KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20170419012500.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

NUKAT
WA U/twd
WA U/AP

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8385505571

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Szymanowski, Teodor
(1932- ).
18205

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce /
Teodor Szymanowski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Oficyna Naukowa,
1996.

920 -ISBN [ , ]

83-85505-57-1

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

119 s. ;
21 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
343.28/.29
Różne zagadnienia dotyczące kar. Zawieszenie warunkowe wykonania kary. Skazanie warunkowe. Poręczenie. Odroczenie. Kary dyscyplinarne. Ułaskawienie. Amnestia. Abolicja.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
343.8
Wykonanie kary. Prawo karne wykonawcze.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
343.9
Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
316.6
Psychologia społeczna. Zachowania społeczne. Aktywność i bierność w zachowaniu społecznym. Motywacje ludzkiego zachowania. Potrzeby. Aspiracje.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.

980 -Symbol UKD [ , ]

343.28/.29:343.8/.9:316.6](438)"1989/..."

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. [120].

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Więzienia
Polska
1990-.
367697

Egz.

Sygnatura Status udost. Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy
343-3GW2015-08-28GW.540
SA.151571SA2007-06-05SA.15157