEŃKOS, JERZY
87   2002000113832 SA.11383 Francusko-polski słownik terminologiczny : prawo, ekonomia, handel, stosunki międzynarodowe / PIEŃKOS, JERZY
88   2002000143471 SA.14347 Grosswörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache Bd. 1 Deutsch-Polnisch KOZIEJA - DACHTERSKA, AGNIESZKA
89   2002000185945 SA.18594 Grosswörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache : Polnisch-Deutsch. Bd. 2 / Dachterska, Agnieszka.
90   2002000182241 SA.18224 Grosswörterbuch Polnisch : Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch = Wielki słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski / Czerska, Urszula.
91   2002000114990 SA.11499 Język francuski : poradnik ortograficzny dla Polaków / Grzywacz, Barbara
92   2002000101761 SA.10176 Język włoski : poradnik ortograficzny dla Polaków / Widłak, Stanisław
93   2002000204301 SA.20430 Leksykon terminów prawniczych = Leksikon ûridičeskih terminov / Skoblenko, Aleksander.
94   2002000207654 SA.20765 Leksykon terminów prawniczych = Dizionario dei termini giuridici / Turchi, Barbara.
95   2002000217073 SA.21707 Lexicon of law terms / Myrczek-Kadłubicka, Ewa.
96   2002000060570 SA.6057 Lexikon der Rechtsmedizin /
97   2002000101778 SA.10177 Mały podręcznik tekstów pisanych : język włoski / Klimkiewicz, Anna.
98   2002000072337 SA.7233 Mały słownik rachunkowości i bankowości polsko-francuski, francusko-polski / Insarew-Roszczyn, Władysława.
99   2002000133403 SA.13340 Moderne Deutsche Amtssprache / Wierzbicka-Grajek, Joanna.
100   2002000136770 SA.13677 Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej T.1, Angielsko-polski /
101   2002000136787 SA.13678 Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej T.2, Polish-English /
102   2002000002921 SA.292 Podręczny słownik polsko-rosyjski / Stypuła, Ryszard
103   2002000099921 SA.9992 Podręczny słownik włosko-polski. T. 1, A - L / Meisels, Wojciech
104   2002000099938 SA.9993 Podręczny słownik włosko-polski. T.2, M - Z / Meisels, Wojciech
105   2002000063847 SA.6384 Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego / PIEŃKOS, JERZY
106   2002000129307 SA.12930 Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego / PIEŃKOS, JERZY
107   2002000108807 SA.10880 Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej / ŁOZIŃSKA-MAŁKIEWICZ, EWA
108   2002000099907 SA.9990 Poręczny słownik polsko-włoski. T.1, A - Ó / Meisels, Wojciech
109   2002000099914 SA.9991 Poręczny słownik polsko-włoski. T.2, P - Ż / Meisels, Wojciech
110   2002000124111 SA.12411 Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. [Bd. 1], Polnisch-deutsch /
111   2002000133434 SA.13343 Słownik fachowej terminologii finansowej : English-Polish, Polish-English /
112   2002000072498 SA.7249 Słownik finansowo-bankowy polsko - angielski, angielsko-polski WRÓBLEWSKA JOANNA
113   2002000068293 SA.6829 Słownik handlowo-finansowy . [T.1], Polsko-niemiecki, niemiecko-polski. DREGER HENRYK
114   2002000140791 SA.14079 Słownik handlowo-finansowy polsko hiszpański, hiszpańsko-polski /
115   2002000091680 SA.9168 Słownik polsko-szwedzki. KUBITSKY JACEK
116   2002000072368 SA.7236 Słownik prawniczy niemiecko-polski /
117   2002000027283 SA.2728 Słownik prawniczy polsko-rosyjski /
118   2002000091697 SA.9169 Słownik szwedzko-polski. KUBITSKY JACEK
119   2002000143457 SA.14345 Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : angielsko-polski, polsko-angielski Kienzler, Iwona
120   2002000133465 SA.13346 Słownik terminologii gospodarczej T.1, Angielsko-polski /
121   2002000134219 SA.13421 Słownik terminologii gospodarczej : banking, finances, law . T.2, Polsko-angielski = Polish-English /
122   2002000133427 SA.13342 Słownik terminologii podatkowej : English-Polish, Polish-English /
123   2002000167545 SA.16754 Słownik terminologii prawniczej : polsko-francuski / Machowska, Aleksandra.
124   2002000197658 SA.19765 Słownik terminologii prawniczej : hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański / Komarnicki, Mieczysław.
125   2002000204639 SA.20463 Słownik terminologii prawniczej : francusko-polski, polsko-francuski / Bem, Marta.
126   2002000204653 SA.20465 Słownik terminologii prawniczej : włosko-polski, polsko-włoski / Kwiatkowska, Halina
127   2002000133410 SA.13341 Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski / Komarnicki, Mieczysław.
128   2002000088499 SA.8849 Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski / Jaślan, Janina.
129   2002000167590 SA.16759 Słownik terminologii prawniczej i gospodarczej : polsko-angielski, angielsko-polski / Gordon, Jacek.
130   2002000189868 SA.18986 Słownik terminologii prawniczej norwesko-polski, polsko-norweski / Filipek, Michał Jan.
131   2002000214096 SA.21409 Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski = Dictionnaire de la terminologie juridique polonais-français / Machowska, Aleksandra.
132   2002000163653 SA.16365 Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski / Zobek, Teresa
133   2002000163660 SA.16366 Słownik terminologii prawniczej rosyjsko-polski / Zobek, Teresa
134   2002000140784 SA.14078 Słownik terminów polsko-angielski : zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, giełda, hand el, prawo gospodarze /
135   2002000204646 SA.20464 Słownik terminów statystycznych : angielsko-polski, polsko-angielski / Walczak, Tadeusz
136   2002000145697 SA.14569 The great dictionary of law and economics : english-polish OŻGA, EWA
137   2002000179364 SA.17936 The great dictionary of law and economics. Vol. 2, Polish-English / Ożga, Ewa.
138   2002000118455 SA.11845 U^ridiceskij slovar' T.1, A - N /
139   2002000118462 SA.11846 U^ridiceskij slovar' T.2, O - A^ /
140   2002000140777 SA.14077 Uniwersalny słownik tematyczny języka niemieckiego /
141   2002000140715 SA.14071 Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem . [T.1], A - N / STANISŁAWSKI, JAN
142   2002000136794 SA.13679 Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford /
143   2002000136848 SA.13684 Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki ekonomiczno-prawniczy /
144   2002000136800 SA.13680 Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford /
145   2002000165473 SA.16547 Wielki słownik polsko-niemiecki = Grosswörterbuch Polnisch-Deutsch /
146   2002000033314 SA.3331 Wielki słownik rosyjsko-polski. [2], P-Â /
 
Religie, Dzieje Grecji i Rzymu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2002000066244 SA.6624 Dzieje Grecji /
148   2002000072528 SA.7252 Dzieje Imperium Romanum / JACZYNOWSKA, MARIA
149   2002000154286 SA.15428 Historia Grecji
150   2002000023575 SA.2357 Historia starożytnego Rzymu / Jaczynowska, Maria
151   2002000104656 SA.10465 Leksykon religii świata. BELLINGER GERHARD J.
152   2002000027153 SA.2715 Poczet cesarzy rzymskich : pryncypat / Krawczuk, Aleksander
153   2002000032034 SA.3203 Słownik mitologii greckiej i rzymskiej / Grimal, Pierre
154   2002000196170 SA.19617 Starożytna Grecja : historia polityczna, społeczna i kulturalna /
155   2002000190536 SA.19053 Starożytny Rzym : historia wojskowa i polityczna / Mackay, Christopher S.
156   2002000034243 SA.3424 Zarys dziejów religii : praca zbiorowa /
 
Prawo Rzymskie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
157   2002000154958 SA.15495 Gai Institutiones = Instytucje Gaiusa : tekst i przekład /
158   2002000189059 SA.18905 Głośne rzymskie procesy karne / Jońca, Maciej.
159   2002000240149 SA.24014 Justynian i prawo rzymskie : refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza /
160   2002000238962 SA.23896 Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego : podstawowe pojęcia / Dębiński, Antoni
161   2005400012330 SAM.1233 Opera minora. T. 1 / Rozwadowski, Władysław
162   2005400012347 SAM.1234 Opera minora. T. 2 / Rozwadowski, Władysław
163   2002000237057 SA.23705 Prawo karne i polityka w państwie rzymskim /
164   2002000149343 SA.14934 Prawo rzymskie : instytucje Wołodkiewicz, Witold
165   2002000125347 SA.12534 Prawo rzymskie : repetytorium /
166   2002000141682 SA.14168 Prawo rzymskie : zestaw ćwiczeń dla studentów prawa /
167   2002000154927 SA.15492 Prawo rzymskie : praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu / Palmirski, Tomasz
168   2002000194862 SA.19486 Prawo rzymskie : [tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze z komentarzem, dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego] / Dajczak, Wojciech
169   2002000204912 SA.20491 Prawo rzymskie : pytania, kazusy, tablice / Kacprzak, Agnieszka.
170   2002000228727 SA.22872 Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
171   2002000109996 SA.10999 Prawo rzymskie / KOLAŃCZYK, KAZIMIERZ
172   2002000178350 SA.17835 Prawo rzymskie / Mróz, Dominika
173   2002000225177 SA.22517 Prawo rzymskie a współczesność / Kupiszewski, Henryk
174   2002000194237 SA.19423 Prawo rzymskie publiczne / Dębiński, Antoni
175   2002000193995 SA.19399 Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertitnet / Jurewicz, Aldona Rita.
176   2002000207470 SA.20747 Publiczne prawo rzymskie / Zabłocki, Jan.
177   2002000165534 SA.16553 Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Kuryłowicz, Marek
178   2002000206978 SA.20697 Rzymskie prawo prywatne : kompendium / Dębiński, Antoni
179   2002000208156 SA.20815 Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia / Misztal-Konecka, Joanna.
180   2002000102102 SA.10210 Rzymskie prawo prywatne / LITEWSKI, WIESŁAW
181   2002000201737 SA.20173 Rzymskie prawo prywatne / Święcicka-Wystrychowska, Paulina.
182   2002000144980 SA.14498 Rzymskie prawo publiczne
183   2002000210227 SA.21022 Rzymskie prawo publiczne : wybrane zagadnienia /
184   2002000232908 SA.23290 Status społeczno-prawny i odpowiedzialność lekarza w prawie rzymskim / Tadajczyk, Konrad Tomasz.
185   2002000160294 SA.16029 Verba iuris : reguły i kazusy prawa rzymskiego / Bojarski, Władysław
 
Doktryny Polityczno-Prawne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
186   2002000138576 SA.13857 Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej / ZWIERZCHOWSKI, KRZYSZTOF
187   2002000136862 SA.13686 Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku : wybrane problemy badawcze /
188   2002000242068 SA.24206 Doktryny polityczno-prawne : fundamenty współczesnych państw / Izdebski, Hubert
189   2002000099037 SA.9903 Encyklopedia politologii T.1, Teoria polityki /
190   2002000113863 SA.11386 Encyklopedia politologii T.5, Stosunki międzynarodowe /
191   2002000099044 SA.9904 Encyklopedia politologii T.2, Ustroje państwowe /
192   2002000100504 SA.10050 Encyklopedia politologii T.3, Partie i systemy partyjne /
193   2002000100511 SA.10051 Encyklopedia politologii T.4, Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata /
194   2002000182081 SA.18208 Historia doktryn polityczno-prawnych / Justyński, Janusz
195   2002000213884 SA.21388 Historia doktryn politycznych i prawnych : testy / Kostrubiec, Jarosław.
196   2002000196637 SA.19663 Historia doktryn politycznych i prawnych / OLSZEWSKI, HENRYK
197   2002000235145 SA.23514 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej
198   2002000178947 SA.17894 Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku / Dubel, Lech.
199   2002000211620 SA.21162 Historia doktryn politycznych i prawnych w zarysie / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
200   2002000223074 SA.22307 Historia myśli politycznej i prawnej / Izdebski, Hubert
201   2002000110985 SA.11098 Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne / KRÓL, MARCIN
202   2002000099211 SA.9921 Leksykon politologiczny : polityka, ustrój, idee /
203   2002000116581 SA.11658 Mały leksykon systemów politycznych /
204   2002000092946 SA.9294 Myśl polityczna wieków średnich / BASZKIEWICZ, JAN
205   2002000202055 SA.20205 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata /
206   2002000091345 SA.9134 Słownik historii doktryn politycznych T.1, A - C /
207   2002000100672 SA.10067 Słownik historii doktryn politycznych T.2, D - H /
208   2002000212177 SA.21217 Słownik historii doktryn politycznych. T. 3 /
209   2002000113696 SA.11369 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
210   2002000161703 SA.16170 Ustroje państw współczesnych / Pułło, Andrzej
211   2002000140432 SA.14043 Ustroje państw współczesnych. 1 /
212   2002000135773 SA.13577 Ustroje państw współczesnych. 2 /
213   2002000188274 SA.18827 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
214   2002000135759 SA.13575 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej /
215   2002000104465 SA.10446 Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych /
 
Historia Państwa i Prawa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
216   2002000230669 SA.23066 Historia myśli ustrojowej i społecznej / Barwicka-Tylek, Iwona
217   2002000160287 SA.16028 Historia państwa i prawa Polski : testy, tablice / Golat, Rafał
218   2002000217530 SA.21753 Historia państwa i prawa polskiego. T. 1, (966-1795) / Uruszczak, Wacław
219   2002000205308 SA.20530 Historia powszechna ustrojów państwowych / Kamińska, Krystyna
220   2002000205872 SA.20587 Historia powszechna ustroju i prawa / Maciejewski, Tadeusz
221   2002000236777 SA.23677 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
222   2002000219213 SA.21921 Historia prawa Polski Ludowej / Lityński, Adam
223   2002000184139 SA.18413 Historia prawa sądowego : zarys wykładu / Lesiński, Bogdan.
224   2002000150967 SA.15096 Historia prawa sądowego /
225   2002000194503 SA.19450 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa
226   2002000188311 SA.18831 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
227   2002000194510 SA.19451 Historia ustroju i prawa polskiego : testy i kazusy /
228   2002000214485 SA.21448 Historia ustroju i prawa polskiego : (1772-1918) / Korobowicz, Artur
229   2002000179128 SA.17912 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz
230   2002000204110 SA.20411 Historia ustroju i prawa sądowego Polski / Maciejewski, Tadeusz
231   2002000160386 SA.16038 Historia ustroju państw Zachodu : zarys wykładu / Wąsowicz, Marek
232   2002000153807 SA.15380 Historia ustroju Polski KALLAS, MARIAN
233   2002000199621 SA.19962 Historia ustroju Polski / Karabowicz, Anna.
234   2002000227102 SA.22710 Historia ustroju Polski do 1939 roku : ćwiczenia / Lipska-Toumi, Marzena
235   2002000146229 SA.14622 Historia zachodniej teorii prawa KELLY, JOHN MAURICE
236   2002000240415 SA.24041 Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym / Zych, Radosław.
237   2002000181909 SA.18190 Leksykon historii prawa i ustroju : 100 podstawowych pojęć /
238   2002000136251 SA.13625 Porównawcza historia ustrojów państwowych / GRODZISKI, STANISŁAW
239   2002000179845 SA.17984 Powszechna historia państwa i prawa / Stus, Marek.
240   2002000180186 SA.18018 Powszechna historia państwa i prawa / Sczaniecki, Michał
241   2002000170514 SA.17051 Powszechna historia prawa / Dziadzio, Andrzej
242   2002000110992 SA.11099 Powszechna historia ustrojów państwowych / BASZKIEWICZ, JAN
243   2002000226877 SA.22687 Powszechna historia ustroju państw - ćwiczenia / Lipska-Toumi, Marzena
244   2002000145765 SA.14576 Prawa antyczne : wykłady z historii najstarszych praw świata KURYŁOWICZ, MAREK
245   2002000211545 SA.21154 Współczesne kultury prawne / Tokarczyk, Roman Andrzej
246   2002000150301 SA.15030 Zestaw pytań testowych wraz z rozwiązaniami z historii państwa i prawa Polski dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych
 
Historia Polski
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
247   2002000092953 SA.9295 Historia Polski T.1, Historia Polski do roku 1386 /
248   2002000092960 SA.9296 Historia Polski T.2, Od 1386 do 1795 roku /
249   2002000092977 SA.9297 Historia Polski T.3, Od 1795 do 1864 roku /
250   2002000092991 SA.9299 Historia Polski T.5, Od 1918-1939 /
251   2002000092984 SA.9298 Historia Polski T.4, Od 1864 do 1918 roku /
252   2002000093004 SA.9300 Historia Polski T.6, Od 1939 do 1945 roku /
253   2002000093011 SA.9301 Historia Polski T.7, Od maja 1945 do marca 1956 roku /
254   2002000093028 SA.9302 Historia Polski T.8, Od 1956 do 1970 roku /
255   2002000099310 SA.9931 Historia Polski T.9, Od 1970 do 1989 roku /
256   2002000104014 SA.10401 Historia Polski T.10, Biogramy /
257   2002000137142 SA.13714 Historia Polski 1492-1795 / MARKIEWICZ, MARIUSZ PAWEŁ
258   2002000137159 SA.13715 Historia Polski 1795-1918 / CHWALBA, ANDRZEJ
259   2002000137166 SA.13716 Historia Polski średniowiecze / SZCZUR, STANISŁAW
260   2002000155504 SA.15550 Historia Polski. T. 1 /
261   2002000155511 SA.15551 Historia Polski. T. 2 /
262   2002000137180 SA.13718 Pierwsze lata III Rzeczypospolitej : 1989-2001 / DUDEK, ANTONI
263   2002000151902 SA.15190 Pół wieku dziejów Polski : 1939-1989 / Paczkowski, Andrzej
264   2002000137173 SA.13717 Reglamentowana rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1980-1990 / DUDEK, ANTONI
265   2002000154224 SA.15422 Starożytna Polska : od trzeciego wieku przed Chrystusem do starożytności / Kokowski, Andrzej
266   2002000137203 SA.13720 Ślady PeeReLu [Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej] : ludzie, wydarzenia, mechanizmy / DUDEK, ANTONI
 
Historia Powszechna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
267   2002000137258 SA.13725 Dzieje rzymskie / PIOTROWICZ, LUDWIK
268   2002000154248 SA.15424 Historia 1815-2004 : Polska i świat / Garlicki, Andrzej
269   2002000154279 SA.15427 Historia Europy
270   2002000160485 SA.16048 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
271   2002000137227 SA.13722 Historia powszechna : wiek Oświecenia / MACISZEWSKI, JAREMA
272   2002000101846 SA.10184 Historia powszechna : wiek XVIII / Rostworowski, Emanuel
273   2002000101853 SA.10185 Historia powszechna 1789-1870. ŻYWCZYŃSKI MIECZYSŁAW
274   2002000101860 SA.10186 Historia powszechna 1871-1918 / Pajewski, Janusz
275   2002000137241 SA.13724 Historia powszechna do 2004 roku / BORUCKI, MAREK
276   2002000137210 SA.13721 Historia powszechna wiek XVI / WYCZAŃSKI, ANDRZEJ
277   2002000101877 SA.10187 Historia powszechna XVI-XVII wieku. WÓJCIK ZBIGNIEW
278   2002000137265 SA.13726 Historia powszechna XX wieku / CZUBIŃSKI, ANTONI
279   2002000136879 SA.13687 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 DOBRZYCKI, WIESŁAW
280   2002000160881 SA.16088 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef
281   2002000170842 SA.17084 Kodeks Napoleona : historia i współczesność / Sójka-Zielińska, Katarzyna
282   2002000137197 SA.13719 Pax Europea : dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914 / WANDYCZ, PIOTR
283   2002000101785 SA.10178 Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / ROSZKOWSKI WOJCIECH
284   2002000101839 SA.10183 Średniowiecze MANTEUFFEL TADEUSZ
285   2002000104502 SA.10450 Wiek V-XV w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli h istorii, studentów i uczniów / SOBAŃSKA-BONDARUK, MELANIA
286   2002000104519 SA.10451 Wiek XIX w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli h istorii, studentów i uczniów /
287   2002000104526 SA.10452 Wiek XVI-XVIII w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli h istorii, studentów i uczniów / SOBAŃSKA-BONDARUK, MELANIA
288   2002000104533 SA.10453 Wiek XX w źródłach /
 
Psychologia i Psychiatria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
289   2002000080974 SA.8097 Autopsychoterapia / Siek, Stanisław
290   2002000234896 SA.23489 Człowiek - istota społeczna / Aronson, Elliot
291   2002000075932 SA.7593 Dziecko jako świadek / Sokołowska, Jadwiga.
292   2002000207265 SA.20726 Kompendium psychiatrii sądowej : opiniowanie w procesie karnym / Przybysz, Jerzy
293   2002000140500 SA.14050 Podstawy psychologii sądowej /
294   2002000074638 SA.7463 Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny /
295   2002000162182 SA.16218 Psychiatria sądowa : podręcznik dla lekarzy i prawników. Cz.2 Opiniowanie w postępowaniu cywilnym / Przybysz, Jerzy
296   2002000162199 SA.16219 Psychiatria sądowa : podręcznik dla lekarzy i prawników. Cz.1. Opiniowanie w procesie karnym / Przybysz, Jerzy
297   2002000195258 SA.19525 Psychologia : mózg, człowiek, świat / Kosslyn, Stephen Michael
298   2002000195265 SA.19526 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
299   2002000195272 SA.19527 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 /
300   2002000226914 SA.22691 Psychologia i prawo : między teorią a praktyką /
301   2002000195241 SA.19524 Psychologia i życie / Gerrig, Richard J.
302   2002000080769 SA.8076 Psychologia kliniczna : pr.zbior. /
303   2002000162175 SA.16217 Psychologia sądowa / Lipczyński, Andrzej.
304   2002000117984 SA.11798 Psychologia sądowa : podstawowe zagadnienia / SZOSTAK, JACEK
305   2002000226990 SA.22699 Psychologia sądowa : aktualne problemy opiniowania dorosłych / Majchrzyk, Zdzisław.
306   2002000178374 SA.17837 Psychologia sądowa dla prawników / Gruza, Ewa.
307   2002000107763 SA.10776 Psychologia sądowa i penitencjarna / CIOSEK, MIECZYSŁAW
308   2002000195234 SA.19523 Psychologia społeczna / Aronson, Elliot
309   2002000079688 SA.7968 Psychopatia jako problem kryminologiczny. KOZARSKA-DWORSKA JADWIGA
310   2002000195227 SA.19522 Wprowadzenie do psychologii Matusewicz, Czesław
311   2002000067395 SA.6739 Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych /
312   2002000087843 SA.8784 Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa /
313   2002000074560 SA.7456 Zarys psychiatrii : compendium / KORZENIOWSKI, LUCJAN
 
Bibliografie Prawnicze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
314   2002000070982 SA.7098 Bibliografia prawa cywilnego : (literatura, orzecznictwo) : 1945-1954 / Trybulski, Zbigniew.
315   2002000134912 SA.13491 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego T.5, Prawo i postępowanie cywilne ; Prawo rodzinne i opiekuńcze ; Varia ;Literatura i orzecznictwo 1976-1981 / TRYBULSKI, ZBIGNIEW
316   2002000085665 SA.8566 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura, orzecznictwo . T.6, 1982-1986 / TRYBULSKI, ZBIGNIEW
317   2002000026583 SA.2658 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T.1, 1945-1960 : prawo i postępowanie cywilne obrotu nieuspołecznionego, prawo rodzinne, varia / Trybulski, Zbigniew.
318   2002000026590 SA.2659 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T.2, 1961-1964 : prawo i postępowanie cywilne obrotu nieuspołecznionego, prawo rodzinne, varia / Trybulski, Zbigniew.
319   2002000003317 SA.331 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T.4, 1970-1975 : prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, varia / Trybulski, Zbigniew.
320   2002000182630 SA.18263 Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura - orzecznictwo. T. 3, 1965-1969 : prawo i postępowanie rodzinne, prawo rodzinne i opiekuńcze, varia / Trybulski, Zbigniew.
321   2002000070975 SA.7097 Bibliografia prawa i postępowania karnego : literatura-orzecznictwo . T.2, 1965-1969 NAJGEBAUER ZYGMUNT
322   2002000026293 SA.2629 Bibliografia prawa i postępowania karnego 1944-1964 : Literatura - orzecznictwo / NAJGEBAUER ZYGMUNT
 
Encyklopedie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
323   2002000011596 SA.1159 Atlas geograficzny /
324   2002000101556 SA.10155 Encyklopedia popularna PWN /
325   2002000067579 SA.6757 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.1, A-C /
326   2002000069436 SA.6943 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.2, D-H /
327   2002000073792 SA.7379 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.3, I-Ł /
328   2002000073693 SA.7369 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.4, M-P /
329   2002000073709 SA.7370 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.5, P-S /
330   2002000085429 SA.8542 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.6, S - Z /
331   2002000119216 SA.11921 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.7, Suplement /
332   2002000101563 SA.10156 Nowy leksykon PWN /
 
Słowniki Języka Polskiego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
333   2002000002617 SA.261 Encyklopedia wiedzy o języku polskim /
334   2002000129642 SA.12964 Etymologiczny słownik języka polskiego T.2, L - P / BAŃKOWSKI, ANDRZEJ
335   2002000155009 SA.15500 Etymologiczny słownik języka polskiego. T.1, A - K / Bańkowski, Andrzej
336   2002000129635 SA.12963 Indeks a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego /
337   2002000129710 SA.12971 Nowy słownik języka polskiego /
338   2002000129680 SA.12968 Nowy słownik poprawnej polszczyzny /
339   2002000002976 SA.297 Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 2 / Skorupka, Stanisław
340   2002000136831 SA.13683 Słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami /
341   2002000129703 SA.12970 Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / BĄBA, STANISŁAW
342   2002000129659 SA.12965 Słownik mitów i tradycji kultury / KOPALIŃSKI, WŁADYSŁAW
343   2002000129727 SA.12972 Słownik synonimów i antonimów / Gajewska, Beata.
344   2002000129673 SA.12967 Słownik wyrazów obcych /
345   2002000037992 SA.3799 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych / Kopaliński, Władysław
346   2002000129666 SA.12966 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem / Kopaliński, Władysław
347   2002000129598 SA.12959 Uniwersalny słownik języka polskiego T.1, A - J /
348   2002000129604 SA.12960 Uniwersalny słownik języka polskiego T.2, K - Ó /
349   2002000129611 SA.12961 Uniwersalny słownik języka polskiego T.3, P - Ś /
350   2002000129628 SA.12962 Uniwersalny słownik języka polskiego T.4, T - Ż /
351   2002000129697 SA.12969 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
 
Logika
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
352   2002000153777 SA.15377 Elementy logiki dla prawników Lechniak, Marek
353   2002000202628 SA.20262 Logika : podstawy, język, uzasadnianie / Nieznański, Edward
354   2002000230713 SA.23071 Logika : zadania, testy, pytania egzaminacyjne / Widła, Tadeusz
355   2002000199935 SA.19993 Logika / Widła, Tadeusz
356   2002000213938 SA.21393 Logika /
357   2002000208088 SA.20808 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir
358   2002000216106 SA.21610 Logika dla prawników : wykłady - ćwiczenia - zadania /
359   2002000226464 SA.22646 Logika dla prawników : kompendium / Dobrzeniecki, Karol.
360   2002000234926 SA.23492 Logika dla prawników /
361   2002000180827 SA.18082 Logika dla prawników...i nie tylko / Sieruga, Michał.
362   2002000194725 SA.19472 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz
363   2002000174505 SA.17450 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt
364   2002000215864 SA.21586 Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji / Łukowski, Piotr.
365   2002000161710 SA.16171 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej.
366   2002000222794 SA.22279 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Brzeski, Radosław.
367   2002000215567 SA.21556 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian.
 
