KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wychowanie fizyczne w polskich i niemieckich szkołach : współczesne trendy = Schulsport in polnischen und deutschen Schulen : gegenwärtige Trends / / red. nauk. Stanisław Czyż [et al.] ; tł. Beata Zdrzalik-Grobelna, Krystyna Wojtasik, Agata Ślusarek.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005. 188 s. : il. ; 26 cm.
   
Materiały z pierwszego bilateralnego spotkania w Krzyżowej (Kreisau) w dniach 4-6 października 2003 r.

    ISBN 83-89156-40-7


Igrzyska olimpijskie
Igrzyska olimpijskie
Nauczyciele wychowania fizycznego
Sport szkolny
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne

   
WF.7931   
Z.107844        UKD: 372.879.6(438+430)"2001/..."(061)=162.1=112.2