KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / / red. Marek Lisiecki.
    Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. 451 s. : il. ; 21 cm.
    (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7)
    (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 7)
   
25 lat Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wydawnictwo jubileuszowe.

    ISBN 83-7363-377-4


Rynek kapitałowy
Globalizacja
Organizacja przedsiębiorstwa

   
Z.107570        UKD: 658.1/.5:336.76](438)"1989/...":005.44