Język Łaciński
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
368   2002000169402 SA.16940 Dicta : zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym /
369   2002000105523 SA.10552 Iure et legibus : język łaciński dla studentów prawa / KALINKOWSKI, STANISŁAW
370   2002000106131 SA.10613 Lingua latina ad usum iuris studentium / ROMINKIEWICZ, JAROSŁAW
371   2002000208668 SA.20866 Łacina na co dzień / Jędraszko, Czesław Longin
372   2002000229540 SA.22954 Łacińska terminologia prawnicza : ignorantia iuris nocet / Gajda, Ewa
373   2002000216632 SA.21663 Łacińska terminologia prawnicza /
374   2002000160904 SA.16090 Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze / Burczak, Krzysztof
375   2002000070760 SA.7076 Nota ignota : krótki kurs języka łacińskiego / POPIAK WANDA
376   2002000180346 SA.18034 Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa / Rominkiewicz, Jarosław
377   2002000082978 SA.8297 Praecepta iuris : materiały do nauki języka łacińskiego dla studentów prawa : poziom podstawowy / Ćwiertnia, Zenon.
378   2002000101143 SA.10114 Praecepta iuris : łacina dla prawników : terminy, paremie, wyrażenia w porządku systematycznym / PIEŃKOS JERZY
379   2002000111043 SA.11104 Rudimenta latinitatis Cz.2, Preparacje i komentarz gramatyczny / WILCZYŃSKI, STANISŁAW
380   2002000111036 SA.11103 Rudimenta latinitatis. Cz. 1, Teksty i słownik / Wilczyński, Stanisław
381   2002000154965 SA.15496 Sentencje łacińskie /
382   2002000100153 SA.10015 Sentencje, cytaty, zwroty i przysłowia łacińskie. MELECH WIKTORIA
383   2002000062901 SA.6290 Słownik łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych / Kuryłowicz, Marek
384   2002000060464 SA.6046 Słownik łacińsko-polski : prawo rzymskie i kanoniczne, teologiczne słownictwo kościelne, nauki humanistyczne i społeczne, zwroty i wyrażenia używane w nauce i kulturze, sentencje, maksymy, aforyzmy, paremie / Pieńkos, Jerzy
385   2002000111630 SA.11163 Słownik łacińsko-polski : łacina w nauce i kulturze : terminologia od starożytności do czasów no wożytnych : nauki humanistyczne i społeczne, prawo rzymskie i kanoniczne, teolo giczne słownictwo kościelne, paremie prawnicze, sentencje, maksymy, af oryzmy / PIEŃKOS, JERZY
386   2002000084828 SA.8482 Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. SONDEL JANUSZ
387   2002000209139 SA.20913 Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego / Kuryłowicz, Marek
388   2002000093479 SA.9347 Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. KURYŁOWICZ MAREK
 
Etyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
389   2002000204394 SA.20439 Etyczne problemy prawa / Pietrzykowski, Tomasz.
390   2002000160232 SA.16023 Etyka a współczesność /
391   2002000188045 SA.18804 Etyka adwokacka : teksty, orzecznictwo, komentarz / Krzemiński, Zdzisław
392   2002000117007 SA.11700 Etyka i rządy prawa / LYONS, DAVID
393   2002000200525 SA.20052 Etyka praktyczna / Singer, Peter
394   2002000165688 SA.16568 Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy /
395   2002000205056 SA.20505 Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 2 /
396   2002000222343 SA.22234 Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 3 /
397   2002000198105 SA.19810 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman Andrzej
398   2002000170750 SA.17075 Etyka sytuacyjna prawnika / Pieniążek, Marcin
399   2002000207067 SA.20706 Etyka zawodów prawniczych : metoda case study /
400   2002000177490 SA.17749 Etyka, deontologia, prawo : konferencja naukowa " Etyka profesji prawniczych - wyzwania współczesności", Sieniawa, 15-17 listopada 2007 roku /
401   2002000163479 SA.16347 Kodeks etyki radcy prawnego /
402   2002000219763 SA.21976 Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć /
403   2002000067203 SA.6720 Mały słownik etyczny /
404   2002000154835 SA.15483 Przewodnik etyki sędziowskiej = guide to judicial conduct : zasady etyki dla sędziów Anglii i Walii /
405   2002000202130 SA.20213 Przewodnik po etyce /
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
406   2002000170712 SA.17071 Elementy teorii i filozofii prawa / Izdebski, Hubert
407   2002000137098 SA.13709 Encyklopedia filozofii T.1 /
408   2002000137104 SA.13710 Encyklopedia filozofii T.2 /
409   2002000134004 SA.13400 Europejska filozofia prawa / SZYSZKOWSKA, MARIA
410   2002000176622 SA.17662 Ewolucyjna filozofia prawa / Załuski, Wojciech Zbigniew
411   2002000162373 SA.16237 Fascynujące ścieżki filozofii prawa /
412   2002000183279 SA.18327 Filozofia prawa : testy / Tokarczyk, Roman Andrzej
413   2002000105301 SA.10530 Filozofia prawa /
414   2002000180292 SA.18029 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav
415   2002000180513 SA.18051 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman Andrzej
416   2002000229175 SA.22917 Filozofia prawa / Morawski, Lech
417   2002000137753 SA.13775 Filozofia prawa w życiu i nauczaniu /
418   2002000160508 SA.16050 Filozofia współczesna /
419   2002000139528 SA.13952 Główne problemy współczesnej filozofii prawa : prawo w toku przemian / MORAWSKI, LECH
420   2002000113894 SA.11389 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / TYBURSKI, WŁODZIMIERZ
421   2002000150318 SA.15031 Historia filozofii państwa i prawa Błachnio, Jan Ryszard
422   2002000094520 SA.9452 Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury. TOKARCZYK ROMAN
423   2002000173423 SA.17342 Historia filozofii XX wieku : nurty. T.1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha / Gadacz, Tadeusz
424   2002000178145 SA.17814 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu / Gadacz, Tadeusz
425   2002000137081 SA.13708 Historia filozofii zachodniej /
426   2002000019837 SA.1983 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
427   2002000019844 SA.1984 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
428   2002000019851 SA.1985 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
429   2002000136435 SA.13643 Klasycy filozofii : biografie, poglądy, pojęcia / PALACZ, RYSZARD
430   2002000155962 SA.15596 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried
431   2002000216694 SA.21669 Podstawy filozofii / Nieznański, Edward
432   2002000200662 SA.20066 Wprowadzenie do filozofii prawa / Zirk-Sadowski, Marek
433   2002000184368 SA.18436 Współczesne kultury prawne / Tokarczyk, Roman Andrzej
434   2002000203977 SA.20397 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz
 
Prawo Konstytucyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
435   2002000238061 SA.23806 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej /
436   2002000203786 SA.20378 Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego /
437   2002000242907 SA.24290 Akty rządowe głowy państwa : rozważania ustrojowe ; Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej ; Równowaga władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej a nowa konstytucja polska / Deryng, Antoni
438   2002000236869 SA.23686 Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym / Sieklucki, Dominik
439   2002000244550 SA.24455 Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015-2017 /
440   2002000237545 SA.23754 Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa /
441   2002000203267 SA.20326 Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku / Chmielarz, Anna.
442   2002000229953 SA.22995 Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych / Florczak-Wątor, Monika
443   2002000236517 SA.23651 Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe /
444   2002000230676 SA.23067 Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech /
445   2002000225924 SA.22592 Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego / Rost, Antoni
446   2002000236814 SA.23681 Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP / Górka, Katarzyna.
447   2002000243126 SA.24312 Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej / Bartoszewicz, Michał.
448   2002000239358 SA.23935 Kancelaria Sejmu : zadania, struktura, funkcjonowanie / Woś, Krzysztof
449   2002000239198 SA.23919 Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Gajda, Agnieszka.
450   2002000232632 SA.23263 Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP /
451   2002000211354 SA.21135 Kodeks wyborczy /
452   2002000229205 SA.22920 Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej / Kowalski, Wawrzyniec
453   2002000198969 SA.19896 Konstytucja : ustrój polityczny : system organów państwowych : prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu /
454   2002000198976 SA.19897 Konstytucja i rządy prawa : wybrane problemy teorii i praktyki / Wiatr, Jerzy Józef
455   2002000204233 SA.20423 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
456   2002000241528 SA.24152 Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86 / Balcerzak, Michał
457   2002000241535 SA.24153 Konstytucja RP. T. 2, Komentarz : art. 87-243 / Bach-Golecka, Dobrochna.
458   2002000098900 SA.9890 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej T.1 /
459   2002000119209 SA.11920 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej T.2 /
460   2002000125637 SA.12563 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz . T.3 /
461   2002000154194 SA.15419 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 4 /
462   2002000160874 SA.16087 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. 5 /
463   2002000214515 SA.21451 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław
464   2002000220240 SA.22024 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Skrzydło, Wiesław
465   2002000231062 SA.23106 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz /
466   2002000239235 SA.23923 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania : zbiór materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 30-31 marca 2007 roku /
467   2002000243195 SA.24319 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : Komentarz. 2, Art. 30-86 / Derlatka, Marta.
468   2002000199645 SA.19964 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
469   2002000229960 SA.22996 Konstytucja, rząd, parlament : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego /
470   2002000236944 SA.23694 Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej /
471   2002000174123 SA.17412 Konstytucje polskie 1918-2008 /
472   2002000181169 SA.18116 Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej / Ciapała, Jerzy.
473   2002000219749 SA.21974 Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku / Jakubowski, Wojciech Jerzy
474   2002000241832 SA.24183 Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka /
475   2002000215017 SA.21501 Konstytucyjny system organów państwa / Dudek, Dariusz
476   2002000225054 SA.22505 Konstytucyjny system organów państwowych /
477   2002000195838 SA.19583 Konstytucyjny system władz publicznych /
478   2002000230348 SA.23034 Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym / Syryt, Aleksandra.
479   2002000182692 SA.18269 Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć /
480   2002000219046 SA.21904 Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych / Sokala, Andrzej
481   2002000192196 SA.19219 Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych / Michalak, Bartłomiej.
482   2002000233288 SA.23328 Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992 /
483   2002000200082 SA.20008 Naczelne organy władzy w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej : struktura i odnawianie składu / Pytlik, Bogusław.
484   2002000204417 SA.20441 Nauka o państwie współczesnym / Sagan, Stanisław
485   2002000230447 SA.23044 Organy i korporacje ochrony prawa /
486   2002000195586 SA.19558 Organy ochrony prawnej RP / Serafin, Sławomir.
487   2002000215215 SA.21521 Polskie prawo konstytucyjne : materiały, kazusy i orzecznictwo /
488   2002000242235 SA.24223 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek
489   2002000235770 SA.23577 Polskie prawo konstytucyjne / Górecki, Dariusz
490   2002000221308 SA.22130 Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym /
491   2002000123121 SA.12312 Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Bałaban, Andrzej
492   2002000213235 SA.21323 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław
493   2002000235046 SA.23504 Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy /
494   2002000139276 SA.13927 Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych : polski przykład / POLICASTRO, PASQUALE
495   2002000195920 SA.19592 Prawo konstytucyjne : testy / Gierach, Ewelina.
496   2002000214010 SA.21401 Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia /
497   2002000217387 SA.21738 Prawo konstytucyjne : repetytorium /
498   2002000225139 SA.22513 Prawo konstytucyjne : kompendium / Ochmann, Paweł.
499   2002000219879 SA.21987 Prawo konstytucyjne / Esmein, Adhemar
500   2002000229649 SA.22964 Prawo konstytucyjne /
501   2002000233189 SA.23318 Prawo konstytucyjne / Witkowski, Zbigniew
502   2002000242464 SA.24246 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław
503   2002000232816 SA.23281 Prawo konstytucyjne RP : (instytucje wybrane) / Buczkowski, Jerzy
504   2002000224729 SA.22472 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
505   2002000209955 SA.20995 Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Granat, Mirosław.
506   2002000208576 SA.20857 Prawo konstytucyjne, prawo europejskie : kazusy i zagadnienia prawne /
507   2002000237583 SA.23758 Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym : dawniej i współcześnie / Kaczmarczyk-Kłak, Katarzyna
508   2002000206435 SA.20643 Prawo o ustroju sądów powszechnych : Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa : komentarz / Ereciński, Tadeusz
509   2002000231154 SA.23115 Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego /
510   2002000239037 SA.23903 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji / Szczurowski, Bartosz.
511   2002000099761 SA.9976 Prezydent w systemie ustrojowym Polski : (1989-1997) / Ciapała, Jerzy.
512   2002000244543 SA.24454 Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego : Polska na tle porównawczym / Daniluk, Dawid.
513   2002000233202 SA.23320 Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym / Tkaczyk, Edyta.
514   2002000231888 SA.23188 Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP / Opaliński, Bartłomiej.
515   2002000211507 SA.21150 Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów : na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Opaliński, Bartłomiej.
516   2002000226150 SA.22615 Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym / Deryng-Dziuk, Anna.
517   2002000240996 SA.24099 Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Szmulik, Bogumił.
518   2002000237088 SA.23708 Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011 / Leszczyńska, Krystyna.
519   2002000203885 SA.20388 Skarga konstytucyjna : wstępne rozpoznanie / Jamróz, Lech.
520   2002000197641 SA.19764 Skarga konstytucyjna / Bagińska, Lidia.
521   2002000200600 SA.20060 Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa /
522   2002000233226 SA.23322 System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Chmaj, Marek
523   2002000192851 SA.19285 The Constitution of the Republic of Poland /
524   2002000199454 SA.19945 Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych / Alberski, Robert.
525   2002000216731 SA.21673 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł
526   2002000223036 SA.22303 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
527   2002000238078 SA.23807 Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Bodio, Joanna.
528   2002000210531 SA.21053 Ustrój organów ochrony prawnokarnej : zarys wykładu / Janusz, Barbara.
529   2002000225252 SA.22525 Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. / Skrzydło, Wiesław
530   2002000209191 SA.20919 Wokół konstytucji : pisma wybrane / Sokolewicz, Wojciech
531   2002000203953 SA.20395 Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku = Circum constitutionem rationemque sanam : prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu /
532   2002000193162 SA.19316 Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP /
533   2002000234032 SA.23403 Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP / Podkowik, Jan
534   2002000238269 SA.23826 Wolność wypowiedzi versus wolność religijna : studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego / Biłgorajski, Artur
535   2002000226518 SA.22651 Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa /
536   2002000229724 SA.22972 Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Niżnik-Mucha, Agata.
537   2002000237224 SA.23722 Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych : studium z zakresu prawa konstytucyjnego / Wiszowaty, Marcin Michał
538   2002000226525 SA.22652 Zasada podziału władzy w konstytucji RP z 1997 roku / Kuca, Grzegorz.
539   2002000203991 SA.20399 Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku : materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.) /
540   2002000181664 SA.18166 Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej /
541   2002000211835 SA.21183 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
542   2002000209221 SA.20922 Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP / Wiącek, Marcin.
543   2002000226242 SA.22624 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku /
 
Prawo Wyznaniowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
544   2002000202079 SA.20207 Codex iuris canonici = Kodeks prawa kanonicznego : komentarz : powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego /
545   2002000117472 SA.11747 Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus /
546   2002000232724 SA.23272 Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi / Lempa, Florian
547   2002000198921 SA.19892 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1, Normy ogólne / Krukowski, Józef
548   2002000198938 SA.19893 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/1. Ks. 2, | Cz. 1, | Cz. 2, Lud Boży. | Wierni chrześcijanie. | Ustrój hierarchiczny Kościoła /
549   2002000198945 SA.19894 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/2. Ks. 2, | Cz. 3, Lud Boży.
550   2002000198952 SA.19895 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 5. Ks. 7, Procesy / Erlebach, Grzegorz
551   2002000094933 SA.9493 Konkordat Polski : znaczenie i realizacja / KRUKOWSKI JÓZEF
552   2002000190123 SA.19012 Kościelna procedura administracyjna w kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II / Leszczyński, Grzegorz
553   2002000163226 SA.16322 Kościół a wspólnoty polityczne / Sobczyk, Paweł.
554   2002000065643 SA.6564 Kościół i państwo : podstawy relacji prawnych / Krukowski, Józef
555   2002000030405 SA.3040 Mały słownik teologiczny / Rahner, Karl
556   2002000201508 SA.20150 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech
557   2002000097156 SA.9715 Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym : Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach /
558   2002000188618 SA.18861 Podręcznik prawa kanonicznego. 1 / Sztafrowski, Edward
559   2002000188632 SA.18863 Podręcznik prawa kanonicznego. 2 / Sztafrowski, Edward
560   2002000188656 SA.18865 Podręcznik prawa kanonicznego. 3 / Sztafrowski, Edward
561   2002000188670 SA.18867 Podręcznik prawa kanonicznego. 4 / Sztafrowski, Edward
562   2002000161789 SA.16178 Polskie prawo wyznaniowe / Krukowski, Józef
563   2002000117465 SA.11746 Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II : instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego, zarys historii procedur y kanonizacyjnej, postępowanie w diecezji i Kongregacji, wzory pism i formularzy / MISZTAL, HENRYK
564   2002000163233 SA.16323 Prawo wyznaniowe : wybór źródeł /
565   2002000117458 SA.11745 Prawo wyznaniowe /
566   2002000167804 SA.16780 Prawo wyznaniowe / Mezglewski, Artur
567   2002000221650 SA.22165 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał
568   2002000134974 SA.13497 Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego : mat. I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego ; Kazimierz Dolny /
569   2002000188694 SA.18869 Sankcje w Kościele : część ogólna, komentarz / Syryjczyk, Jerzy Waldemar
570   2002000154934 SA.15493 Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego /
571   2002000189165 SA.18916 Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego : [Dni Kanonistów, Lublin 27. II - 1. III. 2007 r.] /
572   2002000055637 SA.5563 Zarys encyklopedyczny religii /
 
Prawo Międzynarodowe Prywatne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
573   2002000236838 SA.23683 Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej / Czepelak, Marcin.
574   2002000198358 SA.19835 Prawo prywatne międzynarodowe : testy / Świerczyński, Marek.
575   2002000206022 SA.20602 Prawo prywatne międzynarodowe : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
576   2002000242327 SA.24232 Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / Błaszczyk, Paweł
577   2002000231147 SA.23114 Prawo prywatne międzynarodowe / Gołaczyński, Jacek
578   2002000233530 SA.23353 Prawo prywatne międzynarodowe / Bagan-Kurluta, Katarzyna.
579   2002000241252 SA.24125 Prawo prywatne międzynarodowe / Pazdan, Maksymilian
580   2002000198525 SA.19852 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 1 / Bělohlávek, Alexander J.
581   2002000198532 SA.19853 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 2 / Bělohlávek, Alexander J.
582   2002000242495 SA.24249 Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego / Mączyński, Andrzej
583   2002000221438 SA.22143 Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego /
584   2002000232496 SA.23249 Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe / Pilich, Mateusz.
 
Prawo Egzekucyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
585   2002000242051 SA.24205 Administracyjne postępowanie egzekucyjne : na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
586   2002000233240 SA.23324 Aktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego /
587   2002000228895 SA.22889 Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym / Olszanowski, Jan.
588   2002000228598 SA.22859 Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych / Ostojski, Przemysław.
589   2002000244567 SA.24456 Egzekucja należności publicznoprawnych : teoria i praktyka /
590   2002000190710 SA.19071 Egzekucja z nieruchomości : zagadnienia teorii i praktyki / Bieżuński, Paweł.
591   2002000234698 SA.23469 Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce = Electronization of judicial enforcement proceedings in Poland /
592   2002000201232 SA.20123 Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie egzekucyjne : komentarz do artykułów 758-1088 /
593   2002000210401 SA.21040 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie egzekucyjne / Pietrzkowski, Henryk.
594   2002000216090 SA.21609 Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz do artykułów 506-1088 /
595   2002000233707 SA.23370 Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji / Knypl, Zenon
596   2002000192639 SA.19263 Nowy komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji / Knypl, Zenon.
597   2002000243942 SA.24394 Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
598   2002000235794 SA.23579 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Przybysz, Piotr
599   2002000239013 SA.23901 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Hauser, Roman
600   2002000156730 SA.15673 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : instruktaż skutecznej egzekucji wierzytelności w obrocie gospodarczym / Lesiak, Artur
601   2002000221315 SA.22131 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz / Romańska, Marta.
602   2002000227614 SA.22761 Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód / Cieśliński, Marcin Mikołaj.
603   2002000194787 SA.19478 Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce / Świeca, Jacek
604   2002000205230 SA.20523 Sądowe postępowanie egzekucyjne / Marciniak, Andrzej
605   2002000228321 SA.22832 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Marciniak, Andrzej
606   2002000215956 SA.21595 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji /
607   2002000205513 SA.20551 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym / Jankowiak, Dariusz.
608   2002000207029 SA.20702 Zapis windykacyjny : komentarz / Turłukowski, Jarosław.
609   2002000239143 SA.23914 Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / Olszanowski, Jan.
 
Prawo Cywilne – Ogólne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
610   2002000231895 SA.23189 50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji /
611   2002000228581 SA.22858 Apelacje cywilne i karne : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Jaworski, Stefan Adam.
612   2002000229342 SA.22934 Błąd jako wada oświadczenia woli strony umowy / Królikowski, Mateusz.
613   2002000232250 SA.23225 Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym / Adrych-Brzezińska, Izabela.
614   2002000193636 SA.19363 Czynności prawne : art. 56-81 KC : komentarz / Grykiel, Jarosław.
615   2002000229519 SA.22951 Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory czynności sądowych i pism procesowych /
616   2002000213877 SA.21387 Elementarny kurs prawa cywilnego / Pyziak-Szafnicka, Małgorzata
617   2002000217295 SA.21729 Kodeks cywilny : komentarz Lex. T. 1, Część ogólna /
618   2002000226549 SA.22654 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna / Dmowski, Stanisław
619   2002000227775 SA.22777 Kodeks cywilny : komentarz /
620   2002000229373 SA.22937 Kodeks cywilny : część ogólna /
621   2002000229380 SA.22938 Kodeks cywilny : komentarz Lex. T. 3, Zobowiązania : część ogólna /
622   2002000242389 SA.24238 Kodeks cywilny : komentarz / Burian, Beata.
623   2002000243874 SA.24387 Kodeks cywilny : komentarz : część ogólna : przepisy wprowadzające KC : prawo o notariacie art. 79-95 i 96-99 / Borysiak, Witold.
624   2002000243867 SA.24386 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / Czub, Krzysztof
625   2002000203458 SA.20345 Kodeks cywilny = Civil code /
626   2002000234049 SA.23404 Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : art. 450-1088, przepisy wprowadzające / Banaszczyk, Zbigniew.
627   2002000234711 SA.23471 Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / Banaszczyk, Zbigniew.
628   2002000243850 SA.24385 Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : Art. 1-449¹¹ / Antoszek, Tomasz.
629   2002000244819 SA.24481 Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz : art. 1-449¹º / Banaszczyk, Zbigniew.
630   2002000235206 SA.23520 Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC : komentarz / Zieliński, Andrzej
631   2002000173225 SA.17322 Księga pierwsza Kodeksu Cywilnego : projekt z uzasadnieniem /
632   2002000204288 SA.20428 Leksykon prawa cywilnego - część ogólna : 100 podstawowych haseł /
633   2002000244079 SA.24407 Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym / Łukasiewicz, Jakub M.
634   2002000232342 SA.23234 Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim / Buchalska, Joanna.
635   2002000242112 SA.24211 Nieważność czynności prawnej / Gutowski, Maciej.
636   2002000244086 SA.24408 Nowacja / Szewczyk, Jarosław
637   2002000231109 SA.23110 Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą / Jasińska, Maria
638   2002000232366 SA.23236 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej / Banaszczyk, Zbigniew.
639   2002000227294 SA.22729 Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
640   2002000238498 SA.23849 Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych : wzory i objaśnienia / Bugajna-Sporczyk, Dorota.
641   2002000205933 SA.20593 Podstawy prawa cywilnego /
642   2002000226884 SA.22688 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz K.
643   2002000233738 SA.23373 Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Hałgas, Marcin.
644   2002000151193 SA.15119 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
645   2002000171504 SA.17150 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami / Zoll, Fryderyk.
646   2002000195364 SA.19536 Prawo cywilne : kazusy z orzecznictwem / Misztal-Konecka, Joanna.
647   2002000212702 SA.21270 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
648   2002000215499 SA.21549 Prawo cywilne : część ogólna / Doliwa, Adam
649   2002000216328 SA.21632 Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy / Mróz, Teresa
650   2002000217141 SA.21714 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami /
651   2002000218254 SA.21825 Prawo cywilne : część ogólna /
652   2002000220110 SA.22011 Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki / Piaskowska, Olga Maria.
653   2002000222503 SA.22250 Prawo cywilne : część ogólna / Ernst, Ulrich
654   2002000223142 SA.22314 Prawo cywilne : część ogólna / Radwański, Zbigniew
655   2002000231123 SA.23112 Prawo cywilne : część ogólna / Kawałko, Agnieszka.
656   2002000232618 SA.23261 Prawo cywilne : podstawy części ogólnej / Gajda, Janusz
657   2002000236043 SA.23604 Prawo cywilne : część ogólna / Brzozowski, Adam
658   2002000238757 SA.23875 Prawo cywilne : zobowiązania i spadki : pytania i odpowiedzi / Ciszewski, Jerzy
659   2002000242150 SA.24215 Prawo cywilne : część ogólna / Radwański, Zbigniew
660   2002000209092 SA.20909 Prawo cywilne dla studentów administracji / Szczurek, Zbigniew
661   2002000243461 SA.24346 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / Kappes, Aleksander.
662   2002000210999 SA.21099 Przedawnienie w polskim prawie cywilnym / Pałdyna, Tomasz Michał.
663   2002000244154 SA.24415 Rękojmia : odpowiedzialność sprzedawcy / Zoll, Fryderyk
664   2002000233219 SA.23321 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym / Dul, Rafał.
665   2002000197238 SA.19723 The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] /
666   2002000180469 SA.18046 Wstęp do nauki prawa cywilnego / Piasecki, Kazimierz
667   2002000095206 SA.9520 Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową / SZPUNAR, ADAM
668   2002000211828 SA.21182 Zarys prawa cywilnego / Filipiak, Teresa Anna
669   2002000225450 SA.22545 Zarys prawa cywilnego /
670   2002000212528 SA.21252 Zarys prawa prywatnego : część ogólna / Bierć, Andrzej.
671   2002000237996 SA.23799 Zasiedzenie : wybrane zagadnienia / Szuber-Bednarz, Ewa.
672   2002000219398 SA.21939 Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe /
673   2002000204202 SA.20420 Zivilgesetzbuch = Kodeks cywilny /
 
Prawo Rzeczowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
674   2002000217301 SA.21730 Kodeks cywilny : komentarz Lex. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Dadańska, Katarzyna Anna.
675   2002000220998 SA.22099 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, | Część ogólna, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). | Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) /
676   2002000223999 SA.22399 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Rudnicki, Stanisław
677   2002000242815 SA.24281 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352) /
678   2002000205087 SA.20508 Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Rudnicki, Stanisław
679   2002000231437 SA.23143 Ochrona posiadania i inne wybrane prace / Ignatowicz, Jerzy
680   2002000221353 SA.22135 Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice /
681   2002000238788 SA.23878 Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Brzozowski, Adam
682   2002000192288 SA.19228 Prawo rzeczowe /
683   2002000199713 SA.19971 Prawo rzeczowe /
684   2002000207937 SA.20793 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław
685   2002000211163 SA.21116 Prawo rzeczowe / Ignatowicz, Jerzy
686   2002000213037 SA.21303 Prawo rzeczowe / Doliwa, Adam
687   2002000214058 SA.21405 Prawo rzeczowe /
688   2002000229113 SA.22911 Prawo rzeczowe / Witczak, Hanna
689   2002000241931 SA.24193 Prawo rzeczowe / Dadańska, Katarzyna Anna.
690   2002000244918 SA.24491 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward
691   2002000198372 SA.19837 Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy / Stępień, Anna
692   2002000230843 SA.23084 Szkoda na mieniu i jej naprawienie / Kaliński, Maciej.
 
