KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20190409000900.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR 99/TS
/WR 99/TS
WA N
TOR U/LF
TOR U/GKs
WA N/PBiks

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
niemiecki

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8389156407

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Wychowanie fizyczne w polskich i niemieckich szkołach :
współczesne trendy = Schulsport in polnischen und deutschen Schulen : gegenwärtige Trends /
red. nauk. Stanisław Czyż [et al.] ; tł. Beata Zdrzalik-Grobelna, Krystyna Wojtasik, Agata Ślusarek.

246 -Wariant tytułu [3,1]

Schulsport in polnischen und deutschen Schulen

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego,
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Czyż, Stanisław
(wychowanie fizyczne).
Red.
53163

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zdrzalik-Grobelna, Beata.
Tł.
414929

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Wojtasik, Krystyna.
Tł.
414930

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Ślusarek, Agata.
Tł.
414931

920 -ISBN [ , ]

83-89156-40-7

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

188 s. :
il. ;
26 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Akademia Wychowania Fizycznego (Wrocław).
Wydawnictwo.
pbl
57496

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
372.879.6
Nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna.
(438+430)
(Polska+Niemcy).
"2001/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=162.1
=język polski
=112.2
=język niemiecki

980 -Symbol UKD [ , ]

372.879.6(438+430)"2001/..."(061)=162.1=112.2

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały z pierwszego bilateralnego spotkania w Krzyżowej (Kreisau) w dniach 4-6 października 2003 r.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy niektórych rozdziałach.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Tekst równol. pol., niem.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Igrzyska olimpijskie
filozofia
studia i nauczanie
Niemcy
konferencje.
414836

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Igrzyska olimpijskie
filozofia
studia i nauczanie
Polska
konferencje.
414838

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Nauczyciele wychowania fizycznego
Polska
1990-
konferencje.
414833

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Sport szkolny
Niemcy
1990-
konferencje.
414837

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wychowanie fizyczne
studia i nauczanie
Niemcy
1990-
konferencje.
414835

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wychowanie fizyczne
studia i nauczanie
Polska
1990-
konferencje.
414834

Egz.

Sygnatura Status udost. Kierowanie Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji Uwagi
 1BMWF.79312006-12-06 
Z.1078441ZZ.1078442007-02-20podr.-WF