KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szmulik, Bogumił. ( w 28 rekordach )


 1. Kp. Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. - Lublin, 2001.
 2. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce / pod red. Bogumiła Szmulika, Marka Żmigrodzkiego. - Lublin, 2002.
 1. Szmulik, Bogumił.
 1. Administracja publiczna : komentarz.
 2. Administracja publiczna : komentarz.
 3. Administracja publiczna : komentarz.
 4. Encyklopedia samorządu terytorialnego /
 5. Historia doktryn politycznych i prawnych /
 6. Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
 7. Iura et negotia : księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Dziekoński, Stanisław Krzysztof
 8. Jawność i jej ograniczenia.
 9. Konstytucyjny system organów państwowych /
 10. Leksykon obywatela /
 11. Organy ochrony prawnej RP / Serafin, Sławomir.
 12. Organy ochrony prawnej RP / Serafin, Sławomir.
 13. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej / Szmulik, Bogumił.
 14. Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Szmulik, Bogumił.
 15. Skarga konstytucyjna : polski model na tle porównawczym / Szmulik, Bogumił.
 16. The Constitution of the Republic of Poland /
 17. The Parliaments of the Visegrad Group /
 18. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych /
 19. Ustrój organów ochrony prawnej /
 20. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
 21. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
 22. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
 23. Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie /
 24. Wprowadzenie do prawa /
 25. Zarys prawa administracyjnego / Szmulik, Bogumił.
 26. Zarys prawa administracyjnego / Szmulik, Bogumił.
 27. Zarys prawa administracyjnego / Szmulik, Bogumił.
 28. Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / Dudek, Dariusz