Prawo Zobowiązań
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
693   2002000193230 SA.19323 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna /
694   2002000195074 SA.19507 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania część szczególna /
695   2002000221544 SA.22154 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Zobowiązania : (art. 353-921 16 KC) /
696   2002000223708 SA.22370 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, cz. 1, Zobowiązania /
697   2002000223715 SA.22371 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, cz. 2, Zobowiązania /
698   2002000243928 SA.24392 Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczegółowa : [art. 535-719] / Bielska-Sobkowicz, Teresa
699   2002000243935 SA.24393 Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczegółowa : [art. 720-921] / Bielska-Sobkowicz, Teresa
700   2002000244031 SA.24403 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna / Bielska-Sobkowicz, Teresa
701   2002000244802 SA.24480 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534) /
702   2002000202239 SA.20223 Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ks. 3, | T. 2 / Zobowiązania.
703   2002000202222 SA.20222 Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ks. 3, | T. 1 / Zobowiązania.
704   2002000221117 SA.22111 Prawo zobowiązań : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
705   2002000228758 SA.22875 Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią / Karasek-Wojciechowicz, Iwona.
706   2002000228154 SA.22815 Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania : klauzula rebus sic stantibus / Brzozowski, Adam
707   2002000244994 SA.24499 Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy / Kryla-Cudna, Katarzyna.
708   2002000223968 SA.22396 Zobowiązania : część ogólna /
709   2002000231352 SA.23135 Zobowiązania : część szczegółowa /
710   2002000241146 SA.24114 Zobowiązania : część ogólna / Radwański, Zbigniew
711   2002000242358 SA.24235 Zobowiązania : część szczegółowa / Radwański, Zbigniew
712   2002000224910 SA.22491 Zobowiązania / Drozdowska, Urszula.
713   2002000233622 SA.23362 Zobowiązania / Witczak, Hanna
714   2002000243065 SA.24306 Zobowiązanie ciągłe jako konstrukcja prawna = Continuous obligation as a legal construction / Pyrzyńska, Agnieszka.
 
Postępowanie Cywilne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
715   2002000214461 SA.21446 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Ereciński, Tadeusz
716   2002000242587 SA.24258 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Manowska, Małgorzata.
717   2002000235114 SA.23511 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Sieradzka, Małgorzata.
718   2002000234261 SA.23426 Doręczenia w postępowaniu cywilnym / Wolwiak, Ireneusz.
719   2002000208392 SA.20839 Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym / Kościółek, Anna
720   2002000209696 SA.20969 Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne /
721   2002000241382 SA.24138 Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka /
722   2002000221803 SA.22180 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz /
723   2002000227522 SA.22752 Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz /
724   2002000229199 SA.22919 Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz /
725   2002000236371 SA.23637 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Art. 1-505 [z indeksem] 38 / Adamczuk, Andrzej.
726   2002000236388 SA.23638 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Art. 506-1217 / Adamczuk, Andrzej.
727   2002000241405 SA.24140 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze / Ereciński, Tadeusz
728   2002000241412 SA.24141 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / Ereciński, Tadeusz
729   2002000241429 SA.24142 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze / Ereciński, Tadeusz
730   2002000241436 SA.24143 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Ereciński, Tadeusz
731   2002000241443 SA.24144 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Postępowanie egzekucyjne / Pietrzkowski, Henryk.
732   2002000241450 SA.24145 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne ; Sąd polubowny (arbitrażowy) / Ciszewski, Jan.
733   2002000241467 SA.24146 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Zieliński, Andrzej
734   2002000219718 SA.21971 Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-729 /
735   2002000219732 SA.21973 Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Artykuły 1-366 /
736   2002000220363 SA.22036 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Artykuły 367-505 [Indeks górny 37] /
737   2002000220431 SA.22043 Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Artykuły 506-729 /
738   2002000222367 SA.22236 Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217 / Hrycaj, Anna.
739   2002000225016 SA.22501 Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Artykuły 730-1088 / Ciepła, Helena
740   2002000227232 SA.22723 Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-366 /
741   2002000235398 SA.23539 Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 / Cudak, Arkadiusz.
742   2002000236234 SA.23623 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : Art. 730-1217 / Barańska, Anna.
743   2002000238948 SA.23894 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 367-729 / Ciepła, Helena
744   2002000242402 SA.24240 Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do art. 1-729 / Bodio, Joanna.
745   2002000242419 SA.24241 Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do art. 730-1217 / Bodio, Joanna.
746   2002000217066 SA.21706 Koszty postępowania cywilnego : komentarz / Gapska, Edyta.
747   2002000243430 SA.24343 Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym / Manowska, Małgorzata.
748   2002000208361 SA.20836 Mediacja w postępowaniu cywilnym / Białecki, Marcin.
749   2002000242433 SA.24243 Nieważność postępowania w procesie cywilnym / Zembrzuski, Tadeusz
750   2002000230454 SA.23045 Orzeczenia w procesie cywilnym : komentarz do art. 316-366 kpc / Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
751   2002000235022 SA.23502 Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Mendrek, Aneta.
752   2002000215475 SA.21547 Postępowania odrębne w procesie cywilnym / Manowska, Małgorzata.
753   2002000212665 SA.21266 Postępowanie cywilne : testy, ćwiczenia, diagramy / Cioch, Paweł.
754   2002000222909 SA.22290 Postępowanie cywilne : repetytorium /
755   2002000209313 SA.20931 Postępowanie cywilne : kazusy, testy, wzory /
756   2002000228666 SA.22866 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej
757   2002000229434 SA.22943 Postępowanie cywilne : orzecznictwo 2009-2014 /
758   2002000233905 SA.23390 Postępowanie cywilne : pytania / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
759   2002000235787 SA.23578 Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Dolecki, Henryk.
760   2002000221605 SA.22160 Postępowanie cywilne /
761   2002000226860 SA.22686 Postępowanie cywilne / Cioch, Paweł.
762   2002000236029 SA.23602 Postępowanie cywilne / Knoppek, Krzysztof.
763   2002000242259 SA.24225 Postępowanie cywilne / Studzińska, Joanna
764   2002000243409 SA.24340 Postępowanie cywilne / Lapierre, Jerzy
765   2002000216175 SA.21617 Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach/ Knoppek, Krzysztof.
766   2002000241603 SA.24160 Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji / Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
767   2002000228970 SA.22897 Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) /
768   2002000241610 SA.24161 Postępowanie zabezpieczające / Jakubecki, Andrzej
769   2002000214645 SA.21464 Procedura cywilna / Jasińska, Katarzyna
770   2002000238191 SA.23819 Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych / Kotłowski, Dariusz.
771   2002000218926 SA.21892 Rzetelny proces cywilny / Łazarska, Aneta.
772   2002000233561 SA.23356 Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus / Bagińska, Lidia.
773   2002000237095 SA.23709 Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego / Głodowski, Włodzimierz
774   2002000244239 SA.24423 Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Zieliński, Andrzej
775   2002000236678 SA.23667 Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym / Rodziewicz, Piotr.
776   2002000220851 SA.22085 Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym / Bladowski, Bogdan
777   2002000224828 SA.22482 Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym : komentarz do art. 367-424¹² KPC / Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
778   2002000235909 SA.23590 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych : komentarz / Feliga, Przemysław.
779   2002000237132 SA.23713 Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym /
780   2002000238412 SA.23841 Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i kazus / Barut-Skupień, Barbara.
781   2002000239457 SA.23945 Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym / Derlatka, Joanna.
782   2002000224866 SA.22486 Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa, wzory orzeczeń sądu II instancji / Zieliński, Andrzej
783   2002000224873 SA.22487 Wznowienie postępowania cywilnego / Manowska, Małgorzata.
784   2002000204028 SA.20402 Zastój procesu cywilnego / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
785   2002000232953 SA.23295 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji - rozprawa i postępowanie dowodowe : casebook /
786   2002000245007 SA.24500 Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych / Rawczyński, Paweł.
 
Prawo Rodzinne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
787   2002000224606 SA.22460 Alimenty : komentarz /
788   2002000210654 SA.21065 Alimenty a prawo karne : praktyka wymiaru sprawiedliwości / Sosnowska, Danuta Joanna.
789   2002000208019 SA.20801 Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym / Juryk, Anna.
790   2002000224941 SA.22494 Dziecko w rozstaniu rodziców / Gluza, Paulina
791   2002000206909 SA.20690 Intercyzy : pojęcie, treść, dochodzenie roszczeń / Jędrejek, Grzegorz
792   2002000223081 SA.22308 Intercyzy i umowy między konkubentami : klauzule umowne / Damasiewicz, Agnieszka.
793   2002000206954 SA.20695 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
794   2002000217318 SA.21731 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz do art. 145-184 / Haak, Henryk.
795   2002000222145 SA.22214 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Gromek, Krystyna.
796   2002000225023 SA.22502 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : pokrewieństwo i powinowactwo : komentarz do art. 61'7-144'1 / Jędrejek, Grzegorz
797   2002000229779 SA.22977 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wybór orzecznictwa / Kotłowski, Dariusz.
798   2002000231246 SA.23124 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
799   2002000233257 SA.23325 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Gajda, Janusz
800   2002000244055 SA.24405 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Jędrejek, Grzegorz
801   2002000223111 SA.22311 Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
802   2002000206923 SA.20692 Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem / Ignaczewski, Jacek.
803   2002000222718 SA.22271 Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków / Skiepko, Krystyna.
804   2002000225047 SA.22504 Komentarz do spraw o separację / Bedełek, Jerzy.
805   2002000213440 SA.21344 Komentarz do spraw rodzinnych / Ciepła, Helena
806   2002000095503 SA.9550 Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa /
807   2002000226587 SA.22658 Małżeńskie prawo majątkowe : komentarz /
808   2002000185594 SA.18559 Małżeńskie ustroje majątkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
809   2002000238993 SA.23899 Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD / Haak, Henryk.
810   2002000200570 SA.20057 Prawo do kontaktów z dzieckiem : w prawie polskim i obcym / Justyński, Tomasz.
811   2002000221346 SA.22134 Prawo rodzinne : zarys wykładu / Sokołowski, Tomasz.
812   2002000206039 SA.20603 Prawo rodzinne / Bieliński, Arkadiusz K.
813   2002000213570 SA.21357 Prawo rodzinne / Ignatowicz, Jerzy
814   2002000216939 SA.21693 Prawo rodzinne / Strzebinczyk, Jerzy
815   2002000213563 SA.21356 Prawo rodzinne i opiekuńcze : tablice, testy / Snitko-Pleszko, Michał.
816   2002000233547 SA.23354 Prawo rodzinne i opiekuńcze : testy, pytania, kazusy, tablice / Łączkowska, Małgorzata.
817   2002000219152 SA.21915 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Piaskowska, Olga Maria.
818   2002000230799 SA.23079 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Andrzejewski, Marek
819   2002000244901 SA.24490 Prawo rodzinne i opiekuńcze / Smyczyński, Tadeusz
820   2002000206367 SA.20636 Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie / Zieliński, Andrzej
821   2002000214041 SA.21404 Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach / Goettel, Mieczysław.
822   2002000217394 SA.21739 Procedura "Niebieskie Karty" : realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Zając, Magdalena.
823   2002000215338 SA.21533 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Spurek, Sylwia.
824   2002000210203 SA.21020 Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej / Długoszewska, Iwona.
825   2002000217189 SA.21718 Rozwód : materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód : komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych / Zieliński, Andrzej
826   2002000226365 SA.22636 Rozwód i separacja : komentarz /
827   2002000227942 SA.22794 Świadczenia rodzinne : komentarz / Maciejko, Wojciech.
828   2002000234254 SA.23425 Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym / Kallaus, Andrzej.
829   2002000227973 SA.22797 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz / Korcz, Aneta.
830   2002000227980 SA.22798 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz / Tomaszewska, Ewa
831   2002000210012 SA.21001 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Kiełtyka, Andrzej.
832   2002000233592 SA.23359 Ustawa o świadczeniach rodzinnych : komentarz / Kawecka, Anna
833   2002000211255 SA.21125 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Kuszczuk, Anna.
834   2002000232472 SA.23247 Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem : komentarz / Bodnar, Adam
835   2002000240354 SA.24035 Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego /
 
Prawo Spadkowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
836   2002000219015 SA.21901 Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu / Wierciński, Jacek
837   2002000243669 SA.24366 Europeizacja prawa spadkowego : aktualne tendencje /
838   2002000220042 SA.22004 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Spadki : (art. 922-1088 KC) /
839   2002000223098 SA.22309 Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Spadki / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
840   2002000235381 SA.23538 Kodeks cywilny. T. 4, Spadki / Niezbecka, Elżbieta.
841   2002000202246 SA.20224 Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 4, Spadki / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
842   2002000206558 SA.20655 Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn / Krukowski, Artur Marcin.
843   2002000203465 SA.20346 Law of succession : Roman legal framework and comparative law perspective / Longchamps de Bérier, Franciszek
844   2002000205094 SA.20509 Notarialne poświadczenie dziedziczenia : komentarz / Dończyk, Dariusz.
845   2002000203472 SA.20347 Notarialne poświadczenie dziedziczenia / Borkowski, Piotr
846   2002000238337 SA.23833 Nowe europejskie prawo spadkowe /
847   2002000194367 SA.19436 Nowelizacja prawa spadkowego : komentarz / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
848   2002000238351 SA.23835 Odpowiedzialność za długi spadkowe : komentarz do zmian 2015 / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
849   2002000228246 SA.22824 Odpowiedzialność za długi spadkowe / Macierzyńska-Franaszczyk, Elwira.
850   2002000226976 SA.22697 Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym / Rzewuski, Maciej.
851   2002000234346 SA.23434 Podstawy prawa cywilnego : prawo spadkowe / Wójcik, Sylwester
852   2002000233172 SA.23317 Postępowanie w sprawach o dział spadku : komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych / Stempniak, Andrzej
853   2002000206961 SA.20696 Prawo cywilne : spadki, kazusy / Zając, Agata
854   2002000202413 SA.20241 Prawo spadkowe : pytania, kazusy, tablice / Biernat, Jakub
855   2002000204561 SA.20456 Prawo spadkowe : zarys wykładu / Piątowski, Józef Stanisław
856   2002000213044 SA.21304 Prawo spadkowe / Doliwa, Adam
857   2002000214065 SA.21406 Prawo spadkowe / Kaltenbek-Skarbek, Liliana.
858   2002000229830 SA.22983 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna
859   2002000243393 SA.24339 Prawo spadkowe / Księżak, Paweł
860   2002000243560 SA.24356 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
861   2002000236425 SA.23642 Rozliczenia związane ze spadkiem : powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Bieluk, Jerzy
862   2002000208163 SA.20816 Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym / Babiarz, Stefan.
863   2002000213075 SA.21307 Spadek i testament : poradnik praktyczny /
864   2002000235602 SA.23560 Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / Biernat, Jakub
865   2002000210074 SA.21007 Zachowek w polskim prawie spadkowym / Księżak, Paweł
866   2002000237194 SA.23719 Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym / Waszczuk-Napiórkowska, Jolanta.
 
Stowarzyszenia i Fundacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
867   2002000228536 SA.22853 Fundacje i stowarzyszenia : komentarz, orzecznictwo, skorowidz / Izdebski, Hubert
868   2002000230362 SA.23036 Fundacje i stowarzyszenia : współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną / Barański, Robert
869   2002000198839 SA.19883 Fundacje stowarzyszenia : funkcjonowanie i opodatkowanie / Ogonowski, Andrzej.
870   2002000237019 SA.23701 Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych / Supera-Markowska, Maria.
871   2002000204981 SA.20498 Stowarzyszenia i fundacje / Suski, Paweł.
872   2002000231635 SA.23163 Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym / Hadrowicz, Edyta.
873   2002000235893 SA.23589 Ustawa o fundacjach : komentarz praktyczny / Staszczyk, Piotr.
 
Prawo Handlowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
874   2002000236210 SA.23621 Arbitraż handlowy / Hauser-Morel, Maria.
875   2002000228192 SA.22819 Kodeksowe umowy handlowe /
876   2002000223340 SA.22334 Międzynarodowe prawo handlowe /
877   2002000236760 SA.23676 Polskie prawo handlowe / Ciszewski, Jerzy
878   2002000236302 SA.23630 Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym / Asłanowicz, Marcin.
879   2002000169242 SA.16924 Prawo handlowe : testy, kazusy, tablice /
880   2002000180087 SA.18008 Prawo handlowe : część ogólna /
881   2002000238146 SA.23814 Prawo handlowe /
882   2002000243690 SA.24369 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej
883   2002000210678 SA.21067 Prawo spółek handlowych /
884   2002000230539 SA.23053 Prawo umów handlowych / Bączyk, Mirosław
885   2002000232380 SA.23238 Prawo własności przemysłowej / Kępiński, Jakub.
886   2002000231550 SA.23155 Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków / Słabuszewski, Robert.
887   2002000233769 SA.23376 Umowy w obrocie gospodarczym : wzory, komentarze, orzecznictwo / Bryłowski, Przemysław.
 
Prawo Spółek
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
888   2002000206107 SA.20610 Atypowe spółki handlowe / Kidyba, Andrzej
889   2002000221223 SA.22122 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej
890   2002000217325 SA.21732 Kodeks spółek handlowych : kazusy / Bugajna-Sporczyk, Dorota.
891   2002000229786 SA.22978 Kodeks spółek handlowych : komentarz / Rodzynkiewicz, Mateusz
892   2002000230416 SA.23041 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
893   2002000231055 SA.23105 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe / Giezek, Jacek
894   2002000236548 SA.23654 Kodeks spółek handlowych : komentarz / Bieniak, Jacek.
895   2002000214768 SA.21476 Kodeks spółek handlowych. komentarz do artykułów 1-150 / T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe :
896   2002000215598 SA.21559 Kodeks spółek handlowych. T. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, przepisy karne : komentarz do artykułów 491-633 /
897   2002000222374 SA.22237 Kodeks spółek handlowych. T. 3, Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490 /
898   2002000225030 SA.22503 Kodeks spółek handlowych. T. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz do artykułów 151-300 /
899   2002000238108 SA.23810 Kodeks spółek handlowych. T. 3a, Spółka akcyjna: Komentarz, Art. 301-392 / Opalski, Adam.
900   2002000238115 SA.23811 Kodeks spółek handlowych. T. 3b, Spółka akcyjna: Komentarz, Art. 393-490 / Opalski, Adam.
901   2002000241498 SA.24149 Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do art. 1-300 / Kidyba, Andrzej
902   2002000241504 SA.24150 Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do art. 301-633 / Kidyba, Andrzej
903   2002000242228 SA.24222 Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do art. 1-150 / Frąckowiak, Józef
904   2002000242952 SA.24295 Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach / Bilicka, Magdalena.
905   2002000219770 SA.21977 Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa / Postuła, Igor.
906   2002000230430 SA.23043 Niewypłacalność spółki z o.o. : odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli / Osajda, Konrad.
907   2002000205940 SA.20594 Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych / Koch, Andrzej.
908   2002000214638 SA.21463 Prawo spółek handlowych / Sadurski, Tomasz.
909   2002000228284 SA.22828 Prawo spółek /
910   2002000222961 SA.22296 Prawo spółek handlowych : orzecznictwo 2011-2012 /
911   2002000236661 SA.23666 Prawo spółek handlowych / Kępiński, Marian
912   2002000219534 SA.21953 Procedura podziału spółki / Nowacki, Artur.
913   2002000170903 SA.17090 Rejestracja spółek : zagadnienia materialne i procesowe / Zamojski, Łukasz.
914   2002000228468 SA.22846 Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych / Witosz, Antoni
915   2002000225733 SA.22573 Spółka akcyjna / Michalski, Marek
916   2002000214102 SA.21410 Spółka cywilna : instrukcja obsługi / Malinowski, Adam Marek.
917   2002000224798 SA.22479 Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej / Lic, Jan
918   2002000231604 SA.23160 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin.
919   2002000228307 SA.22830 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : zagadnienia praktyczne / Król-Gajewska, Monika.
920   2002000229298 SA.22929 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz / Kidyba, Andrzej
921   2002000212436 SA.21243 Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach /
922   2002000232434 SA.23243 Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa /
923   2002000242518 SA.24251 Szczególne formy spółek / Dąbrowska, Justyna.
924   2002000238238 SA.23823 Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej / Giedrewicz-Niewińska, Aneta.
925   2002000227997 SA.22799 Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych /
926   2002000226037 SA.22603 Zarząd w spółce z o.o. : zasady funkcjonowania /
927   2002000213815 SA.21381 Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz do art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych / Uliasz, Roman.
 
Prawo Upadłościowe i Układowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
928   2002000200532 SA.20053 Europejskie prawo upadłościowe : komentarz / Zedler, Feliks.
929   2002000199638 SA.19963 Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Hrycaj, Anna.
930   2002000191939 SA.19193 Ogłoszenie upadłości : skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym / Kruczalak-Jankowska, Joanna.
931   2002000202109 SA.20210 Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
932   2002000209337 SA.20933 Prawo upadłościowe i naprawcze : zarys wykładu / Harla, Andrzej Grzegorz.
933   2002000227393 SA.22739 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz /
934   2002000198044 SA.19804 Prawo upadłościowe i naprawcze / Jakubecki, Andrzej
935   2002000215529 SA.21552 Prawo upadłościowe i naprawcze / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
936   2002000229847 SA.22984 Prawo upadłościowe i naprawcze / Lewandowski, Robert
937   2002000238184 SA.23818 Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz / Gurgul, Stanisław.
938   2002000239440 SA.23944 Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz / Zimmerman, Piotr.
939   2002000203151 SA.20315 Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej / Adamus, Rafał.
940   2002000232427 SA.23242 Skutki układu w postępowaniu upadłościowym / Szuster, Łukasz.
941   2002000220882 SA.22088 Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne / Adamus, Rafał
942   2002000213778 SA.21377 Upadłość w praktyce : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy / Podel, Waldemar.
943   2002000198068 SA.19806 Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym / Strus-Wołos, Monika.
944   2002000221414 SA.22141 Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej / Horosz, Piotr.
945   2002000193841 SA.19384 Wyłączenia z masy upadłości / Chrapoński, Dariusz.
946   2002000241245 SA.24124 Zarys prawa upadłościowego / Zedler, Feliks
947   2002000200020 SA.20002 Zawarcie i zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym / Jochemczyk, Bartłomiej.
 
Umowy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
948   2002000244222 SA.24422 Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego : z objaśnieniami i płytą CD / Siegień, Jerzy.
949   2002000213891 SA.21389 Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? / Berezowski, Leszek.
950   2002000229793 SA.22979 Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Cempura, Aleksandra.
951   2005400012026 SAM.1202 Nieruchomości : wzory pism i umów /
952   2002000151957 SA.15195 Nowoczesna umowa menedżerska / Chakowski, Maciej
953   2002000159748 SA.15974 Pisma i umowy w firmie : wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Kienzler, Iwona
954   2002000242129 SA.24212 Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD / Drembkowski, Paweł.
955   2002000169792 SA.16979 Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
956   2002000169808 SA.16980 Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
957   2002000177315 SA.17731 Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Zieliński, Andrzej
958   2002000205421 SA.20542 Prawo umów gospodarczych : z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Polański, Piotr.
959   2002000209399 SA.20939 Swoboda umów : synteza / Niedośpiał, Michał
960   2002000194657 SA.19465 Umowa o roboty budowlane z wzorami / Damasiewicz, Agnieszka.
961   2002000207777 SA.20777 Umowy gospodarcze : wzory dokumentów z wyjaśnieniami /
962   2002000216038 SA.21603 Umowy w sprawach gospodarczych : z objaśnieniami i płytą CD / Okła-Anuszewska, Marzena.
963   2002000202321 SA.20232 Wzory aktów notarialnych / Janeczko, Edward.
964   2002000193612 SA.19361 Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy / Żołyński, Janusz.
965   2002000183736 SA.18373 Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Kienzler, Iwona
966   2002000217257 SA.21725 Wzory umów i pism : dwujęzyczne wydanie polsko-angielskie : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD = Compendium of legal templates / Bogudziński, Jacek.
967   2002000150479 SA.15047 Wzory umów i pism = Musterverträge und -schriftsätze : dwujęzyczne wydanie polsko-niemieckie Marschner, Harald.
968   2002000204714 SA.20471 Wzory umów i pism = Modèles de contrats et de documents : dwujęzyczne wydanie polsko-francuskie : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD / Śniegucka, Wanda.
969   2002000205841 SA.20584 Wzory umów i pism w działalności gospodarczej : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, podatki, przepisy / Podel, Waldemar.
 
Zamówienia Publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
970   2002000226044 SA.22604 Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych : vademecum /
971   2002000234544 SA.23454 Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych : komentarz / Pawelec, Jakub.
972   2002000238603 SA.23860 Europejskie prawo zamówień publicznych : komentarz / Sołtysińska, Aleksandra.
973   2002000240859 SA.24085 Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych /
974   2002000209276 SA.20927 Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Banasik, Paweł.
975   2002000229823 SA.22982 Prawna koncepcja zamówienia publicznego / Szydło, Marek
976   2002000236418 SA.23641 Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez prawo zamówień publicznych / Muchowska-Zwara, Karolina.
977   2002000205773 SA.20577 Prawo zamówień publicznych : regulaminy, orzecznictwo : wzorcowa dokumentacja postępowania / Laszczyński, Łukasz.
978   2002000214867 SA.21486 Prawo zamówień publicznych : praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców / Lamch-Rejowska, Marta.
979   2002000220547 SA.22054 Prawo zamówień publicznych : komentarz /
980   2002000224736 SA.22473 Prawo zamówień publicznych : wybrane orzeczenia : Krajowa Izba Odwoławcza, sądy okręgowe, Sąd Najwyższy / Mazur-Brodowska, Ewelina.
981   2002000226341 SA.22634 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Nowicki, Józef Edmund.
982   2002000228079 SA.22807 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Granecki, Paweł.
983   2005400013573 SAM.1357 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Pieróg, Jerzy.
984   2002000233967 SA.23396 Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian /
985   2002000242778 SA.24277 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Stachowiak, Małgorzata.
986   2002000227898 SA.22789 Prawo zamówień publicznych / Lechna, Mirella.
987   2002000227904 SA.22790 Prawo zamówień publicznych 2014 : komentarz do nowelizacji / Gawrońska-Baran, Andrzela.
988   2002000228451 SA.22845 Prawo zamówień publicznych 2014 : rozporządzenia z komentarzem /
989   2002000224743 SA.22474 Prawo zamówień publicznych z komentarzem : dialog techniczny, wadium, katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przesłanki wykluczenia wykonawcy, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / Mazur-Brodowska, Ewelina.
990   2002000231178 SA.23117 System zamówień publicznych w Polsce / Zdebel-Zygmunt, Agata.
991   2002000235596 SA.23559 Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD / Dąbrowska, Anna
992   2002000200426 SA.20042 Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Banasik, Paweł.
993   2002000236166 SA.23616 Zamówienia publiczne : akty wykonawcze : komentarz / Pieróg, Jerzy.
994   2002000215406 SA.21540 Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych / Wójcik, Paweł.
995   2002000209207 SA.20920 Zamówienia publiczne nie są trudne / Olszewska-Stompel, Justyna.
996   2002000232489 SA.23248 Zamówienia publiczne w instytucjach kultury / Winiarz, Mateusz.
997   2002000219381 SA.21938 Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych / Korporowicz, Łukasz.
998   2002000200457 SA.20045 Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych / Karwatowicz, Grzegorz.
999   2002000203212 SA.20321 Zamówienia sektorowe : komentarz / Kowalczyk, Aldona
1000   2002000244017 SA.24401 Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych : odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności / Rydz-Sybilak, Katarzyna.
1001   2002000233615 SA.23361 Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
 
Zawody Prawnicze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1002   2002000197856 SA.19785 Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej /
1003   2002000234957 SA.23495 Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Oleszko, Aleksander
1004   2002000230317 SA.23031 Czynności klauzulowe / Turek, Jan.
1005   2002000202192 SA.20219 Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych / Knysiak-Molczyk, Hanna.
1006   2002000208484 SA.20848 Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych /
1007   2002000200518 SA.20051 Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych / Hofmański, Piotr
1008   2002000231901 SA.23190 Etyka zawodu adwokata : regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy / Bergier, Wojciech.
1009   2002000234292 SA.23429 Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych /
1010   2002000231079 SA.23107 Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych / Jaworski, Stefan Adam.
1011   2002000238320 SA.23832 Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych / Tomaszek, Andrzej
1012   2002000208095 SA.20809 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1013   2002000216656 SA.21665 Metodyka pracy sędziego cywilisty / Bladowski, Bogdan
1014   2002000229229 SA.22922 Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego / Dauter, Bogusław.
1015   2002000235213 SA.23521 Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Adamiak, Barbara
1016   2002000242020 SA.24202 Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / Pietrzkowski, Henryk.
1017   2002000232076 SA.23207 Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości / Oleszko, Aleksander
1018   2002000201249 SA.20124 Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych : orzecznictwo / Marchwicki, Wojciech.
1019   2002000214331 SA.21433 Prawo o adwokaturze : komentarz / Gawryluk, Marek.
1020   2002000199867 SA.19986 Prawo o notariacie : komentarz. Cz. 1, (Art. 1-78) / Oleszko, Aleksander
1021   2002000215291 SA.21529 Prawo o notariacie : komentarz. Cz. 2, t. 2, (Art. 92-112) / Oleszko, Aleksander
1022   2002000241801 SA.24180 Prawo o prokuraturze : komentarz / Reczka, Andrzej.
1023   2002000235268 SA.23526 Prokuratura w Polsce : 1918-2014 / Mazowiecka, Lidia.
1024   2002000232403 SA.23240 Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r. : praca zbiorowa.
1025   2002000227553 SA.22755 Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia /
1026   2002000203601 SA.20360 System informacji prawnej w pracy sędziego / Kokoszczyński, Marcin.
1027   2002000229861 SA.22986 Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej / Kaczmarek, Przemysław
1028   2002000228819 SA.22881 Ustawa o kuratorach sądowych : komentarz / Jedynak, Tadeusz
1029   2002000201423 SA.20142 Ustawa o prokuraturze : komentarz / Mitera, Maciej.
1030   2002000230133 SA.23013 Ustrój prokuratury w Polsce : tradycja i współczesność / Mistygacz, Michał.
1031   2002000226570 SA.22657 Zarys metodyki pracy kuratora sądowego /
1032   2002000228437 SA.22843 Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych /
1033   2002000225306 SA.22530 Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych / Samborski, Edward.
 
Prawo Reklamy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1034   2002000210210 SA.21021 Reklama : aspekty prawne /
1035   2002000212412 SA.21241 Reklama : aspekty prawne / Orżewski, Wojciech.
1036   2002000198075 SA.19807 Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Harasimiuk, Dominika Ewa.
 
Prawo Komputerowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1037   2002000213167 SA.21316 Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa / Janowski, Jacek.
1038   2002000223265 SA.22326 Cyberprzestępczość / Siwicki, Maciej
1039   2002000219190 SA.21919 Handel elektroniczny : bariery prawne / Lubasz, Dominik.
1040   2002000205315 SA.20531 Informatyka prawa : zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego / Janowski, Jacek.
1041   2002000202567 SA.20256 Informatyka prawnicza / Janowski, Jacek.
1042   2002000226297 SA.22629 Informatyzacja tekstu prawa : perspektywy zastosowania języków znacznikowych /
1043   2002000202574 SA.20257 Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit /
1044   2002000211637 SA.21163 Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Internet : problems of net, portals and e-services /
1045   2002000217080 SA.21708 Międzynarodowe prawo Internetu / Kulesza, Joanna.
1046   2002000203083 SA.20308 Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Siwicki, Maciej
1047   2002000233141 SA.23314 Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej / Sztobryn, Karolina Ewa.
1048   2002000235565 SA.23556 Środki ochrony zamawiającego program komputerowy : odpowiedzialność twórcy za usterki utworu / Żok, Krzysztof
1049   2002000202284 SA.20228 Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy : komentarz do ustaw /
1050   2002000234421 SA.23442 Umowa o rejestrację domeny internetowej / Zelek, Mariusz.
 
Ochrona Danych Osobowych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1051   2002000230645 SA.23064 Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych / Sakowska-Baryła, Marlena.
1052   2002000235732 SA.23573 Ochrona danych osobowych : [komentarz] / Barta, Janusz
1053   2002000228635 SA.22863 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych / Hoc, Stanisław.
1054   2002000235725 SA.23572 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym / Gałach, Adam.
1055   2002000225108 SA.22510 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A. J.
1056   2002000227270 SA.22727 Ochrona danych osobowych w praktyce / Kępa, Leszek.
1057   2002000237569 SA.23756 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka
1058   2002000220714 SA.22071 Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym / Nowakowski, Bogusław.
1059   2002000222473 SA.22247 Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych / Zgoliński, Igor.
1060   2002000242785 SA.24278 RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych : komentarz / Bielak-Jomaa, Edyta.
1061   2002000235619 SA.23561 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł.
 
Prawo Własności Intelektualnej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1062   2002000201614 SA.20161 Autor i prawo do autorstwa / Jankowska, Marlena.
1063   2002000201836 SA.20183 Cytat w świetle prawa autorskiego / Małek, Leszek.
1064   2002000223975 SA.22397 Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Nowak-Gruca, Aleksandra.
1065   2002000197610 SA.19761 Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung = Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw /
1066   2002000219060 SA.21906 Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji / Szczotka, Jerzy.
1067   2002000200235 SA.20023 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
1068   2002000222428 SA.22242 Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym / Huczkowski, Marcin.
1069   2002000241993 SA.24199 Ochrona praw autorskich : zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów / Bagieńska-Masiota, Aleksandra.
1070   2002000199065 SA.19906 Ochrona własności intelektualnej : zarys problematyki / Kurzępa, Bolesław.
1071   2002000210890 SA.21089 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
1072   2002000230737 SA.23073 Opłaty reprograficzne : artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Sokołowska, Dorota
1073   2002000203519 SA.20351 Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Czub, Krzysztof
1074   2002000206008 SA.20600 Prawa pokrewne /
1075   2002000213518 SA.21351 Prawo autorskie : wzory umów z komentarzem / Ślęzak, Piotr.
1076   2002000237347 SA.23734 Prawo autorskie : zmiany w 2015 i 2016 roku : nowe przepisy dla instytucji kultury, budżetówki i firm prywatnych, prawo autorskie w Internecie, tantiemy, organizacje zbiorowego zarządzania, rozliczanie umów autorskich z ZUS i fiskusem, wzory dokumentów, wyciąg z aktów praw Król, Tomasz
1077   2002000238733 SA.23873 Prawo autorskie / Barta, Janusz
1078   2002000201928 SA.20192 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
1079   2002000203533 SA.20353 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
1080   2002000221322 SA.22132 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
1081   2002000231475 SA.23147 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Bukowski, Marek.
1082   2002000187758 SA.18775 Prawo autorskie w reklamie i marketingu / Brzozowska, Monika.
1083   2002000215611 SA.21561 Prawo mediów /
1084   2002000197573 SA.19757 Prawo prasowe : komentarz /
1085   2002000233356 SA.23335 Prawo prasowe : teoria i praktyka / Kalisz, Anna.
1086   2002000225986 SA.22598 Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim / Sokołowska, Dorota
1087   2002000223159 SA.22315 Prawo własności intelektualnej /
1088   2002000236326 SA.23632 Prawo własności intelektualnej / Sieńczyło-Chlabicz, Joanna.
1089   2002000244925 SA.24492 Prawo własności intelektualnej /
1090   2002000226334 SA.22633 Prawo własności przemysłowej : komentarz /
1091   2002000197627 SA.19762 Prawo własności przemysłowej / Szewc, Andrzej
1092   2002000225672 SA.22567 Prawo własności przemysłowej / Kostański, Piotr.
1093   2002000235251 SA.23525 Prawo własności przemysłowej / Demendecki, Tomasz.
1094   2002000194640 SA.19464 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł
1095   2002000220059 SA.22005 Umowa licencyjna w prawie autorskim : struktura i charakter prawny / Giesen, Beata.
1096   2002000195425 SA.19542 Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe / Targosz, Tomasz.
1097   2002000243591 SA.24359 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / Ferenc, Ewa
1098   2002000217233 SA.21723 Utwór : przedmiot prawa autorskiego / Machała, Wojciech.
1099   2002000235626 SA.23562 Własność intelektualna w obrocie elektronicznym / Chomiczewski, Witold.
1100   2002000228369 SA.22836 Własność przemysłowa i jej ochrona / Nowińska, Ewa
1101   2002000210302 SA.21030 Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Banasiuk, Joanna.
1102   2002000235916 SA.23591 Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim : wyjątki, wyłączenia i ograniczenia / Pacek, Grzegorz
1103   2002000234865 SA.23486 Zabawy z prawem autorskim / Markiewicz, Ryszard
 
Prawo Pracy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1104   2002000239365 SA.23936 40 lat Kodeksu pracy /
1105   2002000238283 SA.23828 Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym / Baran, Krzysztof W.
1106   2002000197566 SA.19756 Arbeitsrecht- Gesetzes- und Verordnungssammlung /
1107   2002000217547 SA.21754 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
1108   2002000190345 SA.19034 BHP w praktyce / Rączkowski, Bogdan.
1109   2002000228871 SA.22887 BHP w zakładach pracy : zagadnienia prawne i praktyczne / Tomaszewska, Ewa
1110   2002000196910 SA.19691 Czas pracy /
1111   2002000190239 SA.19023 Europejskie prawo pracy / Florek, Ludwik.
1112   2002000241672 SA.24167 Indywidualne prawo pracy, pozaumowne stosunki pracy / Baran, Krzysztof W.
1113   2002000198891 SA.19889 Kazusy z prawa pracy / Szurgacz, Herbert.
1114   2002000208491 SA.20849 Kodeks pracy : komentarz LEX : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 1 / Jaśkowski, Kazimierz.
1115   2002000208507 SA.20850 Kodeks pracy : komentarz LEX : ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem. T. 2 / Jaśkowski, Kazimierz.
1116   2002000216403 SA.21640 Kodeks pracy : komentarz / Świątkowski, Andrzej
1117   2002000218148 SA.21814 Kodeks pracy : komentarz / Wratny, Jerzy
1118   2002000220455 SA.22045 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
1119   2002000229762 SA.22976 Kodeks pracy : komentarz / Gersdorf, Małgorzata.
1120   2002000234155 SA.23415 Kodeks pracy : aktualny tekst ujednolicony.
1121   2002000238313 SA.23831 Kodeks pracy : komentarz / Goździewicz, Grzegorz
1122   2002000238429 SA.23842 Kodeks pracy : aktualny tekst ujednolicony.
1123   2002000238610 SA.23861 Kodeks pracy : komentarz / Baran, Krzysztof W.
1124   2002000241481 SA.24148 Kodeks pracy : komentarz / Dörre-Kolasa, Dominika.
1125   2002000241771 SA.24177 Kodeks pracy : aktualny tekst ujednolicony.
1126   2002000242624 SA.24262 Kodeks pracy : komentarz / Dzienisiuk, Dorota.
1127   2002000209726 SA.20972 Kodeks pracy 2012 : komentarz dla praktyków /
1128   2002000204295 SA.20429 Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć /
1129   2002000185693 SA.18569 Międzynarodowe prawo pracy. T. 2, Międzynarodowe prywatne prawo pracy / Świątkowski, Andrzej
1130   2002000186522 SA.18652 Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Vol. 1 / Świątkowski, Andrzej
1131   2002000206589 SA.20658 Mobbing : zagrożenie życia zawodowego pracownika / Kokot, Aneta
1132   2002000211651 SA.21165 Mobbing w stosunkach pracy : zagadnienia prawne / Szewczyk, Helena.
1133   2002000236265 SA.23626 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy : komentarz praktyczny / Malinowski, Adam Marek.
1134   2002000203298 SA.20329 O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy / Góral, Zbigniew.
1135   2002000241764 SA.24176 Osoby niepełnosprawne w firmie / Małysz, Franciszek
1136   2002000241290 SA.24129 Państwowa Inspekcja Pracy : organizacja, uprawnienia, kontrola / Małysz, Franciszek
1137   2002000220745 SA.22074 Polskie prawo pracy : kazusy /
1138   2002000228512 SA.22851 Polskie prawo pracy / Świątkowski, Andrzej
1139   2002000225597 SA.22559 Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy / Musiała, Anna.
1140   2002000239426 SA.23942 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych /
1141   2002000199683 SA.19968 Pracodawca a związki zawodowe : wybrane problemy zbiorowego prawa pracy : zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism / Żołyński, Janusz.
1142   2002000199256 SA.19925 Pracownicy samorządowi - od zatrudnienia do zwolnienia : wzory dokumentów / Kasprzak, Magdalena.
1143   2002000241344 SA.24134 Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy : konferencja organizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa, 13-14 października 2016 r. /
1144   2002000236050 SA.23605 Prawo do urlopu wypoczynkowego / Bigaj, Andrzej.
1145   2002000238177 SA.23817 Prawo pracy - 10 lat po wejściu do EU / Bessaraba, Ryszard.
1146   2002000207135 SA.20713 Prawo pracy : orzecznictwo /
1147   2002000210173 SA.21017 Prawo pracy : testy /
1148   2002000214621 SA.21462 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa.
1149   2002000216502 SA.21650 Prawo pracy : kazusy i ćwiczenia / Gersdorf, Małgorzata.
1150   2005400012033 SAM.1203 Prawo pracy : podręcznik w pytaniach i odpowiedziach / Gersdorf, Małgorzata.
1151   2002000230775 SA.23077 Prawo pracy : repetytorium / Rycak, Magdalena Barbara.
1152   2002000214348 SA.21434 Prawo pracy /
1153   2002000222770 SA.22277 Prawo pracy / Nałęcz, Maciej.
1154   2002000239020 SA.23902 Prawo pracy / Rycak, Artur.
1155   2002000242013 SA.24201 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
1156   2002000242310 SA.24231 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
1157   2002000243423 SA.24342 Prawo pracy / Liszcz, Teresa
1158   2002000227706 SA.22770 Prawo pracy i prawo urzędnicze / Kisielewicz, Andrzej.
1159   2002000214614 SA.21461 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Gonet, Karolina.
1160   2002000188472 SA.18847 Prawo pracy materialne : wzory pism z prawa materialnego z objaśnieniami i CD / Piwnik, Stanisław.
1161   2002000228734 SA.22873 Prawo urzędnicze : komentarz /
1162   2002000199225 SA.19922 Prawo urzędnicze / Liszcz, Teresa
1163   2002000242044 SA.24204 Prawo urzędnicze / Stelina, Jakub
1164   2002000221100 SA.22110 Prawo zatrudnienia / Gersdorf, Małgorzata.
1165   2002000221360 SA.22136 Procesowe prawo pracy : wzory pism / Baran, Krzysztof W.
1166   2002000241658 SA.24165 Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof W.
1167   2002000239525 SA.23952 Rozwiązywanie sporów pracowniczych. T. 2 / Małysz, Franciszek
1168   2002000199386 SA.19938 Różnorodne formy zatrudnienia / Wiśniewski, Janusz
1169   2002000218957 SA.21895 Stosunki pracy u małych pracodawców /
1170   2002000210616 SA.21061 Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy / Tomanek, Artur.
1171   2002000241580 SA.24158 System prawa pracy. T. 1, Część ogólna / Baran, Krzysztof W.
1172   2002000242549 SA.24254 Systemy płac w firmie / Gruszczyńska-Malec, Grażyna.
1173   2002000238535 SA.23853 Terminowe umowy o pracę : po nowelizacji Kodeksu pracy : [nowe zasady zawierania i rozwiązywania umowy na czas określony, likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy, nowe zasady zawierania umowy na okres próbny, zmiany w stosowaniu umów na zastępstwo] / Frączek, Monika.
1174   2002000242341 SA.24234 Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia /
1175   2002000204240 SA.20424 The labour code : [bilingual edition] = Kodeks pracy : [wydanie dwujęzyczne /
1176   2002000201768 SA.20176 Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy / Łapiński, Karol.
1177   2002000226006 SA.22600 Urlopy dla rodziców 2014 : [wymiar i zasady udzielania, wymagana dokumentacja, ochrona stosunku pracy] /
1178   2002000238399 SA.23839 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Antolak-Szymanski, Katarzyna.
1179   2002000234650 SA.23465 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : komentarz / Culepa, Michał.
1180   2002000203403 SA.20340 Warunki legalności strajku / Kurzynoga, Małgorzata.
1181   2002000233608 SA.23360 Weksel między stronami stosunku pracy / Rylski, Mikołaj.
1182   2002000208835 SA.20883 Wszystko o prawie pracy i BHP w 2012 roku /
1183   2002000228413 SA.22841 Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania, ubezpieczenia społecznego, warunków pracy, zatrudnienia, spraw socjalnych, służby wojskowej, związków zawodowych.
1184   2002000241856 SA.24185 Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania, ubezpieczenia społecznego, warunków pracy, zatrudnienia, spraw socjalnych, służby wojskowej, związków zawodowych.
1185   2002000235923 SA.23592 Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach : komentarz / Pigulski, Mariusz.
1186   2002000199560 SA.19956 Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądów / Pióro, Jan
1187   2002000236142 SA.23614 Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy / Wujczyk, Marcin.
1188   2002000228161 SA.22816 Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy / Raczkowski, Michał.
1189   2002000228376 SA.22837 Zakaz konkurencji w prawie pracy / Prusinowski, Piotr.
1190   2002000202499 SA.20249 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : komentarz / Niedziński, Tomasz.
1191   2002000236340 SA.23634 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz / Chruściel, Łukasz.
1192   2002000226952 SA.22695 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne /
1193   2002000211552 SA.21155 Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością : pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w środowisku pracy /
1194   2002000235855 SA.23585 Zatrudnienie niepracownicze / Antonów, Kamil.
1195   2002000186751 SA.18675 Zbiorowe prawo pracy : komentarz /
1196   2002000197795 SA.19779 Zbiorowe prawo pracy : orzecznictwo /
1197   2002000222305 SA.22230 Zbiorowe prawo pracy : zarys systemu / Hajn, Zbigniew.
1198   2002000225894 SA.22589 Zbiorowe prawo pracy /
 
Ubezpieczenia Społeczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1199   2002000229946 SA.22994 Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce : studium porównawcze / Plak, Joanna.
1200   2002000159298 SA.15929 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1201   2002000220080 SA.22008 Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury pomostowe : komentarz /
1202   2002000228024 SA.22802 Emerytury i renty z FUS, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe : komentarz /
1203   2002000231697 SA.23169 Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym /
1204   2002000228543 SA.22854 Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. T. 1.
1205   2002000228550 SA.22855 Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. T. 2.
1206   2002000236180 SA.23618 Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. T. 1.
1207   2002000236746 SA.23674 Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych : wybór. T. 2.
1208   2002000244116 SA.24411 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
1209   2002000191960 SA.19196 Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / Cholewa-Klimek, Magdalena
1210   2002000165770 SA.16577 Poszkodowani w wypadkach drogowych i przez ubezpieczycieli / Gołba, Zdzisław.
1211   2002000229168 SA.22916 Pracownicze programy emerytalne : charakterystyka prawna / Krajewski, Marcin
1212   2002000234377 SA.23437 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Antonów, Kamil.
1213   2002000201744 SA.20174 Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej / Antonów, Kamil.
1214   2002000201751 SA.20175 Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego / Pacud, Radosław.
1215   2002000222831 SA.22283 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
1216   2002000225740 SA.22574 System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / Wantoch-Rekowski, Jacek.
1217   2002000231741 SA.23174 Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem /
1218   2002000169327 SA.16932 Świadczenia emerytalne : komentarz / Kopeć, Alicja.
1219   2002000241061 SA.24106 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny : ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych /
1220   2002000234094 SA.23409 Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Szyburska-Walczak, Grażyna.
1221   2002000127389 SA.12738 Ubezpieczenie społeczne T.3, Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe /
1222   2002000124333 SA.12433 Ubezpieczenie społeczne T.1, Część ogólna /
1223   2002000124340 SA.12434 Ubezpieczenie społeczne T.2, Ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne /
1224   2002000237408 SA.23740 Umowa ubezpieczenia grupowego : aspekty prawne / Fras, Mariusz.
1225   2002000235886 SA.23588 Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych /
1226   2002000152619 SA.15261 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Antonów, Kamil.
1227   2002000230874 SA.23087 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz /
1228   2002000231666 SA.23166 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / Bartoszewska, Małgorzata.
1229   2002000188267 SA.18826 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych /
1230   2002000176905 SA.17690 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Rzetecka-Gil, Agnieszka.
1231   2002000183101 SA.18310 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych : komentarz / Lach, Daniel Eryk.
1232   2002000234858 SA.23485 Współczesne problemy prawa emerytalnego /
 
Prawo Spółdzielcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1233   2002000201560 SA.20156 Prawo spółdzielcze : komentarz praktyczny / Kwapisz, Krystyna.
1234   2002000206350 SA.20635 Prawo spółdzielcze / Cioch, Henryk.
1235   2002000178657 SA.17865 Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz.
1236   2002000238887 SA.23888 Prawo spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych : komentarz, orzecznictwo / Stefaniak, Adam.
1237   2002000206701 SA.20670 Prawo spółdzielcze z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Hrymak, Marek.
1238   2002000155603 SA.15560 Zarys prawa spółdzielczego / Cioch, Henryk
1239   2002000178725 SA.17872 Zasada związania praw do lokalu z członkostwem spółdzielni mieszkaniowej / Królikowska, Katarzyna.
 
Hipoteka i Księgi Wieczyste
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1240   2002000205049 SA.20504 Elektroniczna księga wieczysta / Stefańska, Agnieszka
1241   2002000202208 SA.20220 Hipoteka : komentarz / Czech, Tomasz
1242   2002000164155 SA.16415 Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności / Rudnicki, Stanisław
1243   2002000198136 SA.19813 Hipoteka po nowelizacji : komentarz /
1244   2002000158888 SA.15888 Hipoteka umowna / Swaczyna, Bartłomiej.
1245   2002000197207 SA.19720 Hipoteka w obrocie gospodarczym : komentarz do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Grzechnik, Łukasz.
1246   2002000224453 SA.22445 Komentarz do wpisów w księgach wieczystych / Siciński, Piotr
1247   2002000211385 SA.21138 Księgi wieczyste : zasady materialnoprawne / Deneka, Magdalena.
1248   2002000228604 SA.22860 Księgi wieczyste i hipoteka : komentarz / Czech, Tomasz
1249   2002000205353 SA.20535 Księgi wieczyste, hipoteka i zastaw rejestrowy : z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Jakubowska, Aleksandra
1250   2002000205100 SA.20510 Nowa Księga Wieczysta : informatyzacja rejestru publicznego / Gryszczyńska, Agnieszka
1251   2002000165398 SA.16539 Postępowanie wieczystoksięgowe : komentarz / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
1252   2002000198259 SA.19825 Postępowanie wieczystoksięgowe / Mysiak, Piotr.
1253   2002000238160 SA.23816 Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe /
1254   2002000205216 SA.20521 Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych / Jelonek-Jarco, Barbara.
1255   2002000198457 SA.19845 Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej / Konieczny, Łukasz.
1256   2002000207975 SA.20797 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego, wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej / Ciepła, Helena
1257   2002000229311 SA.22931 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane : komentarz /
1258   2002000226181 SA.22618 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe /
1259   2002000229335 SA.22933 Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości / Kostecki, Sebastian.
1260   2002000164940 SA.16494 Wpisy do ksiąg wieczystych / Borkowski, Piotr.
 
Prawo Finansowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1261   2002000220967 SA.22096 Europejskie prawo finansowe / Bąk, Jacek
1262   2002000222077 SA.22207 Komentarz do ustawy o rachunkowości / Seredyński, Roman.
1263   2002000236258 SA.23625 Leksykon prawa finansowego : 100 podstawowych pojęć / Dobaczewska, Anna
1264   2002000237309 SA.23730 Manipulacje instrumentami finansowymi i Insider Trading : analiza prawno-ekonomiczna / Martysz, Czesław Bartłomiej.
1265   2002000244109 SA.24410 Podstawy finansów i prawa finansowego /
1266   2002000238368 SA.23836 Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / Brzezicki, Tomasz.
1267   2002000229243 SA.22924 Polskie prawo finansowe : zarys ogólny / Borodo, Andrzej
1268   2002000196132 SA.19613 Prawo finansowe /
1269   2002000197498 SA.19749 Prawo finansowe / Ofiarski, Zbigniew
1270   2002000200587 SA.20058 Prawo finansowe /
1271   2002000221070 SA.22107 Prawo finansowe /
1272   2002000233912 SA.23391 Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku / Antonów, Dobrosława
1273   2002000209832 SA.20983 Prawo finansowe. T. 2, Prawo podatkowe /
1274   2002000238771 SA.23877 Prawo rynku finansowego : doktryna, instytucje, praktyka / Fedorowicz, Magdalena.
1275   2002000207715 SA.20771 Prawo rynku kapitałowego / Chłopecki, Aleksander.
1276   2002000243072 SA.24307 System finansów publicznych Polski i Litwy / Dudar, Grzegorz.
1277   2002000183088 SA.18308 System prawa finansowego. T. 4, Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego /
1278   2002000193315 SA.19331 System prawa finansowego. T. 1, Teoria i nauka prawa finansowego /
1279   2002000193322 SA.19332 System prawa finansowego. T. 3, Prawo daninowe /
1280   2002000199775 SA.19977 System prawa finansowego. T. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych /
1281   2002000197733 SA.19773 The accounting act = Ustawa o rachunkowości /
1282   2002000229328 SA.22932 Ustawa o rachunkowości : komentarz /
1283   2002000229472 SA.22947 Ustawa o rachunkowości : komentarz / Helin, André.
1284   2002000223227 SA.22322 Ustawa o rachunkowości /
1285   2002000194893 SA.19489 W służbie nauki prawa finansowego : jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II /
 
Prawo Finansów Publicznych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1286   2002000235138 SA.23513 Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności /
1287   2002000238290 SA.23829 Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka /
1288   2002000209894 SA.20989 Dyscyplina finansów publicznych 2012 : objaśnienia do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Lipiec-Warzecha, Ludmiła.
1289   2002000240118 SA.24011 Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Bożek, Wojciech.
1290   2002000197191 SA.19719 Finanse publiczne : praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych /
1291   2002000201010 SA.20101 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
1292   2002000206459 SA.20645 Finanse publiczne /
1293   2002000194695 SA.19469 Finanse publiczne 2010 : tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym omówieniem / Mekiński, Maciej.
1294   2002000202550 SA.20255 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1295   2002000190369 SA.19036 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1296   2002000225351 SA.22535 Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego /
1297   2002000191199 SA.19119 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce / Kołaczkowski, Bartosz.
1298   2002000238467 SA.23846 Instrumenty finansowe w gospodarce gminy / Zawadzka, Patrycja
1299   2002000233271 SA.23327 Leksykon budżetowy /
1300   2002000200860 SA.20086 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary
1301   2002000190451 SA.19045 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1302   2002000207296 SA.20729 Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : praktyczny komentarz do zmian w ustawie / Puchacz, Krzysztof.
1303   2002000211682 SA.21168 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / Lipiec-Warzecha, Ludmiła.
1304   2002000202802 SA.20280 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych : orzeczenia komisji orzekających z komentarzem / Kowalczyk, Ewaryst.
1305   2002000208118 SA.20811 Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Chojna-Duch, Elżbieta.
1306   2002000244659 SA.24465 Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich / Lotko, Ewa.
1307   2002000215895 SA.21589 Prawo finansów publicznych /
1308   2002000190512 SA.19051 Prawo finansów publicznych : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Stankiewicz, Rafał Robert.
1309   2002000215253 SA.21525 Prawo finansów publicznych : kompendium akademickie /
1310   2002000197504 SA.19750 Prawo finansów publicznych / Mikos-Sitek, Agnieszka.
1311   2002000227348 SA.22734 Prawo finansów publicznych / Mikos-Sitek, Agnieszka.
1312   2002000220769 SA.22076 Prawo finansów publicznych sektora samorządowego / Miemiec, Wiesława.
1313   2002000230829 SA.23082 Roczność i wieloletniość w finansach publicznych /
1314   2002000196200 SA.19620 System finansów publicznych /
1315   2002000196224 SA.19622 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
1316   2002000200631 SA.20063 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Lipiec-Warzecha, Ludmiła.
1317   2002000202291 SA.20229 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary
1318   2002000226174 SA.22617 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
1319   2002000231659 SA.23165 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Bitner, Michał.
1320   2002000229731 SA.22973 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / Gorgol, Andrzej.
 
Prawo Podatkowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1321   2002000225504 SA.22550 Akcyza w prawie Unii Europejskiej : komentarz /
1322   2002000074188 SA.7418 Biblioteka podatkowa 1 /
1323   2002000074195 SA.7419 Biblioteka podatkowa 2 /
1324   2002000074201 SA.7420 Biblioteka podatkowa 3 /
1325   2002000074218 SA.7421 Biblioteka podatkowa 4 /
1326   2002000208927 SA.20892 CIT : podatki i rachunkowość / Małecki, Paweł.
1327   2002000210647 SA.21064 Dobra niematerialne : zagadnienia prawno- podatkowe / Golat, Rafał.
1328   2002000214201 SA.21420 Doradztwo podatkowe : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Sobieska, Irena.
1329   2002000236227 SA.23622 Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym / Strzelec, Dariusz.
1330   2002000209245 SA.20924 Dyrektywa VAT 2006/112 : komentarz / Lewandowski, Kamil.
1331   2002000244789 SA.24478 E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny / Bartosiewicz, Adam.
1332   2002000200174 SA.20017 Ewolucja podatku od towarów i usług w prawodawstwie oraz judykaturze : [praca zbiorowa] /
1333   2002000202741 SA.20274 Indywidualne interpretacje prawa podatkowego : prawo i praktyka / Filipczyk, Hanna.
1334   2002000208972 SA.20897 Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana : zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego / Morawski, Wojciech
1335   2002000233264 SA.23326 Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych : [2015] / Bogucka-Felczak, Monika.
1336   2002000205582 SA.20558 Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług : [praca zbiorowa] : suplement do szóstego wydania /
1337   2002000209573 SA.20957 Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych / Chustecka, Krystyna.
1338   2002000209566 SA.20956 Leksykon podatku od spadków i darowizn / Chustecka, Krystyna.
1339   2002000193476 SA.19347 Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw / Selera, Paweł.
1340   2002000235992 SA.23599 Międzynarodowe prawo podatkowe / Mączyński, Dominik.
1341   2002000225948 SA.22594 Nadpłata i zwrot podatku : zagadnienia wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych / Popławski, Mariusz
1342   2002000209788 SA.20978 Nowy leksykon VAT 2012 / Maruchin, Wojciech.
1343   2002000219824 SA.21982 Ogólne prawo podatkowe : zagadnienia materialnoprawne i proceduralne / Ofiarski, Zbigniew
1344   2002000216885 SA.21688 Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Panasiuk, Anna Maria.
1345   2002000231918 SA.23191 Ordynacja podatkowa : wzory pism z komentarzem / Ciecierski, Michał.
1346   2002000243249 SA.24324 Ordynacja podatkowa : zmiany w ogólnym prawie podatkowym /
1347   2002000210449 SA.21044 Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT 2012 /
1348   2002000233899 SA.23389 PIT / Bartosiewicz, Adam.
1349   2002000232106 SA.23210 Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / Grabowska, Jolanta
1350   2002000227300 SA.22730 Podatek dochodowy od osób prawnych : komentarz /
1351   2002000222459 SA.22245 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz / Gargul, Michał.
1352   2002000236586 SA.23658 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz / Filipczyk, Hanna.
1353   2002000239006 SA.23900 Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami / Rogalska, Beata.
1354   2002000241337 SA.24133 Podatki 2017 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
1355   2002000194749 SA.19474 Podatki dochodowe w obrocie gospodarczym : wybrane zagadnienia / Kosakowski, Edward.
1356   2002000241948 SA.24194 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej
1357   2002000232786 SA.23278 Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych, 17 października 2012 r., Uniwersytet Warszawski Audytorium Starej Biblioteki UW [...] /
1358   2002000222466 SA.22246 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1359   2002000205766 SA.20576 Polskie prawo podatkowe : podręcznik akademicki /
1360   2002000215222 SA.21522 Polskie prawo podatkowe / Olesińska, Agnieszka
1361   2002000238689 SA.23868 Polskie prawo podatkowe a prawo unijne : katalog rozbieżności /
1362   2002000244888 SA.24488 Poprawa efektywności systemu podatkowego : nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie /
1363   2002000230478 SA.23047 Porozumienia w prawie podatkowym : horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej / Nita, Adam
1364   2002000231468 SA.23146 Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych : problematyka przedmiotu opodatkowania / Radzikowski, Krzysztof.
1365   2002000222251 SA.22225 Prawo podatkowe : zarys wykładu /
1366   2002000236081 SA.23608 Prawo podatkowe : kazusy z rozwiązaniami / Bigas, Adam.
1367   2002000244123 SA.24412 Prawo podatkowe : zagadnienia teorii i praktyki / Brzeziński, Bogumił
1368   2002000210791 SA.21079 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1369   2002000223470 SA.22347 Prawo podatkowe /
1370   2002000225658 SA.22565 Prawo podatkowe /
1371   2002000241955 SA.24195 Prawo podatkowe / Burzec, Marcin.
1372   2002000243980 SA.24398 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard
1373   2002000217561 SA.21756 Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach / Duda-Hyz, Michalina
1374   2002000199348 SA.19934 Przedawnienie podatków i opłat lokalnych / Adamek, Marcin.
1375   2002000231581 SA.23158 Rozprawa w postępowaniu podatkowym / Teszner, Krzysztof.
1376   2002000197030 SA.19703 Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Mariański, Adam.
1377   2002000229854 SA.22985 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych : komentarz / Bogucki, Stanisław.
1378   2002000210814 SA.21081 Ryczałty w prawie podatkowym /
1379   2002000234391 SA.23439 Rzetelny proces podatkowy / Mudrecki, Artur.
1380   2002000210586 SA.21058 Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego / Dowgier, Rafał.
1381   2002000230119 SA.23011 Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : rozstrzygnięcia w prawie podatkowym /
1382   2002000241979 SA.24197 Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : ocena i kierunki zmian /
1383   2002000242822 SA.24282 Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego /
1384   2002000205810 SA.20581 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
1385   2002000240316 SA.24031 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
1386   2002000239051 SA.23905 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1387   2002000202840 SA.20284 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 4, | Cz. 1, Postępowania okołopodatkowe. | Cywilne, sporne postępowania odszkodowawcze / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1388   2002000206633 SA.20663 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 6, Varia / Walkowski, Grzegorz Kazimierz.
1389   2002000220257 SA.22025 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 1, | Cz. 2, 3, 4 / Podstawowe procedury podatkowe. Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1390   2002000220349 SA.22034 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 7, | Cz. 1, Źródła polskiego prawa podatkowego. | Prawo zwyczajowe w początkach państwowości polskiej, podatki w państwie Piastów / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1391   2002000220356 SA.22035 System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 7, | Cz. 4, Źródła polskiego prawa podatkowego. | Podatki w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) / Walkowski, Grzegorz Kazimierz
1392   2002000235572 SA.23557 Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce / Koronkiewicz, Joanna.
1393   2002000201416 SA.20141 The corporate income tax act = Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych /
1394   2002000209535 SA.20953 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych / Budasz, Krzysztof.
1395   2002000225788 SA.22578 Uprawnienia podatkowe : procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego / Popławski, Mariusz
1396   2002000190703 SA.19070 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego / Brolik, Jacek
1397   2002000195432 SA.19543 Ustawa o doradztwie podatkowym /
1398   2002000203380 SA.20338 Ustawa o kontroli skarbowej : komentarz /
1399   2002000226754 SA.22675 Ustawa o podatku akcyzowym : komentarz / Matarewicz, Jacek.
1400   2002000219602 SA.21960 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych : komentarz / Michta, Dariusz.
1401   2002000205537 SA.20553 Ustawa o VAT z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi / Lewkowicz, Paweł Janusz.
1402   2002000233806 SA.23380 VAT : komentarz / Michalik, Tomasz.
1403   2002000239099 SA.23909 VAT : komentarz / Bartosiewicz, Adam.
1404   2002000199515 SA.19951 VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Rogala, Elżbieta
1405   2002000210845 SA.21084 VAT w branży finansowej / Selera, Paweł.
1406   2002000193582 SA.19358 VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych : komentarz, linie interpretacyjne / Dominik, Dagmara.
1407   2002000243348 SA.24334 Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego /
1408   2002000219176 SA.21917 Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego : węzłowe problemy / Filipczyk, Hanna.
1409   2002000213143 SA.21314 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
 
Ordynacja Podatkowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1410   2002000244666 SA.24466 Nowa ordynacja podatkowa : z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego / Etel, Leonard
1411   2002000190109 SA.19010 Ordynacja podatkowa : wokół nowelizacji /
1412   2002000191410 SA.19141 Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego /
1413   2002000200259 SA.20025 Ordynacja podatkowa : zagadnienia proceduralne /
1414   2002000201539 SA.20153 Ordynacja podatkowa : komentarz /
1415   2002000211897 SA.21189 Ordynacja podatkowa : kontrola realizacji zobowiązań podatkowych /
1416   2002000232779 SA.23277 Ordynacja podatkowa : rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych /
1417   2002000233158 SA.23315 Ordynacja podatkowa : komentarz 2015 / Adamiak, Barbara
1418   2002000237729 SA.23772 Ordynacja podatkowa : kierunkowe założenia nowej regulacji / Etel, Leonard
1419   2002000237736 SA.23773 Ordynacja podatkowa : stan obecny i kierunki zmian /
1420   2002000244093 SA.24409 Ordynacja podatkowa : komentarz / Dzwonkowski, Henryk.
1421   2002000219480 SA.21948 Ordynacja podatkowa / Kosikowski, Cezary
1422   2002000197382 SA.19738 The tax ordinance act = Ordynacja podatkowa /
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1423   2002000231994 SA.23199 Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa / Nowak, Maciej Jacek.
1424   2002000229359 SA.22935 Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego /
1425   2002000226815 SA.22681 Gospodarka mieszkaniowa gminy / Nowak, Maciej Jacek.
1426   2002000230379 SA.23037 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
1427   2002000205063 SA.20506 Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania / Felcenloben, Dariusz.
1428   2002000229601 SA.22960 Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania /
1429   2002000224088 SA.22408 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : komentarz / Dalecka, Aleksandra.
1430   2002000228611 SA.22861 Najem lokali : komentarz / Doliwa, Adam
1431   2002000234742 SA.23474 Najem powierzchni i lokali użytkowych : przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu / Siwiec, Katarzyna
1432   2002000221049 SA.22104 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
1433   2002000211668 SA.21166 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
1434   2002000219466 SA.21946 Ochrona praw lokatorów : komentarz / Chaciński, Jacek.
1435   2002000221285 SA.22128 Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1436   2002000234575 SA.23457 Ochrona praw lokatorów, dodatki mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów / Dziczek, Roman.
1437   2002000209511 SA.20951 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Strzelczyk, Ryszard
1438   2002000213969 SA.21396 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Burzak, Andrzej Jan
1439   2002000205131 SA.20513 Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Kwaśniak, Piotr.
1440   2002000231451 SA.23145 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / Jaroszyński, Krzysztof
1441   2002000202277 SA.20227 Podział nieruchomości / Durzyńska, Magdalena.
1442   2002000216199 SA.21619 Pozwolenie na budowę / Ostrowska, Anna
1443   2002000227843 SA.22784 Prawo budowlane : komentarz /
1444   2002000234353 SA.23435 Prawo budowlane : komentarz / Asman, Tomasz.
1445   2002000238740 SA.23874 Prawo budowlane : komentarz / Buliński, Kamil.
1446   2002000213624 SA.21362 Prawo budowlane / Kisilowska, Helena
1447   2002000238375 SA.23837 Prawo budowlane i nieruchomości : komentarz / Dumin, Łukasz.
1448   2002000235466 SA.23546 Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. : szczegółowy komentarz do zmian / Bernatowicz, Łukasz.
1449   2002000216472 SA.21647 Prawo mieszkaniowe : komentarz / Doliwa, Adam
1450   2002000233196 SA.23319 Prawo mieszkaniowe : regulacje i praktyka / Godlewski, Rafał.
1451   2002000216489 SA.21648 Prawo mieszkaniowe w praktyce : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
1452   2002000234360 SA.23436 Prawo nieruchomości / Strzelczyk, Ryszard
1453   2002000202390 SA.20239 Prawo obrotu nieruchomościami / Strzelczyk, Ryszard
1454   2002000228277 SA.22827 Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych : komentarz / Stefaniak, Adam.
1455   2002000207739 SA.20773 Prawo umów budowlanych / Strzępka, Janusz.
1456   2002000240453 SA.24045 Proces rozbiórki obiektu budowlanego / Błażewski, Maciej
1457   2002000208149 SA.20814 Publiczna własność nieruchomości / Habdas, Magdalena.
1458   2002000220295 SA.22029 Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym / Cherka, Maksymilian.
1459   2002000228086 SA.22808 Sąsiedztwo nieruchomości : komentarz / Balwicka-Szczyrba, Małgorzata.
1460   2002000206985 SA.20698 Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu / Gołba, Zdzisław
1461   2002000218933 SA.21893 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1462   2002000221179 SA.22117 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Pietrzykowski, Krzysztof
1463   2002000231338 SA.23133 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
1464   2002000225993 SA.22599 Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej / Goldiszewicz-Wyrzykowska, Agnieszka.
1465   2002000209146 SA.20914 Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Gliniecki, Bartłomiej.
1466   2002000229687 SA.22968 Umowa deweloperska : charakter prawny i zastosowanie praktyczne / Kunicki, Piotr.
1467   2002000228109 SA.22810 Umowa o roboty budowlane ze wzorami / Damasiewicz, Agnieszka.
1468   2002000221377 SA.22137 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
1469   2002000215352 SA.21535 Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego : komentarz / Gurgul, Stanisław.
1470   2002000214652 SA.21465 Ustawa deweloperska : komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / Gliniecki, Bartłomiej.
1471   2002000198464 SA.19846 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
1472   2002000231185 SA.23118 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1473   2002000234834 SA.23483 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Błaszczak, Anna
1474   2002000236715 SA.23671 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Jaworski, Jacek
1475   2002000223258 SA.22325 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi : komentarz / Bogdanowicz, Piotr
1476   2002000228802 SA.22880 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi : komentarz / Grabiec, Mateusz.
1477   2002000211538 SA.21153 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego : komentarz / Pawełczyk, Mirosław.
1478   2002000228116 SA.22811 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego : komentarz / Zdun-Załęska, Katarzyna.
1479   2002000213334 SA.21333 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego : komentarz, wzory umów deweloperskich i pism / Ciepła, Helena
1480   2002000230577 SA.23057 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz /
1481   2002000236333 SA.23633 Własność lokali : komentarz / Strzelczyk, Ryszard
1482   2002000211262 SA.21126 Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa : komentarz / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1483   2002000209429 SA.20942 Własność nieruchomości / Rudnicki, Stanisław
1484   2002000225900 SA.22590 Wspólnota mieszkaniowa / Szymczak, Iwona.
1485   2002000227430 SA.22743 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi / Jońska, Beata
1486   2002000226778 SA.22677 Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali / Dziczek, Roman.
 
Prawo Bankowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1487   2002000198778 SA.19877 Bankowe umowy przedsiębiorców / Korpalski, Mariusz
1488   2002000195999 SA.19599 Bankowość : zagadnienia podstawowe / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
1489   2002000212016 SA.21201 Bankowość : podstawowe zagadnienia / Niczyporuk, Piotr.
1490   2002000198785 SA.19878 Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości / Sitek, Marcin.
1491   2002000220721 SA.22072 Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Rutkowska-Tomaszewska, Edyta.
1492   2002000211705 SA.21170 Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie / Mojak, Jan
1493   2002000206176 SA.20617 Polskie prawo bankowe : wybrane zagadnienia / Mikos-Sitek, Agnieszka.
1494   2002000204813 SA.20481 Prawo bankowe : komentarz / Smykla, Bernard.
1495   2002000219305 SA.21930 Prawo bankowe : komentarz / Kawulski, Arkadiusz.
1496   2002000219510 SA.21951 Prawo bankowe : komentarz /
1497   2002000219121 SA.21912 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
1498   2002000241191 SA.24119 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
1499   2002000228741 SA.22874 Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne /
1500   2002000202680 SA.20268 The banking law = Prawo bankowe /
1501   2002000227027 SA.22702 Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych / Iwański, Wojciech.
1502   2002000233578 SA.23357 Ustawa o obligacjach : komentarz / Woźniak, Rafał
1503   2002000234841 SA.23484 Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym : wzory pism i umów : komentarz / Wociór, Dariusz.
1504   2002000235091 SA.23509 Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów : komentarz / Mojak, Jan
 
Prawo Wekslowe i Czekowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1505   2002000201935 SA.20193 Prawo wekslowe i czekowe : praktyczny komentarz / Heropolitańska, Izabela.
1506   2002000220103 SA.22010 Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Czarnecki, Marek.
1507   2002000230546 SA.23054 Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Jastrzębski, Jacek.
1508   2002000192295 SA.19229 Prawo wekslowe i czekowe /
1509   2002000217639 SA.21763 Prawo wekslowe i czekowe / Bagińska, Lidia.
1510   2002000233813 SA.23381 Weksel w obrocie gospodarczym / Heropolitańska, Izabela.
 
Prawo Papierów Wartościowych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1511   2002000243140 SA.24314 Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych : w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. /
1512   2002000156020 SA.15602 Prawnokarna ochrona giełdowego obrotu papierami wartościowymi / Sucharski, Miłosz
1513   2002000198556 SA.19855 Prawo giełdowe / Zacharzewski, Konrad.
1514   2002000209658 SA.20965 Prawo papierów wartościowych : testy, kazusy, tablice / Skrodzka, Marta Janina.
1515   2002000223463 SA.22346 Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu / Mojak, Jan
1516   2002000160270 SA.16027 Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego / Kołacz, Jacek.
1517   2002000227638 SA.22763 Prawo rynku kapitałowego : komentarz /
1518   2002000233950 SA.23395 Prawo rynku kapitałowego / Chłopecki, Aleksander.
1519   2002000234636 SA.23463 Prawo rynku kapitałowego / Fedorowicz, Magdalena.
1520   2002000214140 SA.21414 Umowa objęcia akcji / Sójka, Tomasz.
1521   2002000190321 SA.19032 Ustawa o obligacjach : komentarz / Kropiwnicki, Jarosław.
1522   2002000190994 SA.19099 Ustawa o obligacjach : komentarz / Lipiec-Warzecha, Ludmiła.
1523   2002000178701 SA.17870 Ustawa o ofercie publicznej : komentarz / Haładyj, Krzysztof.
 
Postępowanie Administracyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1524   2002000220394 SA.22039 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz.
1525   2002000242181 SA.24218 Aksjomaty postępowania administracyjnego / Zimmermann, Jan
1526   2002000230621 SA.23062 Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Łaszczyca, Grzegorz
1527   2002000236821 SA.23682 Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych / Jakubowski, Aleksander
1528   2002000211576 SA.21157 Autokontrola decyzji administracyjnej / Krawiec, Anna
1529   2002000231826 SA.23182 Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów / Dańczak, Paweł.
1530   2002000231925 SA.23192 Decyzje środowiskowe / Robaszewska, Renata.
1531   2002000232007 SA.23200 Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Sawczyn, Wojciech.
1532   2002000232649 SA.23264 Kierunki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego : propozycje i kontrowersje /
1533   2002000193452 SA.19345 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Łaszczyca, Grzegorz
1534   2002000193445 SA.19344 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Łaszczyca, Grzegorz
1535   2002000205896 SA.20589 Kodeks postępowania administracyjnego : orzecznictwo / Rojewski, Michał
1536   2002000211347 SA.21134 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków : (z suplementem elektronicznym) /
1537   2002000229526 SA.22952 Kodeks postępowania administracyjnego : wzory pism i dokumentów / Suwaj, Robert.
1538   2002000230409 SA.23040 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Kędziora, Robert.
1539   2002000230690 SA.23069 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Przybysz, Piotr
1540   2002000235695 SA.23569 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Golęba, Anna.
1541   2002000238931 SA.23893 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Wróbel, Andrzej
1542   2002000242396 SA.24239 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara
1543   2002000244826 SA.24482 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /
1544   2002000200198 SA.20019 Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Polański, Piotr.
1545   2002000234056 SA.23405 Koszty postępowania sądowoadministracyjnego : komentarz / Błystak, Lidia.
1546   2002000235015 SA.23501 Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Razowski, Paweł.
1547   2002000205926 SA.20592 Nieważność postępowania sądowo-administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej / Rząsa, Grzegorz.
1548   2002000242693 SA.24269 Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku /
1549   2002000242655 SA.24265 Ogólne postępowanie administracyjne / Kędziora, Robert.
1550   2002000235442 SA.23544 Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD / Drembkowski, Paweł.
1551   2002000208460 SA.20846 Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Łaszczyca, Grzegorz
1552   2002000204486 SA.20448 Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne /
1553   2002000204462 SA.20446 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia /
1554   2002000214560 SA.21456 Postępowanie administracyjne : ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Ochendowski, Eugeniusz
1555   2002000219107 SA.21910 Postępowanie administracyjne : ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne / Rojewski, Michał.
1556   2002000242242 SA.24224 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
1557   2002000207357 SA.20735 Postępowanie administracyjne /
1558   2002000218117 SA.21811 Postępowanie administracyjne / Żukowski, Ludwik.
1559   2002000242440 SA.24244 Postępowanie administracyjne / Woś, Tadeusz
1560   2002000243966 SA.24396 Postępowanie administracyjne /
1561   2002000223814 SA.22381 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1562   2002000207111 SA.20711 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : testy, kazusy / Gołaszewski, Piotr.
1563   2002000204776 SA.20477 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Gołaszewski, Piotr.
1564   2002000241221 SA.24122 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara
1565   2002000228659 SA.22865 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1566   2002000209580 SA.20958 Postępowanie administracyjne ze wzorami decyzji, aktów administracyjnych i innych pism : poradnik praktyczny / Bujko, Wojciech.
1567   2002000241283 SA.24128 Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne / Kmiecik, Zbigniew R.
1568   2002000198235 SA.19823 Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji : kazusy / Celińska-Grzegorczyk, Katarzyna.
1569   2002000204509 SA.20450 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Przybysz, Piotr
1570   2002000244772 SA.24477 Postępowanie sądowoadministracyjne : zarys wykładu /
1571   2002000195883 SA.19588 Postępowanie sądowoadministracyjne / Jaśkowska, Małgorzata
1572   2002000242457 SA.24245 Postępowanie sądowoadministracyjne / Woś, Tadeusz
1573   2002000232687 SA.23268 Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Kopacz, Marta.
1574   2002000208125 SA.20812 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tarno, Jan Paweł.
1575   2002000214591 SA.21459 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Woś, Tadeusz
1576   2002000242471 SA.24247 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Drachal, Janusz.
1577   2002000221636 SA.22163 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /
1578   2002000234803 SA.23480 Prawotwórstwo sądów administracyjnych /
1579   2002000231567 SA.23156 Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Rychter, Renata Alicja.
1580   2002000238207 SA.23820 Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Knysiak-Sudyka, Hanna.
1581   2002000237507 SA.23750 Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / Drelichowska, Angelika.
1582   2002000229021 SA.22902 Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego / Kornacki, Paweł
1583   2002000194435 SA.19443 Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych / Romańska, Marta.
1584   2002000197139 SA.19713 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
1585   2002000205889 SA.20588 Verwaltungsverfahrensgesetz : zweisprachige Textausgabe = Kodeks postępowania administracyjnego : tekst dwujęzyczny : we współpracy z /
1586   2002000225849 SA.22584 Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Kmiecik, Zbigniew R.
1587   2002000204370 SA.20437 Wzory pism i orzeczeń : w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dauter, Bogusław.
1588   2002000242174 SA.24217 Zagadnienia ogólne / Bogucka, Iwona.
1589   2002000229069 SA.22906 Zarys teorii postępowania administracyjnego / Kmieciak, Zbigniew
 
Prawo Administracyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1590   2002000244307 SA.24430 Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / Blicharz, Jolanta
1591   2002000218803 SA.21880 Administracja dóbr i usług publicznych /
1592   2002000229908 SA.22990 Administracja i zarządzanie publiczne : nauka o współczesnej administracji / Sześciło, Dawid
1593   2002000184610 SA.18461 Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Izdebski, Hubert
1594   2002000216366 SA.21636 Administracja publiczna : komentarz. T. 2, Ustrój administracji państwowej terenowej /
1595   2002000218810 SA.21881 Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie /
1596   2002000243898 SA.24389 Administracyjne kary pieniężne : studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego / Staniszewska, Lucyna.
1597   2002000208859 SA.20885 Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Przybysz, Piotr
1598   2002000213419 SA.21341 Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich / Ziniewicz, Monika Anna.
1599   2002000221216 SA.22121 Aksjomaty prawa administracyjnego / Zimmermann, Jan
1600   2002000226273 SA.22627 Akt urodzenia / Wilk, Aleksandra.
1601   2002000234162 SA.23416 Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Dąbrowski, Paweł
1602   2002000239334 SA.23933 Decentralizacja administracji publicznej w Polsce / Fundowicz, Sławomir
1603   2002000235367 SA.23536 Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych : wzory i komentarze / Cegiełko, Paweł.
1604   2002000235121 SA.23512 Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności / Gałach, Adam.
1605   2002000234674 SA.23467 Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym /
1606   2002000207630 SA.20763 Dzieje administracji w Polsce w XX wieku / Żukowski, Marek.
1607   2002000197184 SA.19718 Encyklopedia prawa administracyjnego /
1608   2002000236500 SA.23650 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona.
1609   2002000242716 SA.24271 Fakultatywne działania administracji publicznej / Oleś, Mariusz.
1610   2002000227157 SA.22715 Generalny akt administracyjny : między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym / Szewczyk, Ewa
1611   2002000193438 SA.19343 Historia administracji / Cichoń, Paweł.
1612   2002000221780 SA.22178 Historia administracji i myśli administracyjnej : czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.) / Maciejewski, Tadeusz
1613   2002000240699 SA.24069 Historia administracji państw Europy Wschodniej : od średniowiecza do początku XX wieku / Golubko, Vìktor Êvstahìjovič
1614   2002000170491 SA.17049 Historia administracji w Polsce 1764-1989 : wybór źródeł
1615   2002000170484 SA.17048 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech
1616   2002000236876 SA.23687 Informacja w administracji publicznej : zarys problematyki / Czuryk, Małgorzata.
1617   2002000236883 SA.23688 Informacje niejawne : zagadnienia prawnoadministracyjne / Szałowski, Ryszard.
1618   2002000232748 SA.23274 Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym / Łakoma, Sylwia.
1619   2002000235169 SA.23516 Internacjonalizacja administracji publicznej /
1620   2002000240491 SA.24049 Jednostka wobec działań administracji publicznej /
1621   2002000238917 SA.23891 Kierownictwo w prawie administracyjnym / Góralczyk, Wojciech
1622   2002000234551 SA.23455 Komentarz do spraw administracyjnych : wybrane zagadnienia / Kamińska, Irena
1623   2002000231369 SA.23136 Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym / Ruczkowski, Piotr
1624   2002000214249 SA.21424 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek
1625   2002000210722 SA.21072 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
1626   2002000239396 SA.23939 Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego / Wszołek, Przemysław.
1627   2002000197337 SA.19733 Legislacja administracyjna : zarys zagadnień podstawowych / Grzonka, Lesław.
1628   2002000214256 SA.21425 Legislacja administracyjna : teoria, orzecznictwo, praktyka /
1629   2002000208903 SA.20890 Legislacja administracyjna / Mazuryk, Marcin.
1630   2002000221261 SA.22126 Leksykon administratywisty /
1631   2002000180049 SA.18004 Leksykon prawa administracyjnego /
1632   2002000222183 SA.22218 Materialne prawo administracyjne /
1633   2002000232717 SA.23271 Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Leraczyk, Izabela.
1634   2002000219787 SA.21978 Nauka administracji : podręcznik uniwersytecki / Błaś, Adam
1635   2002000183200 SA.18320 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew
1636   2002000222398 SA.22239 Nauka administracji /
1637   2002000241214 SA.24121 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew
1638   2002000219794 SA.21979 Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne /
1639   2002000239259 SA.23925 Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji / MUCHA, MONIKA
1640   2002000234063 SA.23406 Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań /
1641   2002000220738 SA.22073 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Władek, Zbigniew.
1642   2002000227683 SA.22768 Organizacja prawna administracji publicznej /
1643   2002000237002 SA.23700 Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce / Kalisiak-Mędelska, Magdalena.
1644   2002000229236 SA.22923 Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego : aspekty materialnoprawne /
1645   2002000225115 SA.22511 Podstawy prawa i administracji / Góralczyk, Wojciech
1646   2002000238672 SA.23867 Podstawy władztwa administracyjnego / Krawczyk, Mariusz
1647   2002000210470 SA.21047 Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Szreniawski, Piotr
1648   2002000199959 SA.19995 Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Maciejko, Wojciech.
1649   2002000205759 SA.20575 Prawo administracyjne : część ogólna /
1650   2002000206657 SA.20665 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 1 /
1651   2002000206664 SA.20666 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 2 /
1652   2002000211453 SA.21145 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
1653   2002000218230 SA.21823 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
1654   2002000223135 SA.22313 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz
1655   2002000235237 SA.23523 Prawo administracyjne : zagadnienia podstawowe / Lipowicz, Irena
1656   2002000195128 SA.19512 Prawo administracyjne / Drobny, Wojciech.
1657   2002000199171 SA.19917 Prawo administracyjne /
1658   2002000199706 SA.19970 Prawo administracyjne /
1659   2002000222763 SA.22276 Prawo administracyjne /
1660   2002000226655 SA.22665 Prawo administracyjne / Zimmermann, Jan
1661   2002000236036 SA.23603 Prawo administracyjne / Wierzbowski, Marek
1662   2002000237330 SA.23733 Prawo administracyjne / Ura, Elżbieta.
1663   2002000241924 SA.24192 Prawo administracyjne / Wierzbowski, Marek
1664   2002000203526 SA.20352 Prawo administracyjne intertemporalne / Kamiński, Marcin
1665   2002000225122 SA.22512 Prawo administracyjne materialne : pojęcia, instytucje, zasady /
1666   2002000227324 SA.22732 Prawo administracyjne materialne /
1667   2002000229564 SA.22956 Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie / Bernaczyk, Michał
1668   2002000219862 SA.21986 Prawo informacyjne : problem badawczy teorii prawa administracyjnego / Celarek, Krystyna.
1669   2002000241863 SA.24186 Prawo miejscowe / Dąbek, Dorota
1670   2002000204530 SA.20453 Prawo o aktach stanu cywilnego : komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism / Czajkowska, Alicja.
1671   2002000235824 SA.23582 Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem : przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów / Basior, Iwona.
1672   2002000220615 SA.22061 Prawo, administracja, gospodarka po 15 latach transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej /
1673   2002000240255 SA.24025 Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej : zarys problematyki /
1674   2002000235510 SA.23551 Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. / Drobny, Wojciech.
1675   2002000241238 SA.24123 Przewodnik po prawie administracyjnym / Jakimowicz, Wojciech.
1676   2002000216960 SA.21696 Publicznoprawne formy działania administracji : teoria i praktyka / Adamczyk, Andrzej
1677   2002000230812 SA.23081 Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego /
1678   2002000234216 SA.23421 Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce /
1679   2002000203168 SA.20316 Sankcje administracyjne : blaski i cienie /
1680   2002000238825 SA.23882 Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej / Jaśkowski, Marek.
1681   2002000201973 SA.20197 Służba cywilna : materiały szkoleniowe / Drobny, Wojciech.
1682   2002000238894 SA.23889 Społeczna skuteczność prawa administracyjnego / Żukowski, Lech Józef.
1683   2002000236128 SA.23612 Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym /
1684   2002000231628 SA.23162 Statystyka w administracji / Malinowski, Andrzej.
1685   2002000237118 SA.23711 Transformacja administracji publicznej w Polsce : od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej / Lipska-Sondecka, Agnieszka.
1686   2002000242808 SA.24280 Ustawa o kontroli w administracji rządowej : komentarz z wzorami dokumentów / Bolek, Tomasz.
1687   2002000233783 SA.23378 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych : komentarz / Bieluk, Jerzy
1688   2002000229045 SA.22904 Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem /
1689   2002000235336 SA.23533 Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów /
1690   2002000221421 SA.22142 Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji /
1691   2002000216625 SA.21662 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
1692   2002000221445 SA.22144 Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej /
1693   2002000194916 SA.19491 Z problemów administracji : administracja publiczna /
1694   2002000214713 SA.21471 Zagadnienia prawa administracyjnego / Szypliński, Mieczysław
1695   2002000238276 SA.23827 Zarys prawa administracyjnego / Szmulik, Bogumił.
1696   2002000203229 SA.20322 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
1697   2002000241894 SA.24189 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
1698   2002000244178 SA.24417 Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo /
1699   2002000228406 SA.22840 Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym /
 
Prawo Celne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1700   2002000193490 SA.19349 Postępowanie celne : prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem / Chuderski, Jerzy.
1701   2002000179869 SA.17986 Prawo celne : międzynarodowe, wspólnotowe, polskie /
1702   2002000084323 SA.8432 Prawo celne w orzecznictwie sądowym /
1703   2002000154897 SA.15489 Wspólnotowy kodeks celny / Kałka, Marzenna.
1704   2002000160911 SA.16091 Wspólnotowy kodeks celny /
1705   2002000170576 SA.17057 Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze : teksty, literatura, orzecznictwo /
 
Ochrona Środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1706   2002000240422 SA.24042 Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami : praca zbiorowa / Badowska-Domagała, Ewa.
1707   2002000190376 SA.19037 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy /
1708   2002000208996 SA.20899 Leksykon prawa ochrony środowiska /
1709   2002000199669 SA.19966 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1710   2002000226204 SA.22620 Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech : analiza porównawcza / Barczak, Anna.
1711   2002000232762 SA.23276 Nowe prawo gospodarki odpadami /
1712   2002000169488 SA.16948 Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska : odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej / Górski, Marek.
1713   2002000242761 SA.24276 Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku : komentarz / Budyn-Kulik, Magdalena.
1714   2002000196668 SA.19666 Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska : zarys encyklopedyczny /
1715   2002000196989 SA.19698 Prawne podstawy ochrony środowiska / Lipiński, Aleksander.
1716   2002000237460 SA.23746 Prawo gospodarki odpadami : monografia / Bukowski, Zbigniew
1717   2002000226679 SA.22667 Prawo łowieckie : komentarz / Radecki, Wojciech
1718   2002000227850 SA.22785 Prawo łowieckie : komentarz / Rakoczy, Bartosz
1719   2002000236203 SA.23620 Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Ciechanowicz-McLean, Janina
1720   2002000208637 SA.20863 Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza /
1721   2002000225146 SA.22514 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
1722   2002000230768 SA.23076 Prawo ochrony środowiska : komentarz / Górski, Marek.
1723   2002000236647 SA.23664 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej Franciszek
1724   2002000194572 SA.19457 Prawo ochrony środowiska /
1725   2002000225641 SA.22564 Prawo ochrony środowiska / Badowska-Domagała, Ewa.
1726   2002000236074 SA.23607 Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym / Federczyk, Wojciech.
1727   2002000206190 SA.20619 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1728   2002000238795 SA.23879 Prawo wodne : komentarz / Kałużny, Mirosław.
1729   2002000242532 SA.24253 Ustawa o lasach : komentarz / Radecki, Wojciech
1730   2002000209405 SA.20940 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech
1731   2002000241696 SA.24169 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Gruszecki, Krzysztof
1732   2002000241689 SA.24168 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech
1733   2002000228475 SA.22847 Ustawa o odpadach : komentarz / Budziński, Łukasz.
1734   2002000235329 SA.23532 Ustawy o ochronie zwierząt : komentarz / Radecki, Wojciech
1735   2002000238252 SA.23825 Utrzymanie czystości i porządku w gminach : komentarz / Radecki, Wojciech
1736   2002000183149 SA.18314 Wybrane problemy prawa ochrony środowiska /
1737   2002000220936 SA.22093 Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska : skrypt uniwersytecki /
1738   2002000240385 SA.24038 Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska /
1739   2002000198563 SA.19856 Zasady prawne ochrony środowiska / Korzeniowski, Piotr
1740   2002000241092 SA.24109 Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / Mikosz, Ryszard.
 
Prawo Gospodarcze Publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1741   2002000240866 SA.24086 Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym /
1742   2002000233103 SA.23310 Leksykon prawa gospodarczego publicznego / Powałowski, Andrzej.
1743   2002000231093 SA.23109 Nowe prawo działalności gospodarczej / Kosikowski, Cezary
1744   2002000204516 SA.20451 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
1745   2002000216717 SA.21671 Prawo gospodarcze : kompendium / Olszewski, Jan
1746   2002000241269 SA.24126 Prawo gospodarcze i handlowe / Byczko, Szymon.
1747   2002000232144 SA.23214 Prawo gospodarcze prywatne : testy, kazusy, tablice / Pszczółka, Szymon.
1748   2002000180704 SA.18070 Prawo gospodarcze prywatne /
1749   2002000183347 SA.18334 Prawo gospodarcze publiczne : testy / Będkowski-Kozioł, Michał.
1750   2002000193735 SA.19373 Prawo gospodarcze publiczne / Ablewicz, Joanna.
1751   2002000198297 SA.19829 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
1752   2002000234773 SA.23477 Prawo gospodarcze publiczne / Balmas, Agnieszka.
1753   2002000240927 SA.24092 Prawo gospodarcze publiczne /
1754   2002000215680 SA.21568 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ pracowników, prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, swoboda świadczenia usług, swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe, wspólne reguły konkurencji. [1] /
1755   2002000182678 SA.18267 Prawo publiczne gospodarcze : testy - kazusy - tablice / Miaskowska-Daszkiewicz, Katarzyna
1756   2002000191168 SA.19116 Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz. T. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń /
1757   2002000193285 SA.19328 Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz. T. 2, Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach : komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów /
1758   2002000199232 SA.19923 Prawo w działalności gospodarczej / Michniewicz, Grzegorz.
1759   2002000194428 SA.19442 Publiczne prawo gospodarcze : ćwiczenia /
1760   2002000232410 SA.23241 Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / Blicharz, Rafał.
1761   2002000233554 SA.23355 Publiczne prawo gospodarcze / Miśko, Tomasz
1762   2002000236401 SA.23640 Publiczne prawo gospodarcze / Snażyk, Zofia.
1763   2002000195951 SA.19595 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary
1764   2002000180414 SA.18041 Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym / Kocowski, Tadeusz
1765   2002000231376 SA.23137 Repetytorium z prawa gospodarczego / Wieczorska, Bożena.
1766   2002000199423 SA.19942 Swoboda działalności gospodarczej / Szymanek, Tadeusz
1767   2002000238214 SA.23821 Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy-sprzedawcy energii elektrycznej / Marszałek, Marcin
1768   2002000199478 SA.19947 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa /
1769   2002000236708 SA.23670 Umowy w obrocie gospodarczym / Grykiel, Jarosław.
1770   2002000180124 SA.18012 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : komentarz / Tarska, Monika.
1771   2002000220899 SA.22089 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary
1772   2002000205544 SA.20554 Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe / Szydło, Marek
1773   2002000204684 SA.20468 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander.
1774   2002000204691 SA.20469 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
1775   2002000211811 SA.21181 Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego / Demendecki, Tomasz.
 
Samorząd Terytorialny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1776   2002000241825 SA.24182 Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego /
1777   2002000208910 SA.20891 Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Kąkol, Cezary.
1778   2002000242709 SA.24270 Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego /
1779   2002000239204 SA.23920 Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym /
1780   2002000167880 SA.16788 Działalność uchwałodawcza rady gminy : ze wzorami uchwał, procedur i pism / Czerw, Jarosław
1781   2002000227508 SA.22750 Egzekucja podatków i opłat lokalnych / Binaś, Marcin.
1782   2002000190727 SA.19072 Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój /
1783   2002000197870 SA.19787 Encyklopedia samorządu terytorialnego /
1784   2002000205261 SA.20526 Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Cz. 2, Zadania i kompetencje /
1785   2002000234933 SA.23493 Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego /
1786   2002000208934 SA.20893 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Jastrzębska, Maria
1787   2002000202727 SA.20272 Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Swianiewicz, Paweł
1788   2002000207234 SA.20723 Finanse samorządowe : nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne / Filipiak-Dylewska, Beata
1789   2002000238306 SA.23830 Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy /
1790   2002000239709 SA.23970 Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Bartela, Malwina.
1791   2002000211613 SA.21161 Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JESSICA /
1792   2002000232601 SA.23260 Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce /
1793   2002000243157 SA.24315 Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych /
1794   2002000233851 SA.23385 Jawność w samorządzie terytorialnym /
1795   2002000228444 SA.22844 Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
1796   2002000203076 SA.20307 Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności /
1797   2002000242747 SA.24274 Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy / Szczepaniak, Rafał.
1798   2002000228260 SA.22826 Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej / Grosicka, Katarzyna.
1799   2002000239266 SA.23926 Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
1800   2002000232588 SA.23258 Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany / Etel, Leonard
1801   2002000229441 SA.22944 Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego /
1802   2002000237323 SA.23732 Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Celarek, Krystyna.
1803   2002000216946 SA.21694 Prawo samorządu terytorialnego /
1804   2002000194817 SA.19481 Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : poradnik dla praktyków : likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, komercjalizacja, prywatyzacja, PPP, koncesje, konsolidacja /
1805   2002000199317 SA.19931 Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu : poradnik dla praktyków / Czerw, Jarosław
1806   2002000244703 SA.24470 Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny /
1807   2002000227126 SA.22712 Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Wierzbica, Anna.
1808   2002000235534 SA.23553 Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa /
1809   2002000225719 SA.22571 Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce / Jańczuk, Lech.
1810   2002000206787 SA.20678 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
1811   2002000240958 SA.24095 Samorząd terytorialny - od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa /
1812   2002000214089 SA.21408 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej
1813   2002000226693 SA.22669 Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Izdebski, Hubert
1814   2002000241665 SA.24166 Samorząd terytorialny / Dolnicki, Bogdan
1815   2002000206794 SA.20679 Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja / Pająk, Kazimierz
1816   2002000230188 SA.23018 Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej : odbudowa i jej efekty / Kamiński, Radosław
1817   2002000230836 SA.23083 Samorząd terytorialny w Polsce : wybrane aspekty funkcjonowania /
1818   2002000230096 SA.23009 Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji : księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego /
1819   2002000219169 SA.21916 Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych /
1820   2002000199744 SA.19974 Samorządowe prawo wyborcze /
1821   2002000208316 SA.20831 Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Jagoda, Joanna.
1822   2002000209542 SA.20954 Status prawny rady gminy /
1823   2002000228789 SA.22878 Straże gminne : komentarz / Kotowski, Wojciech.
1824   2002000201164 SA.20116 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej
1825   2002000239914 SA.23991 Szczególny status gminy uzdrowiskowej : z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /
1826   2002000235589 SA.23558 Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : wzory pism i dokumentów, schematy działań / Augustyniak, Monika
1827   2002000207760 SA.20776 Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych : wzory z komentarzami ekspertów /
1828   2002000194664 SA.19466 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Gonet, Wojciech.
1829   2002000211774 SA.21177 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Zięty, Jakub Jan.
1830   2002000204349 SA.20434 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / Borszowski, Paweł
1831   2002000193575 SA.19357 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Drobny, Wojciech.
1832   2002000197726 SA.19772 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz /
1833   2002000238016 SA.23801 Ustawa o pracownikach samorządowych z komentarzem : praktyczny komentarz do każdego artykułu, przydatne przykłady, wzory dokumentów, zmiany od 1 stycznia i 22 lutego 2016 r. /
1834   2002000162762 SA.16276 Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Uziębło, Piotr.
1835   2002000243096 SA.24309 Ustawa o rewitalizacji : komentarz. T. 1 / Bochentyn, Adam.
1836   2002000206084 SA.20608 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa /
1837   2002000215550 SA.21555 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Szewc, Andrzej
1838   2002000224149 SA.22414 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz /
1839   2002000199508 SA.19950 Ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o dostępie do informacji publicznej : z wprowadzeniem /
1840   2002000214935 SA.21493 Ustawa o samorządzie województwa : komentarz /
1841   2002000201171 SA.20117 Ustrój samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Korczak, Jerzy.
1842   2002000220325 SA.22032 Ustrój samorządu terytorialnego / Bukowski, Zbigniew
1843   2002000216595 SA.21659 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa
1844   2002000206862 SA.20686 XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce /
1845   2002000236159 SA.23615 Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska : aspekty materialne i finansowe / Barczak, Anna.
1846   2002000245021 SA.24502 Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego /
1847   2002000230591 SA.23059 Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego / Jastrzębska, Maria
1848   2002000241016 SA.24101 Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych : studium administracyjnoprawne / Wacinkiewicz, Daniel.
1849   2002000209481 SA.20948 Związki międzygminne : komentarz /
1850   2002000235107 SA.23510 Źródła finansowania samorządu terytorialnego /
1851   2002000244185 SA.24418 Źródła prawa w samorządzie terytorialnym /
 
Prawo Karne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1852   2002000235640 SA.23564 Apelacje karne : zagadnienia praktyczne, akta i kazusy / Kapiński, Zbigniew.
1853   2002000233073 SA.23307 Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym / Ochnio, Ariadna.
1854   2002000226051 SA.22605 Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym : (zagadnienia ogólne) / Pohl, Łukasz.
1855   2002000227454 SA.22745 Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym : podstawowe zagadnienia materialno-prawne / Nawrocki, Mariusz.
1856   2002000240910 SA.24091 Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego / Potulski, Jacek.
1857   2002000232267 SA.23226 Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym / Budzyńska, Alicja.
1858   2002000232304 SA.23230 Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP / Hryniewicz-Lach, Elżbieta.
1859   2002000242945 SA.24294 Kara łączna i wyrok łączny / Kala, Dariusz.
1860   2002000235176 SA.23517 Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Lach, Arkadiusz
1861   2002000195531 SA.19553 Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie /
1862   2002000213907 SA.21390 Kazusy do nauki prawa karnego materialnego /
1863   2002000238481 SA.23848 Kodeks karny - część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Gałązka, Małgorzata
1864   2002000198914 SA.19891 Kodeks karny : część szczególna : kazusy / Leciak, Michał.
1865   2002000211323 SA.21132 Kodeks karny : część szczególna : pytania, kazusy, tablice /
1866   2002000220189 SA.22018 Kodeks karny : część szczególna. T. 1, Komentarz : art. 117-221 /
1867   2002000220196 SA.22019 Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz : art. 222-316 /
1868   2002000227577 SA.22757 Kodeks karny : wybór orzecznictwa / Sroka, Tomasz
1869   2002000227782 SA.22778 Kodeks karny : część szczególna : komentarz /
1870   2002000231031 SA.23103 Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz : art. 1-31 / Błaszczyk, Magdalena
1871   2002000234728 SA.23472 Kodeks karny : komentarz / Daniluk, Paweł.
1872   2002000234735 SA.23473 Kodeks karny : część ogólna. T. 2, Komentarz : art. 32-116 / Błaszczyk, Magdalena
1873   2002000235954 SA.23595 Kodeks karny : komentarz do zmian 2015 / Majewski, Jarosław
1874   2002000236531 SA.23653 Kodeks karny : komentarz / Budyn-Kulik, Magdalena.
1875   2002000238924 SA.23892 Kodeks karny : część szczególna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1876   2002000239372 SA.23937 Kodeks karny : komentarz / Bojarski, Tadeusz
1877   2002000241399 SA.24139 Kodeks karny : komentarz / Ciepły, Filip.
1878   2002000242082 SA.24208 Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-52 / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1879   2002000242099 SA.24209 Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 53-116 / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1880   2002000242600 SA.24260 Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 117-211a / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1881   2002000242617 SA.24261 Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 212-277d / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1882   2002000236937 SA.23693 Kodeks karny z 1932 roku /
1883   2002000207647 SA.20764 Leksykon prawa karnego : część ogólna : 100 podstawowych pojęć /
1884   2002000206145 SA.20614 Materiały do nauki części szczególnej prawa karnego materialnego : kazusy /
1885   2002000236968 SA.23696 Meandry prawa karnego i kryminalistyki : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego /
1886   2002000240811 SA.24081 Miejsce popełnienia czynu zabronionego / Nawrocki, Mariusz.
1887   2002000231086 SA.23108 Nauka o karze : sądowy wymiar kary /
1888   2002000216861 SA.21686 Nauka o przestępstwie : zasady odpowiedzialności /
1889   2002000222404 SA.22240 Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej /
1890   2002000208552 SA.20855 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 27 /
1891   2002000082916 SA.8291 Nowe kodeksy karne - z 1997 r. z uzasadnieniami /
1892   2002000236999 SA.23699 Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych /
1893   2002000209818 SA.20981 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń / Konarska-Wrzosek, Violetta.
1894   2002000225405 SA.22540 Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń / Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna.
1895   2002000191380 SA.19138 Polskie prawo karne : część ogólna / Wróbel, Włodzimierz
1896   2002000242136 SA.24213 Polskie prawo karne : część ogólna / Makarewicz, Juliusz
1897   2002000238719 SA.23871 Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych : suplement / Świecki, Dariusz.
1898   2002000234612 SA.23461 Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Krajewski, Radosław
1899   2002000213549 SA.21354 Prawo karne : repetytorium / Flis-Świeczkowska, Marta.
1900   2002000217523 SA.21752 Prawo karne : kazusy z rozwiązaniami / Zgoliński, Igor.
1901   2002000230485 SA.23048 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa /
1902   2002000236623 SA.23662 Prawo karne : wykład części ogólnej / Pohl, Łukasz.
1903   2002000242280 SA.24228 Prawo karne : część ogólna / Warylewski, Jarosław.
1904   2002000243973 SA.24397 Prawo karne : zarys problematyki / Marek, Andrzej
1905   2002000193032 SA.19303 Prawo karne (materialne, procesowe) i inne : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz.
1906   2002000214843 SA.21484 Prawo karne /
1907   2002000215277 SA.21527 Prawo karne /
1908   2002000242297 SA.24229 Prawo karne / Gardocki, Lech
1909   2002000242303 SA.24230 Prawo karne / Grześkowiak, Alicja
1910   2002000244277 SA.24427 Prawo karne / Królikowski, Michał
1911   2002000207906 SA.20790 Prawo karne materialne : część ogólna /
1912   2002000223449 SA.22344 Prawo karne materialne : część ogólna : tablice poglądowe / Gałązka, Marek.
1913   2002000223432 SA.22343 Prawo karne materialne : wybrane przepisy części szczególnej : tablice poglądowe / Gałązka, Marek.
1914   2002000236395 SA.23639 Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / Bojarski, Marek
1915   2002000209849 SA.20984 Prawo karne materialne / Zientara, Anna.
1916   2002000231512 SA.23151 Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów : uwagi praktyczne / Janicz, Małgorzata.
1917   2002000236432 SA.23643 Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz /
1918   2002000231543 SA.23154 Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym / Gadomska-Radel, Anna.
1919   2002000235299 SA.23529 Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze / Bojarski, Janusz.
1920   2002000221148 SA.22114 Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym /
1921   2002000227652 SA.22765 Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Klubińska, Maja.
1922   2002000233042 SA.23304 Przestępstwo z art. 258 Kodeksu Karnego z 1997 r. : (studium prawnodogmatyczne) / Badziak, Justyna.
1923   2002000209108 SA.20910 Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy /
1924   2002000209115 SA.20911 Rola świadka w prawie karnym / Stępień, Tadeusz.
1925   2002000189929 SA.18992 System prawa karnego. T. 1, Zagadnienia ogólne /
1926   2002000226396 SA.22639 Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
1927   2002000238221 SA.23822 Środki karne po nowelizacji w 2015 roku / Janiszowski-Downarowicz, Rafał.
1928   2002000236692 SA.23669 Środki zabezpieczające / Gierowski, Józef Krzysztof
1929   2002000234438 SA.23443 Umyślność w prawie karnym i psychologii : teoria i praktyka sądowa / Budyn-Kulik, Magdalena.
1930   2002000236739 SA.23673 Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego / Szczucki, Krzysztof.
1931   2002000200945 SA.20094 Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim / Sakowicz, Andrzej.
1932   2002000193629 SA.19362 Zasada proporcjonalności w prawie karnym /
1933   2002000232946 SA.23294 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego : część ogólna wraz z komentarzami /
1934   2002000189257 SA.18925 Zmiany w polskim prawie karnym : po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku /
1935   2002000221209 SA.22120 Zniesławienie w polskim prawie karnym : zagadnienia teorii i praktyki / Zgoliński, Igor.
1936   2002000202505 SA.20250 Źródła prawa karnego /
 
Prawo Karne Skarbowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1937   2002000199584 SA.19958 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym / Zgoliński, Igor.
1938   2002000211644 SA.21164 Kodeks karny skarbowy : komentarz LEX / Kardas, Piotr
1939   2002000213921 SA.21392 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wielgolewska, Anna.
1940   2002000228185 SA.22818 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wilk, Leszek.
1941   2002000202581 SA.20258 Kodeks karny skarbowy / Błaszczyk, Magdalena.
1942   2002000223319 SA.22331 Kontrola skarbowa : komentarz / Kulicki, Jacek.
1943   2002000217677 SA.21767 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Konarska-Wrzosek, Violetta.
1944   2002000242266 SA.24226 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Sepioło-Jankowska, Iwona.
1945   2002000239433 SA.23943 Prawo i proces karny skarbowy / Wilk, Leszek.
1946   2002000194220 SA.19422 Prawo karne skarbowe / Kazmiruk, Krzysztof.
1947   2002000235497 SA.23549 Prawo karne skarbowe / Błaszczyk, Magdalena
1948   2002000219336 SA.21933 Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych : zarys systemu / Decowska-Olejnik, Julia.
1949   2002000234018 SA.23401 Ustawa o kontroli skarbowej : komentarz praktyczny / Zalewski, Dariusz
1950   2002000225795 SA.22579 Ustawa o kontroli skarbowej /
1951   2002000228840 SA.22884 Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego /
1952   2002000214959 SA.21495 Zagadnienie odrębności prawa karnego skarbowego / Wiśniewski, Andrzej
1953   2002000205629 SA.20562 Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Sawicki, Janusz
1954   2002000195982 SA.19598 Zarys prawa karnego skarbowego / Sawicki, Janusz
 
Prawo Nieletnich
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1955   2002000182814 SA.18281 Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Klaus, Witold.
1956   2002000129734 SA.12973 Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich / GROMEK, KRYSTYNA
1957   2002000195289 SA.19528 Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji / Noszczyk-Bernasiewicz, Monika.
1958   2002000190444 SA.19044 Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Woźniakowska-Fajst, Dagmara.
1959   2002000179517 SA.17951 Polityka sądów wobec nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Wieczorek, Leszek
1960   2002000138774 SA.13877 Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / BIEŃKOWSKA, EWA
1961   2002000233332 SA.23333 Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
1962   2002000168450 SA.16845 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
1963   2002000197443 SA.19744 Postępowanie w sprawach nieletnich / Wilkowska-Płóciennik, Aneta.
1964   2002000235459 SA.23545 Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich / Korcyl-Wolska, Marianna.
1965   2002000201904 SA.20190 Prawne aspekty karcenia małoletnich /
1966   2002000209825 SA.20982 Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich / Kobes, Paweł.
1967   2002000155054 SA.15505 Prawo karne nieletnich : od opieki do odpowiedzialności / Stańdo-Kawecka, Barbara.
1968   2002000177872 SA.17787 Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich /
1969   2002000156129 SA.15612 Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Wieczorek, Leszek.
1970   2002000188519 SA.18851 Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Wach, Tomasz
1971   2002000191007 SA.19100 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
1972   2002000201591 SA.20159 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
1973   2002000226433 SA.22643 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
1974   2002000233790 SA.23379 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Haak-Trzuskawska, Anna.
1975   2002000162670 SA.16267 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Łucarz, Katarzyna.
 
Postępowanie Karne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1976   2002000213150 SA.21315 Apelacja w postępowaniu karnym / Świecki, Dariusz.
1977   2002000231970 SA.23197 Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Koper, Radosław.
1978   2002000215833 SA.21583 Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym : analiza dogmatycznoprawna / Świecki, Dariusz.
1979   2002000243607 SA.24360 Ciężar dowodu w procesie karnym : studium prawnoporównawcze / Warchoł, Marcin.
1980   2002000228888 SA.22888 Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe : aspekty procesowo-kryminalistyczne / Pawelec, Kazimierz Jan.
1981   2002000204387 SA.20438 Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Świecki, Dariusz.
1982   2002000231987 SA.23198 Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Świecki, Dariusz.
1983   2002000235947 SA.23594 Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Błoński, Michał
1984   2002000201843 SA.20184 Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Bojańczyk, Antoni.
1985   2002000234681 SA.23468 Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym / Mozgawa-Saj, Marta
1986   2002000233455 SA.23345 Granice procesu karnego : legalność działań uczestników postępowania / Bator, Andrzej
1987   2002000208958 SA.20895 Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych /
1988   2002000220219 SA.22021 Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego : zagadnienia prawa polskiego i obcego /
1989   2002000209269 SA.20926 Jawność procesu karnego /
1990   2002000232311 SA.23231 Katalog dowodów w postępowaniu karnym /
1991   2002000206121 SA.20612 Kluczowe problemy procesu karnego /
1992   2002000226303 SA.22630 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Grzeszczyk, Wincenty.
1993   2002000233875 SA.23387 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Brodzisz, Zdzisław.
1994   2002000235978 SA.23597 Kodeks postępowania karnego : komentarz do zmian 2015 / Dąbkiewicz, Krzysztof.
1995   2002000235985 SA.23598 Kodeks postępowania karnego : wybór orzecznictwa z komentarzem / Dudka, Katarzyna.
1996   2002000242204 SA.24220 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1 / Augustyniak, Barbara.
1997   2002000242211 SA.24221 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2 / Augustyniak, Barbara.
1998   2002000244833 SA.24483 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Boratyńska, Katarzyna T.
1999   2002000228055 SA.22805 Kodeks postępowania karnego. T. 1, Artykuły 1-467 / Grzegorczyk, Tomasz
2000   2002000209740 SA.20974 Kompendium postępowania karnego / Mierzejewski, Piotr
2001   2002000232052 SA.23205 Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym /
2002   2002000233301 SA.23330 Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym / Konecki, Janusz.
2003   2002000235428 SA.23542 Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. : przewodnik po zmianach /
2004   2002000213013 SA.21301 Pisma procesowe w sprawach karnych : wzory i objaśnienia / Samborski, Edward.
2005   2002000230461 SA.23046 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz
2006   2002000238696 SA.23869 Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym / Karlik, Piotr
2007   2002000208378 SA.20837 Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym /
2008   2002000198242 SA.19824 Postępowania szczególne w polskim procesie karnym / Eichstaedt, Krzysztof.
2009   2002000214300 SA.21430 Postępowanie karne : część ogólna /
2010   2002000219503 SA.21950 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami /
2011   2002000223821 SA.22382 Postępowanie karne : część szczególna /
2012   2002000219831 SA.21983 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.
2013   2002000236609 SA.23660 Postępowanie karne / Dudka, Katarzyna.
2014   2002000241160 SA.24116 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2015   2002000244895 SA.24489 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.
2016   2002000238702 SA.23870 Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych / Świecki, Dariusz.
2017   2002000243782 SA.24378 Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego : od sprzeciwu do kasacji - gradacja środków zaskarżenia /
2018   2002000237804 SA.23780 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania szczególne / Świecki, Dariusz.
2019   2002000203137 SA.20313 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym / Gil, Damian.
2020   2002000238139 SA.23813 Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym / Albero, Jordi García.
2021   2002000234605 SA.23460 Prawda w procesie karnym / Kil, Jan.
2022   2002000194800 SA.19480 Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym / Woźniewski, Krzysztof.
2023   2002000204868 SA.20486 Prawo karne procesowe : pytania, kazusy, tablice /
2024   2002000205186 SA.20518 Prawo karne procesowe : kazusy /
2025   2002000211477 SA.21147 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
2026   2002000243447 SA.24344 Prawo karne procesowe : kazusy dla aplikantów / Mierzwińska-Lorencka, Joanna.
2027   2002000201942 SA.20194 Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym / Steinborn, Sławomir.
2028   2002000216533 SA.21653 Procedura karna : repetytorium /
2029   2002000194602 SA.19460 Proces dowodzenia w postępowaniu karnym / Pawelec, Kazimierz Jan.
2030   2002000212740 SA.21274 Proces karny : część szczególna /
2031   2002000214362 SA.21436 Proces karny : kazusy i ćwiczenia /
2032   2002000244949 SA.24494 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław
2033   2002000242488 SA.24248 Proces karny / Koper, Radosław.
2034   2002000244130 SA.24413 Proces karny / Gruszecka, Dagmara.
2035   2002000209634 SA.20963 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan
2036   2002000235060 SA.23506 Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków : wybrane zagadnienia /
2037   2002000234889 SA.23488 Radca prawny w roli obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji : kompendium praktyczne / Zagrodnik, Jarosław.
2038   2002000194848 SA.19484 Skarga na przewlekłość postępowania : komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki /
2039   2002000224880 SA.22488 System prawa karnego procesowego : zagadnienia ogólne. T. 1, cz. 1 /
2040   2002000225290 SA.22529 System prawa karnego procesowego : zagadnienia ogólne. T. 1, cz. 2 /
2041   2002000228390 SA.22839 System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 2, Zasady procesu karnego /
2042   2002000228383 SA.22838 System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 1, Zasady procesu karnego /
2043   2002000229663 SA.22966 System prawa karnego procesowego. T. 2, Proces karny - rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym /
2044   2002000233691 SA.23369 System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / Grzegorczyk, Tomasz
2045   2002000235541 SA.23554 System prawa karnego procesowego. [T.] 5, Sądy i inne organy postępowania karnego / Artymiak, Grażyna.
2046   2002000228796 SA.22879 System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego / Kosonoga, Jacek.
2047   2002000231642 SA.23164 Szkice o nowym modelu procesu karnego /
2048   2002000237798 SA.23779 Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego /
2049   2002000146205 SA.14620 Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezentowanych w doktrynie i judykaturze KALA, DARIUSZ
2050   2002000220868 SA.22086 Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym / Kołodziejczyk, Agnieszka
2051   2002000206398 SA.20639 Ustawa o świadku koronnym : komentarz : zarys instytucji w Europie / Gabriel-Węglowski, Michał.
2052   2002000228352 SA.22835 Utrudnianie postępowania karnego : wybrane zagadnienia teorii i praktyki / Wysoczyńska, Małgorzata.
2053   2002000225818 SA.22581 Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym / Broniecka, Rossana.
2054   2002000201812 SA.20181 Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa /
2055   2002000209443 SA.20944 Wykład prawa karnego procesowego /
2056   2002000210555 SA.21055 Wzory pism procesowych w sprawach karnych / Hofmański, Piotr
2057   2002000238559 SA.23855 Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym / Szewczyk, Marcin Janusz.
2058   2002000209214 SA.20921 Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym / Tęcza-Paciorek, Anna.
2059   2002000237217 SA.23721 Zasada legalizmu w procesie karnym. T. 2 /
2060   2002000235930 SA.23593 Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym : analiza w perspektywie funkcji prawa karnego / Jodłowski, Jan.
2061   2002000234667 SA.23466 Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym : analiza dogmatyczno-prawna / Cora, Łukasz.
2062   2002000232939 SA.23293 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia /
2063   2002000232991 SA.23299 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie odwoławcze /
2064   2002000239174 SA.23917 Źródła informacji o popełnionym przestępstwie / Jasińska, Marta Roksana.
 
Prawo Wykroczeń
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2065   2002000176660 SA.17666 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz /
2066   2002000193247 SA.19324 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Skowron, Andrzej
2067   2002000202215 SA.20221 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Lewiński, Janusz.
2068   2002000227249 SA.22724 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Kotowski, Wojciech.
2069   2002000230683 SA.23068 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Dąbkiewicz, Krzysztof.
2070   2002000241474 SA.24147 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Kotowski, Wojciech.
2071   2002000215444 SA.21544 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / Grzegorczyk, Tomasz
2072   2002000179760 SA.17976 Kodeks wykroczeń : komentarz / Kotowski, Wojciech.
2073   2002000188113 SA.18811 Kodeks wykroczeń : komentarz /
2074   2002000223302 SA.22330 Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Marek
2075   2002000235008 SA.23500 Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Tadeusz
2076   2002000241511 SA.24151 Kodeks wykroczeń : komentarz / Budyn-Kulik, Magdalena.
2077   2002000218155 SA.21815 Kodeks wykroczeń / Grzegorczyk, Tomasz
2078   2002000235404 SA.23540 Materialne prawo wykroczeń : część ogólna / Sitarz, Olga.
2079   2002000209016 SA.20901 Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia / Świecki, Dariusz.
2080   2002000216441 SA.21644 Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Bojarski, Tadeusz
2081   2002000218261 SA.21826 Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia / Błaszczyk, Magdalena
2082   2002000226662 SA.22666 Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia / Mitera, Maciej.
2083   2002000186621 SA.18662 Prawo wykroczeń : repetytorium /
2084   2002000210630 SA.21063 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej
2085   2002000233363 SA.23336 Prawo wykroczeń : tablice poglądowe : część szczególna kodeksu wykroczeń / Kalisz, Anna.
2086   2002000230058 SA.23005 Prawo wykroczeń w kazusach / Krajewski, Radosław
2087   2002000160782 SA.16078 Przestępstwa pozakodeksowe : komentarz / Kotowski, Wojciech.
2088   2002000241047 SA.24104 Węzłowe problemy prawa wykroczeń - czy potrzebna jest reforma? / Błaszczyk, Magdalena
2089   2002000169167 SA.16916 Wykroczenia pozakodeksowe : komentarz / Kotowski, Wojciech.
 
Prawo Karne Wykonawcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2090   2002000227799 SA.22779 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Lelental, Stefan
2091   2002000235961 SA.23596 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Dąbkiewicz, Krzysztof.
2092   2002000244048 SA.24404 Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Postulski, Kazimierz
2093   2002000207128 SA.20712 Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe /
2094   2002000230492 SA.23049 Prawo karne wykonawcze : zagadnienia procesowe / Gerecka-Żołyńska, Anna.
2095   2002000222091 SA.22209 Prawo karne wykonawcze / Kuć, Małgorzata
2096   2002000241276 SA.24127 Prawo karne wykonawcze / Hołda, Zbigniew
2097   2002000225627 SA.22562 Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / Szymanowski, Teodor
2098   2002000193155 SA.19315 Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności / Lachowski, Jerzy.
 
Kryminalistyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2099   2002000207838 SA.20783 Analiza kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Chlebowicz, Piotr.
2100   2002000243454 SA.24345 Bezpieczeństwo obywateli - prawa człowieka - zrównoważony rozwój : polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Pływaczewski, Emil
2101   2002000214973 SA.21497 Co nowego w kryminalistyce : przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości /
2102   2002000154118 SA.15411 Czyny zabronione w religijnych systemach prawnych / Sygit, Bogusław.
2103   2002000134318 SA.13431 Dowód z ekspertyzy pism patologicznych : na przykładzie choroby : Alzheimera, Parkinsona i stwardnienia rozsianego / SKUBISZ, SYLWIA
2104   2002000156754 SA.15675 Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane /
2105   2002000205254 SA.20525 Eksperyment procesowo-kryminalistyczny : istota i dowodowa rola / Żołna, Małgorzata Maria.
2106   2002000136855 SA.13685 Encyklopedia terroryzmu /
2107   2002000163240 SA.16324 Historia prawa kryminalnego / Sygit, Bogusław.
2108   2002000136442 SA.13644 Kara kryminalna : analiza psychologiczno-prawna
2109   2002000216830 SA.21683 Konfrontacja : studium karnoprawne i kryminalistyczne / Łobacz, Paweł.
2110   2002000134325 SA.13432 Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej : komentarz do przepisów o broni i amunicji / KULICKI, MARIUSZ
2111   2002000145420 SA.14542 Kryminalistyka
2112   2002000178237 SA.17823 Kryminalistyka : zarys wykładu / Hanausek, Tadeusz
2113   2002000182111 SA.18211 Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Kulicki, Mariusz
2114   2002000217714 SA.21771 Kryminalistyka : przewodnik /
2115   2002000233486 SA.23348 Kryminalistyka : zarys systemu / Kasprzak, Jerzy
2116   2002000192400 SA.19240 Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
2117   2002000213464 SA.21346 Kryminalistyka / Konieczny, Jerzy
2118   2002000205711 SA.20571 Kryminalistyka czyli Rzecz o metodach śledczych / Gruza, Ewa.
2119   2002000198990 SA.19899 Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki /
2120   2002000128294 SA.12829 Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią / SŁAWIK, KAROL
2121   2002000181442 SA.18144 Kryminalistyka, psychiatria i psychologia sądowa, medycyna sądowa / Szuta, Małgorzata.
2122   2002000227584 SA.22758 Kryminologia : współczesne aspekty / Wójcik, Jerzy Wojciech.
2123   2002000181459 SA.18145 Kryminologia /
2124   2002000181695 SA.18169 Kryminologia / Hołyst, Brunon
2125   2002000217622 SA.21762 Kryminologia /
2126   2002000221254 SA.22125 Kryminologia / Kuć, Małgorzata
2127   2002000233714 SA.23371 Leksykon kryminologii : 100 podstawowych pojęć / Kuć, Małgorzata
2128   2002000144072 SA.14407 Medycyna sądowa DIMAIO, VINCENT J.
2129   2002000237590 SA.23759 Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / Kisiel, Szymon.
2130   2002000154101 SA.15410 Pierwotne prawo kryminalne / Sygit, Bogusław.
2131   2002000189394 SA.18939 Polska bibliografia kryminalistyczna. T. 4, (Lata 1990-2000) /
2132   2002000243294 SA.24329 Porwania w celu wymuszenia okupu : studium kryminalistyczne / Staszak, Alfred.
2133   2002000135421 SA.13542 Pranie pieniędzy : kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych /
2134   2002000226358 SA.22635 Profilowanie kryminalistyczne / Lach, Bogdan.
2135   2002000201959 SA.20195 Profilowanie kryminalne /
2136   2002000175588 SA.17558 Psychologia kryminalistyczna / Hołyst, Brunon
2137   2002000189424 SA.18942 Psychologia zeznań świadków : (w ćwiczeniach) /
2138   2002000134288 SA.13428 Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej / NOWICKA, IZABELA
2139   2002000232878 SA.23287 Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych : studium karnoprawne i kryminologiczne / Szwejkowska, Małgorzata.
2140   2002000157157 SA.15715 Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Hołyst, Brunon
2141   2002000157164 SA.15716 Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Hołyst, Brunon
2142   2002000200884 SA.20088 Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych : przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka / Moszczyński, Jarosław.
2143   2002000207593 SA.20759 Suicydologia / Hołyst, Brunon
2144   2002000154620 SA.15462 Ślady kryminalistyczne : ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie : praca zbiorowa
2145   2002000202468 SA.20246 Świadek koronny : analiza prawno-kryminalistyczna / Adamczyk, Marcin
2146   2002000243775 SA.24377 Świadek koronny : ocena wiarygodności / Ocieczek, Grzegorz
2147   2002000198433 SA.19843 Terroryzm. T. 1 / Hołyst, Brunon
2148   2002000198440 SA.19844 Terroryzm. T. 2 / Hołyst, Brunon
2149   2002000209184 SA.20918 Wiktymizacja wtórna : geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw /
2150   2002000202307 SA.20230 Wiktymologia / Hołyst, Brunon
2151   2002000225825 SA.22582 Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji /
2152   2002000200730 SA.20073 Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Krajniak, Olga.
 
Prawo Morskie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2153   2002000145352 SA.14535 Kodeks morski : konwencje międzynarodowe i akty wykonawcze / Koziński, Mirosław H.
2154   2002000079619 SA.7961 Konsulat morski : według wydania barcelońskiego z r.1494 /
2155   2002000179470 SA.17947 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the Law of the Sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
2156   2002000198600 SA.19860 Międzynarodowe organizacje morskie / Bugajski, Dariusz Rafał.
2157   2002000076403 SA.7640 Międzynarodowe prawo morza / ŁUKASZUK LEONARD
2158   2002000099167 SA.9916 Morskie prawo gospodarcze. Cz.1. KOZIŃSKI MIROSŁAW H.
2159   2002000099174 SA.9917 Morskie prawo gospodarcze. Cz.2. KOZIŃSKI MIROSŁAW H.
2160   2002000117724 SA.11772 Morskie prawo publiczne / KOZIŃSKI, MIROSŁAW H.
2161   2002000196095 SA.19609 Organizacja i funkcjonowanie portów morskich /
2162   2002000179586 SA.17958 Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego / Bugajski, Dariusz Rafał.
2163   2002000083852 SA.8385 Prawna ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniemi / Lewandowski, Piotr
2164   2002000087348 SA.8734 Prawo morskie T.2, | Cz.1 Prawo żeglugi morskiej, | /
2165   2002000103284 SA.10328 Prawo morskie T.2, | Cz.2 Prawo żeglugi morskiej, | /
2166   2002000126344 SA.12634 Prawo morskie / MŁYNARCZYK, JERZY
2167   2002000069870 SA.6987 Prawo morskie. T. 1 /
2168   2002000092847 SA.9284 Prawo w portach morskich : praca zbiorowa /
2169   2002000075611 SA.7561 Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej /
2170   2002000076366 SA.7636 Ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej : komentarz / KNYPL ZENON
2171   2002000187635 SA.18763 Współpraca i spory międzynarodowe na morzach : wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska / Łukaszuk, Leonard.
 
Prawo Międzynarodowe Publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2172   2002000230997 SA.23099 Arbitraż w prawie międzynarodowym /
2173   2002000197269 SA.19726 Encyklopedia zagadnień międzynarodowych /
2174   2002000168016 SA.16801 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Barcik, Jacek.
2175   2002000244536 SA.24453 Fragmentacja prawa międzynarodowego / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
2176   2002000232021 SA.23202 Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bogucki, Stanisław.
2177   2002000233646 SA.23364 Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. T. 1, Analiza kazusów krajowych i międzynarodowych / Gruszczyński, Krzysztof Jerzy.
2178   2002000236890 SA.23689 Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej : o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa międzynarodowego / Kwiecień, Roman.
2179   2002000236920 SA.23692 Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego /
2180   2002000219725 SA.21972 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, sąd polubowny (arbitrażowy), regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych / Piasecki, Kazimierz
2181   2002000205599 SA.20559 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa /
2182   2002000207081 SA.20708 Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć /
2183   2002000209764 SA.20976 Leksykon prawa międzynarodowego publicznego : 100 podstawowych pojęć /
2184   2002000202635 SA.20263 Międzynarodowe prawo dyplomatyczne : wybrane zagadnienia / Gawłowicz, Izabela.
2185   2002000194732 SA.19473 Międzynarodowe prawo humanitarne : antecedencje i wyzwania współczesności = International humanitarian law : antecedences and challenges of the present time /
2186   2002000198211 SA.19821 Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych / Ciszewski, Jan.
2187   2002000154262 SA.15426 Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy
2188   2002000158307 SA.15830 Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Menkes, Jerzy
2189   2002000210760 SA.21076 Organizacje międzynarodowe : pytania egzaminacyjne, tablice / Kuźniak, Brygida.
2190   2002000221292 SA.22129 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
2191   2002000182173 SA.18217 Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych /
2192   2002000236296 SA.23629 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech
2193   2002000177087 SA.17708 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław
2194   2002000216434 SA.21643 Podstawy systemu prawa międzynarodowego : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
2195   2002000233523 SA.23352 Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania / Góralczyk, Katarzyna
2196   2002000194411 SA.19441 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
2197   2002000219886 SA.21988 Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego /
2198   2002000162809 SA.16280 Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz /
2199   2002000172525 SA.17252 Prawo międzynarodowe : materiały do studiów /
2200   2002000193056 SA.19305 Prawo międzynarodowe : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz.
2201   2002000209528 SA.20952 Prawo międzynarodowe / Shaw, Malcolm N.
2202   2002000163974 SA.16397 Prawo międzynarodowe mubliczne [!] : repetytorium /
2203   2002000155498 SA.15549 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan
2204   2002000169853 SA.16985 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów /
2205   2002000197528 SA.19752 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór orzecznictwa /
2206   2002000226129 SA.22612 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław
2207   2002000227867 SA.22786 Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon / Filipek, Paweł.
2208   2002000179890 SA.17989 Prawo międzynarodowe publiczne /
2209   2002000204875 SA.20487 Prawo międzynarodowe publiczne / Dudzic, Adam.
2210   2002000205995 SA.20599 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2211   2002000179326 SA.17932 Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne oraz prawo wspólnotowe : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz.
2212   2002000212382 SA.21238 Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach / Kamiński, Tomasz
2213   2002000234629 SA.23462 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech
2214   2002000199324 SA.19932 Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta / Orłowski, Tomasz.
2215   2002000232847 SA.23284 Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym : implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym /
2216   2002000163684 SA.16368 Status konsula w prawie polskim / Suławko-Karetko, Agnieszka.
2217   2002000205476 SA.20547 Teoria i filozofia prawa międzynarodowego : problemy wybrane / Kwiecień, Roman.
2218   2002000169990 SA.16999 Wybór kazusów z prawa międzynarodowego : zagadnienia ogólne. Z. 1 /
2219   2002000203441 SA.20344 Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym /
 
Unia Europejska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2220   2002000224927 SA.22492 Administracja Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / Supernat, Jerzy
2221   2002000230294 SA.23029 Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Wawrzyk, Piotr.
2222   2002000200150 SA.20015 Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 1, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne /
2223   2002000200167 SA.20016 Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 2, Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzynarodowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej /
2224   2002000226075 SA.22607 Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej : studium prawno-ustrojowe / Witkowska-Chrzczonowicz, Katarzyna Maria.
2225   2002000228178 SA.22817 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw : komentarz /
2226   2002000207227 SA.20722 Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej /
2227   2002000214997 SA.21499 Europejski kodeks postępowania karnego /
2228   2002000234179 SA.23417 Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 3] /
2229   2002000215659 SA.21565 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna Beata.
2230   2002000209672 SA.20967 Europejskie prawo karne /
2231   2002000241054 SA.24105 Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej / Rulka, Marcin.
2232   2002000209252 SA.20925 Historia integracji europejskiej / Łastawski, Kazimierz.
2233   2002000225542 SA.22554 Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej /
2234   2002000236524 SA.23652 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan
2235   2002000206534 SA.20653 Integracja europejska /
2236   2002000206541 SA.20654 Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan
2237   2002000217288 SA.21728 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz /
2238   2002000210395 SA.21039 Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe /
2239   2002000232045 SA.23204 Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Marcisz, Paweł.
2240   2002000208989 SA.20898 Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Taborowski, Maciej.
2241   2002000211927 SA.21192 Nowy Traktat o Unii Europejskiej : istotne zagadnienia Traktatu z Lizbony oraz ich konsekwencje dla polskiego systemu prawnego / Freiberg, Stephan.
2242   2002000236272 SA.23627 Nowy Traktat o Unii Europejskiej / Freiberg, Stephan.
2243   2002000215642 SA.21564 Obywatel Unii / Skomerska-Muchowska, Izabela.
2244   2002000219473 SA.21947 Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej : (po traktacie lizbońskim) - studium prawnoporównawcze / Sozański, Jarosław.
2245   2002000240651 SA.24065 Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość / Duszczyk, Maciej
2246   2002000215666 SA.21566 Polityki Unii Europejskiej : polityki sektorów infrastrukturalnych : aspekty prawne /
2247   2002000215673 SA.21567 Polityki Unii Europejskiej : polityki społeczne : aspekty prawne /
2248   2002000225603 SA.22560 Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Szczerba-Zawada, Aleksandra.
2249   2002000202352 SA.20235 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2250   2002000213525 SA.21352 Prawo europejskie / Hakenberg, Waltraud
2251   2002000242273 SA.24227 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
2252   2002000215093 SA.21509 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie / Krzysztofik, Edyta
2253   2002000205179 SA.20517 Prawo integracji : Konstytucja dla Europy / Brodecki, Zdzisław
2254   2002000231871 SA.23187 Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji /
2255   2002000151933 SA.15193 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki /
2256   2002000211484 SA.21148 Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Łabędzka, Anna
2257   2002000227539 SA.22753 Prawo Unii Europejskiej : orzecznictwo / Skibińska, Ewa
2258   2002000229267 SA.22926 Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Sozański, Jarosław.
2259   2002000231529 SA.23152 Prawo Unii Europejskiej : instytucje i porządek prawny, prawo materialne /
2260   2002000227645 SA.22764 Prawo Unii Europejskiej / Barcik, Jacek.
2261   2002000199218 SA.19921 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony/
2262   2002000214850 SA.21485 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej : repetytorium /
2263   2002000135292 SA.13529 Prawo Wspólnot Europejskich : orzecznictwo /
2264   2002000243041 SA.24304 Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej / Pawlicka, Jolanta.
2265   2002000215345 SA.21534 Rewizja traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : praktyka, problemy prawne i proceduralne /
2266   2002000229014 SA.22901 Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Kleinowski, Marcin.
2267   2002000234230 SA.23423 Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym : przegląd zagadnień / Wiśniewski, Leszek
2268   2002000240989 SA.24098 Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej /
2269   2002000212443 SA.21244 System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony : pytania, testy, kazusy, tablice / Cała-Wacinkiewicz, Ewelina.
2270   2002000199430 SA.19943 System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej / Maliszewska-Nienartowicz, Justyna
2271   2002000199768 SA.19976 System ochrony prawnej w Unii Europejskiej /
2272   2002000219565 SA.21956 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1 /
2273   2002000219572 SA.21957 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 2 /
2274   2002000211194 SA.21119 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 1, (Art. 1-89) /
2275   2002000211200 SA.21120 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 2, (Art. 90-222) /
2276   2002000211217 SA.21121 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 3, (Art. 223-358) /
2277   2002000210005 SA.21000 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan
2278   2002000215116 SA.21511 Traktat z Lizbony : wybrane zagadnienia = The Treaty of Lisbon : selected issues /
2279   2002000207524 SA.20752 Trybunał Sprawiedliwości / Sozański, Jarosław.
2280   2002000215123 SA.21512 Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Muszyński, Mariusz
2281   2002000223920 SA.22392 Unia Europejska w dobie reform : podstawy prawne : wybór dokumentów /
2282   2002000201799 SA.20179 Ustrój Unii Europejskiej. [1] /
2283   2002000201805 SA.20180 Ustrój Unii Europejskiej. [2] /
2284   2002000215147 SA.21514 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert.
2285   2002000212054 SA.21205 Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego /
2286   2002000242921 SA.24292 Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Dubowski, Tomasz.
2287   2002000228857 SA.22885 Zarys prawa Unii Europejskiej / Adam, Roberto
2288   2002000230911 SA.23091 Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej / Górka, Maciej.
2289   2002000199812 SA.19981 Źródła prawa Unii Europejskiej /
 
Prawa Człowieka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2290   2002000172877 SA.17287 Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich / Bujalski, Rafał.
2291   2002000160041 SA.16004 Cudzoziemcy /
2292   2002000155542 SA.15554 Etniczność / Fenton, Steve
2293   2002000117670 SA.11767 Europejski Trybunał Praw Człowieka T.2, Prawo do życia i inne prawa /
2294   2002000149213 SA.14921 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005
2295   2002000117663 SA.11766 Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo . T.1, Prawo do rzetelnego procesu sądowego /
2296   2002000206503 SA.20650 Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Gronowska, Bożena
2297   2002000211590 SA.21159 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 /
2298   2002000220950 SA.22095 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 /
2299   2002000131171 SA.13117 Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa Olszanica, 23-26 maja 2004 r. /
2300   2002000198884 SA.19888 Karta Praw Podstawowych UE : nowa szansa dla praw człowieka? /
2301   2002000139177 SA.13917 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / JASIŃSKI, FILIP
2302   2002000178206 SA.17820 Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym /
2303   2002000156426 SA.15642 Karta Praw Społecznych Rady Europy / Świątkowski, Andrzej Marian
2304   2002000178220 SA.17822 Komitet Praw Człowieka ONZ : wybór orzecznictwa /
2305   2002000191748 SA.19174 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności : komentarz do artykułów 1-18. T. 1 / Garlicki, Leszek
2306   2002000197290 SA.19729 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych /
2307   2002000189813 SA.18981 Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć /
2308   2002000242723 SA.24272 Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa /
2309   2002000175984 SA.17598 Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / Astramowicz-Leyk, Teresa.
2310   2002000196064 SA.19606 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa /
2311   2002000111470 SA.11147 Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / REDELBACH, ANDRZEJ
2312   2002000126153 SA.12615 Nowe polskie prawo o cudzoziemcach / BIAŁOCERKIEWICZ, JAN
2313   2002000149220 SA.14922 Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 1999-2004
2314   2002000213952 SA.21395 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
2315   2002000159625 SA.15962 Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Michałowska, Grażyna.
2316   2002000188373 SA.18837 Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Machowicz, Kinga.
2317   2002000180322 SA.18032 Ochrona praw i wolności w Polsce / Malinowska, Izabela
2318   2002000123190 SA.12319 Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspól not Europejskich / ŁAZOWSKI, ADAM
2319   2002000132611 SA.13261 Ochrona praw jednostki /
2320   2002000201072 SA.20107 Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Janusz, Grzegorz
2321   2002000174239 SA.17423 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia /
2322   2002000170446 SA.17044 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
2323   2002000197979 SA.19797 Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : analiza krytyczna / Kamiński, Ireneusz C.
2324   2002000128805 SA.12880 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : wersja skrócona /
2325   2002000128799 SA.12879 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : wersja szeroka /
2326   2002000159670 SA.15967 Orzecznictwo strasburskie : wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, wolność związkowa, prawa i systemy wyborcze : w dwudziestolecie "Polskiego doświadczenia Solidarności" /
2327   2002000204790 SA.20479 Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy / Chlebny, Jacek.
2328   2002000211132 SA.21113 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 1 /
2329   2002000225610 SA.22561 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 2 /
2330   2002000237033 SA.23703 Praktyka ochrony praw człowieka. T. 3, Wolność wypowiedzi /
2331   2002000153524 SA.15352 Prawa człowieka Freeman, Michael
2332   2002000153517 SA.15351 Prawa człowieka : wprowadzenie : wybór źródeł Motyka, Krzysztof
2333   2002000173454 SA.17345 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
2334   2002000229816 SA.22981 Prawa człowieka : zarys wykładu /
2335   2002000182807 SA.18280 Prawa człowieka i ich ochrona /
2336   2002000193728 SA.19372 Prawa człowieka i prawa obywatelskie : testy, pytania i odpowiedzi / Stepaniuk, Mariusz.
2337   2002000140401 SA.14040 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe /
2338   2002000199270 SA.19927 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Jabłoński, Mariusz.
2339   2002000139252 SA.13925 Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / ANDRZEJCZUK, ROBERT
2340   2002000219114 SA.21911 Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Sozański, Jarosław.
2341   2002000230300 SA.23030 Prawa dziecka w prawie międzynarodowym /
2342   2002000178312 SA.17831 Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jurczyk, Tomasz
2343   2002000155672 SA.15567 Prawa mniejszości / Jackson Preece, Jennifer
2344   2002000239884 SA.23988 Prawa mniejszości narodowych /
2345   2002000168023 SA.16802 Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej / Cieleń, Agnieszka.
2346   2002000129987 SA.12998 Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Iwonicz-Zdrój, 6-8 maja 2002 r. /
2347   2002000235244 SA.23524 Prawo człowieka do mieszkania i jego miejsce w systemie praw człowieka / Sławicki, Paweł.
2348   2002000143952 SA.14395 Prawo o cudzoziemcach : komentarz /
2349   2002000189646 SA.18964 Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Wilbrandt-Gotowicz, Martyna Barbara
2350   2002000165824 SA.16582 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Bajorek-Ziaja, Hanna.
2351   2002000194626 SA.19462 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Bajorek-Ziaja, Hanna.
2352   2002000128409 SA.12840 Słownik europejskiej konwencji praw człowieka : angielsko-francusko-polski z objaśnieniami z indeksem haseł francuskic h i polskich / NOWICKI, MAREK ANTONI
2353   2002000220837 SA.22083 Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej / Skwarzyński, Michał.
2354   2002000168061 SA.16806 Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne OLEKSIEWICZ, IZABELA
2355   2002000233394 SA.23339 Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 1] /
2356   2002000219992 SA.21999 Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni
2357   2002000232694 SA.23269 Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami / Kurowski, Krzysztof
2358   2002000164650 SA.16465 Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej /
2359   2002000237156 SA.23715 Wolność pracy ludzkiej : studium z zakresu praw człowieka / Markiewicz-Stanny, Joanna.
2360   2002000188014 SA.18801 Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń, 10-11 grudnia 2008 r. /
2361   2002000159519 SA.15951 Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich /
2362   2002000170101 SA.17010 Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka / Balcerzak, Michał.
2363   2002000232557 SA.23255 Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Czepek, Jakub.
 
Prawo Medyczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2364   2002000169426 SA.16942 Autonomia pacjenta a polskie prawo karne / Dukiet-Nagórska, Teresa.
2365   2002000200501 SA.20050 Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / Duda, Juliusz.
2366   2002000137814 SA.13781 Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim / Wnukiewicz-Kozłowska, Agata.
2367   2002000235688 SA.23568 Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia / Zimna, Tamara.
2368   2002000211361 SA.21136 Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Duda, Juliusz.
2369   2002000174116 SA.17411 Kompendium prawa medycznego : [podręcznik dla lekarzy] / Zajdel, Justyna
2370   2002000206565 SA.20656 Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych : problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa /
2371   2002000226839 SA.22683 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ : nowe zasady od 2014 roku / Wójcik-Lulka, Paulina.
2372   2002000220691 SA.22069 Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym / Syska, Maciej.
2373   2002000227812 SA.22781 Obrót detaliczny lekami : zagadnienia prawne / Kruszyński, Rafał Jerzy.
2374   2002000217745 SA.21774 Ochrona patentowa produktów leczniczych / Pacud, Żaneta.
2375   2002000154385 SA.15438 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu / Bączyk-Rozwadowska, Kinga
2376   2002000219077 SA.21907 Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych : przepisy, przykłady, orzecznictwo : praca zbiorowa /
2377   2002000244871 SA.24487 Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej / Świtała, Krzysztof
2378   2002000230744 SA.23074 Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych / Karkowska, Dorota.
2379   2002000215246 SA.21524 Prawa lekarza : zarys problematyki / Poździoch, Stefan.
2380   2002000148063 SA.14806 Prawa pacjenta : między autonomią a paternalizmem BUJNY, JĘDRZEJ
2381   2002000181503 SA.18150 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
2382   2002000194794 SA.19479 Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym / Śliwka, Marcin.
2383   2002000219848 SA.21984 Prawo badań klinicznych w zarysie /
2384   2002000174338 SA.17433 Prawo dla aptek i farmaceutów / Molęda, Sławomir
2385   2002000227164 SA.22716 Prawo do materiału genetycznego człowieka / Krekora-Zając, Dorota.
2386   2002000233349 SA.23334 Prawo farmaceutyczne : komentarz / Blicharz, Rafał.
2387   2002000179876 SA.17987 Prawo farmaceutyczne /
2388   2002000208279 SA.20827 Prawo farmaceutyczne / Krekora, Magdalena
2389   2002000228987 SA.22898 Prawo medyczne : komentarze i glosy do orzeczeń sądowych / Nesterowicz, Mirosław
2390   2002000218902 SA.21890 Prawo medyczne / Nesterowicz, Mirosław
2391   2002000228482 SA.22848 Prawo medyczne / Kubiak, Rafał.
2392   2002000216465 SA.21646 Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem / Fiutak, Agnieszka.
2393   2002000237354 SA.23735 Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Cz. 2 / Fiutak, Agnieszka.
2394   2002000208477 SA.20847 Prawo o działalności leczniczej w praktyce : przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej /
2395   2002000241917 SA.24191 Prawo ochrony zdrowia / Sygit, Bogusław
2396   2002000240583 SA.24058 Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej / Bernatek-Zaguła, Izabela.
2397   2002000222954 SA.22295 Prawo publiczne ochrony zdrowia / Dercz, Maciej.
2398   2002000166593 SA.16659 Prawo ratownicze / Skoczylas, Józef Jan.
2399   2002000204936 SA.20493 Prawo w medycynie / Fiutak, Agnieszka.
2400   2002000225665 SA.22566 Prawo w ochronie zdrowia : doświadczenia i perspektywy rozwoju /
2401   2002000234407 SA.23440 Tajemnica medyczna / Kubiak, Rafał.
2402   2002000240125 SA.24012 Transplantacja narządów, tkanek i komórek : wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne / Guzik-Makaruk, Ewa Monika
2403   2002000211521 SA.21152 Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / Nowak-Kubiak, Joanna.
2404   2002000229465 SA.22946 Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / Dercz, Maciej.
2405   2002000239068 SA.23906 Ustawa o leczeniu niepłodności : komentarz / Haberko, Joanna.
2406   2002000239075 SA.23907 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : komentarz / Gałecki, Piotr
2407   2002000222572 SA.22257 Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym : komentarz /
2408   2002000228338 SA.22833 Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów : komentarz / Haberko, Joanna.
2409   2002000206855 SA.20685 Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta : komentarz / Huk, Anna.
2410   2002000238849 SA.23884 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta : komentarz / Karkowska, Dorota.
2411   2002000207784 SA.20778 Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz /
2412   2002000215383 SA.21538 Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz / Poździoch, Stefan.
2413   2002000234445 SA.23444 Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz / Wąsik, Damian.
2414   2002000150950 SA.15095 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej / Dercz, Maciej.
2415   2002000226969 SA.22696 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty : komentarz /
2416   2002000140067 SA.14006 Zawieranie umów na świadczenia medyczne / ZIMNA, TAMARA
2417   2002000153630 SA.15363 Zgoda pacjenta na zabieg medyczny Świderska, Małgorzata
 
Konstytucje Świata
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2418   2002000131140 SA.13114 Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii /
2419   2002000186041 SA.18604 Izba Reprezentantów - parlament Nowej Zelandii / Bożyk, Stanisław
2420   2002000133731 SA.13373 Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych / CZAJOWSKI, JACEK
2421   2002000189325 SA.18932 Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu /
2422   2002000240163 SA.24016 Konstytucja Gruzji /
2423   2002000186072 SA.18607 Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 znowelizowana 27 sierpnia 1992 /
2424   2002000136268 SA.13626 Konstytucja Holandii /
2425   2002000243188 SA.24318 Konstytucja Kenii = The Constitution of Kenya /
2426   2002000236555 SA.23655 Konstytucja Królestwa Maroka = Constitution du Royaume du Maroc /
2427   2002000217899 SA.21789 Konstytucja Księstwa Liechtensteinu = Verfassung des Fürstentums Liechtenstein /
2428   2002000217905 SA.21790 Konstytucja Księstwa Monako = Constitution de la Principauté de Monaco /
2429   2002000186096 SA.18609 Konstytucja Malty /
2430   2002000186102 SA.18610 Konstytucja Niemiec /
2431   2002000217912 SA.21791 Konstytucja Polityczna Republiki Chile = Constitución Política de la República de Chile /
2432   2002000134882 SA.13488 Konstytucja Republiki Armenii /
2433   2002000216847 SA.21684 Konstytucja Republiki Bułgarii = Konstituciâ na Republika B"lgariâ /
2434   2002000166944 SA.16694 Konstytucja Republiki Chorwacji /
2435   2002000217929 SA.21792 Konstytucja Republiki Cypryjskiej = Syntagma tīs Kypiakīs Dīmokratías /
2436   2002000128843 SA.12884 Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r. /
2437   2002000186089 SA.18608 Konstytucja Republiki Islandii /
2438   2002000146939 SA.14693 Konstytucja Republiki Litewskiej /
2439   2002000232663 SA.23266 Konstytucja Republiki Mołdawii = Constituţia Republicii Moldova /
2440   2002000131157 SA.13115 Konstytucja Republiki Słowackiej /
2441   2002000182395 SA.18239 Konstytucja Republiki Słowenii /
2442   2002000232670 SA.23267 Konstytucja Republiki Tureckiej = Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi /
2443   2002000150585 SA.15058 Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga /
2444   2002000136206 SA.13620 Konstytucja Włoch /
2445   2002000231710 SA.23171 Konstytucja Związku Australijskiego = Commonwealth of Australia Constitution Act /
2446   2002000208804 SA.20880 Konstytucje państw Unii Europejskiej /
2447   2002000186164 SA.18616 Ludowa Izba Reprezentantów, Rada Reprezentantów Regionów, Parlament Indonezji / Grzybowski, Marian
2448   2002000243317 SA.24331 Olij Madżlis Parlament Uzbekistanu / Szukalski, Jerzy
2449   2002000174871 SA.17487 Parlament Chińskiej Republiki Ludowej / Rowiński, Jan
2450   2002000133724 SA.13372 Parlament Grecji /
2451   2002000186430 SA.18643 Parlament Republiki Czeskiej / Jiráskova, Věra
2452   2002000133717 SA.13371 Parlament Republiki Estońskiej / Mróz, Marcin
2453   2002000231703 SA.23170 Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Zięba, Andrzej
2454   2002000186171 SA.18617 Parlamenty Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino / Osóbka, Przemysław
2455   2002000192837 SA.19283 Podstawowe ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej /
2456   2002000243010 SA.24301 Riigikogu : parlament Estonii / Osóbka, Przemysław
2457   2002000133748 SA.13374 Seimas - parlament Litwy / Zieliński, Jacek
2458   2002000189158 SA.18915 Statut Wysp Alandzkich /
2459   2002000150592 SA.15059 System konstytucyjny Albanii / Wojnicki, Jacek
2460   2002000203618 SA.20361 System konstytucyjny Arabii Saudyjskiej / Małachowski, Grzegorz
2461   2002000120533 SA.12053 System konstytucyjny Australii / BOŻYK, STANISŁAW
2462   2002000121226 SA.12122 System konstytucyjny Austrii / SARNECKI, PAWEŁ
2463   2002000203199 SA.20319 System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny / Osóbka, Przemysław
2464   2002000150844 SA.15084 System konstytucyjny Chile / Spyra, Jarosław.
2465   2002000186270 SA.18627 System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej / Rowiński, Jan.
2466   2002000186287 SA.18628 System konstytucyjny Chorwacji / Karp, Janusz
2467   2002000214393 SA.21439 System konstytucyjny Czarnogóry / Wojnicki, Jacek
2468   2002000133700 SA.13370 System konstytucyjny Czech / SKOTNICKI, KRZYSZTOF
2469   2002000186294 SA.18629 System konstytucyjny Egiptu / Kłujszo, Karol.
2470   2002000150851 SA.15085 System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej / Zieliński, Eugeniusz
2471   2002000133687 SA.13368 System konstytucyjny Grecji / KAMIŃSKI, JAROSŁAW
2472   2002000214409 SA.21440 System konstytucyjny Hiszpanii / Mołdawa, Tadeusz
2473   2002000128201 SA.12820 System konstytucyjny Holandii / GŁOWACKI, ANDRZEJ
2474   2002000150868 SA.15086 System konstytucyjny Irlandii / Konarski, Wawrzyniec
2475   2002000203625 SA.20362 System konstytucyjny Kanady / Radek, Robert.
2476   2002000214416 SA.21441 System konstytucyjny Korei Południowej / Michalak, Anna
2477   2002000186300 SA.18630 System konstytucyjny Luksemburga / Karp, Janusz.
2478   2002000186317 SA.18631 System konstytucyjny Macedonii / Wojnicki, Jacek
2479   2002000186447 SA.18644 System konstytucyjny Meksyku / Czajowski, Jacek W.
2480   2002000231727 SA.23172 System konstytucyjny Mołdawii / Rajczyk, Robert.
2481   2002000186454 SA.18645 System konstytucyjny Nowej Zelandii / Bożyk, Stanisław
2482   2002000133694 SA.13369 System konstytucyjny Portugalii / ŁABNO, ANNA
2483   2002000242884 SA.24288 System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec / Bożek, Michał
2484   2002000133663 SA.13366 System konstytucyjny Republiki Południowej Afryki / ŻUKOWSKI, ARKADIUSZ
2485   2002000120588 SA.12058 System konstytucyjny Szwajcarii / CZESZEJKO-SOCHACKI, ZDZISŁAW
2486   2002000133670 SA.13367 System konstytucyjny Węgier / BRODZIŃSKI, WITOLD
2487   2002000186263 SA.18626 System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Sarnecki, Paweł
2488   2002000186348 SA.18634 Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino / Osóbka, Przemysław
2489   2002000186355 SA.18635 Systemy konstytucyjne Cypru i Malty / Florczak-Wątor, Monika
2490   2002000186119 SA.18611 Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe /
2491   2002000211859 SA.21185 Ustawa zasadnicza Węgier = Magyarország Alaptörvénye /
2492   2002000243225 SA.24322 Zgromadzenie Narodowe Państwa Kuwejtu / Małachowski, Grzegorz
 
Prawo o Ruchu Drogowym
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2493   2002000201485 SA.20148 Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych / Pawelec, Kazimierz Jan.
2494   2002000196040 SA.19604 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 1, Ustawa - prawo o ruchu drogowym / Soboń, Stanisław.
2495   2002000196057 SA.19605 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 2, Znaki i sygnały w ruchu drogowym / Soboń, Stanisław.
2496   2002000228918 SA.22891 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 1, Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z komentarzem / Soboń, Stanisław.
2497   2002000228925 SA.22892 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 2, Znaki i sygnały w ruchu drogowym / Soboń, Stanisław.
2498   2002000228932 SA.22893 Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 3, Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem / Soboń, Stanisław.
2499   2002000205117 SA.20511 Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe / Bieniek, Gerard
2500   2002000200327 SA.20032 Prawo o ruchu drogowym : z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Jezierski, Artur.
2501   2002000202123 SA.20212 Prawo o ruchu drogowym / komentarz / Kotowski, Wojciech.
2502   2002000212757 SA.21275 Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem / Drexler, Zbigniew.
2503   2002000203205 SA.20320 Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Strachowska, Renata.
2504   2002000203427 SA.20342 Wykroczenia drogowe : komentarz / Stefański, Ryszard Andrzej.
2505   2002000170972 SA.17097 Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach wypadków drogowych / Pawelec, Kazimierz Jan.
 
Patologie Społeczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2506   2002000178749 SA.17874 Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty /
2507   2002000134301 SA.13430 Narkomani : sprawcy czynów karalnych / MUSZYŃSKA, ANNA
2508   2002000190796 SA.19079 Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe /
2509   2002000160812 SA.16081 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Srogosz, Tomasz.
2510   2002000182258 SA.18225 Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka /
 
Poradniki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2511   2002000228529 SA.22852 Jak pisać pracę magisterską / Boć, Jan
2512   2002000084439 SA.8443 Metodyka pisania prac doktorskich / Mendel, Tadeusz
2513   2002000090867 SA.9086 Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji / Majchrzak, Jadwiga.
2514   2002000210456 SA.21045 Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Grzybowski, Przemysław.
2515   2002000208422 SA.20842 Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską / Wojcik, Krystyna.
2516   2002000092458 SA.9245 Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. ZACZYŃSKI WŁADYSŁAW PIOTR
2517   2002000116758 SA.11675 Praca magisterska : od irytacji do satysfakcji /
2518   2002000126665 SA.12666 Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / PUŁŁO, ANDRZEJ
2519   2002000143181 SA.14318 Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / PUŁŁO, ANDRZEJ
2520   2002000173478 SA.17347 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Kozłowski, Remigiusz.
2521   2002000190932 SA.19093 Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Wojciechowska, Renata
2522   2002000110510 SA.11051 Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / KRAJEWSKI, MIROSŁAW
 
Prawo konkurencji
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2523   2002000235190 SA.23519 Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Szczodrowski, Jan.
2524   2002000202604 SA.20260 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
2525   2002000197344 SA.19734 Leksykon prawa ochrony konsumentów : 100 podstawowych pojęć /
2526   2002000219053 SA.21905 Leniency : program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji / Turno, Bartosz.
2527   2002000231857 SA.23185 Nowa upadłość konsumencka : poradnik praktyczny / Adamus, Rafał
2528   2002000226501 SA.22650 Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej /
2529   2002000219817 SA.21981 Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym / Bělohlávek, Alexander J.
2530   2002000201676 SA.20167 Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów : w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję / Róziewicz-Ładoń, Katarzyna.
2531   2002000214003 SA.21400 Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Sylwestrzak, Dorota.
2532   2002000209085 SA.20908 Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
2533   2002000210166 SA.21016 Prawo konkurencji /
2534   2002000238153 SA.23815 Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji /
2535   2002000205971 SA.20597 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
2536   2002000231864 SA.23186 Prawo ochrony konkurencji / Powałowski, Andrzej.
2537   2002000227072 SA.22707 Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Stefanicki, Robert.
2538   2002000235831 SA.23583 Regulacja finansowania usług publicznych w Europie / Grzejdziak, Łukasz.
2539   2002000210258 SA.21025 Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Miąsik, Dawid.
2540   2002000233981 SA.23398 Unijne prawo konkurencji : efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw / Nolan, Anna Małgorzata.
2541   2002000233776 SA.23377 Upadłość konsumencka : wzory pism, orzeczeń z komentarzami / Zalewski, Cezary.
2542   2002000233998 SA.23399 Upadłość konsumencka : komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego / Adamus, Rafał
2543   2002000230560 SA.23056 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Kohutek, Konrad.
2544   2002000230850 SA.23085 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz /
2545   2002000231833 SA.23183 Ustawa o prawach konsumenta : umowy zawierane przez internet : praktyczny komentarz / Płucienik, Aleksandra.
2546   2002000234643 SA.23464 Ustawa o prawach konsumenta : komentarz / Barańczyk, Izabela.
2547   2002000232465 SA.23246 Ustawa o prawach konsumenta / Giesen, Beata.
2548   2002000228345 SA.22834 Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz /
2549   2002000217202 SA.21720 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / Nowińska, Ewa
2550   2002000217219 SA.21721 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
 
Podręczniki Anglojęzyczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2551   2002000233684 SA.23368 A short introduction to international law / Jouannet, Emmanuelle
2552   2002000173041 SA.17304 Administrative law / DeLeo, John D.
2553   2002000234964 SA.23496 An introduction to law and economics / Polinsky, A. Mitchell
2554   2002000234971 SA.23497 Business law / Marson, James.
2555   2002000173980 SA.17398 Cases and materials on constitutional and administrative law / Allen, Michael J.
2556   2002000174000 SA.17400 Competition law / Whish, Richard.
2557   2002000233080 SA.23308 Competition law and financial services / Harrison, David M.
2558   2002000234506 SA.23450 Constituting economic and social rights / Young, Katharine G.
2559   2002000173959 SA.17395 Constitutional and administrative law : text with materials / Pollard, David
2560   2002000173928 SA.17392 Constitutional and administrative law / Parpworth, Neil.
2561   2002000173881 SA.17388 Constitutional law, administrative law, and human rights : a critical introduction / Loveland, Ian.
2562   2002000212887 SA.21288 Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie /
2563   2002000173010 SA.17301 Diplomatic law : commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations / Denza, Eileen.
2564   2002000173843 SA.17384 EC competition law : text, cases, and materials / Jones, Alison
2565   2002000231963 SA.23196 Equality law in an enlarged European Union : understanding the Article 13 directives /
2566   2002000233011 SA.23301 European Union law : cases and materials : updating supplement / Chalmers, Damian.
2567   2002000233028 SA.23302 European Union law : text and materials / Chalmers, Damian.
2568   2002000196460 SA.19646 European Union law / Kaczorowska-Ireland, Alina
2569   2002000172471 SA.17247 Financial law of the European Union / Kosikowski, Cezary.
2570   2002000231949 SA.23194 Fundamental principles of law and economics / Devlin, Alan.
2571   2002000192097 SA.19209 Handbook of international law / Aust, Anthony.
2572   2002000229083 SA.22908 Handbook of Polish law /
2573   2002000231956 SA.23195 Human rights at the crossroads /
2574   2002000233097 SA.23309 International business law : text, cases, and readings / August, Ray
2575   2002000173898 SA.17389 International law / Lowe, Alan Vaughan.
2576   2002000233660 SA.23366 Interpreting crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court / Grover, Leena.
2577   2002000184443 SA.18444 Introduction to Polish Administrative Law = Wprowadzenie do polskiego prawa administracyjnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
2578   2002000231932 SA.23193 Laws and regulations in global financial markets / Girasa, Roy J.
2579   2002000232731 SA.23273 Lithuanian legal system under the influence of European Union law : collection of scientific articles on the influence of European Union law on the Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law /
2580   2002000234209 SA.23420 Polish commercial law in a nutshell / Kucharski, Bartosz
2581   2002000233653 SA.23365 Preferential trade agreements : a law and economics analysis /
2582   2002000192141 SA.19214 Public law : text, cases, and materials / Webley, Lisa.
2583   2002000173874 SA.17387 Textbook on administrative law / Leyland, Peter.
2584   2002000173850 SA.17385 The changing constitution /
2585   2002000173911 SA.17391 The emerging principles of international competition law / Noonan, Chris.
2586   2002000173003 SA.17300 The Oxford handbook of comparative law /
2587   2002000173829 SA.17382 The Oxford handbook of international trade law /
 
System Prawa Administracyjnego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2588   2002000227201 SA.22720 Europeizacja prawa administracyjnego /
2589   2002000232038 SA.23203 Instytucje prawa administracyjnego / Duniewska, Zofia.
2590   2002000213457 SA.21345 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej /
2591   2002000195562 SA.19556 Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Bagińska, Ewa
2592   2002000218896 SA.21889 Prawne formy działania administracji /
2593   2002000242143 SA.24214 Prawo administracyjne materialne / Duniewska, Zofia.
2594   2002000243997 SA.24399 Prawo procesowe administracyjne / Adamiak, Barbara
2595   2002000222985 SA.22298 Publiczne prawo gospodarcze /
2596   2005400011685 SAM.1168 Publiczne prawo gospodarcze /
2597   2002000230553 SA.23055 Sądowa kontrola administracji /
2598   2002000204660 SA.20466 Stosunek służbowy / Kuczyński, Tadeusz
2599   2002000201270 SA.20127 System prawa administracyjnego. T. 6, Podmioty administrujące /
2600   2002000234131 SA.23413 Wykładnia w prawie administracyjnym / Leszczyński, Leszek
 
System Prawa Prywatnego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2601   2002000223425 SA.22342 Prawo autorskie /
2602   2002000171740 SA.17174 Prawo cywilne - część ogólna /
2603   2002000211736 SA.21173 Prawo cywilne - część ogólna /
2604   2002000224712 SA.22471 Prawo konkurencji /
2605   2002000143990 SA.14399 Prawo papierów wartościowych : suplement
2606   2002000144003 SA.14400 Prawo papierów wartościowych
2607   2002000187147 SA.18714 Prawo papierów wartościowych /
2608   2002000230522 SA.23052 Prawo prywatne międzynarodowe /
2609   2002000231482 SA.23148 Prawo prywatne międzynarodowe /
2610   2002000231499 SA.23149 Prawo prywatne międzynarodowe /
2611   2002000201331 SA.20133 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2612   2002000227621 SA.22762 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2613   2002000215314 SA.21531 Prawo rzeczowe /
2614   2002000219916 SA.21991 Prawo rzeczowe /
2615   2002000236098 SA.23609 Prawo spadkowe / Borysiak, Witold.
2616   2002000195678 SA.19567 Prawo spółek kapitałowych /
2617   2002000236449 SA.23644 Prawo spółek kapitałowych / Herbet, Andrzej.
2618   2002000240323 SA.24032 Prawo spółek osobowych / Asłanowicz, Marcin.
2619   2002000207159 SA.20715 Prawo własności przemysłowej /
2620   2002000212399 SA.21239 Prawo własności przemysłowej /
2621   2002000242662 SA.24266 Prawo własności przemysłowej / Brancusi, Lavinia
2622   2002000194251 SA.19425 Prawo zobowiązań - część ogólna : suplement /
2623   2002000217158 SA.21715 Prawo zobowiązań - część ogólna /
2624   2002000244932 SA.24493 Prawo zobowiązań - część ogólna /
2625   2002000204943 SA.20494 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
2626   2002000207173 SA.20717 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
2627   2002000234797 SA.23479 Prawo zobowiązań - umowy nienazwane / Bagińska, Ewa